Журналы

Профессиональный бухгалтер

Профессиональный бухгалтер 29.06.2020

30, [Cпецвыпуск]

Тема номера


Расчет корректировки: от составления к декларации

РК — документ, без которого невозможно представить жизнь плательщика НДС. С его помощью можно как исправить ошибку в НН, так и откорректировать ее, если произошли изменения.
Для того чтобы вы смогли правильно заполнить РК, своевременно его зарегистрировать, а также отразить в декларации, ознакомимся с главными правилами.

Статьи

Расчет корректировки: от составления к декларации (c. 3)

РК — документ, без которого невозможно представить жизнь плательщика НДС. С его помощью можно как исправить ошибку в НН, так и откорректировать ее, если произошли изменения.
Для того чтобы вы смогли правильно заполнить РК, своевременно его зарегистрировать, а также отразить в декларации, ознакомимся с главными правилами.

Анна Хомюк, Светлана Куртенок
Расчет корректировки: нюансы «эксплуатации» (c. 7)

Опытные бухгалтеры знают, что в сегодняшних НДС-реалиях для осуществления корректировок НО и НК недостаточно владеть прописными правилами составления и регистрации РК. Здесь нужно еще и следить за изменениями настроений налоговиков, а также уметь проанализировать конкретную ситуацию, чтобы выбрать оптимальный вариант корректировки.
Сложно... Но мы поможем!

Светлана Куртенок

Дополнительные материалы

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 33)

Яким чином заповнюється розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати, у разі якщо в подальшому при зміні умовдоговору передбачається як зменшення ціни товарів/послуг при їх незмінній кількості так і постачання товарів/послуг, які не зазначались в такій податковій накладній, за умови, що загальна сума обсягів постачання та сума ПДВ не змінюються ?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 34)

Яка дата вважається датою отримання розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем) товарів/послуг з метою його реєстрації в ЄРПН та який документ є підтвердженням отримання такого розрахунку коригування?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 35)

Як заповнити розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі виправлення помилки, допущеної у полях верхньої лівої частини податкової накладної?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 36)

Який порядок виправлення помилки, допущеної в податковій накладній, а саме в полі «Індивідуальний податковий номер»?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 37)

Який порядок виправлення помилки допущеної у полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» податкової накладної?
(категорія 101.16 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 38)

Яким чином виправити помилку, допущену у графі 6 (кількість (об’єм, обсяг)) або 7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ) податкової накладної, складеної за операціями з постачання товарів/послуг на митній території України або за операціями з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 39)

Який порядок виправлення помилки, допущеної в податковій накладній, а саме: якщо платником була складена податкова накладна на звільнені від оподаткування ПДВ операції (без ПДВ), а необхідно було скласти накладну на оподатковувані ПДВ операції?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 40)

Чи може платник податку скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якій не зазначено окрему товарну позицію, у зв’язку з чим загальна сума обсягів постачання за відповідною операцією, зазначена в такій податковій накладній, не відповідає первинним документам, оформленим за такою операцією?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 41)

Як заповнюється розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі виправлення помилок, допущених при заповненні номенклатури товарів/послуг та/або їх кодів?
(категорія 101.16 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 42)

Яким чином виправити помилку, допущену у графі 2 зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, яка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, зокрема, якщо платником податку у такій графі зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 43)

Який порядок заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, який складається для виправлення помилок у графах податкової накладної які не вплинули на кількісні/вартісні показники, зокрема у графах 3.2, 4, 5, 9, 12?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 44)

Яким чином в податковій накладній виправити помилку якщо при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою, складено податкову накладну на операції, які оподатковуються за ставкою 0 відс. або навпаки (нарахування повинно було відбутись за ставкою 0 відс., а платник нарахував 20 відс.)?
(категорія 101.16 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 45)

Яким чином виправити помилку, допущену в полі «Номер філії» податкової накладної?
(категорія 101.16 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 46)

Якою датою складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на суму попередньої оплати за операцією з постачання товарів, які будуть ввезені на митну територію України, якщо під час митного оформлення таких товарів їх коди змінено згідно з УКТ ЗЕД?
(категорія 101.16 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 47)

На яку дату складається розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати, у разі зміни номенклатури товарів/послуг?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 48)

Як в податковому обліку з ПДВ продавця/покупця відображається операція з повернення покупцем частини товарів, кошти за які залишаються у продавця та зараховуються/не зараховуються в рахунок оплати за іншою поставкою товарів?
(категорія 101.04 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 49)

Якою датою складається розрахунок коригування до податкової накладної у випадку, коли відбувається наступний за постачанням перегляд цін: на дату здійснення перерахунку ціни чи на дату доплати/повернення коштів?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 50)

Які дії в обліку з ПДВ повинен здійснити постачальник — платник ПДВ, якщо на дату отримання передоплати (авансу) у повному обсязі була складена податкова накладна, потім були внесені зміни до умов договору в частині збільшення ціни товару/послуги та покупець здійснив доплату?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 51)

Чи може продавець (та на яку дату) скласти розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складеної виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, у разі зменшення вартості придбання таких товарів/послуг?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 52)

Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складеної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, у тому числі у разі коригування всієї суми перевищення?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 53)

Якою датою складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на суму попередньої оплати за операцією з постачання товарів, які будуть ввезені на митну територію України, якщо під час митного оформлення таких товарів їх коди змінено згідно з УКТ ЗЕД?
(категорія 101.16 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 54)

Чи складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на покупця — неплатника ПДВ, у разі повернення таким неплатником неоплаченого товару?
(категорія 101.14 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 55)

Чи може платник ПДВ скласти розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань у разі повернення попередньої (авансової) оплати неплатнику ПДВ та який порядок заповнення такого розрахунку коригування?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 56)

Який порядок заповнення графи 2.2 «№ з/п групи коригування» розрахунку коригування, якщо в подальшому відбувається коригування рядка податкової накладної, який вже коригувався?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 57)

Який порядок відображення податкових зобов’язань в податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг)?
(категорія 101.24 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 58)

Як складається та реєструється в ЄРПН розрахунок коригування з типом причини 20 до помилкової (зайвої) податкової накладної, яка не підлягала наданню отримувачу (покупцю) — платнику податку?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 59)

Протягом якого терміну платник податку має можливість скласти розрахунок коригування до податкової накладної відповідно до ст. 192 Податкового кодексу України?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР
Щодо розрахунку коригування до податкової накладної (c. 60)

Чи необхідно платнику ПДВ — продавцю коригувати податкові зобов’язання при поверненні покупцю коштів з одночасним отриманням товару, з моменту придбання яких минуло більше 1095 днів?
(категорія 101.15 ЗІР)

Додаток до матеріалів:

По материалам ЗІР

Архив номеров

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи