Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 27.04.2020

4

Тема номера


Відстрочені податки: згортаємо чи розгортаємо?

Ситуація з практики: ОЗ амортизуються в бухгалтерському обліку за строками, меншими, ніж мінімальні строки податкової амортизації, передбачені ПКУ. Відповідно, виникає відстрочений податковий актив (ВПА). Водночас платник дооцінює такі основні засоби в бухгалтерському обліку та визнає за рахунок власного капіталу відстрочене податкове зобов’язання (ВПЗ). У головбуха виникає запитання: зазначені ВПА та ВПЗ слід відображати у фінансовій звітності згорнуто чи потрібно розгортати?
Покажемо, якого алгоритму має дотримуватися бухгалтер, шукаючи відповіді на це запитання.

Новинарня

Нові РПД: навчання та гіперінфляція (c. 15)

Комітет з інтерпретацій на березневому засіданні схвалив фіналізовані рішення з порядку денного (далі — РПД) з чотирьох питань.
Три з них стосуються «гіперінфляційного» обліку, а четверте — обліку витрат на навчання працівників.
Розглянемо стисло головні моменти нових РПД.

Г. Титаренко
Об’єднавча симпліфікація (c. 17)

Рада з МСБО оприлюднила 19 березня дискусійний документ DP/2020/1 «Об’єднання бізнесу: розкриття, гудвіл та зменшення корисності».
Відгуки, коментарі, зауваження та пропозиції щодо DP/2020/1 можна подавати стандартизаторам до 15 вересня 2020 року.

П. Пчельник
Q&A від SMEIG: звільнення від «надмірних витрат чи зусиль» під час транзиту до МСФЗ для МСП (c. 18)

Група із впровадження МСФЗ для МСП (SMEIG1) видала своє чергове необов’язкове роз’яснення з питань застосування МСФЗ для МСП (їх називають Q&A) — до речі, лише друге з моменту останнього перегляду цього стандарту.
Це роз’яснення — «Розділ 35 Перехід до МСФЗ для МСП, питання 1 — застосування звільнення від надмірних витрат чи зусиль під час визначення справедливої вартості при переході на МСФЗ для МСП» — пояснює, як застосовувати звільнення від «надмірних витрат чи зусиль», оцінюючи справедливу вартість деяких активів чи зобов’язань під час переходу на МСФЗ для МСП.

SME Implementation Group.
Оксана Кононенко
МСФЗ 17: чекати ще два роки (c. 19)

МСФЗ 17 «Страхові контракти» набуде чинності не з 2022, а з 2023 року.
Так вирішила Рада з МСБО 17 березня.
Стисло нагадаємо перебіг подій.

Г. Козаков
«Наполегливо рекомендоване» кодування (c. 20)

Законом України від 16.11.2017 р. № 2210-VIII до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV було включено норму про склад річного звіту керівництва, який готують відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зокрема, до складу цього звіту входить
звіт про корпоративне управління1. Цей звіт прямо пов’язаний з Кодексом корпоративного управління.

Формально кажучи, це не те саме, що звіт з управління, складання якого передбачено Законом про бухоблік.
Г. Козаков

Авторитет

«Тих, хто прагне змінити світ на краще, значно більше, ніж іноді здається» (c. 22)

Нові параметри категорій підприємств застосовуються з 2018 року. Завдяки дворічному цензу категорія підприємства, визначена станом на кінець 2017 року, була чинною для складання звітності за 2018 та 2019 роки. Зараз стартує новий етап категоризації. Отже, настала пора ретельно аналізувати фінзвіти за 2018 та 2019 роки і визначати формат свого звіту на 2020 та 2021 роки. Стали середніми — готуйтесь до обов’язкового аудиту. Стали великими — починайте перехід на МСФЗ.
Про поширені пастки, до яких потрапляють бухгалтери під час застосування дворічного цензу, про коректне визначення дати МСФЗ-переходу, а також про інші важливі речі ми говоримо з одним із найвпливовіших бухгалтерів країни — з Людмилою Рубаненко.

Людмила Рубаненко

Польові дослідження

«Смішно говорити про репрезентативність і взагалі про ринковість („справедливість”?) такої інформації» (c. 26)

Після публікації в березневому номері нашого журналу статті Андрія Чиркіна1, яка присвячена проблемам оцінки корпоративних прав за справедливою вартістю, ми отримали від читачів численні прохання охарактеризувати хвилю «справедливої» оцінки активів з боку податкових органів.
Пан Андрій люб’язно погодився прокоментувати з погляду професійного оцінювача деякі одіозні судові рішення, пов’язані з примусовою оцінкою активів представниками фіскальних кіл.

Див. «Практика МСФЗ», № 3/2020, с. 25.
Андрей Чиркин

Досвід & судження

Вірус: keep calm та «робіть діло своє» (c. 31)

Кілька років тому був я на святкуванні дня народження свого товариша, який тоді очолював неонатологічне відділення пологового будинку. Пізно ввечері йому зателефонували з роботи. Молодий лікар, який був на чергуванні, зіткнувся з небезпечними ускладненнями під час пологів, запанікував та розгубився. Далі впродовж двадцяти хвилин я був свідком того, як мій друг у телефонному режимі рятував немовля. По суті він працював у двох напрямах: заспокоював молодого колегу та дистанційно керував процесом. Власне, керування зводилося до того, що заввідділення вказав, який медичний довідник з якої полиці взяти та яку сторінку уважно прочитати. Мій товариш тоді сказав мені, що для вирішення проблем слід просто добре знати професійні регламенти та рутинно дотримуватися всіх установлених процедур. Пологи пройшли успішно.
Здається, що під час «пандемічної» розгубленості саме такий підхід буде раціональним і для бухгалтерів. Не треба нічого вигадувати. Треба спокійно та послідовно виконувати всі вимоги професійних стандартів. Як статут караульної служби написано кров’ю вартових солдат, так і стандарти бухобліку написані сльозами збанкрутілих інвесторів. Тож зараз саме час поставитися з належною повагою до стандартизаційних приписів.

Иван Чалый
Нюанси застосування МСБО 2 «Запаси» (c. 37)

МСБО 2 «Запаси» є справжнім аксакалом МСФЗ. Основні положення цього стандарту залишаються незмінними з моменту його ухвалення в 1975 році. Натомість нові реалії (продаж через інтернет, новітні виробничі технології, криптовалюта тощо) вимагають доповнення та уточнення положень МСБО 2.
Сьогодні ми розглянемо декілька контраверсійних питань стосовно обліку запасів у межах МСФЗ.

Сергей Голов
Фінансові доходи: і що потрібно, і що хочеться (c. 40)

Чинні МСФЗ не вимагають подавати фінансові доходи окремим рядком у Звіті про фінрезультати. Проте таку статтю можна побачити у фінансових звітах дуже часто.
Оскільки її зміст не стандартизовано, керівництво підприємства може самостійно вирішувати, які саме доходи слід класифікувати як фінансові.

В. Лукашевич
Відстрочені податки: згортаємо чи розгортаємо? (c. 42)

Ситуація з практики: ОЗ амортизуються в бухгалтерському обліку за строками, меншими, ніж мінімальні строки податкової амортизації, передбачені ПКУ. Відповідно, виникає відстрочений податковий актив (ВПА). Водночас платник дооцінює такі основні засоби в бухгалтерському обліку та визнає за рахунок власного капіталу відстрочене податкове зобов’язання (ВПЗ). У головбуха виникає запитання: зазначені ВПА та ВПЗ слід відображати у фінансовій звітності згорнуто чи потрібно розгортати?
Покажемо, якого алгоритму має дотримуватися бухгалтер, шукаючи відповіді на це запитання.

Виктор Шекера
«Повернення» поліпшень базового активу: пастка для орендаря (c. 49)

Розглянемо цікавий випадок, що трапився в професійній практиці одного з наших читачів.
Орендар здійснював капітальні поліпшення орендованого приміщення та капіталізував їх. Договір операційної оренди достроково розірвали, за актом приміщення та поліпшення повернули (передали) орендодавцеві (сторони — не пов’язані особи, складають фінзвітність за МСФЗ). Але в той же день сторони уклали новий договір оренди на те саме приміщення. Перед головбухом підприємства-орендаря постало питання: чи слід списати зі свого балансу необоротний актив у формі капітальних поліпшень орендованого майна під час його передання орендодавцю?

Иван Заруба

Фідбек

Оренда: була операційна, стала фінансова (c. 53)

Під час переходу у 2019 році на МСФЗ підприємство-орендодавець визнало деякі договори операційної оренди договорами фінансової оренди.
Як відобразити це в обліку?
Як тепер визначати суми платежу, необхідність його щомісячної індексації та базу нарахування ПДВ?

М. Омелянович
НАУП-оборотність (c. 56)

Чи слід в МСФЗ-балансі необоротні (непоточні) активи, утримувані для продажу, класифікувати як оборотні (поточні) активи підприємства?

Сергей Минин
Це податок на прибуток, але не податок на прибуток (c. 57)

Податок на доходи нерезидента відповідно до ПКУ належить до податку на прибуток.
Чи слід його нарахування відображати за дебетом рахунку 98?

Сергей Минин

IMHO

Березневі канікули: МСФЗ 16 чи МСБО 20? (c. 58)

Відповідно до Закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX1підприємства звільнено від платежів з орендної плати за землю державної та комунальної власності за березень 2020 року.
Якщо підприємство застосовує вимоги МСФЗ 16 «Оренда» до обліку плати за землю та капіталізує в балансі актив з права користування відповідною ділянкою, то в головбуха виникає питання про те, як треба обліковувати це звільнення.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540-IX.
Д. Перерва

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у разі переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (c. 7)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 17.03.2020 р. № 1123/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Государственная налоговая служба Украины
Щщодо врахування витрат минулих періодів (c. 9)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 16.03.2020 р. № 1072/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Государственная налоговая служба Украины
Щодо нарахування амортизації за методом «зменшення залишкової вартості» для групи основних засобів «Машини та обладнання» (c. 11)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 16.03.2020 р. № 1068/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Государственная налоговая служба Украины
Щодо застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (c. 14)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Лист від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 (витяг)

  • "" // "Практика МСФЗ", 2020, № 4
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ринку
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи