Журнали

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 23.12.2019

12

Тема номера


Орендні поліпшення: чи є третій шлях?

В експертних колах продовжуються гарячі дискусії навколо питання про бухгалтерську долю капітальних поліпшень орендованого майна в умовах дії приписів МСФЗ 16 «Оренда».
Підкинемо і свою гілочку до цього багаття. Зауважимо, що далі мова йтиме тільки про облік орендаря і тільки про ті поліпшення орендованого майна, економічну корисність яких орендар споживає протягом строку, що перевищує один рік.

Новинарня

Рада листопада (c. 15)

Впродовж 19–20 листопада Рада з МСБО обговорювала на своїх рутинних лондонських мітингах різні поточні питання міжнародної стандартизації.
Розповімо про найбільш цікаві, з нашої точки зору, розгляди та рішення.

Г. Козаков
«Орендне» РПД: два в одному (c. 16)

Комітет з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності 26 листопада розглянув аналіз відгуків на проєкт роз’яснення деяких питань застосування МСФЗ 16 «Оренда».
Комітет вирішив не пропонувати Раді з МСБО внести уточнення до стандарту та фіналізував відповідне рішення з порядку денного (РПД).

М. Омелянович

Авторитет

«My glass is always half-full…» (c. 10)

Bruce Cartwright is the Chief Executive Officer of the  Institute of Chartered Accountants of Scotland  (ICAS), the world's first professional accountants organization. Our talk about the complex challenges of today and the future of the profession. View from the top of a professional areopagus. This interview should be read slowly.

Брюс Картрайт
«Моя склянка завжди наполовину наповнена…» (c. 10)

Брюс Картрайт (Bruce Cartwright) — виконавчий голова Шотландського інституту дипломованих бухгалтерів (ICAS), першої професійної бухгалтерської організації у світі.
Наша розмова — про складні виклики сьогодення та про майбутнє професії. Погляд із вершини професійного ареопагу. Це інтерв’ю варто читати не поспішаючи.

Брюс Картрайт
«Суддя тримався за голову, коли розбирали епізод щодо дисконтування» (c. 12)

Наш сьогоднішній співрозмовник — партнер КПМГ в Україні Оксана Олехова, яка керує підрозділом податкового консультування.
У нашій країні юридично-податкове консультування — сфера для фахівців зі сталевими нервами, високим інтелектом та бойовим характером. Інші тут просто не виживають.
Тому ми переконані, що думки спеціаліста найвищого рівня, який допоміг багатьом підприємствам перемогти в суворих протистояннях із фіскальними органами, будуть для наших читачів і цікавими, і корисними.

Оксана Олехова

Досвід & судження

Права на забудовані земельні ділянки (c. 18)

Бухгалтерам та аудиторам не треба довго розповідати про важливість оцінки активів. Особливо в ситуаціях, коли необхідно оцінювати активи за справедливою вартістю. У системі МСФЗ є вельми специфічний стандарт — МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», який фактично не є власне бухгалтерським стандартом. Його мета — зорієнтувати бухгалтера в основних механізмах оцінки та сформулювати головні цілі оцінки для складання фінансової звітності. Зазвичай, коли йдеться про оцінку нерухомості, підприємства звертаються по професійну допомогу до оцінювачів. Найбільше проблем, як правило, виникає в ситуаціях поєднання будівель та землі.
Головбухам буде корисно знати про ті підходи до оцінки забудованих земельних ділянок, які сповідують сучасні оцінювачі.

Людмила Рубаненко
Амортизаційна онтологія: про абстрактне та конкретне, пасивне та активне (c. 22)

Якщо вас спіткала бухгалтерська недоля і ви стали головбухом підприємства, яке орендує в держави майно, то ви маєте давати собі раду з деякими нетрадиційними бухфантазіями орендодавця. Якщо вас спіткала тяжка бухгалтерська недоля і вам довелося стати головбухом держпідприємства, то ви маєте дотримуватися специфічних бухзабаганок власника — держави.
Проаналізуємо деякі з таких нормативних примх, що мають яскраве «амортизаційне» забарвлення.

Іван Чалий
Нестандартизована фінзвітність: carve-out та pro forma (c. 27)

Цей матеріал присвячено нестандартним видам фінансової звітності, які бухгалтерам інколи доводиться складати.
Одразу попередимо: про ці види звітності взагалі не згадано в МСФЗ, отож на інформаційних теренах ви зможете знайти абсолютно різні погляди на їх формування.

Анна Хомюк

Фідбек

Юридичний супровід продажу викуплених акцій: капітал чи витрати? (c. 31)

Наглядова рада АТ ухвалила рішення продати прості акції, які товариство раніше викупило в декількох акціонерів (за нашими оцінками, вартість викупу та продажу наближена до справедливої вартості цінних паперів). У зв’язку з цим ми, можливо, зазнаємо витрат на оплату юридичних послуг із супроводу правочину купівлі-продажу.
Як правильно облікувати ці витрати на правочин з інструментами власного капіталу, якщо підприємство складає фінансову звітність за МСФЗ: зменшити капітал чи включити до витрат?

Іван Заруба

Податкове планування

Строки корисної ОЗ-експлуатації: у зоні податкових ризиків (c. 34)

Так уже склалися бухгалтерські зорі, що наразі фіскальні органи розпочали активно цікавитися адекватністю бухгалтерської оцінки такого ключового амортизаційного показника, як строк корисної експлуатації. Причому хмари згущуються як над підприємствами, які складають фінзвітність за МСФЗ, так і над компаніями, що звітують за ПСБО.

Іван Заруба

МСФЗ для початківців

Інвестиційна нерухомість: ПСБО vs МСФЗ (c. 38)

Цього разу предметом рубрики стане інвестиційна нерухомість (далі — ІН), а точніше порівняння положень однойменних ПСБО 32 та МСБО 40. Плоди того, що нерухомість, перебуваючи на одному місці, може приносити дохід, століттями пожинають у країнах розробників міжнародних стандартів, а нам є чого в них навчитися, оскільки право вільно розпоряджатися власністю відродилося лише кілька десятків років тому.
Що ж, розповімо, на чому варто сконцентрувати увагу тим, хто робить свої перші кроки в обліку ІН за МСФЗ.

Оксана Хмелевська

IMHO

Прибутки чи збитки першого дня за отриманими кредитами (c. 43)

Застосування дисконтування грошових потоків в обліку отриманих кредитів наразі набуває актуальності. Одним із найбільш суперечливих аспектів цього питання є облік кредитів та позик, отриманих на пільгових умовах.
Розглянемо, у чому полягає специфіка обліку таких фінансових інструментів.

Ольга Значкова
Укрконцесія: Закон vs КТМФЗ (c. 47)

Зараз в Україні діє понад сотня договорів про концесію, але вони малоефективні.
У строк до 1 січня 2020 року Міністерство інфраструктури проводить перші пілотні конкурси з передання в концесію порту «Ольвія» і Херсонського морського торгового порту, також планують передати в концесію будівництво автомобільних доріг, розглядають питання щодо концесії регіональних аеропортів та інших об’єктів інфраструктури в Україні.
З огляду на те, що великі державні підприємства з 2019 року формують фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, виникає питання стосовно відображення в бухгалтерському обліку основних засобів, переданих у концесію.

Микола Марченко
Орендні поліпшення: чи є третій шлях? (c. 50)

В експертних колах продовжуються гарячі дискусії навколо питання про бухгалтерську долю капітальних поліпшень орендованого майна в умовах дії приписів МСФЗ 16 «Оренда».
Підкинемо і свою гілочку до цього багаття. Зауважимо, що далі мова йтиме тільки про облік орендаря і тільки про ті поліпшення орендованого майна, економічну корисність яких орендар споживає протягом строку, що перевищує один рік.

Ф. Сивий

Перспектива

Майбутнє обліку та оцінки гудвілу (c. 52)

Тема гудвілу наразі дуже актуальна для розробників міжнародних стандартів, бо чим іще пояснити той факт, що до тривалих обговорень Радою з МСБО можливості повернення до амортизації гудвілу приєдналися влітку цього року її колеги з Ради зі стандартів фінансового обліку США (FASB), а Міжнародний комітет зі стандартів оцінки (IVSC) також вирішив запустити серію з трьох публікацій, присвячених міжнародній практиці оцінки гудвілу та інших нематеріальних активів? Таке враження, що вся ця праця має зовсім скоро викристалізуватися в певний компромісний результат, який задовольнятиме всіх фахівців із міжнародної практики оцінки та бухгалтерського обліку.

Олександр Курніков

Профпридатність

CA від ICAS: сертифікація від найперших (c. 57)

Зараз у більшості розвинених країн є своя організація сертифікації бухгалтерів. А 165 років тому на весь світ існувало тільки одне професійне об’єднання, якому дозволено було присвоювати звання «дипломований бухгалтер», — Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії. Авторитетність цієї організації за роки тільки міцнішала. Тож попри суттєве розширення ринку сертифікацій бухгалтерів, документ від шотландського інституту і зараз високо ціниться. Познайомимося ближче.

Любов Крута

Звітні інновації

МСФЗ-звітність: еволюція чи революція? (c. 59)

Українські бухгалтери ще тільки починають знайомство з нефінансовими звітами. А от їхні іноземні колеги додаткові звіти у сфері МСФЗ вже розглядають як константу.
Світовий та вітчизняний підхід до удосконалення МСФЗ-звітності розглянемо в матеріалі.

Анна Хомюк

«Практика МСФЗ» рекомендує

Форензик: серйозна справа для серйозних фахівців (c. 63)

Наші читачі, мабуть, звернули увагу на те, що останнім часом більшість професійних конференцій та форумів так чи інакше концентрується на питаннях довіри. На те є вагомі причини. Адже реалії сьогодення, на жаль, невтішні. Динаміка виявлених шахрайств вражає. Нещодавно було оприлюднено дані, отримані Національним британським центром звітності про шахрайство та кіберзлочинність. Вони показують, що у 2018–2019 роках англійські підприємства подали 59 192 звіти про шахрайство із середньою сумою втрат близько 11 500 фунтів стерлінгів за кожну справу. Відповідно до звіту Асоціації сертифікованих інспекторів із шахрайства1за 2018 рік типова організація втрачає близько 5 % свого щорічного доходу внаслідок шахрайств. На жаль, інколи шахрайством займаються і фінансові керівники компаній. Їхніми жертвами зазвичай стають власники.

Association of Certified Fraud Examiners.
Іван Чалий

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо заповнення рядка 231 форми державного статистичного спостереження № 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції» (c. 5)

Державна служба статистики України
Лист від 06.11.2019 р. № 04.5-13/100-19

Державна служба статистики України
Щодо застосування у податковому обліку прискореної амортизації основних засобів четвертої групи (c. 6)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 31.10.2019 р. № 1113/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Державна податкова служба України
Модифікація фінансових зобов’язань (c. 8)

Повідомлення Офісу великих платників податків ДПС

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку