Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 14.01.2019

1

Тема номера


Трансфертна агрегація

Відповідно до п.п. 39.2.1.7 ПКУ однією з ознак визнання операцій контрольованими є показник річного доходу платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку. Якщо цей показник перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то в разі дотримання інших умов підприємство стає об’єктом трансфертно-цінового регулювання.
Але ті підприємства, що звітують за МСФЗ, не мають чітко визначених «правил бухгалтерського
обліку». Адже міжнародні стандарти регламентують не процес обліку, а результат обліку — фінансову звітність. Чи може підприємство, яке складає МСФЗ-звітність, самостійно сформувати власні «правила бухгалтерського обліку» і вплинути на обрахунок показника річного доходу?

Новинарня

МСФЗ: «малі» зміни 2019 року (c. 15)

Головною подією 2019 року, безумовно, є МСФЗ 16 «Оренда». Цій «великій» зміні присвячено багато коментарів та публікацій. Але запровадженням у 2019 році нових правил оренди МСФЗ-стандартизатори не обмежилися. До системи міжнародних стандартів було внесено ще кілька «малих» змін, що набули чинності з 2019 року. У цій статті проаналізовано саме їх.

Александр Курников

Авторитет

«Зараз дуже багато уваги приділено короткостроковим результатам» (c. 17)

Сьогодні ми розмовляємо з професором Університету Міссісіпі Дейлом Флешером (Dale L. Flesher), який відомий не тільки своєю викладацькою діяльністю в бухгалтерській школі Паттерсона (Patterson School of Accountancy), але й актуальними публікаціями в найавторитетніших фахових виданнях. У 2018 році CPA Journal відзначив його почесною нагородою за найкращу статтю року.

Иван Чалый

Польові дослідження

Укрпошта: як досягти компромісу між МСФЗ та місцевим законодавством? (c. 19)

Наш гість сьогодні — Наталія Сердюк, головний бухгалтер ПАТ «Укрпошта». Наша розмова — про надзвичайно цікаві особливості корпоративного обліку та про те, як реалії українського сьогодення віддзеркалюються в МСФЗ-звітності. Уважні читачі дізнаються про те, як окупація впливає на формат звітів та дисконтування боргів, як минула гіперінфляція здатна коригувати нерозподілений прибуток та як традиції вітчизняного бухобліку можуть відобразитись у деяких статтях МСФЗ-звіту.

Наталья Сердюк

Досвід & судження

Компоненти оренди: кожному своє, або Як орендареві обліковувати «комунальні» та інші компенсації? (c. 23)

Уперше застосовуючи МСФЗ 16 «Оренда», бухгалтери матимуть справу з компонентами — терміном, який раніше не вживали. Проте знайомство з новим терміном показує, що компоненти були завжди, а новизна полягає в тому, що їх тепер необхідно інакше визнавати й відображати в обліку. МСФЗ 16  називає окремими компонентами договору право використовувати базовий актив та отримувати інші ресурси, які не є орендою, у межах того самого договору. І, напевно, усі відразу згадають про комунальні та інші супровідні для оренди платежі. Компонентами договору оренди будуть і окремі об’єкти оренди, якщо їх декілька.

Андрей Твердомед
Cубституція: скільки дахів на вашій будівлі? (c. 26)

Аналіз фейсбукового спілкування українських бухгалтерів свідчить, що звичайна, здавалося б, операція заміни (субституції) частин основних засобів викликає дуже багато суперечок у професійному середовищі. Мета цієї статті — з’ясувати головні особливості обліку такої операції та допомогти бухгалтеру уникнути поширених халеп.

М. Боруля
Дезагрегація доходів (c. 31)

У 2019 році більшість підприємств, що складають звітність за МСФЗ, вперше подає звітність, яка має відповідати МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Новий стандарт значно розширив коло вимог щодо розкриття інформації про доходи. Зокрема, багато питань у наших читачів виникло з приводу належного подання в примітках до звіту даних про дезагрегацію доходів. Проаналізуємо зазначені вимоги та розглянемо деякі поради щодо їх дотримання.

Г. Козаков

Nota Bene

«Недобровільне» будівництво: яку модель обрати? (c. 33)

У практиці міської забудови компанії, які зводять житлові об’єкти, інколи стикаються з вимогами місцевої влади щодо будівництва об’єктів соціальної інфраструктури. Про можливі моделі обліку таких об’єктів у забудовників розповімо в цій статті.

Иван Чалый
IT-доходи: розподіл ціни та належна періодизація (c. 37)

У фокусі нашої уваги сьогодні два питання, які часто постають перед бухгалтерами IT-компаній: питання оцінки компонентів пакетної реалізації та питання визначення моменту визнання доходу під час продажу ліцензій на програмні продукти.

П. Пчельник

Фідбек

Сільське господарство: рента, форварди, верба (c. 40)

Сьогодні ми розглянемо три цікавих запитання, що надійшли від наших передплатників, які працюють у галузі сільського господарства.

Михаил Мельник, Елена Закусило, Юлия Сушко
Штрафи з податку на прибуток: подання (c. 42)

У 2018 році після податкової перевірки наше підприємство нарахувало та сплатило до бюджету штраф з податку на прибуток.
Чи слід відобразити суму штрафу у Звіті про сукупний прибуток за статтею витрат з податку на прибуток?

Г. Козаков
Мастильний компонент (c. 45)

Чи можна мастило (оливу), яке заливається у двигун транспортного засобу, обліковувати як окремий компонент об’єкта основних засобів?

М. Боруля
МСФЗ 16: проміжне застосування (c. 46)

Відповідно до параграфа В1 МСФЗ 16 «Оренда» суб’єкт господарювання застосовує цей стандарт до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або пізніше.
Підприємство складає фінансову звітність щоквартально. Коли слід починати застосовувати нову модель обліку оренди: тільки за підсумками 2019 року чи вже у проміжних звітах за перший квартал, півріччя та 9 місяців 2019 року?

М. Боруля

Транзит

МСФЗ 1 + МСФЗ 16 (c. 47)

Ті підприємства, які переходять від національних стандартів до МСФЗ, мають керуватися приписами спеціального стандарту МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». У ньому є особливі положення, які стоcуються нюансів переходу від старих правил обліку оренди до нових алгоритмів МСФЗ 16 «Оренда».

Татьяна Момот
МСФЗ-перехід: початок амортизації (c. 53)

Підприємство не нараховує амортизацію щодо тих основних засобів, які ще не введено в експлуатацію. Чи слід розпочати амортизацію таких об’єктів у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами?

П. Пчельник

Податкове планування

Трансфертна агрегація (c. 56)

Відповідно до п.п. 39.2.1.7 ПКУ однією з ознак визнання операцій контрольованими є показник річного доходу платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку. Якщо цей показник перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то в разі дотримання інших умов підприємство стає об’єктом трансфертно-цінового регулювання.
Але ті підприємства, що звітують за МСФЗ, не мають чітко визначених «правил бухгалтерського
обліку». Адже міжнародні стандарти регламентують не процес обліку, а результат обліку — фінансову звітність. Чи може підприємство, яке складає МСФЗ-звітність, самостійно сформувати власні «правила бухгалтерського обліку» і вплинути на обрахунок показника річного доходу?

Б. Фициар

Звітні інновації

Додаткові звіти в системі МСФЗ: чи мають право на життя? (c. 60)

У сучасному бізнес-середовищі поряд зі звичними формами фінансової звітності вагоме місце починають займати інші додаткові звіти. Незабаром і українським бухгалтерам доведеться поринути у вир складання нових для себе звітів. Яке ж місце таких додаткових звітів у системі МСФЗ? З’ясуємо.

Анна Хомюк

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності (c. 5)

Міністерство фінансів України
Лист від 24.09.2018 р. № 35210-06-5/24914

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 1
Министерство финансов Украины
Щодо розгляду звернення (c. 7)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Лист від 05.11.2018 р. № 40/01/32464

Документ до материалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 1
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ринку
Щодо ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами (c. 8)

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Роз’яснення від 22.12.2018 р. № 1

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 1
Федерация профессиональных союзов Украины
Щодо нарахування амортизації (c. 11)

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 19.07.2018 р. № 3171/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 1
Государственная фискальная служба Украины
Щодо відображення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) суми контрактних активів (c. 14)

Міністерство фінансів України
Лист від 27.09.2018 р. № 35210-01-2/25320

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 1
Министерство финансов Украины
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи