Статті

П

Подаємо вдруге об’єднаний звіт «ЄСВ + ПДФО + ВЗ»: навігатор

Cтаттю взято з газети  "Зарплата та кадрова справа"№13/2021

Склад Податкового розрахунку з типом «Звітний» для звичайних роботодавців за найманих працівників (варіант 1)

У такому складі Податковий розрахунок слід подавати бюджетним установам, підприємствам небюджетної (комерційної) сфери, ФОП, КНП, державним та комунальним підприємствам.

Увага! Додатки Д2 та Д3 у складі Податкового розрахунку не подаються.

Виняток: органи соцзахисту та силові структури.

 

«Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (заголовна частина + таблиця) (Податковий розрахунок)

J0500106
F0500106

Заголовна частина.

Про заповнення — у «ЗКС», № 9/2021, с. 27

Розділ I таблиці «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу».

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 5

Розділи ІІ та ІІІ таблиці не заповнюють.

Додатки до Податкового розрахунку:

 

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (Д1)

J0510106
F0510106

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 5, 16

У складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» заповнюємо окремий додаток за кожен місяць звітного кварталу.

Має бути три таких додатки у складі одного Податкового розрахунку типу «Звітний».

 

Увага! Наказом МФУ від 19.05.2021 р. № 278 оновлено форму додатка 4ДФ (додано новий розділ ІІІ, рядок 08) та внесено зміни до Порядку № 4 (переважно щодо заповнення нового розділу). На момент підготовки номера до друку наказ не опубліковано (не набув чинності). Сподіваємося, що за ІІ квартал 2021 року Податковий розрахунок здаватимемо без цих змін. Більше подробиць читайте у наступному номері.

 

«Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ)

J0510406
F0510406

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 38

 

«Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (Д6)

J0510606
F0510606

Про заповнення — у «ЗКС», № 9/2021, с. 19

 

«Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (Д5)

J0510506
F0510506

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 26

У складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» заповнюємо один Д5 за звітний квартал без заповнення окремого за кожен місяць

Склад Податкового розрахунку з типом «Звітний» для звичайних роботодавців з неуповноваженими відокремленими підрозділами за найманих працівників (варіант 2)

Роботодавці з неуповноваженими відокремленими підрозділами за найманих працівників подають декілька Податкових розрахунків з типом «Звітний»:

 • перший — за юридичну особу (головне підприємство). Склад такого Податкового розрахунку наведено вище (варіант 1). У додатки Д1, Д5 та Д6 включаємо інформацію щодо всіх працівників, у тому числі й із неуповноважених підрозділів. А у 4ДФ — лише за найманих працівників та фізичних осіб, яким виплати проводило головне підприємство;
 • другий, третій і т. д. — за кожен не уповноважений нараховувати та сплачувати ПДФО відокремлений підрозділ окремо.

Усі ці Податкові розрахунки подаємо до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи (головного підприємства).

 

Податковий розрахунок (заголовна частина + таблиця)

J0500106
F0500106

Заголовна частина, крім рядків 07–110. У рядку 032 зазначаємо КАТОТТГ неуповноваженого підрозділу, у рядку 033 — назву такого підрозділу.

Розділи I, ІІ та ІІІ таблиці не заповнюють.

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 38 та № 9/2021, с. 27

Додатки до Податкового розрахунку:

 

«Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ)

J0510406
F0510406

Про заповнення у «ЗКС», № 7/2021, с. 38

У складі Податкового розрахунку типу «Звітний» заповнюємо окремий 4ДФ за кожен місяць звітного кварталу.

Має бути три таких додатки у складі одного Податкового розрахунку типу «Звітний».

Сюди включаємо лише інформацію про доходи (оподатковувані та неоподатковувані) найманих працівників підрозділу

УВАГА! Уповноважені на нарахування та перерахування ПДФО відокремлені підрозділи (філія, представництво, інший відокремлений підрозділ), які мають окремий баланс та самостійно проводять розрахунки з найманими працівниками, подають Податковий розрахунок (і в його складі форму 4ДФ) «за себе» (склад такого Податкового розрахунку наведено вище, варіант 1).

Склад Податкового розрахунку типу «Звітний» для органів соцзахисту (варіант 3)

Орган соцзахисту складає один Податковий розрахунок за варіантом 1 (дивись вище). Але у його складі додається додаток Д2 та заповнюється розділ ІІІ таблиці Податкового розрахунку.

 

Податковий розрахунок (заголовна частина + таблиця)

J0500106
F0500106

Заголовна частина.

Про заповнення — у «ЗКС», № 9/2021, с. 27

Розділ I таблиці «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу».

Розділ ІІ таблиці не заповнюють.

Розділ ІІI таблиці «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу».

Додатки до Податкового розрахунку:

 

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (Д1)

J0510106
F0510106

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 5, 16

У складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» заповнюємо окремий додаток за кожен місяць звітного кварталу.

Має бути три таких додатки у складі одного Податкового розрахунку типу «Звітний».

У 4ДФ відображаємо всі виплати (як оподатковувані, так и неоподатковувані), що проводилися найманим працівникам, стороннім фізособам, ФОП та отримувачам допомоги

 

«Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ)

J0510406
F0510406

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 38

 

«Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (Д6)

J0510606
F0510606

Про заповнення — у «ЗКС», № 9/2021, с. 19

 

«Відомості про осіб <…>»(Д2)

J0510206

Д2 заповнюємо окремо за кожен місяць звітного кварталу виключно на отримувачів допомоги.

Має бути три таких додатки у складі одного Податкового розрахунку з типом «Звітний»

»

«Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (Д5)

J0510506
F0510506

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 26

У складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» заповнюємо один Д5 за звітний квартал без заповнення окремого за кожен місяць

Склад Податкового розрахунку з типом «Звітний» для силових структур (варіант 4)

Силові структури складають один Податковий розрахунок за варіантом 1 (дивись вище). Але у його складі додається додаток Д3 та заповнюється розділ ІІ таблиці Податкового розрахунку.

 

Податковий розрахунок (заголовна частина + таблиця)

J0500106
F0500106

Заголовна частина

Про заповнення — у «ЗКС», № 9/2021, с. 27

Розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу».

Розділ ІІ «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу

(крім військовослужбовців строкової військової служби)».

Розділ ІІI не заповнюють.

Додатки до Податкового розрахунку:

 

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (Д1)

J0510106
F0510106

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 5, 16

У складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» заповнюємо окремий додаток за кожен місяць звітного кварталу.

Має бути три таких додатки у складі одного Податкового розрахунку з типом «Звітний».

4ДФ заповнюємо на усі виплати: найманим працівникам, стороннім фізособам, ФОП та «військовикам» (особам, яким виплачують грошове забезпечення)

 

«Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ)

J0510406
F0510406

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 38

 

«Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (Д6)

J0510606
F0510606

Про заповнення — у «ЗКС», № 9/2021, с. 19

 

«Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (Д3)

J0510306

Д3 заповнюємо окремо за кожен місяць звітного кварталу виключно на військовослужбовців строкової військової служби.

Має бути три таких додатки у складі одного Податкового розрахунку з типом «Звітний»

 

«Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (Д5)

J0510506
F0510506

Про заповнення — у «ЗКС», № 7/2021, с. 26

У складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» заповнюємо один Д5 без заповнення окремого за кожен місяць

Звітний період

 • квартал;
 • Д1, Д5, Д6 з типом «Довідковий» у складі Податкового розрахунку можна подавати до закінчення звітного кварталу — за періоди, даних за які не вистачає для розрахунку виплат (пенсій, лікарняних, декретних тощо) (за місяці ІІ кварталу 2021 року — не пізніше 30.06.2021 р.).

Про заповнення — у «ЗКС», № 5/2021, с. 19

Строк подання розрахунку типу «Звітний»

 • 40 к. дн., що настають за останнім календарним днем звітного кварталу;
 • За ІІ квартал 2021 року — не пізніше 9 серпня 2021 року

  діє святково-вихідне перенесення.

Увага: у період карантину штрафу за затримку подання Податкового розрахунку немає (див. вище).

Спосіб подання

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі;
 • на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
 • на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках не перевищує 5. Можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення.

Нумерація Податкових розрахунків

Для кожного звітного кварталу:

 • розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків;
 • нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку;
 • нумерація не продовжується в наступних кварталах.

Деталі на с. 12

Поки не отримано квитанцію № 2 про прийняття Податкового розрахунку з типом «Звітний» у разі його повторного відправлення номер такого Розрахунку буде той самий (наприклад, відправили «Звітний» Податковий розрахунок за № 5 і його не прийнято — заповнюйте ще раз і присвоюйте знову № 5).

Приклад нумерації Податкових розрахунків

Тип Податкового розрахунку

Номер Податкового розрахунку за І квартал 2021 року

Номер Податкового розрахунку за ІІ квартал 2021 року

«Звітний»

1

(подано в період з 1 квітня по 11 травня 2021 року)

1

(подано в період з 1 липня по 9 серпня 2021 року)

«Звітний новий»

2

(подано в період з 1 квітня по 11 травня 2021 року для виправлення помилки у поданому розрахунку типу «Звітний» за І квартал 2021 року)

Не подавався за ІІ квартал 2021 року

«Уточнюючий»

Не подавався за І квартал 2021 року

2

(подано з 10 серпня 2021 року для виправлення помилки у поданому розрахунку типу «Звітний» за ІІ квартал 2021 року)

Нумерація місяців

В додатках Д1, Д2, Д3, 4ДФ, Д6 до Податкового розрахунку у рядку 02 в реквізиті «номер місяця в кварталі» вказуємо номер місяця в межах звітного кварталу від 1 до 3. Наприклад, при нумерації для додатків за ІІ квартал 2021 року вказуємо: 1 — для квітня; 2 — для травня; 3 — для червня.

Виправлення помилок

 • У Податковому розрахунку типу «Звітний новий» — якщо виправляєте помилку до закінчення граничного строку подання звіту (помилку у поданому вже розрахунку типу «Звітний» за ІІ квартал 2021 року виправляєте в період з 1 липня по 9 серпня 2021 року).

Про заповнення — у «ЗКС», № 8/2021, с. 3

 • У Податковому розрахунку типу «Уточнюючий» — якщо виправляєте помилку після закінчення граничного строку подання звіту (помилку за ІІ квартал 2021 року виправляєте з 10 серпня 2021 року та пізніше)

Про заповнення — у «ЗКС», № 11/2021

Ми писали про об’єднаний звіт

Публікація

Номер «ЗКС», де опубліковано

Об’єднана звітність (ЄСВ + ПДФО + ВЗ): важко в навчанні — легко в бою. Перше знайомство

№ 3/2021, с. 18

Податковий розрахунок типу «Звітний» як «Довідковий»: коли подавати, як складати

№ 5/2021, с. 19

Об’єднаний звіт «ЄСВ + ПДФО + ВЗ»: базові фішки

№ 7/2021, с. 3

Місце зарплати та нарахованого ЄСВ у Податковому розрахунку: відображаємо у таблиці розрахунку та Д1

№ 7/2021, с. 5

Додаткова база нарахування ЄСВ у новому Податковому розрахунку

№ 7/2021, с. 16

Знайомий незнайомець: Д5

(лист Мінсоцполітики від 24.05.2019 р. № 813/0/206-19)

№ 7/2021, с. 26

Секрети 4ДФ: абсолютно новий чи оновлений старий?

(лист ДПСУ від 16.02.2021 р. № 107/2/99-00-04-02-01-02)

№ 7/2021, с. 38

Податковий розрахунок з типом «Звітний новий»: коли та з якою метою подаємо

№ 8/2021, с. 3

Як відобразити у Податковому розрахунку та Д1 лікарняні

№ 8/2021, с. 8

Затримка декретних та «соцстрахівських» лікарняних: відображаємо в Д1 та 4ДФ

№ 8/2021, с. 13

Відпускні, компенсація за невикористану відпустку та нарахований ЄСВ у таблиці Податкового розрахунку та Д1

№ 8/2021, с. 19

Відпустка для догляду за дитиною до 3(6) років та понад 6 років у Податковому розрахунку

№ 8/2021, с. 23

Якщо є неуповноважені відокремлені підрозділи: нумеруємо Розрахунок та додатки 4ДФ правильно

№ 8/2021, с. 29

Заповнюємо інформацію про спецстаж в Д6 Податкового розрахунку

№ 9/2021, с. 19

У місяцях звітного кварталу є сторновані лікарняні: відображаємо у таблиці Податкового розрахунку та Д1

№ 9/2021, с. 25

«Заголовні 35... і як їх треба заповнять»: заголовна частина в Податковому розрахунку

№ 9/2021, с. 27

Алфавітний покажчик доходів та їх ознаки у 4ДФ

№ 9/2021, с. 30

Податковий розрахунок подаємо із запізненням: що загрожує?

№ 10/2021, с. 29

Виправлення сумових помилок у таблиці Податкового розрахунку та Д1

(листи ДПСУ від 10.03.2021 р. № 2737/5/99-00-04-03-01-05;

від 18.03.2021 р. № 3070/5/99-00-04-03-01-05)

№ 11/2021, с. 10

Виправляємо помилки у несумових показниках у Д1, Д5 і Д6

№ 11/2021, с. 21

Виправлення помилок у 4ДФ: одна стаття на всі випадки коригування

(лист ДПСУ від 20.05.2021 р. № 498/2/99-00-04-02-01-02(витяг))

№ 11/2021, с. 24

Донарахували премію й переобчислили відпускні? Відображаємо у таблиці Податкового розрахунку та Д1

№ 12/2021, с. 17

Подаємо вдруге об’єднаний звіт «ЄСВ + ПДФО + ВЗ»: навігатор

с. 3 цього номера

Заповнення заголовної частини Податкового розрахунку

(лист ДПСУ від 20.05.2021 р. № 498/2/99-00-04-02-01-02)

с. 12 цього номера

Виправлення помилок у заголовній частині Податкового розрахунку

(лист ДПСУ від 10.06.2021 р. № 680/2/99-00-04-03-03-02)

с. 20 цього номера

Про спецстаж у Д6 для працівників КНП, приватних клінік та сумісників

(лист ПФУ від 25.05.2021 р. № 2800-030102-8/24307)

с. 23 цього номера

Порушення, пов’язані з додатком 4ДФ до Податкового розрахунку, та що за них буває

с. 7 цього номера

Про спецстаж і Д6 у разі відпустки до 3(6) років та вимушеного прогулу

(лист ПФУ від 18.06.2021 р. № 2800-030102-8/29381)

№ 14/2021 (вийде 26.07.2021 р.)

Усі консультації актуальні і допоможуть без проблем заповнити Податковий розрахунок за ІІ квартал 2021 року. Вдалого звітування! 

Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма №1- послуги (квартальна) за II квартал 2021 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовії торгівлі (форма № 1-опт (квартальна) за ІІ кв

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна) за ІІ кв

28.07.21

ЄСВ із зарплати (доходу) за червень 2021 року (гірничі підприємства)

29.07.21

Транспортний податок за ІІ квартал 2021 року

Податок на нерухоме майно за ІІ квартал 2021 року

30.07.21

ПДВ за червень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку