Журнали

Новий бюджетний облік 29 серпня, 2022
8
Д

Документи номера

-A
A+

ККУ — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Закон про гумдопомогу — Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV.

Закон про електронні документи — Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV.

Закон про місцеве самоврядування — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

Закон про Національний архівний фонд — Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 № 3814-XII.

Закон про управління об’єктами державної власності — Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V.

Закон № 147 — Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 № 147/98-ВР.

Закон № 851 — Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV.

Закон № 4765 — Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 № 4765-VI.

Інструкція № 57 — Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом МФУ від 28.01.2002 № 57.

Інструкція № 103 — Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103.

МР з обліку запасів — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 № 11.

Методрекомендації № 68 — Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів, затверджені наказом ДКСУ від 29.04.2013 № 68.

Наказ № 130 — наказ ДКУ «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130 (втратив чинність).

Наказ 604 — наказ МФУ «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 29.06.2017 № 604.

Наказ № 755 — наказ МФУ «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 № 755.

Наказ № 816 — наказ МФУ «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору» від 28.12.2020 № 816.

Наказ № 818 — наказ МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

Перелік № 578/5 — Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5.

План рахунків № 1203 — План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 31.12.2013 № 1203.

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 № 88.

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 № 879.

Положення № 1482 — Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затверджене постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482.

Порядок № 604 — Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору, затверджений наказом МФУ від 29.06.2017 № 604.

Порядок № 755 — Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору, затверджений наказом МФУ від 08.09.2017 № 755.

Порядок № 938 — Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом МФУ від 23.08.2012 № 938.

Порядок № 1004 — Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений постановою КМУ від 08.08.2007 № 1004.

Порядок № 1195 — Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою КМУ від 16.11.2011 № 1195.

Порядок № 1314 — Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314.

Порядок № 1407 — Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом МФУ від 24.12.2012 № 1407.

Порядок № 1482 — Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затверджений постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482.

Порядок № 1886/5 — Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Мін’юсту від 11.11.2014 № 1886/5.

Постанова № 998 — постанова КМУ «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 31.10.2012 № 998.

Правила № 1000/5 — Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5.

Типова інструкція № 736 — Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою КМУ від 19.10.2016 № 736.

Типова кореспонденція — Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом МФУ від 29.12.2015 № 1219.

№ 8, 2022  (с. 27)
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку