Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 26.02.2024

2

Тема номера


Продаж зі зворотною орендою: про природу операції, поправки до МСФЗ 16 і практику розрахунків

У 2022 році Рада з МСБО оприлюднила поправки до МСФЗ 16 «Оренда» в частині операцій зі зворотною орендою.
З 1 січня 2024 року ці поправки набирають чинності: змінено параграф В2 та додано параграфи 102A та В20Ґ до стандарту.
отже, саме час розібратися з уточненими вимогами та навчитися застосовувати їх під час ведення обліку та складання фінансової звітності, якщо ваше підприємство має справу зі зворотною орендою.

Офіціоз

Перехід на МСФЗ: позиція ФПБАУ (c. 4)

(коментар до Позиції Комітету ФПБАУ з практики бухгалтерського обліку та звітування від 13.02.2024 № 13)

Анна Хомюк
Поліпшення оренди: строки амортизації (c. 7)

(коментар до ІПК ДПСУ від 29.01.2024 № 481/ІПК/99-00-21-02-02 ІПК)

А. Паненко

Досвід & судження

Зміни в МСФЗ — 2023 (c. 25)

У цій статті ми розглянемо вимоги МСФЗ щодо розкриття змін в обліковій політиці, які пов’язані із застосуванням нових стандартів, та оглянемо зміни до стандартів, актуальні під час підготовки фінансової звітності за 2023 рік.

Продаж зі зворотною орендою: про природу операції, поправки до МСФЗ 16 і практику розрахунків (c. 31)

У 2022 році Рада з МСБО оприлюднила поправки до МСФЗ 16 «Оренда» в частині операцій зі зворотною орендою.
З 1 січня 2024 року ці поправки набирають чинності: змінено параграф В2 та додано параграфи 102A та В20Ґ до стандарту.
отже, саме час розібратися з уточненими вимогами та навчитися застосовувати їх під час ведення обліку та складання фінансової звітності, якщо ваше підприємство має справу зі зворотною орендою.

Сергей Рогозный, Елена Дядюн

IMHO

Аналіз ділової активності підприємства (c. 37)

У статті використано матеріали з навчального посібника «Аналіз фінансової звітності підприємства (практикум)» / М. М. Марченко, Л. В. Ширяєва, С. В. Онешко, Л. П. Чиж, Н. В. Хотєєва; під заг. ред. Л. В. Ширяєвої. 2-ге вид., доробл. і доп. Київ: Інтернаука, 2021, а також випадки з практики автора, яка стосується фінансової діагностики порту «Південний» у 2015 році.

Николай Марченко

Профпридатність

Орендні активи без орендних зобов’язань: відповідь (c. 43)

У цьому номері розкриємо секрет задачі (#задача_із_зірочкою) № 2.
Також дякуємо всім, хто надсилає свої варіанти відповідей до редакції.

Ольга Значкова

Спецтема

Дія Сіті та відстрочені податки: Now And Then (c. 10)

Питання бухгалтера. До 1 липня 2023 року підприємство було платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах (18 %) і декларувало податкові різниці в додатку РІ та в рядку 03 Декларації з податку на прибуток. 30 червня 2023 року підприємство, зареєстроване як резидент Дія Сіті в Реєстрі «Дія.City», подало відповідну заяву та з 1 липня 2023 року набуло статусу платника податку на прибуток на особливих умовах за ставкою 9 % (далі — податок на виведений капітал, ПнВК).
До «переходу» на 9 % ПнВК у фінансовій звітності та бухгалтерському обліку підприємство визнавало відстрочені податкові активи та зобов’язання (ВПА та ВПЗ) за відповідними статтями балансу, а також щодо від’ємного значення об’єкта оподаткування попередніх і поточного звітних періодів (рядок 3.2.4 додатка РІ та рядок 04 Декларації).
Яким чином відображати такі ВПА та ВПЗ на дату «переходу» з 18 % податку на прибуток на 9 % ПнВК (чи такі ВПА / ВПЗ слід списати) та чи треба визнавати ВПА / ВПЗ у фінансовій звітності надалі в умовах оподаткування підприємства як резидента Дія Сіті — платника ПнВК за ставкою 9 %?

Виктор Шекера

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 2)
Щодо визначення категорії підприємства та дати переходу на МСФЗ (c. 5)

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Позиція від 13.02.2024 № 13

Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины
Щодо застосування строків корисного використання для поліпшених орендованих приміщень (c. 8)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 29.01.2024 № 481/ІПК/99-00-21-02-02 ІПК

Государственная налоговая служба Украины
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи