Журнали

Медична бухгалтерія 13 листопада, 2023
21
О

Оновлено Випуск 78 ДКХП: вивчаємо зміни

(коментар до наказу МОЗ «Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”» від 10.10.2023 № 1769)

-A
A+

Коментованим наказом додано до Випуску 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників1 кваліфікаційну характеристику терапевта мови й мовлення та оновлено чимало вимог до професій.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

ВАЖЛИВО! Відповідно до п. 31 Ліцензійних умов № 2852 медичні й немедичні працівники повинні відповідати освітнім і кадровим вимогам, що затверджені МОЗ.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою КМУ від 02.03.2016 № 285.

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до терапевта мови й мовлення

Посада

Дія

Кваліфікаційні вимоги

Терапевт мови й мовлення вищої кваліфікаційної категорії

До 31 грудня 2026 року

Вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Освіта / педагогіка» за спеціальністю «Спеціальна освіта»;

або вища освіта магістерського рівня галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медична психологія».

Безперервний професійний розвиток (далі — БПР). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

З 1 січня 2027 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія мови і мовлення».

БПР.

Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю.

Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Терапевт мови й мовлення I кваліфікаційної категорії

До 31 грудня 2026 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Освіта / педагогіка» за спеціальністю «Спеціальна освіта»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медична психологія».

БПР.

Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю.

Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

З 1 січня 2027 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія мови і мовлення».

БПР.

Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю.

Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Терапевт мови й мовлення II кваліфікаційної категорії

До 31 грудня 2026 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Освіта / педагогіка» за спеціальністю «Спеціальна освіта»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медична психологія».

БПР.

Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю.

Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

З 1 січня 2027 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія мови і мовлення».

БПР.

Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії із цієї спеціальності.

Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Терапевт мови й мовлення

До 31 грудня 2026 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Освіта / педагогіка» за спеціальністю «Спеціальна освіта»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія»;

або вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медична психологія».

БПР. Без вимог до стажу роботи.

З 1 січня 2027 року

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія мови і мовлення».

БПР.

Без вимог до стажу роботи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності Законом про вищу освіту3 прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра (пп. 2 п. 2 розд. XV Закону про вищу освіту).

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

Таблиця 2. Зміни кваліфікаційних вимог

Професія

Зміни

Начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров’я

До роботи на посаді керівника медичної лабораторії ЗОЗ і лабораторії закладу громадського здоров’я також можна допускати осіб, які здобули вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Біологія» з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Стаж роботи за фахом — не менше ніж 3 роки.

Лікар-трансфузіолог

Вимоги до освіти тепер містять альтернативу: може бути спеціальність «Лікувальна справа» («Медицина») або «Педіатрія». Проходження інтернатури вимагається не лише за спеціальністю «Хірургія», а за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей лабораторного, медико-профілактичного, медико-психологічного, стоматологічного профілю з наступною спеціалізацією за фахом «Трансфузіологія».

Лікар-бактеріолог

Тепер вимагається вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», проходження інтернатури «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» або «Мікробіологія і вірусологія». За умови проходження інтернатури з будь-якої іншої спеціальності — спеціалізація за фахом «Бактеріологія».

Лікар-вірусолог

Визначено, що має бути вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», проходження інтернатури «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» або «Мікробіологія і вірусологія». За умови проходження інтернатури з будь-якої іншої спеціальності — спеціалізація за фахом «Вірусологія».

Лікар-мікробіолог-вірусолог

Закріплено вимогу вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», проходження інтернатури «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» або «Мікробіологія і вірусологія». За умови проходження інтернатури з будь-якої іншої спеціальності — спеціалізація за фахом «Мікробіологія і вірусологія».

Лікар-паразитолог

Вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» має бути за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», інтернатура з наступною спеціалізацією за фахом «Паразитологія».

Лікар-лаборант

Потрібна вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», інтернатура «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» або «Лабораторна діагностика». За умови проходження інтернатури з будь-якої іншої спеціальності — спеціалізація за фахом «Клінічна лабораторна діагностика».

Лікар-лаборант-генетик

Має бути вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», проходження інтернатури з наступною спеціалізацією за фахом «Генетика лабораторна».

Лікар-лаборант-гігієніст

Для зайняття посади необхідна вища освіта другого (магістерського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування».

Лікар-лаборант-гігієніст із дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

Необхідна вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування».

Лікар-лаборант-гігієніст із дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Має бути вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», у тому числі «Медико-профілактична справа», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація (інтернатура) за фахом «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища».

Лікар-лаборант-імунолог

Потрібна вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», проходження інтернатури з наступною спеціалізацією за фахом «Лабораторна імунологія».

Лікар-лаборант із клінічної біохімії

Вища освіта має бути магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», або «Педіатрія», або «Технології медичної діагностики та лікування», закінчена інтернатура з наступною спеціалізацією за фахом «Клінічна біохімія».

Ерготерапевт

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія та реабілітація» або «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація за дипломом «Ерготерапія»;

або вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я», «Фізична реабілітація»;

або вища освіта магістерського рівня галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

БПР.

Фізичний терапевт

Вимагається вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія та реабілітація», або «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація за дипломом «Фізична терапія»;

або вища освіта магістерського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація»;

або вища освіта магістерського рівня галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація» або «Фізична культура».

БПР.

Бактеріолог

Визначено, що має бути вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Бактеріологія».

БПР.

Біохімік

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Клінічна біохімія». БПР.

Вірусолог

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Вірусологія».

БПР.

Генетик

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Генетика лабораторна».

БПР.

Імунолог

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Лабораторна імунологія».

БПР.

Цитоморфолог (коментованим наказом перейменовано лаборанта клінічної діагностики)

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Клінічна лабораторна діагностика» або «Цитоморфологія / клінічна лабораторна діагностика».

БПР.

Мікробіолог

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Мікробіологія і вірусологія».

БПР.

Паразитолог

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Паразитологія».

БПР.

Експерт-імунолог судовий

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Судово-медична імунологія».

БПР.

Експерт-токсиколог судовий

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», або галузі знань «Охорона здоров’я» зі спеціальності «Фармація, промислова фармація», або галузі знань «Природничі науки» зі спеціальності «Хімія». Спеціалізація за фахом «Судово-медична токсикологія».

БПР.

Експерт-цитолог судовий

Вища освіта магістерського рівня галузі знань «Біологія», спеціалізація за фахом «Судово-медична цитологія».

БПР.

Помічник лікаря-епідеміолога

Має бути вища освіта першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Громадське здоров’я», або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем «молодший бакалавр», або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство» з наступною спеціалізацією (за профілем роботи) з «Епідеміології».

БПР.

Фельдшер санітарний

Вища освіта бакалаврського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Громадське здоров’я», або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем «молодший бакалавр», або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство» з наступною спеціалізацією (за профілем роботи) з «Медико-профілактичної справи».

БПР.

Асистент ерготерапевта

Вища освіта бакалаврського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія та реабілітація», спеціалізація за дипломом «Ерготерапія»;

або вища освіта першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або «Фізична реабілітація»;

або вища освіта першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини»;

або освіта не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація «Фізична терапія та ерготерапія».

БПР.

Асистент фізичного терапевта

Вища освіта першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Терапія та реабілітація», спеціалізація за дипломом «Фізична терапія»;

або вища освіта бакалаврського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або «Фізична реабілітація»;

або вища освіта першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини»;

або освіта не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація «Фізична терапія та ерготерапія».

БПР.

Сестра медична / брат медичний станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Освіта має бути не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», освітня програма за дипломом «Лікувальна справа», «Сестринська справа» або «Акушерська справа» з подальшою спеціалізацією за профілем роботи «Медицина невідкладних станів». БПР.

Статистик медичний

Вища освіта бакалаврського рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Громадське здоров’я», або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем «молодший бакалавр», або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство» з наступною спеціалізацією (за профілем роботи) з «Медичної статистики».

БПР.

Парамедик

Вища освіта першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація за дипломом «Екстрена медицина»;

або освіта не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», освітня програма за дипломом «Лікувальна справа» або «Сестринська справа» з подальшою спеціалізацією за фахом «Екстрена медицина».

БПР.

До роботи на посаді «парамедик» можна допускати осіб, які здобули освіту не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», освітня програма за дипломом «Лікувальна справа» або «Сестринська справа», та пройшли спеціалізацію за профілем роботи «Медицина невідкладних станів», з умовою до 1 січня 2028 року пройти спеціалізацію за фахом «Екстрена медицина».

Фельдшер з медицини невідкладних станів

Вимагається освіта не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», освітня програма за дипломом «Лікувальна справа» з подальшою спеціалізацією за фахом «Екстрена медицина».

БПР.

Також можна допускати до роботи осіб, які здобули освіту не нижче від рівня фахової передвищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», освітня програма за дипломом «Лікувальна справа», та пройшли спеціалізацію за профілем роботи «Медицина невідкладних станів», з умовою до 1 січня 2028 року пройти спеціалізацію за фахом «Екстрена медицина».

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)

Для зайняття посади без категорії більше не потребується стаж роботи понад 1 рік у складі бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Також уточнено, що освітня програма за дипломом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» має мати назву «Лікувальна справа», «Сестринська справа» або «Акушерська справа».

Вимагається БПР.

ДО ВІДОМА. Кваліфікаційні характеристики лікаря з лікувальної фізкультури, лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікаря-фізіотерапевта й лікаря-онколога дитячого припинять дію 1 січня 2026 року.

№ 21, 2023  (с. 4)

Архiв номерiв

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку