Журнали

Практика МСФЗ 24 лютого, 2020
2
З

Зменшення корисності ОЗ: прописка

За якими статтями звітності слід наводити втрати від зменшення корисності основних засобів?

-A
A+

Збиток від зменшення корисності — сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його / її очікуваного відшкодування (параграф 6 МСБО 36 «Зменшення корисності активів»). Якщо на дату балансу сума очікуваного відшкодування окремих об’єктів основних засобів (або групи об’єктів) є меншою за їхню залишкову вартість, то підприємство зобов’язане відобразити в обліку зменшення корисності основних засобів.

У параграфі 60 МСБО 36 зазначено:

«Збиток від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом (наприклад, відповідно до моделі переоцінки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого активу слід визнавати як зменшення резерву з переоцінки за цим іншим стандартом».

Проте стандарт прямо не вказує, за якою саме статтею фінзвітності слід наводити показник втрат від зменшення корисності, якщо він відноситься на фінрезультат.

У національній традиції відповідні витрати зазвичай наводять за статтею «Інші витрати» (п. 15 ПСБО 28 «Зменшення корисності активів»).

Розглянемо два варіанти розкриття показника зменшення корисності у Звіті про фінансові результати:

  • перший варіант — відображення на прикладі української статистичної форми № 2.
  • другий варіант — на прикладі довільної (модифікованої1) форми Звіту про фінансові результати.

Про модифікації офіційних форм звітності — див. «Практика МСФЗ»:

Варіант 1: українська форма № 2

Підхід до відображення необхідної статті Звіту про фінансові результати, що стосується збитку від зменшення корисності, аналогічний відображенню нарахування амортизації. Такий підхід використовують деякі аудиторські фірми, посилаючись на те, що під час подання приміток за основними засобами сума накопиченої амортизації та накопичені збитки від зменшення корисності розкриваються разом (МСБО 16 «Основні засоби», параграф 73 (г)). Зважаючи на це, якщо, наприклад, щодо адміністративної будівлі амортизацію відносять на адміністративні витрати, то й втрати від зменшення корисності також краще проводити в кореспонденції з відповідним рахунком. Із практики, сума зменшення корисності може змінюватися в той чи інший бік на кожну звітну дату, тому для подання інформації зручно використовувати саме цей підхід.

Детальніше розглянемо запропонований підхід відображення збитку від зменшення корисності:

  • для дооцінених раніше об’єктів основних засобів — як зменшення резерву переоцінки (Дт 41 в разі використання українського Плану рахунків); у випадку перевищення суми збитку над сумою попередніх дооцінок того самого основного засобу — суму такого перевищення визнають у складі відповідних амортизаційних витрат у Звіті про фінансові результати;
  • для непереоцінених об’єктів або в разі відсутності суми попередніх дооцінок відповідного основного засобу — відразу у складі відповідних амортизаційних витрат.

Якщо ознаки зменшення корисності об’єкта основних засобів перестали існувати, необхідно визначити й відобразити вигоди від відновлення його корисності (сторно збитку від зменшення корисності) у тому звітному періоді, коли такі ознаки перестали існувати. Вигоди від відновлення корисності відображають у складі відповідних витрат Звіту про фінансові результати; а сторнування збитку від зменшення корисності переоціненого активу слід розглядати як збільшення резерву переоцінки (параграфи 114, 119 МСБО 36 ).

Зменшення корисності варто відображати на окремому рахунку «Резерв знецінення основних засобів» окремо за кожним об’єктом основних засобів та презентувати у складі балансу, у рядку 1012 «Знос».

Варіант 2: довільна (модифікована) форма Звіту про фінансові результати

Відповідно до параграфів 97–97 (а) МСБО 1 «Подання фінансової звітності» у разі суттєвості статей доходів і витрат у Звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід суб’єкт господарювання повинен розкривати характер та суму цих статей окремо.

До обставин, які ведуть до окремого розкриття інформації статей доходу та витрат, включають, зокрема, і списання основних засобів до суми відшкодування, а також сторнування таких списань.

Тому у Звіті про фінансові результати суму зменшення корисності основних засобів у разі суттєвості суми варто показувати окремим рядком.

Водночас у зв’язку із введенням обов’язкового подання звітності в єдиному електронному форматі iXBRL існує велика ймовірність презентації витратних статей саме за їхнім характером. У такому випадку необхідно буде звернутися до першого варіанта.

P. S. Із практики, в облікових політиках українських підприємств зменшення корисності відображають у складі «Інших витрат» Звіту про фінансові результати (ряд. 2270 статистичної форми № 2). Це в основному пов’язане з використанням субрахунку 972 «Втрати від зменшення корисності активів», який, відповідно, відображається у складі «Інших витрат».

Компанії, в яких цінні папери розміщені на фондових біржах, також інколи використовують статтю «Інші витрати» з метою покращити свій показник EBITDA.

Олександр Вовкотруб, начальник відділу МСФЗ ПАТ «Укрнафта»

№ 2, 2020  (с. 44)
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку