Журнали

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 25.01.2021

1

Тема номера


Практичні аспекти визначення строку оренди за МСФЗ 16

З 1 січня 2019 року почав діяти МСФЗ 16 «Оренда». Практичне впровадження стандарту викликало чимало запитань, більшість з яких стосувалася визначення строку оренди, оскільки саме строк оренди — один із головних елементів для розрахунку орендного зобов’язання. МСФЗ 16 надає основні принципи та правила, якими мають керуватися користувачі для визначення строку оренди, проте не містить чіткої інструкції, адже визначення цього строку є специфічним для кожної індустрії та навіть для кожної компанії.
У цьому матеріалі розберемося, чого конкретно вимагає стандарт та на які характеристики оренди варто звернути увагу, визначаючи строк оренди.

Новинарня

IBOR-реформа: друга фаза (c. 12)

З 1 січня 2021 року набувають чинності зміни до цілої низки стандартів, пов’язані з IBOR — Interest Rate Benchmark Reform, тобто реформою еталона відсоткових ставок. Зміняться МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 4 «Страхові контракти» та МСФЗ 16 «Оренда».
Розглянемо, як ці зміни можуть вплинути на звітність українських компаній.

Ольга Значкова

Авторитет

«Мета дослідницької роботи EFRAG — вплинути на план роботи Ради з МСБО…» (c. 15)

Група європейських радників (EFRAG) є впливовою організацією та головним координатором МСФЗ в ЄС. Ця група фактично регулює відносини європейської бухгалтерської спільноти з РМСБО. Група уповноважена радити щодо схвалення застосування міжнародних стандартів європейськими компаніями.
Деякі особливості роботи групи описав для наших читачів Президент правління EFRAG Жан-Поль Гозес (Jean-Paul Gauzès).

Жан-Поль Гозес
«The purpose of EFRAG’s research work is to influence the IASB workplan…» (c. 15)

The Group of European Advisers (EFRAG) is an influential organization and the main coordinator of IFRS Standards in the EU. This Group actually regulates the relationship of the European accounting community with the IASB. It is authorized to advise on the endorsement of the application of international standards by European companies.
Some features of the Group's work are described for our readers by President of EFRAG Board Jean-Paul Gauzès.

Jean-Paul Gauzès
«Ризик мінімізує підтвердження звітності аудитором» (c. 16)

Богдан Лукасевич — одна з найпотужніших фігур вітчизняного бухобліку. Беззаперечний авторитет української фінансової спільноти, позиція якого є визначальною для головбухів банків.
Думаємо, нашим читачам варто дослухатися до думок одного з головних лідерів фінансової системи країни.

Богдан Лукасевич
«Коли вас критикують з обох боків, ви, мабуть, перебуваєте приблизно в потрібному місці» (c. 18)

Наші читачі вже знайомі із системою бухобліку Канади. У 2019 році ми публікували інтерв’ю з Ліндою Мезон1, головою Ради з бухстандартів, а також із відомим канадським МСФЗ-скептиком Елом Розеном2.
Сьогодні в нас у гостях Джон Г’юз (John Hughes), автор книги «Грамотність за МСФЗ: розуміння нової фінансової звітності», канадський МСФЗ-блогер («Струшуючи кістки МСФЗ»3), знаменитий своїми дотепними та іноді епатажними коментарями бухгалтерських подій.

«Практика МСФЗ», № 3/2019, с. 17.
«Практика МСФЗ», № 6/2019, с. 14.
Джон Г’юз
«When you’re being criticized from both directions, you’re probably in just about the right placе» (c. 18)

Our readers are already familiar with Canada's accounting system. Last year, we published an interview with Linda Mezon, Chairman of the AcSB1, and well-known Canadian IFRS skeptic Al Rosen2. Today we have John Hughes, the author of IFRS Literacy: Understanding the new Financial Statements, a Canadian IFRS blogger (Shaking the bones of IFRS3) known for his witty and sometimes shocking comments on accounting events.

IFRS Practice Journal #6/2019, p.14
IFRS Practice Journal #3/2019, p.17
John Hughes

Досвід & судження

Практичні аспекти визначення строку оренди за МСФЗ 16 (c. 20)

З 1 січня 2019 року почав діяти МСФЗ 16 «Оренда». Практичне впровадження стандарту викликало чимало запитань, більшість з яких стосувалася визначення строку оренди, оскільки саме строк оренди — один із головних елементів для розрахунку орендного зобов’язання. МСФЗ 16 надає основні принципи та правила, якими мають керуватися користувачі для визначення строку оренди, проте не містить чіткої інструкції, адже визначення цього строку є специфічним для кожної індустрії та навіть для кожної компанії.
У цьому матеріалі розберемося, чого конкретно вимагає стандарт та на які характеристики оренди варто звернути увагу, визначаючи строк оренди.

Анастасія Шикарєва

Фідбек

Перенесення орендної плати: вплив на облік (c. 26)

Договір оренди строком із 2016 до 2025 року зі щомісячною фіксованою оплатою.
За узгодженням з орендодавцем, а не як наслідок контрактних або законодавчих зобов’язань строк сплати орендної плати за період березень – серпень 2020 року перенесено: відповідна сума має бути сплачена до кінця 2021 року. Спрощення параграфа 46А МСФЗ 16 «Оренда» не застосовуються.
Чи обов’язково орендарю вносити зміни в оцінку орендного зобов’язання станом на кінець 2020 року?

Олексій Заноза
Орендні опціони: обґрунтування та впевненість (c. 27)

Договір оренди нерухомості з періодом дії січень 2018 року – грудень 2022 року.
Є опціон на дострокове припинення оренди. Умови опціону припинення: орендар має за 6 місяців до закінчення кожного року оренди повідомити про зупинення оренди з наступного року. Під час первісного визнання орендар визначив строк оренди з огляду на загальний строк у 5 років. У вересні 2020 року орендар звернувся до орендодавця з повідомленням, що не має намірів орендувати нерухомість після завершення 2020 року. На річну звітну дату відповіді від орендодавця немає.
Чи треба переоцінювати орендне зобов’язання у звітності 2020 року?
Якщо потрібно, то на основі якого строку оренди?

Олексій Заноза
Безсумнівний GC (c. 28)

Чи слід наводити в примітках до фінансової звітності, складеної за МСФЗ, інформацію про припущення щодо безперервної діяльності, якщо менеджмент не бачить невизначеності, яка може призвести до сумнівів у тому, що підприємство продовжить свою діяльність?

Я. Гальчевський
ПДВ: мінбазні нарахування (c. 29)

Яким чином відобразити в МСФЗ-обліку донарахування ПДВ в разі реалізації продукції нижче від звичайної ціни?
Колись був лист Мінфіну про те, що це витрати. Чи актуальна така думка для тих, хто звітує за МСФЗ?

Анна Хомюк
Неоплачений капітал — актив? (c. 33)

На початку 2021 року буде створене нове підприємство. Власник вирішив, що відразу застосовуватимемо МСФЗ. Розмір статутного капіталу буде зареєстровано великий, але внески до статутного капіталу надходитимуть поступово.
Чи зможемо ми навести заборгованість власника зі сплати внесків у складі дебіторського боргу новоствореного підприємства?

Оксана Кононенко

Податкове планування

Дисконтувальний вітер із Волині: взірцева судова розбірка (c. 36)

Претензії податківців щодо необхідності та методики дисконтування дуже поширені. Не обходять вони й підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ.
Пропонуємо вашій увазі дуже цікавий та повчальний кейс — аналізуємо рішення Волинського окружного адмінсуду від 12 листопада 2020 року у справі № 140/7964/20.

Віталій Прокопенко

IFRS for SMEs

Як нарахувати єдиний податок МСП? (c. 39)

Серед підприємств, що входять до сфери МСФЗ для МСП, є платники єдиного податку, який замінює сплату податку на прибуток. Проте як відображати в обліку та звітності єдиний податок, який справляють виходячи із суми отриманого доходу без урахування витрат? На це запитання відповімо в статті.

Оксана Хмелевська, Оксана Кононенко

IMHO

Карантинні поступки під час оренди: практична ситуація (c. 48)

Про застосування МСФЗ 16 «Оренда» в ситуаціях надання поступок орендарю зараз дуже багато розмов. Практика підкидає різні варіанти, і кожна конкретна ситуація потребує уважного аналізу з боку головбуха підприємства.

Сергій Рогозний, Олена Дядюн

Перспектива

Облік продажу зі зворотною орендою «по-новому» (c. 53)

Наприкінці листопада Рада з МСБО порадувала майже одночасним виходом двох документів, перший з яких викличе зацікавленість більше теоретика, ніж практика, а другий — навпаки. Новий рік — привід говорити про нове. Отже, зараз — про те, як правильно оцінювати активи та зобов’язання в ситуації продажу активу та його зворотної оренди. В українській практиці такі ситуації також подекуди трапляються.

Олександр Курніков

XBRL

Базова Таксономія МСФЗ 2020: розбір деталей (c. 46)

В одній із наших статей 1уже повідомлялося, що в березні 2020 року Фонд МСФЗ опублікував Таксономію МСФЗ 2020 , з якою можна ознайомитися на сайті Фонду. Восени 2020 року ми побачили український переклад базової Таксономії МСФЗ 2020, який було опубліковано на сайті Фонду МСФЗ 27 листопада 2020 року (Мінфін затвердив переклад наказом від 13.11.2020 р. № 709).
Маючи на руках перекладену Таксономію МСФЗ 2020, скористаємося нагодою та розглянемо, які зміни зробив Фонд МСФЗ за 2020 рік.

«Практика МСФЗ», № 5/2020, с. 29.
Наталія Шматко

Довідник

Перелік матеріалів, опублікованих у журналі «Практика МСФЗ» у 2020 році (c. 59)

Кількість передплатників нашого видання зростає з року в рік. Новим читачам деколи складно орієнтуватися в публікаціях, надрукованих раніше. Щоби полегшити це завдання, ми вирішили розмістити на сторінках видання перелік матеріалів, опублікованих у журналі «Практика МСФЗ» у 2020 році. Крім того, додамо, що зручний пошук також організовано на нашому сайті (https://ibuhgalter.net).

Оксана Кононенко

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з активами з права користування за договорами оренди, які перебувають на реконструкції (c. 7)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 05.11.2020 р. № 4553/ІПК/99-00-05-05-02-06

Державна податкова служба України
Щодо відображення у податковому обліку залишкової вартості об’єктів основних засобів при поліпшенні орендованих приміщень (c. 9)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 03.12.2020 р. № 4966/ІПК/99-00-05-05-02-06

Державна податкова служба України
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку