Журнали

Практика МСФЗ
Практика МСФЗ 25.01.2021
1

Тема номера


Практичні аспекти визначення строку оренди за МСФЗ 16

З 1 січня 2019 року почав діяти МСФЗ 16 «Оренда». Практичне впровадження стандарту викликало чимало запитань, більшість з яких стосувалася визначення строку оренди, оскільки саме строк оренди — один із головних елементів для розрахунку орендного зобов’язання. МСФЗ 16 надає основні принципи та правила, якими мають керуватися користувачі для визначення строку оренди, проте не містить чіткої інструкції, адже визначення цього строку є специфічним для кожної індустрії та навіть для кожної компанії.
У цьому матеріалі розберемося, чого конкретно вимагає стандарт та на які характеристики оренди варто звернути увагу, визначаючи строк оренди.

Новинарня

IBOR-реформа: друга фаза (c. 12)

З 1 січня 2021 року набувають чинності зміни до цілої низки стандартів, пов’язані з IBOR — Interest Rate Benchmark Reform, тобто реформою еталона відсоткових ставок. Зміняться МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 4 «Страхові контракти» та МСФЗ 16 «Оренда».
Розглянемо, як ці зміни можуть вплинути на звітність українських компаній.

Авторитет

«Мета дослідницької роботи EFRAG — вплинути на план роботи Ради з МСБО…» (c. 15)

Група європейських радників (EFRAG) є впливовою організацією та головним координатором МСФЗ в ЄС. Ця група фактично регулює відносини європейської бухгалтерської спільноти з РМСБО. Група уповноважена радити щодо схвалення застосування міжнародних стандартів європейськими компаніями.
Деякі особливості роботи групи описав для наших читачів Президент правління EFRAG Жан-Поль Гозес (Jean-Paul Gauzès).

«The purpose of EFRAG’s research work is to influence the IASB workplan…» (c. 15)

The Group of European Advisers (EFRAG) is an influential organization and the main coordinator of IFRS Standards in the EU. This Group actually regulates the relationship of the European accounting community with the IASB. It is authorized to advise on the endorsement of the application of international standards by European companies.
Some features of the Group's work are described for our readers by President of EFRAG Board Jean-Paul Gauzès.

«Ризик мінімізує підтвердження звітності аудитором» (c. 16)

Богдан Лукасевич — одна з найпотужніших фігур вітчизняного бухобліку. Беззаперечний авторитет української фінансової спільноти, позиція якого є визначальною для головбухів банків.
Думаємо, нашим читачам варто дослухатися до думок одного з головних лідерів фінансової системи країни.

«Коли вас критикують з обох боків, ви, мабуть, перебуваєте приблизно в потрібному місці» (c. 18)

Наші читачі вже знайомі із системою бухобліку Канади. У 2019 році ми публікували інтерв’ю з Ліндою Мезон1, головою Ради з бухстандартів, а також із відомим канадським МСФЗ-скептиком Елом Розеном2.
Сьогодні в нас у гостях Джон Г’юз (John Hughes), автор книги «Грамотність за МСФЗ: розуміння нової фінансової звітності», канадський МСФЗ-блогер («Струшуючи кістки МСФЗ»3), знаменитий своїми дотепними та іноді епатажними коментарями бухгалтерських подій.

«Практика МСФЗ», № 3/2019, с. 17.
«Практика МСФЗ», № 6/2019, с. 14.
«When you’re being criticized from both directions, you’re probably in just about the right placе» (c. 18)

Our readers are already familiar with Canada's accounting system. Last year, we published an interview with Linda Mezon, Chairman of the AcSB1, and well-known Canadian IFRS skeptic Al Rosen2. Today we have John Hughes, the author of IFRS Literacy: Understanding the new Financial Statements, a Canadian IFRS blogger (Shaking the bones of IFRS3) known for his witty and sometimes shocking comments on accounting events.

IFRS Practice Journal #6/2019, p.14
IFRS Practice Journal #3/2019, p.17

Досвід & судження

Практичні аспекти визначення строку оренди за МСФЗ 16 (c. 20)

З 1 січня 2019 року почав діяти МСФЗ 16 «Оренда». Практичне впровадження стандарту викликало чимало запитань, більшість з яких стосувалася визначення строку оренди, оскільки саме строк оренди — один із головних елементів для розрахунку орендного зобов’язання. МСФЗ 16 надає основні принципи та правила, якими мають керуватися користувачі для визначення строку оренди, проте не містить чіткої інструкції, адже визначення цього строку є специфічним для кожної індустрії та навіть для кожної компанії.
У цьому матеріалі розберемося, чого конкретно вимагає стандарт та на які характеристики оренди варто звернути увагу, визначаючи строк оренди.

Фідбек

Перенесення орендної плати: вплив на облік (c. 26)

Договір оренди строком із 2016 до 2025 року зі щомісячною фіксованою оплатою.
За узгодженням з орендодавцем, а не як наслідок контрактних або законодавчих зобов’язань строк сплати орендної плати за період березень – серпень 2020 року перенесено: відповідна сума має бути сплачена до кінця 2021 року. Спрощення параграфа 46А МСФЗ 16 «Оренда» не застосовуються.
Чи обов’язково орендарю вносити зміни в оцінку орендного зобов’язання станом на кінець 2020 року?

Орендні опціони: обґрунтування та впевненість (c. 27)

Договір оренди нерухомості з періодом дії січень 2018 року – грудень 2022 року.
Є опціон на дострокове припинення оренди. Умови опціону припинення: орендар має за 6 місяців до закінчення кожного року оренди повідомити про зупинення оренди з наступного року. Під час первісного визнання орендар визначив строк оренди з огляду на загальний строк у 5 років. У вересні 2020 року орендар звернувся до орендодавця з повідомленням, що не має намірів орендувати нерухомість після завершення 2020 року. На річну звітну дату відповіді від орендодавця немає.
Чи треба переоцінювати орендне зобов’язання у звітності 2020 року?
Якщо потрібно, то на основі якого строку оренди?

Безсумнівний GC (c. 28)

Чи слід наводити в примітках до фінансової звітності, складеної за МСФЗ, інформацію про припущення щодо безперервної діяльності, якщо менеджмент не бачить невизначеності, яка може призвести до сумнівів у тому, що підприємство продовжить свою діяльність?

ПДВ: мінбазні нарахування (c. 29)

Яким чином відобразити в МСФЗ-обліку донарахування ПДВ в разі реалізації продукції нижче від звичайної ціни?
Колись був лист Мінфіну про те, що це витрати. Чи актуальна така думка для тих, хто звітує за МСФЗ?

Неоплачений капітал — актив? (c. 33)

На початку 2021 року буде створене нове підприємство. Власник вирішив, що відразу застосовуватимемо МСФЗ. Розмір статутного капіталу буде зареєстровано великий, але внески до статутного капіталу надходитимуть поступово.
Чи зможемо ми навести заборгованість власника зі сплати внесків у складі дебіторського боргу новоствореного підприємства?

Податкове планування

Дисконтувальний вітер із Волині: взірцева судова розбірка (c. 36)

Претензії податківців щодо необхідності та методики дисконтування дуже поширені. Не обходять вони й підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ.
Пропонуємо вашій увазі дуже цікавий та повчальний кейс — аналізуємо рішення Волинського окружного адмінсуду від 12 листопада 2020 року у справі № 140/7964/20.

IFRS for SMEs

Як нарахувати єдиний податок МСП? (c. 39)

Серед підприємств, що входять до сфери МСФЗ для МСП, є платники єдиного податку, який замінює сплату податку на прибуток. Проте як відображати в обліку та звітності єдиний податок, який справляють виходячи із суми отриманого доходу без урахування витрат? На це запитання відповімо в статті.

IMHO

Карантинні поступки під час оренди: практична ситуація (c. 48)

Про застосування МСФЗ 16 «Оренда» в ситуаціях надання поступок орендарю зараз дуже багато розмов. Практика підкидає різні варіанти, і кожна конкретна ситуація потребує уважного аналізу з боку головбуха підприємства.мммм

Перспектива

Облік продажу зі зворотною орендою «по-новому» (c. 53)

Наприкінці листопада Рада з МСБО порадувала майже одночасним виходом двох документів, перший з яких викличе зацікавленість більше теоретика, ніж практика, а другий — навпаки. Новий рік — привід говорити про нове. Отже, зараз — про те, як правильно оцінювати активи та зобов’язання в ситуації продажу активу та його зворотної оренди. В українській практиці такі ситуації також подекуди трапляються.

XBRL

Базова Таксономія МСФЗ 2020: розбір деталей (c. 46)

В одній із наших статей 1уже повідомлялося, що в березні 2020 року Фонд МСФЗ опублікував Таксономію МСФЗ 2020 , з якою можна ознайомитися на сайті Фонду. Восени 2020 року ми побачили український переклад базової Таксономії МСФЗ 2020, який було опубліковано на сайті Фонду МСФЗ 27 листопада 2020 року (Мінфін затвердив переклад наказом від 13.11.2020 р. № 709).
Маючи на руках перекладену Таксономію МСФЗ 2020, скористаємося нагодою та розглянемо, які зміни зробив Фонд МСФЗ за 2020 рік.

«Практика МСФЗ», № 5/2020, с. 29.

Довідник

Перелік матеріалів, опублікованих у журналі «Практика МСФЗ» у 2020 році (c. 59)

Кількість передплатників нашого видання зростає з року в рік. Новим читачам деколи складно орієнтуватися в публікаціях, надрукованих раніше. Щоби полегшити це завдання, ми вирішили розмістити на сторінках видання перелік матеріалів, опублікованих у журналі «Практика МСФЗ» у 2020 році. Крім того, додамо, що зручний пошук також організовано на нашому сайті (https://ibuhgalter.net).

Календар бухгал­тера
20.01.21

Податкова декларація з рентної плати за грудень 2020 року

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за грудень 2020 року

ЄСВ із зарплати (доходу) за грудень 2020 року

ЄСВ "за себе" за IV квартал 2020 року (ФОП)

Податкова декларація з ПДВ за грудень року

Декларацію з акцизного податку за грудень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку