Журнали

Бухгалтерія: бюджет 22 січня, 2024
3
П

Посадові оклади робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС та держорганів: нові розміри з січня 2024 року

У цьому матеріалі наведемо розраховані посадові оклади робітників органів місцевого самоврядування (ОМС) та держорганів (водія автотранспортних засобів, прибиральника службових приміщень тощо), які діють з 01.01.2024.

-A
A+

Людмила Балла, PhD in Economics, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Підстави для підвищення посадових окладів

Умови оплати праці робітників ОМС та держорганів визначає наказ № 6091.

Наказ Мінекономіки «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 23.03.2021 № 609.

Зокрема, «схемні» посадові оклади визначено:

  • для робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів, — у додатках 1–3 до наказу № 609;
  • для робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС та їх виконавчих органів, — у додатках 4–6 до наказу № 609.

Окрім цього, є ще така норма.

ЦИТАТА. «Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1–6 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

(абз. 4 п. 1 наказу № 609)

Постановою № 232 внесено зміни до примітки 1 додатка 1 до постанови № 12983 та підвищено розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 01.01.2024 до 3195,00 грн (див. також с. 7 цього номера). Тож із січня 2024 року є підстави для обчислення нових розмірів посадових окладів робітників ОМС та держслужби.

Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23.
Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Принцип обчислення нових розмірів окладів

Для встановлення нового штатного посадового окладу необхідно «схемний» посадовий оклад відкоригувати пропорційно підвищенню посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. Конкретних рекомендацій щодо механізму підвищення в наказі № 609 немає. Зазначено тільки, що оклади змінюються пропорційно підвищенню окладу працівника 1 тарифного розряду. Тож тут можна діяти двома способами.

1-й спосіб Визначення коефіцієнта зростання окладу працівника 1 тарифного розряду. Такий коефіцієнт з 01.01.2024 дорівнює 1,10439 (3195,00 грн : 2893,00 грн), де:

  • 2893,00 грн — розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду станом на 01.12.2021, коли в наказі № 609 було зафіксовано «схемні» посадові оклади;
  • 3195,00 грн — розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду станом на 01.01.2024.

Потім на цей коефіцієнт множимо «схемний» оклад, визначений у додатках 1–6 до наказу № 609.

2-й спосіб Можна коефіцієнт не визначати, а виконати пряме обчислення. Розрахунок буде таким: з 01.01.2024 «схемний» оклад × 3195,00 грн : 2893,00 грн.

Ми вважаємо, що більш правильним є другий спосіб. Обґрунтуємо.

По-перше, в наказі № 609 нічого не зазначено про обчислення саме коефіцієнта.

По-друге, в разі обчислення коефіцієнта неодмінно постане питання щодо кількості знаків після коми, до яких слід його округлювати. Залежно від того, скільки знаків після коми брати та до якої цифри округлювати розрахований коефіцієнт, різнитимуться посадові оклади робітників (не завжди, але будуть). А це питання також не врегульовано. Тож навіщо створювати нові проблеми?

Чи округлювати? При здійснені обрахунків у кінцевому підсумку може виходити не ціле число. Підкреслюємо: прямого припису округлювати посадові оклади до цілого числа в наказі № 609 немає! А тому вважаємо, що застосовувати правило округлення (цифри до 0,5 відкидаються, цифри 0,5 і вище округляються до однієї гривні), наведене в постанові № 1298, немає підстав, адже в наказі № 609 не прописано проводити аналогію з округленням окладів згідно з постановою № 1298.

Посадові оклади робітників держорганів та ОМС

Попри те, що в наказі № 609 посадові оклади робітників держорганів та ОМС містяться в різних додатках, вони однакові для одних і тих самих посад. Тому в табл. 1–6 ми навели разом посадові оклади і для робітників ОМС, і для робітників держорганів. Для зручності розміри посадових окладів зазначено без заокруглення. Ці посадові оклади необхідно встановити у штатному розписі з 01.01.2024.

Таблиця 1. Схема місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів (додаток 1 до наказу № 609), та робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС та їх виконавчих органів (додаток 4 до наказу № 609)

Професії / розряди

Місячні тарифні ставки, грн

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах

«схемний» оклад

3541,00

3557,00

3697,00

3865,00

4029,00

4185,00

з 01.01.2024

3910,64

3928,31

4082,93

4268,47

4449,59

4621,87

Таблиця 2. Схема місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів (додаток 2 до наказу № 609) і обслуговуванням ОМС та їх виконавчих органів (додаток 5 до наказу № 609)

Професії

Місячні оклади, грн

«схемний» оклад

з 01.01.2024

Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень

3541,00

3910,64

Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач

3541,00 — 3564,00

3910,64 — 3936,05

Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин

3541,00 — 3697,00

3910,64 — 4082,93

Провідник із супроводження вантажів

3564,00

3936,05

Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

3564,00 — 3865,00

3936,05 — 4268,47

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

від 2,5 до 5 метрів за секунду

3564,00

3936,05

від 5 до 7 метрів за секунду

3697,00

4082,93

понад 7 метрів за секунду

3865,00

4268,47

Перукар

3697,00

4082,93

Ремонтувальник висотних частин будинків

3697,00 — 3865,00

4082,93 — 4268,47

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

3865,00 — 4194,00

4268,47–4631,81

Таблиця 3. Місячні оклади робітників, професії яких передбачено п. 2 приміток до додатка 2 до наказу № 609 та п. 2 приміток до додатка 5 до наказу № 609

Професії

Місячні оклади, грн

«схемний» оклад

з 01.01.2024

Возії при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям

3564,00

3936,05

Возії при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм

3697,00 — 3865,00

4082,93 — 4268,47

Покоївки при виконанні адміністративних функцій

3564,00 — 3697,00

3936,05 — 4082,93

Робітники з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну

3697,00 — 3865,00

4082,93 — 4268,47

Таблиця 4. Місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) держорганів (додаток 3 до наказу № 609) і ОМС та їх виконавчих органів (додаток 6 до наказу № 609)

Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення

Місячні тарифні ставки, грн

«схемний» оклад

з 01.01.2024

До 1,5 (включно)

3565,00

3937,15

Понад 1,5 до 3

3633,00

4012,25

Понад 3 до 5

3682,00

4066,36

Понад 5 до 7

3767,00

4160,24

Понад 7 до 10

3833,00

4233,13

Понад 10 до 20

3865,00

4268,47

Понад 20 до 40

3921,00

4330,31

Понад 40 до 60

4029,00

4449,59

Таблиця 5. Місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів (легкових автомобілів) держорганів (додаток 3 до наказу № 609) і ОМС та їх виконавчих органів (додаток 6 до наказу № 609)

Клас автомобіля / група за потужністю двигуна

Робочий об’єм двигуна, літрів / потужність двигуна, кіловатів (кВт)

Місячні тарифні ставки, грн

«схемний» оклад

з 01.01.2024

Оклад залежно від класу автомобіля

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

3565,00

3937,15

Середній

Понад 1,8 до 3,5

3696,00

4081,83

Великий

Понад 3,5

3865,00

4268,47

Оклад залежно від групи за потужністю двигуна

І

До 51,5 включно

3565,00

3937,15 4436,23

ІІ

Понад 51,5 до 110,4 включно

3696,00

4081,83 4599,24

ІІІ

Понад 110,4

3865,00

4268,47 4809,54

Таблиця 6. Місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»)) та автобусів, у тому числі спеціальних держорганів (додаток 3 до наказу № 609) і ОМС та їх виконавчих органів (додаток 6 до наказу № 609)

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів / габаритна довжина автобуса (у метрах)

Місячні тарифні ставки, грн

«схемний» оклад

з 01.01.2024

Водій оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»)

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

3833,00

4233,13

Середній (а також автобуси спеціальні)

Понад 1,8 до 3,5

3865,00

4268,47

Великий (а також автобуси спеціальні)

Понад 3,5

3967,00

4381,11

Водій автобусів, у тому числі спеціальних

Особливо малий та малий

До 5 (включно)

3638,00

4017,77

Малий

Понад 5 до 6,5

3682,00

4066,36

Понад 6,5 до 7,5

3762,00

4154,71

Середній

Понад 7,5 до 9,5

3833,00

4233,13

Великий

Понад 9,5 до 11

3865,00

4268,47

Понад 11 до 12

3921,00

4330,31

Понад 12 до 15

4004,00

4421,98

Понад 15

4029,00

4449,59

Підвищення окладів: на що вплине?

Індексація Січень 2024 року стає «базовим» для проведення індексації зарплати робітників. При цьому у робітників є сума індексації, набута станом на грудень 2022 року (якщо відтоді вони не звільнялися з роботи), адже останнє підвищення окладів було 01.12.2021 (цей місяць був «базовим» місяцем). Сума індексації становила 585,11 грн (2684,00 грн × 21,8 % з розрахунку за повний місяць, де 2684,00 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.12.2022; 21,8 % — індекс для проведення індексації від останнього «базового» місяця — грудня 2021 року). Потім з 01.01.2023 індексація була призупинена, тобто нові індекси споживчих цін не обчислювалися. Однак Мінекономіки та Мінсоцполітики наголошували, що набуті раніше суми індексації ніде не поділися і їх можна було виплачувати в 2023 році (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 17/2023, с. 30). Втім, кожен ухвалював рішення сам.

ВАЖЛИВО! На наш погляд, з відновленням індексації право на виплату старих сум індексації з 01.01.2024 точно залишається у працівників. Тож у січні 2024 року потрібно визначити право працівника на подальшу індексацію: порахувати, чи перекрило підвищення зарплати набуту раніше індексацію (див. також пояснення в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 1/2024, с. 9). Якщо ж вважаєте, що працівники втратили право на індексацію, яка склалася станом на грудень 2022 року, то порівняльних розрахунків не проводите.

Розглянемо на прикладі, як порахувати, чи перекрило нове підвищення окладів індексацію.

Приклад. Заробітна плата двірника ОМС складається тільки з посадового окладу, який з 01.01.2024 становить 3910,64 грн. Індексація, набута до 01.01.2023, — 585,11 грн. Попередній посадовий оклад (до 01.01.2024) становив 3541,00 грн.

1. Нагадуємо, що при проведенні порівняльних розрахунків доплату до мінзарплати не враховують. Тож у цьому випадку порівнюємо тільки посадовий оклад. Він підвищився на 369,64 грн (3910,64 грн – 3541,00 грн).

2. Отже, оскільки сума підвищення зарплати (369,64 грн) не перекриває суму індексації, що склалася в місяці підвищення доходу (585,11 грн), то визначаємо так звану фіксовану індексацію як різницю: 585,11 грн – 369,64 грн = 215,47 грн. Цю індексацію виплачуємо до наступного підвищення посадових окладів.

Втім, оскільки зарплата працівника значно менша від МЗП, а індексація зарплати «сидить всередині» МЗП, то фактично зарплата працівника за рахунок індексації не збільшиться і буде складати 7100,00 грн (3910,64 грноклад + 215,47 грніндексація + 2973,89 грндоплата до МЗП).

Січень 2024 року стає «базовим» місяцем. З наступного місяця починають розрахунок нового ІСЦ для визначення права на поточну індексацію. Таке право настане, коли ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації (103 %).

Матдопомога У разі якщо відпустка почалася з 01.01.2024 і пізніше, а матдопомога на оздоровлення була виплачена в грудні 2023 року, то перераховувати її не потрібно. Пояснимо. Матдопомога на оздоровлення до відпустки робітникам ОМС та держорганів виплачується чітко в розмірі середньомісячного заробітку (п. 2.2 наказу № 609). Тож підвищення посадових окладів не є підставою для її переобчислення.

№ 3, 2024  (с. 25)

Архiв номерiв

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку