Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 18.02.2019

2

Тема номера


Звітуємо за МСФЗ вперше

У світі МСФЗ 2018 рік відзначився першим обов’язковим застосуванням нових стандартів МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», а також підготовкою до впровадження МСФЗ 16 «Оренда» з 1 січня 2019 року. Втім, для багатьох українських підприємств, які внаслідок змін законодавства саме зараз починають застосовувати МСФЗ вперше, мабуть, найважливішим стандартом, на який слід звернути увагу, є МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Саме з цього зовсім не нового стандарту починається підготовка фінансової звітності за МСФЗ, і саме його застосування значною мірою визначає вигляд фінансової звітності та її показники на багато років наперед.

Новинарня

КТМФЗ 23: податковий виклик (c. 12)

У червні 2017 року Комітет з тлумачень міжнародних стандартів (далі — Комітет) затвердив КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток» (Uncertainty over Income Tax Treatments). Згідно з першим параграфом другого додатка до КТМФЗ 23 цю Інтерпретацію застосовують для складання річних звітів, які починаються з 01.01.2019 р. чи пізніше.
З огляду на національні особливості фіскальних тлумачень, практичне застосування цієї Інтерпретації може стати для українського бізнесу надзвичайним викликом. Тому ми вирішили запропонувати нашим читачам докладний коментар КТМФЗ 23.

М. Боруля

Досвід & судження

Зміни договорів оренди: бухгалтерські алгоритми (c. 18)

У практиці орендних відносин зміни умов угоди доволі поширене явище. До набуття чинності МСФЗ 16 «Оренда» в системі міжнародної стандартизації не було описів механізмів обліку модифікацій орендних договорів. Натомість в МСФЗ 16 є докладні приписи щодо того, як саме слід обліковувати зміни (модифікації) договорів оренди. Поява докладних вказівок у новому стандарті вважається його значною перевагою. Ось як коментують це аудитори КПМГ: «Для многих компаний появление — впервые в рамках МСФО — подробных указаний по учёту модификаций договоров аренды будет как нельзя кстати. Несколько лет этот вопрос был реальной практической проблемой по мере того, как компании стали всё чаще прибегать к пересмотру условий договоров аренды в изменяющихся экономических обстоятельствах»1. Проаналізуємо відповідні вимоги МСФЗ 16.

П. Пчельник
Інвентаризаційні перепони застосуванню МСФЗ в Україні (c. 24)

Наразі продовжує діяти ціла низка підзаконних актів, які ускладнюють складання фінансової звітності за МСФЗ.
Розглянемо проблеми, пов’язані з такою традиційною бухгалтерською процедурою, як інвентаризація.

Сергей Голов
Переоцінка зобов’язання з оренди (c. 26)

Під час первісної оцінки орендного зобов’язання головбух часто виходить з багатьох припущень, які на мові бухобліку називаються обліковими оцінками. До них належать, наприклад, оцінки щодо строку оренди (припущення стосовно майбутнього використання/невикористання опціонів на продовження/припинення оренди) або оцінки щодо суми орендного платежу, коли вона прив’язана до якихось змінних величин (індексу інфляції, ставки НБУ тощо).
Якщо після первісного визнання орендного зобов’язання облікова оцінка тих чи інших його параметрів змінюється, суму зобов’язання слід змінити. Фактично це означає, що заборгованість з оренди буде підлягати переоцінці.
Як відобразити наслідки такої переоцінки в бухобліку?

Г. Козаков

Nota Bene

Облік паїв у кооперативі в системі МСФЗ (c. 29)

Кооператив переходить на МСФЗ. У звітності за ПСБО суми паїв відображено у складі капіталу.
Чи потрібно в Балансі, складеному за МСФЗ, переносити суми паїв зі складу капіталу до складу зобов’язань кооперативу?

Влада Карпова

Фідбек

Сервітут та МСФЗ 16 (c. 33)

Для того щоб забезпечити транспортний доступ до свердловини, видобувне підприємство укладає договір сервітуту із власником земельної ділянки для прокладання дороги, що веде до свердловини, та для користування такою дорогою.
Чи слід до такого сервітуту застосовувати вимоги МСФЗ 16 «Оренда»?

Г. Козаков
Невідшкодування: ПДВ за простроченими податковими накладними (c. 34)

Інструкція з бухобліку ПДВ1наказує списувати на витрати поточного періоду суми ПДВ, вказані в незареєстрованих податкових накладних, граничний термін реєстрації в ЄРПН2яких закінчився.
Чи можна провести таке списання за податковими накладними, за якими втрачено право на податковий кредит, якщо звітність складають за МСФЗ?

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом МФУ від 01.07.1997 р. № 141.

Єдиний реєстр податкових накладних.

Олексій Радонов

Транзит

Звітуємо за МСФЗ вперше (c. 37)

У світі МСФЗ 2018 рік відзначився першим обов’язковим застосуванням нових стандартів МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», а також підготовкою до впровадження МСФЗ 16 «Оренда» з 1 січня 2019 року. Втім, для багатьох українських підприємств, які внаслідок змін законодавства саме зараз починають застосовувати МСФЗ вперше, мабуть, найважливішим стандартом, на який слід звернути увагу, є МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Саме з цього зовсім не нового стандарту починається підготовка фінансової звітності за МСФЗ, і саме його застосування значною мірою визначає вигляд фінансової звітності та її показники на багато років наперед.

Илья Таран

Податкове планування

Курсові різниці та ТЦУ: сумний досвід (c. 44)

У «Практиці МСФЗ», № 1/2019, у статті «Трансфертна агрегація» (с. 56) ми розглядали проблему згортання деяких статей доходів та витрат з позиції дотримання вартісного критерію застосування трансфертно-податкових обмежень.
Тепер проаналізуємо судову практику з цього питання.

Б. Фициар

IMHO

Транзитна компенсація комунальних витрат: чи слід визнавати дохід? (c. 46)

Орендодавці дуже часто укладають з орендарями такі угоди, які передбачають з боку останніх окрему компенсацію комунальних витрат, пов’язаних з орендованим майном. Роль орендодавця в таких операціях дещо схожа на роль посередника: він оплачує підприємствам — постачальникам комунальних послуг вартість таких послуг, а потім відшкодовує ці суми за рахунок компенсаційних надходжень від орендаря.
Ключове питання: чи необхідно орендодавцю відображати відповідні платежі як доходи та витрати? Воно не має однозначної відповіді і потребує судження.

Татьяна Момот

Перспектива

FICE: зобов’язання vs капітал (c. 50)

Розрізнення фінансових зобов’язань та капіталу має принципове значення для користувачів фінансової звітності, оскільки це забезпечує структуру звітів про фінансовий стан через розділення величин капіталу та зобов’язань за окремими категоріями. Крім того, зміни у фінансових зобов’язаннях відповідають визначенню доходів та витрат, а отже, додаються до Звіту про фінансові результати.

Александр Курников

Звітні інновації

«І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь...», або Як скласти Звіт про управління? (c. 55)

Закон про бухоблік поклав на українські підприємства обов’язок складати та подавати абсолютно новий звіт — Звіт про управління. Те, що додаткові звіти цілком вдало вписуються в систему МСФЗ, ви дізналися зі статті «Додаткові звіти в системі МСФЗ: чи мають право на життя?» // «Практика МСФЗ», № 1/2019, с. 60.
Поговоримо про те, як складати цей звіт відповідно до вимог українського законодавства. І причина в нас для цього поважна: Мінфін наказом від 07.12.2018 р. № 982 затвердив Методичні рекомендації зі складання звіту про управління (далі — Методрекомендації № 982).

Анна Хомюк
Як звітувати про хабарі (c. 61)

Те, що корупція є ахілесовою п’ятою української дійсності, не новина. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року, проведене компанією PwC, виявило цікаві результати: «хабарництво та корупція залишається одним із основних видів економічних злочинів, негативний вплив яких зазнають українські організації — 73 % респондентів відповіли, що їхні організації стали жертвами випадків хабарництва та корупції протягом останніх двох років». Судячи з усього, найближчим часом деяким вітчизняним підприємствам доведеться зіштовхнутися з необхідністю оприлюднити свої підходи до подолання корупції. Як це робити?
У цій статті ми спробуємо в загальних рисах ознайомити бухгалтерів із варіантами «антикорупційного» звітування.

Иван Чалый

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щодо самостійного внесення змін до форм фінансової звітності (c. 5)

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Роз’яснення від 18.01.2019 р. № 2

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 2
Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины
Щодо обліку оренди земельних ділянок державної та комунальної власності (c. 6)

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Роз’яснення від 05.02.2019 р. № 3

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 2
Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму резервів (забезпечень) під знецінення запасів (c. 9)

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 08.11.2018 р. № 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (витяг)

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 2
Государственная фискальная служба Украины
Щодо подання уточненої фінансової звітності (c. 10)

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 23.10.2018 р. № 4521/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Документ до матеріалу:

  • "" // «Практика МСФЗ», 2019, № 2
Государственная фискальная служба Украины
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи