Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 27.05.2019

5

Тема номера


Суттєвість помилки

У 1998 році Голова Комісії з цінних паперів США Артур Левітт назвав п’ять облікових практик маніпулювання прибутком у фінансових звітах, зокрема «несуттєвість облікових помилок». Цей прийом полягав у тому, що компанія навмисно робила помилки, суми яких були нижчими від визначеного відсотка, що давало їй підстави вважати неправильне подання інформації несуттєвим.
З урахуванням цього параграф 41 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» передбачає, що «фінансова звітність не відповідає МСФЗ, якщо вона містить або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб’єкта господарювання».

Новинарня

Захаращення, розумні очікування та основні користувачі (c. 14)

Іще відтоді, як по завершенні низки важливих проектів із розроблення стандартів Рада з МСБО обрала курс на вдосконалення розкриття інформації у фінансовій звітності, поняття суттєвості посіло в її роботі визначне місце, адже саме воно встановлює, яка інформація підлягає розкриттю, а яка — ні.
З наступного року набудуть чинності зміни, внесені до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», які стосуються цієї важливої проблеми.

Александр Курников

Польові дослідження

«МСФЗ дозволяють певну гнучкість…» (c. 18)

Головбух АТ «Укргазвидобування» Таїсія Сидорчук — відомий фахівець у колах українського топ-менеджменту. Її досвід та енергійність допомогли підприємству в скрутну добу вистояти та гідно відповісти на виклики часу. Часто серед аудиторів кейс «Укргазвидобування» використовується як приклад швидкого переходу від неповороткої пострадянської бухгалтерії до ефективної та прозорої структури фінансового звітування. Ми раді, що пані Таїсія погодилася на нашу пропозицію поділитися своїми думками з приводу деяких актуальних питань.

Таисия Сидорчук

Досвід & судження

МСФЗ 16: наслідки для орендодавців (c. 21)

МСФЗ 16 «Оренда» набув чинності з 1 січня 2019 року. Найбільших змін за новим стандартом зазнав облік орендарів, і майже всі підприємства, що застосовують МСФЗ, вже відчули це на собі. При цьому настанови для орендодавців залишаються здебільшого незмінними порівняно з МСБО 17 «Оренда». Орендодавці й надалі зобов’язані класифікувати оренду як фінансову або операційну, а індикатори, що використовуються для такого розрізнення, так само не змінилися від МСБО 17. Для фінансової оренди орендодавець визнає дебіторську заборгованість у сумі, яка дорівнює чистій інвестиції в оренду; це поточна вартість сукупності майбутніх орендних платежів, що підлягають отриманню орендодавцем, і будь-якої негарантованої залишкової вартості. Для операційної оренди орендодавець продовжує визнавати базовий актив на своєму балансі.

Илья Таран
Судження щодо суттєвості: розбираємо приклади (c. 28)

Рада з МСБО 14 вересня 2017 року випустила Практичне положення 2 з МСФЗ «Здійснення судження щодо суттєвості» (IFRS Practice Statement 2 «Making Materiality Judgements»). Документ має на меті допомогти розрізняти як бухгалтерам, так і аудиторам, яка інформація у фінансових звітах є суттєвою.

Анна Хомюк
Новації щодо суттєвості (c. 33)

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Board — ІASB) 14 вересня 2017 року видала Практичне положення 2 з МСФЗ «Здійснення судження щодо суттєвості» (IFRS Practice Statement 2 «Making Materiality Judgеments»).

Сергей Голов
Суттєвість помилки (c. 37)

У 1998 році Голова Комісії з цінних паперів США Артур Левітт назвав п’ять облікових практик маніпулювання прибутком у фінансових звітах, зокрема «несуттєвість облікових помилок». Цей прийом полягав у тому, що компанія навмисно робила помилки, суми яких були нижчими від визначеного відсотка, що давало їй підстави вважати неправильне подання інформації несуттєвим.
З урахуванням цього параграф 41 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» передбачає, що «фінансова звітність не відповідає МСФЗ, якщо вона містить або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб’єкта господарювання».

Сергей Голов
FRC: спрямованість на стимулювання дискусії (c. 38)

Велика Британія вважається батьківщиною бухгалтерської професії. Англійська система обліку, відома як UK GAAP, є однією з найавторитетніших у світі. Її часто називають ідейним фундаментом системи МСФЗ.
Пітер Тімберлейк (Peter Timberlake), який керує комунікаціями британської Ради з фінансового звітування (Financial Reporting Council — FRC), зібрав для нас відповіді FRC на кілька запитань щодо UK GAAP.

Питер Тимберлейк

Nota Bene

Орендна капіталізація та облікова політика (c. 40)

Коли забудовник орендує земельну ділянку під будівництво, перед бухгалтерією постає запитання: як обліковувати суми орендної плати? Зазвичай очевидним є те, що сплата такої орендної плати прямо пов’язана зі зведенням об’єкта. До 2019 року дилема була відносно простою: або списувати орендні платежі на витрати звітного періоду, або капіталізувати у складі собівартості будівництва. Прихід МСФЗ 16 «Оренда» дещо ускладнив ситуацію.

М. Омелянович

Фідбек

Капіталізація покращень (c. 42)

Орендар провів роботи з капітального поліпшення орендованого об’єкта.
Чи слід додавати вартість таких робіт до вартості активу з права користування зазначеним об’єктом?

Г. Козаков
Оренда без оренди (c. 43)

Забудовник 2016 року уклав з органом місцевого самоврядування договір оренди земельної ділянки, який закінчується 2021 року. Протягом 2016–2018 років на цій ділянці було зведено будівлю. У 2018 році всі приміщення в цій будівлі продано. Нові власники будівлі не оформили договору оренди земельної ділянки. Забудовник продовжує сплачувати орендну плату до кінця строку орендного договору.
Чи слід у фінансовій звітності забудовника за 2019 рік визнавати орендні зобов’язання та актив з права користування за цим договором відповідно до МСФЗ 16 «Оренда»?

Ф. Сивый
Запасне хеджування (c. 44)

Підприємство має на балансі значні обсяги палива, яке утримується для подальшого продажу. Світові ціни на цей товар характеризуються сильними коливаннями. Внутрішня ціна на паливо прямо залежить від світових цін. З метою хеджування ризику суттєвого зниження ціни товару підприємство купує на біржі ф’ючерс на продаж палива. Біржова вартість зазначеного ф’ючерса постійно змінюється, відбувається переоцінка товару.
Чи потрібно порівнювати переоцінену вартість із чистою вартістю реалізації палива для визначення необхідності уцінки?

М. Боруля
Комбінована = зведена (c. 45)

Чи повинно підприємство, що використовує МСФЗ для МСП, складати комбіновану фінансову звітність за звітами кількох пов’язаних юросіб?

Оксана Кононенко
ОЗ для МСП: несправедливість (c. 46)

Чи може підприємство, яке складає звітність за МСФЗ для МСП, проводити переоцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату балансу?

Оксана Кононенко
Амортизація: дохідна методологія (c. 47)

Чи може підприємство, яке складає фінзвіт за МСФЗ для МСП, нараховувати амортизацію основних засобів пропорційно отриманому доходу?

Оксана Кононенко

Податкове планування

МСБО 20 проти Укроборонпрому (c. 48)

Передвиборча кампанія принесла громадянам України багато цікавих відомостей про стан справ у вітчизняному оборонпромі. Після скандальних журналістських розслідувань, здавалося, нас уже навряд чи можна здивувати ще чимось «оборонним». Але українські податківці та судді спромоглися це зробити. У фокусі нашої уваги сьогодні — рішення окружного адмінсуду м. Києва від 19.03.2019 р. № 826/11596/18.

Б. Фициар

IMHO

Бездоговірна оренда (c. 52)

Українські земельні відносини споконвіку щедрі на несподіванки. Особливо багато сюрпризів чекає на того бухгалтера, який прагне застосувати МСФЗ 16 «Оренда» до оренди державної землі. Ми вже писали про нормативні особливості такої оренди та про різні підходи до її обліку1. Господарські реалії іноді підкидають бухгалтеру такі земельноорендні загадки, які на перший погляд можуть здатися абсурдними. Прикладом може бути питання про доречність застосування МСФЗ 16, якщо немає договору оренди.

Див. «Практику МСФЗ», № 2/2019, с. 6.

Иван Чалый

Профпридатність

Професійні сертифікації — крок до зірок: обираємо правильний напрям (c. 55)

На хвилі впровадження міжнародних стандартів у вітчизняну практику роботодавці потребують вже не просто кваліфікованих і досвідчених бухгалтерів, а фахівців, що знають загальновизнані світові вимоги і вміють працювати в цьому правовому полі. Достатнім підтвердженням такої високої кваліфікації, як правило, є сертифікати авторитетних організацій. Тож пропонуємо зробити огляд — чим відрізняються між собою програми сертифікації, які активно пропагуються на освітньому ринку України, що і в яких випадках краще обирати, а також які нюанси можуть очікувати на здобувачів міжнародної кваліфікації.

Любовь Крутая

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо відображення в бухгалтерському обліку земельної ділянки та права постійного користування земельною ділянкою (c. 5)

Міністерство фінансів України
Лист від 04.04.2019 р. № 35210-01-2/9630

Додаток до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 5
Министерство финансов Украины
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств (c. 8)

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 29.03.2019 р. № 1326/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Додаток до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 5
Государственная фискальная служба Украины
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за операцією з переоцінки незавершеного будівництва (c. 10)

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 10.04.2019 р. № 1540/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Додаток до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 5
Государственная фискальная служба Украины
Щодо уточнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства за звітні податкові періоди у зв’язку із переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності (c. 13)

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Індивідуальна податкова консультація від 12.04.2019 р. № 1574/ІПК/28-10-27-01-11

Додаток до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 5
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи