Журналы

Практика МСФЗ

Практика МСФЗ 23.03.2020

3

Тема номера


Практичні аспекти визначення справедливої вартості корпоративних прав

Ця публікація присвячена визначенню справедливої вартості корпоративних прав, яким не притаманний заздалегідь установлений та хоча б формально гарантований рівень грошових потоків для власника та щодо яких на дату оцінки не існує цін котирування (біржового курсу) або інших прямих ринкових свідчень щодо їхньої вартості.

Офіціоз

Таксономія — з наступного року (c. 4)

(коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 465-IX)

Г. Титаренко
Транзитна рекласифікація: ОЗ, які не є ОЗ (c. 5)

(коментар до ІПК ДПСУ від 14.02.2020 р. № 614/6/99-00-07-02-02-06/ІПК)

Ф. Сивый
Безприбуткова неприбутковість (c. 7)

(коментар до ІПК ДПСУ від 12.02.2020 р. № 553/6/99-00-07-02-02-06/ІПК)

Ф. Сивый

Новинарня

КО (2018) (c. 9)

Наприкінці лютого Міністерство фінансів України оприлюднило на своєму сайті офіційний український переклад Концептуальної основи фінансової звітності (КО) в редакції, яку РМСБО затвердила весною 2018 року. Цей документ набув чинності з 2020 року. У 2018 році наш журнал уже докладно коментував переглянуту версію КО1.

Див. «Практика МСФЗ», № 1/2018, с. 58.
М. Боруля
Китайські новини (c. 10)

У грудні 2019 року в Китаї було проведено 18-у зустріч членів Групи економік, що розвиваються (Emerging Economies Group — EEG). Цю Групу було створено у 2011 році як дорадчий орган МСФЗ-стандартизації. Звіт про зазначену зустріч оприлюднено на сайті Ради з МСБО в лютому 2020 року.

Д. Перерва
Лютневі мітинги в Колумбусі (c. 11)

З 25 по 27 лютого в лондонському «Колумбус білдінг» проходили засідання РМСБО. Розповімо нашим читачам стисло про те, яких результатів було досягнуто та які теми були у фокусі уваги стандартизаторів.
завжди, ми зупинимося на найбільш резонансних, на нашу думку, питаннях.

Г. Козаков

Авторитет

МСФЗ для МСП: «це МСФЗ-лайт чи окремий стандарт»? (c. 12)

Зважаючи на зростання зацікавлення середніх українських підприємств у запровадженні МСФЗ для МСП, ми звернулися по деякі коментарі до Брюса Маккензі (Bruce Mackenzie), члена Комітету з інтерпретацій МСФЗ, партнера W Consulting International, одного з авторів авторитетного практичного Wiley-посібника «Застосування МСФЗ для МСП» (Applying IFRS for SMEs).

Брюс Маккензи
IFRS for SMEs: «іs this IFRS-lite; or is it a separate standard»? (c. 12)

Given the growing interest of medium-sized Ukrainian businesses in implementing IFRS for SMEs, we have asked  some comments from Bruce Mackenzie. Bruce Mackenzie, a member of the IFRS Interpretation Committee, a partner of W Consulting International, one of the authors of the reputable Wiley Handbook «Applying IFRS for SMEs».

Брюс Маккензи

Польові дослідження

«Серед поляків немає дефіциту бухгалтерів» (c. 14)

Входження Польщі до європейської спільноти сприяло розробленню нової стратегії розвитку економічних відносин, у тому числі бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності. Впровадження МСФЗ у Польщі стало серйозним викликом для компаній. Це потребувало впровадження дорогих бухгалтерських комп’ютерних систем, а також здійснення переоцінки активів, змін у методах нарахування амортизації. Суб’єкти господарювання зобов’язані регулярно контролювати зміни до МСФЗ, що є складним завданням через затримки публікацій польською мовою. Однак процес переходу на МСФЗ оцінюється як дуже сприятливий для бізнесу Польщі.
На деякі запитання наших читачів, які стосуються системи польського бухобліку, ми попросили відповісти «нашу людину» в Польщі Наталію Шматко.

Наталия Шматко

Досвід & судження

МСФЗ 16 та КТМФЗ 23: примітні розкриття (c. 17)

МСФЗ-звітність більшості підприємств за 2019 рік буде вперше містити примітки, пов’язані з МСФЗ 16 «Оренда» та КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток». Досвіду формування таких приміток наразі майже немає. Тому є сенс подивитися на асортимент, який пропонується в модельних (ілюстративних) звітах, складених фахівцями «Великої четвірки». Звісно, позиція цих провідників не є істиною в останній інстанції, і керівництво підприємств може реагувати на вимоги стандартів так, як вважає за потрібне. Але ми переконані в тому, що знайомство з поглядами авторитетних експертів ніколи не завадить. Крім того, інколи може бути корисно поглянути на досвід тих підприємств, які застосовували МСФЗ 16  достроково.
У цій публікації ми зупинимось на деяких питаннях щодо подання приміток у звітах підприємств-орендарів. Адже саме в цій царині зміни найрадикальніші.

Иван Чалый
Практичні аспекти визначення справедливої вартості корпоративних прав (c. 25)

Ця публікація присвячена визначенню справедливої вартості корпоративних прав, яким не притаманний заздалегідь установлений та хоча б формально гарантований рівень грошових потоків для власника та щодо яких на дату оцінки не існує цін котирування (біржового курсу) або інших прямих ринкових свідчень щодо їхньої вартості.

Андрей Чиркин
Три відра фінінструментів (c. 35)

Мабуть, найбільші труднощі в українських бухгалтерів під час переходу на МСФЗ викликає МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Особливо важко нашим головбухам опановувати приписи стандарту щодо знецінення фінансових активів.
Про цей механізм ми сьогодні й поговоримо1.

Тут використано матеріали статті, раніше опублікованої в «Професійний бухгалтер», № 34/2017.
Иван Чалый
«Інфляційна» витратність (c. 42)

Несвоєчасне погашення боргів — не рідкість у бізнес-практиці всього світу. Зазвичай кредитори намагаються так чи інакше компенсувати свої втрати від затримок платежів. Однією з традиційних форм такої компенсації є накладання фінансових санкцій на боржника. Якщо підприємство-боржник сплачує такі санкції за угодами з постачання товарів, у бухгалтерів іноді виникають запитання про те, як саме слід інтерпретувати економічну сутність відповідних витрат.

Ануш Єгизарян

Фідбек

Позика для працівника (c. 44)

Підприємство видало працівнику безвідсоткову позику.
За умовами договору позику потрібно повернути під час звільнення.
Як її обліковувати?

Д. Перерва
Модернізація ОЗ: чи капіталізувати відсотки за позиками? (c. 47)

Наша компанія складає фінансову звітність за МСФЗ. На цей час масштабно модернізуємо декілька об’єктів виробничих основних засобів (обліковуємо за моделлю собівартості), залучаючи кредити. Строк модернізації оцінюємо від пів року до року. Витрати на неї включаємо до вартості активів згідно з МСБО 16 «Основні засоби».
Чи потрібно капіталізувати відсотки за такими кредитами у вартості модернізованих активів відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики»?

Иван Заруба
«Іншосукупне» зменшення корисності (c. 51)

Наша компанія в жовтні придбала облігації на суму 1 000 000 грн. За нашою бізнес-моделлю такі активи утримуються для одержання доходу або від продажу, або від погашення. Тому ці облігації були класифіковані як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. На 31 грудня ринкова вартість облігацій збільшилася до 1 135 000 грн. Разом з тим, керівництво підприємства оцінює очікувані кредитні збитки за даними облігаціями в сумі 50 000 грн.
Як відобразити в обліку зменшення корисності зазначених фінансових інструментів?

Д. Перерва
Нульова відсоткова ставка (c. 52)

Українська компанія отримує від непов’язаної швейцарської інвесткомпанії безвідсоткову позику в сумі $ 10 млн строком на 15 років.
Як відобразити в обліку цю позику, якщо інвесткомпанія зазвичай надає подібні позики під ставку мінус 1 % річних?

Ольга Значкова

Податкове планування

Житлобуд: списання кредитних відсотків (c. 53)

Маємо: підприємство, основною діяльністю якого є будівництво житлових будинків та продаж квартир, фінансує свій бізнес переважно за позикові кошти і прагне змінити облікову політику щодо капіталізації відсотків за кредитами та списувати їх у витрати звітного періоду. При цьому менеджмент забудовника спирається на параграф 4 (а) МСБО 23 «Витрати на позики».
Запитання: чи можемо ми впевнено сказати, що така позиція є поміркованою з точки зору оподаткування?

Б. Фициар

МСФЗ для початківців

Біологічні активи: ПСБО vs МСФЗ (c. 58)

«Ось тобі, Матроскіне, що потрібно для щастя? — Корова потрібна»1. Тож усі, хто знайомий із процитованим твором чи його анімаційною екранізацією, знають, що врешті-решт мрія кота Матроскіна збулася. Але щасливішим хазяйновитого героя могло би зробити знання правил обліку біологічних активів (далі — БА), до яких належать його улюблениця та отримане в ході біотрансформації теля. Ми ж, дотримуючись мети рубрики, розкажемо про основні відмінності ПСБО 30 «Біологічні активи» та МСБО 41 «Сільське господарство».
Зауважимо, що обидва стандарти стосуються обліку БА у зв’язці із сільськогосподарською діяльністю і багато в чому їхні положення схожі (можуть бути оформлені як окремі норми в одному стандарті, а в другому — отримані як висновок після аналізу тексту). Але в них є й вагомі відмінності, про які розповімо в статті.

Успенський Едуард. Дядя Федір, пес і кіт / пер. з рос. Видавництво «Школа», 2004.
Оксана Хмелевская

IMHO

ТОВ-інвестиції: FVTPL → FVOCI (c. 55)

Розглянемо цікаву бізнес-ситуацію, або, як модно казати, практичний кейс. Підприємство у звітному періоді збільшило свою частку в статутному капіталі українського товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) з 10 до 55 %. Облікова політика підприємства встановлює, що в окремій фінансовій звітності такі фінансові активи оцінюють за правилами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Перед бухгалтером постає запитання: чи можна після збільшення частки перекласифікувати зазначену інвестицію в категорію фінактивів, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід?

Василий Чучупака

«Практика МСФЗ» рекомендує

Інтегрованість у цивілізованість (c. 64)

Так уже склалося, що українські бухгалтери-практики зазвичай вельми скептично ставляться до бухгалтерських посібників, написаних науковцями. Причин багато. Тут і складнощі сприйняття академічного викладу, і поширена серед «укрнауковців» практика банального «розлапкування» нормативки, й іноді абсолютно безпардонне «позичання» чужих текстів та ідей без посилання на авторів та джерела. На жаль, таких «наукових» опусів у нас, дійсно, чимало. Саме тому ми щиро радіємо, коли бачимо справжні змістовні і практично корисні видання високого академічного рівня.

Иван Чалый

Додаткові матеріали

Документи та скорочення номера (c. 3)
Щщодо окремих питань оподаткування податком на прибуток (c. 5)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 14.02.2020 р. № 614/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Государственная налоговая служба Украины
Щодо необхідності подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації до контролюючих органів (c. 7)

Державна податкова служба України
Індивідуальна податкова консультація від 12.02.2020 р. № 553/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Государственная налоговая служба Украины
Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи