Журнали

Практика МСФЗ
Практика МСФЗ 03.09.2018
1

Тема номера


МСФЗ 16: «дідусеве» застереження

Новий стандарт з обліку оренди — МСФЗ 16 «Оренда» — містить докладні описи того, чи є угода власне орендною (параграфи 9–33 другого додатка). На перший погляд, вони можуть здатися зайвими. Адже в більшості випадків орендні контракти укладаються у відповідних юридичних межах. Втім, у деяких ситуаціях користування чужим майном може відбуватися в межах інших договірних регламентів (фрахт, суперфіций, емфітевзис etc). Саме для таких обставин, коли орендний елемент угоди не є очевидним, стандартизатори визначили набір умов, за яких контракт має бути визнаний орендним у бухгалтерському розумінні.

Новинарня

МСФЗ: «малі» зміни 2018 року (c. 14)

2018 рік потроху добігає кінця — отже, час підбити деякі підсумки та окинути поглядом те, що набуло чинності з його початком.
Розглянемо стисло суть змін, внесених до міжнародних стандартів, що вже набули чинності з початку цього року. У цій публікації ми, здебільшого, зосередимо свою увагу лише на «малих» змінах, які мають на меті «точкове» поліпшення чинних стандартів (та майже не будемо аналізувати нові «великі» стандарти МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», які застосовуються з 2018 року).
Тут слід зауважити, що, на жаль, не всі зміни, внесені до міжнародних стандартів, вчасно оприлюднюються Мінфіном в офіційному українському перекладі.

Авторитет

Бухгалтерська глобалізація: однорідності недостатньо (c. 4)

Від початку ХХІ століття як у професійних колах, так і серед політичного істеблішменту точаться розмови навколо необхідності створення єдиного набору глобальних стандартів фінансового звітування на базі МСФЗ та американської системи US-GAAP. Ще кілька років тому питання переходу США на міжнародні стандарти, здавалося б, вже входило у площину практичної реалізації. Цьому сприяла як стратегія конвергенції стандартів, так і політична воля очільників Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США. Але дива не сталося. Американці віддали перевагу власній системі стандартизації.

Наприкінці червня 2018 року Голова Ради з МСБО (IASВ) Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst) виступив на Конференції з МСФЗ, що проходила у Франкфурті.

У своїй промові Хугерворст, зокрема, зачепив і питання бухгалтерської глобалізації:

«Найбільша прогалина — це країна US GAAP. Хоча іноземні емітенти можуть використовувати стандарти МСФЗ на американських ринках капіталу, американські компанії все ще не можуть цього робити. У 2011 році, навіть до епохи Трампа, стало зрозуміло, що Сполучені Штати не будуть приймати МСФЗ найближчим часом. На щастя, решта країн світу реагувала так само, як це відбувається зараз у відповідь американському виклику світовій торговельній системі: замість того, щоб наслідувати Сполучені Штати у їхньому відступі, використання стандартів МСФЗ продовжувало поширюватися по всьому світу».

Професор Пол Міллер (Paul B. W. Miller), автор концепції «Якісної фінансової звітності» («Quality Financial Reporting»), колишній штатний помічник головного бухгалтера SEC, досвідчений викладач та відомий блогер, у своїй статті пояснює читачам нашого журналу, чому ж американська МСФЗ-інтеграція так і не відбулася, і чому були зіпсовані стосунки між IASB та американською Радою зі стандартів фінансового обліку (FASB).

«Необхідні лідери змін…» (c. 6)

Сергія Голова представляти нашим читачам не потрібно. Його давно знають і шанують у професійному середовищі. Тому думки професора Голова стосовно проблем розвитку вітчизняної стандартизації та освіти, висловлені в інтерв’ю, будуть не тільки цікавими для бухгалтерів, а і, сподіваємось, корисними для сучасних стандартизаторів.

Польові дослідження

Метінвест: корпоративна відповідальність як обов’язкова складова бізнесу (c. 17)

Поділитися власним досвідом можуть дозволити собі лише наймайстерніші та найшляхетніші фахівці. Їхні погляди та аргументи зазвичай викликають величезну зацікавленість у колег. Адже практика, як стверджує діалектичний матеріалізм, є критерієм істини. І будь-які теоретичні концепти мало чого варті без практичної апробації в польових умовах. Сьогодні в рубриці «Польові дослідження» ми раді вітати Юлію Данкову — фінансового директора, Члена Правління компанії ТОВ «Метінвест холдинг» (далі — Метінвест).

Досвід & судження

МСФЗ 16: «дідусеве» застереження (c. 20)

Новий стандарт з обліку оренди — МСФЗ 16 «Оренда» — містить докладні описи того, чи є угода власне орендною (параграфи 9–33 другого додатка). На перший погляд, вони можуть здатися зайвими. Адже в більшості випадків орендні контракти укладаються у відповідних юридичних межах. Втім, у деяких ситуаціях користування чужим майном може відбуватися в межах інших договірних регламентів (фрахт, суперфіций, емфітевзис etc). Саме для таких обставин, коли орендний елемент угоди не є очевидним, стандартизатори визначили набір умов, за яких контракт має бути визнаний орендним у бухгалтерському розумінні.

МСФЗ 15: відповіді на три гострі запитання (c. 22)

Одним з найбільш цікавих питань обліку є питання визнання доходів. У 2014 році Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі — «Рада з МСБО» або «Рада») був випущений новий Міжнародний стандарт фінансової звітності — МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», що застосовується
до періодів річної звітності, які починаються з 1 січня 2018 року або пізніше. МСФЗ 15 привносить глобальні зміни в процес обліку доходів та заміняє 2 стандарти й 4 пов’язані інтерпретації, що діяли до 1 січня 2018 року.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: практичні аспекти впровадження в Україні (c. 28)

У цій статті ми зосередимося на впливі впровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» на компанії з нефінансового сектору, виходячи з досвіду PwC в Україні. В ній розглянуті не всі можливі ефекти в результаті впровадження МСФЗ 9, а лише ті з них, які найчастіше зустрічаються у практиці та можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність.

МСФЗ 16 «Оренда»: звільнення для «малоцінки» (c. 36)

mail Підприємство має кілька десятків договорів оренди земельних ділянок, у яких виступає орендарем. Ділянки невеликі. На них розташовуються опори ліній електропередачі. Вартість кожної окремої ділянки оцінюється як нижча за $5000.
МСФЗ 16 «Оренда» слід застосовувати до кожного окремого договору чи до єдиного пакета аналогічних договорів оренди?

Nota Bene

Програми лояльності: алгоритм обліку (c. 38)

Маркетингові стратегії, які застосовуються збутовими службами підприємств, часто призводять до важких бухгалтерських наслідків. Різноманітні рекламні стимулятори, що знов і знов вигадуються маркетологами, іноді ставлять перед головними бухгалтерами складні завдання. Одним із прикладів такої проблематики є застосування так званих програм лояльності, що покликані зацікавити покупця в подальших закупівлях. Зазвичай у межах таких програм, поряд зі звичайними продажами, продавець надає клієнту право на отримання знижки1при укладанні наступних угод. Часто таке право має форму всіляких бонусів, балів, очок, пойнтів etc.

Знижка зазвичай надається у традиційному вигляді як зменшення ціни. Якщо ж знижка досягає 100%, то програми лояльності обіцяють клієнту «безоплатні подарунки».

Фідбек

Комплексний платіж: визнання доходу (c. 44)

mail Підприємство отримало комплексний платіж: єдиною сумою сплачено вартість кількох партій різних видів продукції.
Відвантаження продукції відбувається в різних звітних періодах.
Як правильно відобразити у бухгалтерському обліку доходи від таких операцій?

Транзит

Суттєвість як фактор трансформації (c. 46)

Бухгалтери відомі своєю прискіпливістю та ретельністю. Топ-менеджери іноді зневажливо називають їх «крохоборами»1. Про скрупульозність бухгалтерів ходять анекдоти. Американці, наприклад, люблять розповідати таку іронічну байку.
Мандрівник, який вперше потрапив до Великого каньйону, був захоплений скельними утвореннями і дуже глибокою безоднею.
Він підійшов до людини, яка виглядала як більш досвідчена, і запитав: «Скільки років цьому каньйону?»
Людина швидко та впевнено відповіла: «70 мільйонів і 18 років».
«Це дивовижно! Ви геолог?»
«Ні, я бухгалтер».
«Ну, а звідки ж ви знаєте точний вік каньйону?»
«Це просто. Вперше, коли я був тут, у каньйоні, я запитав геолога, скільки років каньйону. Геолог сказав, що 70 мільйонів років. Це було 18 років тому».

Якокка Ли. Карьера менеджера. — М.: Прогресс, 1991. — C. 67.

МСФЗ-транзит: нормативний метод вибуття запасів (c. 48)

mail При обліку собівартості готової продукції підприємство застосовує нормативний метод обліку.
Чи слід робити коригування облікової політики при переході на міжнародні стандарти, якщо ми плануємо застосовувати стандарт-костинг при оцінці запасів?

Податкове планування

Транзит: виправлення помилок vs зміна оцінок (c. 51)

При переході на МСФЗ у звітності компаній зазвичай з’являються так звані «трансформаційні» коригування. На виникнення таких коригувань впливає два чинники: зміна облікової політики та виправлення помилок, що були виявлені в процесі трансформації звітності.

МСФЗ для початківців

ОЗ-шпаргалка: ПСБO vs МСФЗ (c. 53)

Мета цього матеріалу — познайомити читачів з головними особливостями обліку основних засобів (ОЗ), що властиві системі МСФЗ. Ми намагалися скласти перелік таким чином, щоб зосередити увагу наших читачів на питаннях, які найчастіше дивують українських бухгалтерів на початку освоєння міжнародних стандартів фінансової звітності.

IMHO

Труднощі моменту (c. 56)

Облік операцій з нематеріальними активам доволі часто викликає запитання навіть у досвідчених бухгалтерів.
Сьогодні поговоримо про один цікавий нюанс — про момент початку амортизації таких активів.

Перспектива

Концептуальна основа фінансової звітності: чого очікувати від редакції 2018 року (c. 58)

Рада з МСБО 29.03.2018 р. опублікувала оновлену версію Концептуальної основи фінансової звітності (далі — Концептоснова). Вже зараз підприємства можуть розробляти свою облікову політику на її основі. У свою чергу, Рада з МСБО буде орієнтуватися на неї під час розроблення нових МСФЗ, а отже, непрямий вплив суб’єкти господарювання однозначно відчують.

Звітні інновації

Інформаційний буквар (c. 63)

Для тих, хто цікавиться запровадженням нових ESG1-показників до звітності своєї компанії, може бути корисним практичний посібник Міжнародної ради з інтегрованої звітності (International Integrated Reporting Council), призначений для інформаційних керівників підприємств (CIO — Chief Information Officers): «Технологічний буквар з інтегрованої звітності» («Technology primer for integrated reporting», розміщений на сайті integratedreporting.org).

Еnvironmental, social and governance — показники екологічної, соціальної діяльности та управління.

Календар бухгал­тера
15.07.20

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку