Журнали

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 25.05.2020

5

Тема номера


Недостовірна оцінка ОЗ: як вийти з конфліктної зони?

Ситуація з практики. Велике державне підприємство переходить на МСФЗ. Аудитори та керівництво констатують факт, що балансова вартість ОЗ не відповідає сучасним реаліям. Вирішено в процесі трансформації переоцінити ОЗ. За угодою було замовлено оцінку ОЗ незалежному оцінювачу.
Результати оцінки надано підприємству в лютому. Але керівництво підприємства заявило, що результати незалежної оцінки не є достовірними, та заборонило бухгалтеру приймати їх з метою бухгалтерської переоцінки.
Керівництво має намір замовити оцінку в іншого оцінювача. Результати повторної оцінки очікуються не раніше серпня-вересня.

Новинарня

Дистанційний квітень РМСБО (c. 7)

З 21 до 23 квітня лондонські стандартизатори працювали всі разом, але дистанційно, в режимі відеоконференції.
У полі зору було декілька поточних та перспективних проєктів. Про деякі цікаві рішення ми розкажемо.

Г. Козаков
Практичний прийом для орендних поступок (c. 9)

Рада з МСБО оприлюднила 24 квітня проєкт внесення доповнень до МСФЗ 16 «Оренда».
ED/2020/2 стосується обліку орендних поступок, які надаються орендарям у зв’язку з пандемією захворювання, спричиненого вірусом covid-19.

П. Пчельник
Комітет з тлумачень: складна квітнева фіналізація (c. 10)

Комітет з тлумачень міжнародної фінансової звітності (IFRIC) 29 квітня провів чергове засідання. На ньому було фіналізовано одне рішення з порядку денного (РПД) щодо обліку кількох податкових наслідків відшкодування активів (мultiple tax consequences of recovering an asset) у межах МСБО 12 «Податки на прибуток».

Г. Титаренко
Друга фаза: реплейсмент (c. 11)

Рада з МСБО у квітні затвердила черговий проєкт змін, обумовлених реформуванням системи орієнтовних міжбанківських ставок (IBOR). ED/2020/1 втілює результати другої фази змін до системи МСФЗ. Цей пакет містить доповнення до п’яти стандартів: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 4 «Страхові контракти» та МСФЗ 16 «Оренда».

П. Пчельник

Авторитет

«Vast discussions about licences for accountants continue» (c. 12)

Daiva Čibirienė is the President of the Lithuanian Association of Accountants and Auditors, the oldest and largest professional organization founded in 1990 in Lithuania. This Association is is a member of Accountancy Europe and an associate in IFAC
.We have asked Ms. Čibirienė to answer some questions that interest our readers.

Дайва Чібіріене
«Зараз тривають широкі дискусії щодо необхідності ліцензування бухгалтерів» (c. 12)

Дайва Чібіріене (Daiva Čibirienė) — президент литовської Асоціації бухгалтерів та аудиторів, найстарішої та найбільшої професійної організації, яка була заснована в 1990 році. Ця асоціація входить до складу Accountancy Europe та є асоційованим членом Міжнародної федерації бухгалтерів.
Ми попросили пані Чібіріене відповісти на деякі запитання, що цікавлять наших читачів.

Дайва Чібіріене

Досвід & судження

Вплив спалаху COVID-19 на складання фінансової звітності (c. 16)

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 та суворі обмеження, спрямовані на стримування її поширення, уже суттєво вплинули і продовжують впливати на економіку в усьому світі, а невизначеність щодо сценарію розгортання подій і строків подолання пандемії надзвичайно ускладнює прогнозування майбутнього. Ці події створили безпрецедентний для багатьох компаній рівень невизначеності та ризику. Бухгалтерія, як складова частина будь-якого бізнесу, теж відчуває на собі значний вплив, оскільки поточні події можуть суттєво вплинути на підготовку фінансової звітності.

Олена Рабцун
Недостовірна оцінка ОЗ: як вийти з конфліктної зони? (c. 22)

Ситуація з практики. Велике державне підприємство переходить на МСФЗ. Аудитори та керівництво констатують факт, що балансова вартість ОЗ не відповідає сучасним реаліям. Вирішено в процесі трансформації переоцінити ОЗ. За угодою було замовлено оцінку ОЗ незалежному оцінювачу.
Результати оцінки надано підприємству в лютому. Але керівництво підприємства заявило, що результати незалежної оцінки не є достовірними, та заборонило бухгалтеру приймати їх з метою бухгалтерської переоцінки.
Керівництво має намір замовити оцінку в іншого оцінювача. Результати повторної оцінки очікуються не раніше серпня-вересня.

Сергій Поліщук, Андрій Чиркін, Сергій Мінін, Оксана Кононенко
«Крушники» з МСФЗ-гранатою (c. 26)

МСФЗ застосовують і «крушники». Не для звітування. Для перевірок.
До особливостей використання міжнародних стандартів податківцями свідома бухгалтерська громадськість поступово почала звикати.
А от включення МСФЗ до програми виступів держаудиту для багатьох бухгалтерів стає несподіванкою. І не так щоб дуже приємною.

П. Пчельник
Таксономія МСФЗ: новий сезон підготовки звіту XBRL (c. 29)

Фонд МСФЗ опублікував 17 березня 2020 року Таксономію МСФЗ 2020, з якою можна ознайомитися на сайті Фонду МСФЗ. Таксономія МСФЗ 2020 базується на МСФЗ станом на 1 січня 2020 року, включаючи ті, що були видані, але ще не діють. Також Таксономія МСФЗ 2020 містить зміни внаслідок внесених поправок до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», пов’язані з реформою базової процентної ставки. Поки очікується український переклад Таксономії МСФЗ 2020, триває пілотний проєкт із дослідної експлуатації системи фінансової звітності, метою якого є створення та успішна валідація звіту XBRL учасниками — суб’єктами звітування відповідно до останньої версії Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019.
У статті розглянуто питання, які виникають у суб’єктів звітування на шляху до цієї мети — у процесі роботи з Таксономією UA XBRL МСФЗ 2019.

Наталія Шматко
Таксономія МСФЗ у запитаннях та відповідях (c. 33)

Новина про перенесення першого звітного періоду, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, з 2019 на 2020 рік практично не зменшила цікавості компаній до змісту положень Таксономії МСФЗ.
Дедалі більше практичних запитань надходить від наших читачів, по відповіді на які ми звернулися до нашого автора — Наталії Шматко.

Наталія Шматко

Фідбек

Обліковополітичне плацебо (c. 37)

На семінарі з оптимізації оподаткування нам розповіли, що до наказу про облікову політику слід включити положення, що всі активи, які підприємство оприбутковує, є виробничими та купуються для ведення господарської діяльності.
Чи допоможе це під час проведення податкової перевірки?

Г. Козаков
Інвалютна оренда (c. 38)

Як орендарю відображати операції оренди, якщо плата в договорі встановлена в доларовому еквіваленті, а платежі виконують у гривнях за курсом НБУ на дату платежу?

Олексій Заноза

Транзит

МСФЗ для МСП: гудвіл амортизують (c. 39)

Наше підприємство планує перейти на МСФЗ для МСП з 2021 року (дата переходу — 01.01.2020 р.). У нас на балансі обліковується гудвіл (виник після придбання 100 % статутного капіталу дочірнього підприємства).
Що робити з таким активом під час переходу на МСФЗ для МСП?

Оксана Кононенко

Податкове планування

Загальновиробниче: пильнуйте облік (c. 41)

Цікавою та повчальною є справа ТОВ «Харківрегіонгаз» проти ГУ ДФС у Харківській області, яку в жовтні минулого року розглядав Харківський окружний адміністративний суд, а в лютому цього року — Другий апеляційний адміністративний суд. Суд першої інстанції став на бік підприємства. Але податківці не вгамувалися і пішли далі. В апеляції доводи сторін розглядалися прискіпливо та ґрунтовно.

Б. Фіціар

МСФЗ для початківців

Короткострокова оренда: особливості ідентифікації та відображення у фінзвітності (c. 44)

Один з читачів звернувся до нас по допомогу у вирішенні такого питання. Минулого року підприємство уклало договір оренди нерухомості — у розумінні МСФЗ 16 «Оренда» — строком на 10 місяців. Також передбачено можливість продовжити оренду ще на 10 місяців на спеціальних умовах.
Як обліковувати й відображати цей договір у фінансовій звітності згідно з МСФЗ 16?
Чи можна вважати оренду короткостроковою та обліковувати на прямолінійній основі?
Сьогодні ми приділимо увагу такому обліковому феномену, як короткострокова оренда, а також основним правилам його ідентифікації, обліку та відображення у фінзвітності.

Іван Заруба
Дисконтування: як відобразити в обліку час? (c. 51)

«Час — це гроші» — відоме прислів’я. І воно знайшло своє втілення в бухгалтерському обліку: що більше часу до очікуваного руху коштів, то меншою буде оцінка статті в балансі.

Ольга Значкова

IMHO

Облік за МСФЗ постачання товарів згідно з Інкотермс-2020 (c. 54)

З 1 січня 2020 року набрала чинності нова редакція правил Інкотермс-2020. Ключовими складовими Інкотермс-2020 є: зобов’язання контрагентів, перехід ризиків від продавця до покупця, порядок розподілення витрат. Інкотермс-2020 передбачає дві категорії правил базових умов. Першу застосовують незалежно від обраного виду транспорту і його кількості. Друга призначена спеціально для морського і внутрішнього водного транспорту.
Правила Інкотермс застосовують у зовнішній торгівлі, а також дедалі частіше і у внутрішніх договорах постачання товарів.

Микола Марченко
Житлобуд: списати не можна капіталізувати (c. 57)

У журналі «Практика МСФЗ», № 3/2020 було надруковано статтю Б. Фіціара «Житлобуд: списання кредитних відсотків». Автор наполягав на тому, що забудовникам не варто звертатися до параграфа 4 (а) МСБО 23 «Витрати на позики», щоби прискорити списання відсотків за кредитами на фінрезультат. Мовляв, дуже високі ризики, пов’язані з невизначеністю ключових категорій, які використовуються в зазначеному положенні стандарту.

Л. Р., аудитор

Звітні інновації

Конфлікт інтересів у нефінансовій звітності: поради щодо відображення (c. 59)

Конфлікт інтересів — тема не така вже й далека для України. Проте гучно розповідати про нього мало хто любить, особливо у сфері приватного бізнесу. Але навіть така незручна тема може сприяти укріпленню ділової репутації як максимум, а як мінімум — слугувати наповненням нефінансової звітності.

Анна Хомюк

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму профспілкових внесків, пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, які перераховуються до профспілок та недержавних пенсійних фондів (c. 4)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 08.04.2020 р. № 1447/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України
Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з безоплатного отримання комунальним підприємством робіт з реконструкції та капітального ремонту магістральних доріг, мостів, виробничих баз, переданих управлінням дорожнього господарства міської ради (c. 6)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 07.04.2020 р. № 1412/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку