Журнали

Практика МСФЗ 22 березня, 2021
3
О

Особливості доступних кредитів «5-7-9»

У 2020 році запрацювала державна програма надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва «Доступні кредити 5-7-9 %» (далі — Програма 5-7-9), правила надання якої регулюються Порядком № 28 1. Проаналізуємо головні норми цього Порядку та поміркуємо над тим, як вести облік таких кредитів.

Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затверджений постановою КМУ від 24.01.2020 № 28.
-A
A+

Лілія Таран, менеджерка корпоративного оподаткування KPMG в Україні

Іванна Порохнюк, старша консультантка корпоративного оподаткування KPMG в Україні

 

Основною ідеєю Програми 5-7-9 є компенсація державою підприємцю частини кредитного навантаження. Тобто з кожним новим робочим місцем компанія може отримати більший відсоток компенсації за кредитом. Відсотки за кредитом компенсує Фонд розвитку підприємництва (далі — Фонд), який перераховує кошти на позичковий рахунок компанії, утримуваний банком-партнером. У результаті позичальник сплачує лише пільгову ставку за кредитом.

Учасники програми можуть отримати кредит під 2 основних напрями:

  1. Кредит під поповнення обігових коштів до 25 % вартості інвестиційного проєкту (надається виключно в поєднанні з інвестиційним проєктом).
  2. Кредит на фінансування інвестиційного проєкту, а саме:
  • придбання нових та вживаних основних засобів, їх модернізація;
  • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок без права передавати в оренду;
  • будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних);
  • придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг).

Нарахування відсотків та їх часткова компенсація Фондом відбуваються на щомісячній основі. Суму компенсації розраховують як різницю між:

сумою нарахованих процентів за користування кредитом протягом місяця із застосуванням базової процентної ставки

сумою нарахованих процентів за користування кредитом протягом цього самого місяця із застосуванням компенсаційної процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 13 Порядку № 28

 

Які ж основні правила відображення компенсації процентів в обліку компанії-позичальника?

Компенсація відсотків: НПСБО vs МСФЗ

Мікро- та малі підприємства ведуть спрощений облік за українськими стандартами та складають спрощену фінансову звітність за НПСБО 25 «Спрощена фінансова звітність», яке не передбачає особливостей щодо обліку державної компенсації за кредитами. Тобто такі операції обліковують за загальними правилами, як описано далі.

Слід зазначити, що з точки зору вітчизняних НПСБО оптимальною моделлю обліку компенсації є трактування такої державної допомоги як одержання цільового фінансування, оскільки отримані кошти від Фонду мають цільове призначення — для компенсації відсотків за банківським кредитом. За загальним правилом цільове фінансування не визнають доходом доти, доки не існує підтвердження того, що:

  1. воно буде отримане; та
  2. підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Якщо ж за Законом про бухоблік позичальник зобов’язаний звітувати за МСФЗ, то така компенсація відсотків з державного бюджету може ототожнюватися з державними грантами, облік яких визначено МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу».

Так, державні гранти є допомогою держави у формі передання ресурсів суб’єктові господарювання в обмін на дотримання в минулому або майбутньому певних умов, пов’язаних з операційною діяльністю компанії (параграф 3 МСБО 20).

Аналогічно вітчизняним нормам державний грант не підлягає визнанню доти, доки немає обґрунтованої впевненості, що компанія виконає умови його надання, а також одержить цей грант.

Інформація щодо надходження та руху коштів від Фонду може обліковуватися на рахунку 48 (Інструкція № 291), однак компанії, що здійснюють облік за МСФЗ, мають право обрати будь-який інший рахунок.

Особливості обліку

Залежно від типу отриманого кредиту в підприємства можуть виникнути певні особливості щодо обліку доходу від одержаної компенсації відсотків за кредитом. Далі розглянемо найбільш поширені типи кредитів за Програмою 5-7-9.

Кредит під фінансування інвестиційного проєкту

Компенсація відсотків, отримана за кредитом під фінансування інвестиційних проєктів, буде визнаватися доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо).

Так, згідно з п. 18 НПСБО 15 «Дохід» підприємства зобов’язані нараховувати дохід від компенсації пропорційно сумі нарахованої амортизації об’єктів інвестицій.

Своєю чергою, МСФЗ-компанії повинні будуть визнавати державну допомогу (компенсацію відсотків), пов’язану з активами, що амортизуються, у прибутку або збитку протягом тих періодів і в тих пропорціях, в яких визнають амортизаційні витрати за цими активами (параграф 17 МСБО 20). Державну допомогу, пов’язану з активами, що не амортизуються (наприклад, земля), визнаватимуть протягом періодів, в яких були здійснені витрати на виконання зобов’язань.

Детальніше розглянемо ситуацію на спрощеному прикладі.

Приклад 1

У грудні 2020 року Компанія придбала автомобіль вартістю 1 450 000 грн зі строком експлуатації 7 років.

У січні 2021 року Компанія почала нараховувати амортизацію щодо придбаного авто.

На початку січня 2021 року було нараховано відсотки банку за базовою ставкою кредитування в розмірі 125 000 грн. Банк 15 січня 2021 року повідомив Компанію про отримання компенсації від Фонду в розмірі 25 000 грн. Компанія 20 січня 2021 року сплатила фактичну суму відсотків за користування кредитом.

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків

Дата

Суть операції

Бухгалтерські проводки2

Наведені приклади бухгалтерських проводок базуються на Інструкції № 291, однак не є вичерпним переліком бухгалтерських рахунків та проводок. Компанії можуть обирати інші рахунки відповідно до їхнього затвердженого плану рахунків та облікової політики.

Сума, грн

01.01.2021

Нараховано відсотки за кредитом

Дт 95 Кт 68

125 000

15.01.2021

Отримано підтвердження щодо компенсації

Дт 68 Кт 48

25 000

20.01.2021

Сплачено відсотки

Дт 68 Кт 31

100 000

31.01.2021

Кошти цільового фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів (у складі короткострокової частини)

Дт 48 Кт 69

25 000

31.01.2021

Нараховано амортизацію щодо придбаного авто

Дт 23/9 Кт 13

17 261

31.01.2021

Визнано дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації

Дт 69 Кт 71/73

17 261

«Антикризовий» кредит під поповнення обігових коштів

Відповідно до змін у червні 2020 року, на час проведення карантину або обмежувальних заходів та протягом 90 днів із дня його (їх) скасування, підприємства можуть отримати кредит під поповнення обігових коштів без прив’язування до витрат за інвестиційним проєктом.

У такому разі згідно з п. 7 НПСБО 15 отримане цільове фінансування визнаватимуть доходом протягом тих періодів, в яких було здійснено витрати, пов’язані з виконанням умов такого фінансування. Тобто дохід у розмірі компенсації відсотків за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» визнаватимуть у тих періодах, коли позичальник зазнаватиме витрат за відсотками за кредитом.

Аналогічний підхід передбачений і для підприємств, які ведуть облік за МСФЗ. Державний грант слід визнавати в прибутку або збитку на систематичній основі протягом періодів, в яких підприємство визнає як витрати відповідні витрати, які компенсує держава (параграфи 12, 16 МСБО 20).

Розглянемо детальніше далі на спрощеному прикладі.

Приклад 2

На початку січня 2021 року було нараховано відсотки банку за базовою ставкою кредитування в розмірі 125 000 грн. Банк 15 січня 2021 року повідомив Компанії про отримання компенсації від Фонду в розмірі 25 000 грн. Компанія 20 січня 2021 року сплатила фактичну суму відсотків за користування кредитом.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків

Дата

Суть операції

Бухгалтерські проводки3

Наведені приклади бухгалтерських проводок базуються на Інструкції № 291, однак не є вичерпним переліком бухгалтерських рахунків. Компанії можуть обирати інші рахунки відповідно до їхнього затвердженого плану рахунків та облікової політики.

Сума, грн

01.01.2021

Нараховано відсотки за кредитом

Дт 95 Кт 68

125 000

15.01.2021

Отримано підтвердження щодо компенсації

Дт 68 Кт 48

25 000

15.01.2021

Визнано дохід у розмірі компенсації відсотків

Дт 48 Кт 71/73

25 000

20.01.2021

Сплачено фактичну суму відсотків за кредитом

Дт 68 Кт 31

100 000

Отже, облік державної Програми 5-7-9 потребує визначення в обліковій політиці компанії її підходів до відображення в обліку та класифікації отриманої допомоги, документального підтвердження суми відсотків, які компенсує Фонд та нараховує банк, а також оформлених відповідно до законодавства бухгалтерських довідок із відповідними розрахунками щодо визнання доходів та витрат.

№ 3, 2021  (с. 57)
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку