Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 25.03.2019

3

Тема номера


Запаси: ПСБО vs МСФЗ

Сьогодні ми продовжимо розпочате ще минулого року1порівняння МСФЗ та ПСБО.
У цьому матеріалі зосередимося на обліку запасів. Незважаючи на те, що у питанні обліку запасів системи МСФЗ та ПСБО, напевно, мають чи не найменше розбіжностей порівняно з іншими об’єктами обліку, певні цікавинки все ж таки є.

Див. консультацію «ОЗ-шпаргалка: ПСБO vs МСФЗ» // «Практика МСФЗ», № 1/2018, с. 53.

Новинарня

Податкові депозити (c. 15)

Комітет з тлумачень міжнародних стандартів 16 січня 2019 року затвердив кілька рішень з порядку денного (agenda decisions). Ці рішення ухвалюють після аналізу запитів, які надходять до Комітету щодо роз’яснення практичних проблем обліку у складних ситуаціях.
Розглянемо одне із січневих рішень Комітету.

В. Синклер

Авторитет

«Different countries have different needs and priorities» (c. 17)

Today, we speak with the Chairman of the Canadian Accounting Standards Board (ACSB), Ms. Linda F. Mezon. Linda Mezon, FCPA, FCA, CPA (MI), CGMA, has been chairing the Board since 2013. It was during this period that Canadian accountants intensively mastered IFRS and gained their first experience of reporting under these standards. It should also be noted that the Canadian Board is one of the most active participants in international standardization. Therefore, it seems to us that the story about our Canadian colleagues will be interesting for our readers.

Лінда Мезон
«Різні країни мають різні потреби і пріоритети» (c. 17)

Сьогодні ми спілкуємося з головою канадської Ради з бухгалтерських стандартів (Canada’s Accounting Standards BoardAcSB) пані Ліндою Мезон (Linda F. Mezon)1.
Лінда Мезон, FCPA, FCA, CPA (MI), CGMA, очолює Раду з 2013 року. Саме в цей період канадські бухгалтери інтенсивно опановували МСФЗ та набували першого досвіду звітування за цими стандартами. Також слід зауважити, що канадська Рада є одним із найактивніших учасників міжнародної стандартизації. Тому нам здається, що розповідь про роботу канадських колег буде цікавою для наших читачів.

Докладніше про Лінду Мезон тут.
Лінда Мезон

Польові дослідження

«Звітність — як живий організм: вона змінюється» (c. 19)

Олег Гучек займається МСФЗ-методологією в компанії «Київстар». Фінансова звітність цього підприємства свідчить про високий професіоналізм бухгалтерської команди. Телекомунікації не дуже проста галузь для бухгалтера. Велика кількість продуктів і сервісів, а також упровадження інтенсивних маркетингових стимулів ставлять перед бухгалтерією складні завдання. Такий досвід дорогого коштує. Наші читачі, безумовно, оцінять креативність і конструктивізм професійних рішень, про які піде мова.

Олег Гучек

Досвід & судження

Обліковуємо періодику: чи бути витратам майбутніх періодів у системі МСФЗ? (c. 23)

У міжнародних стандартах поняття витрат майбутніх періодів не стандартизовано.
Як правильно відобразити в обліку за МСФЗ передплату на періодику, строк корисного використання якої менше ніж рік?

Любовь Крутая
Реформатизація (c. 27)

Форми фінансової звітності, які затвердив Мінфін України шість років тому, не завжди задовольняють тих головних бухгалтерів, які звітують за міжнародними стандартами. Пояснюється це тим, що в окремих питаннях зазначені форми не дозволяють коректно виконати всі вимоги МСФЗ. Виправити цю ситуацію фінансові керівники українських компаній намагаються в різний спосіб. Розглянемо досвід деяких вітчизняних підприємств.
Проаналізуємо на прикладах підходи, що склалися на практиці.

Василий Чучупака
ОСІ та форма № 2 (c. 29)

В українській професійній пресі уже доволі давно пишуть про те, що затверджена Мінфіном форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» не дозволяє підприємствам, які звітують за МСФЗ, виконати приписи параграфа 82А МСБО 1 «Подання фінансової звітності». На жаль, Мінфіну байдуже до цієї проблеми: його функціонери жодним чином не реагують на ці зауваження (див. с. 6–7). Втім, наші головбухи, виховані в екстремальних бюрократичних умовах, намагаються знайти вихід навіть із такого складного становища.

П. Пчельник

Nota Bene

Незавершені незапаси (c. 31)

Нові стандарти вносять коригування у звичні бухгалтерські алгоритми, а нові показники, шукаючи своє місце під сонцем, інколи зазіхають на інформаційний масив старих статей звіту. Розглянемо простий приклад. Будівельне підприємство за договором підряду виконує будівельно-монтажні роботи. Вартість виконаних робіт, які на дату балансу ще не здано замовникові за актами, обліковують за дебетом рахунку 23 «Виробництво».  Чи може головбух підрядника відобразити ці суми в статті «Запаси» Балансу? Знайдімо відповідь на це запитання.

М. Омелянович

Фідбек

Відображення податкового кредиту з ПДВ в обліку орендаря (c. 34)

Яким чином слід обліковувати ПДВ орендарю, який є платником цього податку, якщо орендодавець оформлює податкові накладні за кожним періодом рівномірно протягом строку оренди?

Татьяна Момот
Фактична кінцевість (c. 36)

Материнська компанія нашого підприємства не є кінцевим власником. Якщо підприємство у фінзвітності не вказує свого кінцевого власника, то чи може така звітність вважатися такою, що відповідає МСФЗ?

М. Боруля
Збиткові не завжди обтяжливі, сукупні не завжди неминучі (c. 38)

Наше підприємство за збитковими договорами підряду формувало забезпечення відповідно до вимог МСБО 11 «Будівельні контракти». Чи слід списати ці забезпечення у звіті за 2018 рік через скасування МСБО 11?

Г. Козаков
Засоби чи права? (c. 39)

Чи повинен орендар (договір фінлізингу) після переходу на МСФЗ 16 «Оренда» переносити вартість орендованого об’єкта зі статті «Основні засоби» до статті «Актив з права користування»?

Алексей Иванников
Землеустрій: придатність до капіталізації (c. 40)

Державне підприємство веде облік за МСФЗ. У постійному користуванні ми маємо державні земельні ділянки. Цими ділянками ми користуємося багато років. Для нашого підприємства було проведено роботи з підготовки документації на зазначені ділянки, і є акти про виконання робіт з розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування та технічної документації із землеустрою.
Такі витрати потрібно відобразити в поточних витратах чи їх варто капіталізувати як нематеріальні активи?

Василий Чучупака

Транзит

«Проміжні» турботи новачків (c. 41)

Великі підприємства, які обрали датою переходу на МСФЗ 1 січня 2018 року, опинилися в складній ситуації, коли їм доведеться відображати у фінзвітності наслідки переходу на МСФЗ чотири рази. Щоквартальне відображення транзитних коригувань обумовлено положеннями МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність».

Иван Чалый

Податкове планування

Ретрознижки як зобов’язання: податкові ризики продавця (c. 45)

Останнім часом компанії, які почали застосовувати МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», зіштовхнулися з деякими питаннями щодо відображення в бухгалтерському та податковому обліку ретрознижок, тобто знижок, які надаються через якийсь час після продажу товару, якщо виконуються певні умови (покупець щось придбав у певному обсязі за певний період часу тощо).

Леонід Карпов

МСФЗ для початківців

Запаси: ПСБО vs МСФЗ (c. 48)

Сьогодні ми продовжимо розпочате ще минулого року1порівняння МСФЗ та ПСБО.
У цьому матеріалі зосередимося на обліку запасів. Незважаючи на те, що у питанні обліку запасів системи МСФЗ та ПСБО, напевно, мають чи не найменше розбіжностей порівняно з іншими об’єктами обліку, певні цікавинки все ж таки є.

Див. консультацію «ОЗ-шпаргалка: ПСБO vs МСФЗ» // «Практика МСФЗ», № 1/2018, с. 53.

Оксана Кононенко

IMHO

Проблематичний ремонт (c. 54)

Як вести облік, якщо страхова компанія відшкодувала вартість ремонту пошкодженого автомобіля безпосередньо на рахунок СТО?
Це питання має декілька проблемних аспектів, як податкових, так і бухгалтерських. Проаналізуємо ситуацію.

Олексій Радонов

Перспектива

Обтяжливі контракти як головна тема майбутніх змін в МСБО 37 (c. 56)

Рік минулий охарактеризувався ухваленням Радою з МСБО цілої низки важливих правок до стандартів, спроможних значно полегшити облікову практику підприємствам, що звітують за міжнародними стандартами фінансової звітності. Вочевидь, далеко не всі матимуть значення, яке за впливом можна порівняти із запровадженням, наприклад, МСФЗ 16 «Оренда». Однак це не означає, що варто взагалі залишати їх поза увагою.

Александр Курников

Звітні інновації

Альтернативна звітність: напрями та перспективи (c. 60)

У світі неухильно зростає потреба надавати не тільки фінансову звітність, а й альтернативну. Задовольнити потреби зацікавлених осіб допомагає звітність у сфері сталого розвитку («sustainability reporting»). Звісно, не обходиться тут і без стандартів звітування. Поговоримо про те, на які системи стандартизації слід звернути увагу українським компаніям, що почали задумуватися про інтегровану звітність.

Анна Хомюк

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо подання фінансової звітності (c. 5)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Лист від 07.02.2019 р. № 16/3318-П

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ринку
Щодо можливості зміни підприємством структури форм фінансової звітності (c. 7)

Державна служба статистики України
Лист від 10.07.2018 р. № 04.3-13/106-18

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Государственная служба статистики Украины
Щодо можливості зміни підприємством структури форм фінансової звітності (c. 7)

Міністерство фінансів України
Лист від 18.07.2018 р. № 35210-01-21/19081

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Министерство финансов Украины
Щодо необхідності подання платниками податку на прибуток звіту про управління до органів ДФС (c. 10)

Державна фіскальна служба України
Лист від 14.02.2019 р. № 164/2/99-99-15-02-01-10

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Государственная фискальная служба Украины
Щодо розгляду звернення (c. 11)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Лист від 08.02.2019 р. № 40/01/3171

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ринку
Щодо подання підприємствами органам державної статистики звіту про управління (c. 12)

Державна служба статистики України
Лист від 08.02.2019 р. № 04.3-13/17-19

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Государственная служба статистики Украины
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму забезпечень (резервів) (c. 13)

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 17.01.2019 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 3
Государственная фискальная служба Украины
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи