Статті

«

«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Відсутній розрахунковий період при погодинній оплаті: як рахувати середньоденну зарплату для відпускних (компенсації)

(коментар до листа Мінекономіки від 14.02.2022 р. № 4711-06/7143-09)

08 квітня, 2022

Галина Казначейконсультант газети «Зарплата та кадрова справа»

У коментованому листі Мінекономіки роз’яснило, як обчислювати середньоденну зарплату для нарахування компенсації відпускних для нещодавно прийнятого працівника з погодинною оплатою праці, коли немає розрахункового періоду. На жаль, у Порядку № 100 немає прямої норми для такого розрахунку. Тож без пояснень від Мінекономіки не обійтися. Проаналізуємо роз’яснення.

Зміст звернення У працівника встановлена погодинна оплата праці. За годину оплата праці становить 50,00 грн. Працівника прийнято 04.01.2022 р., а звільнився він 24.01.2022 р. Тож розрахунковий період відсутній. Як у такому випадку визначити середньоденну зарплату для оплати під час звільнення компенсації за невикористані дні відпусток?

Нормативні орієнтири Середня заробітна плата для оплати часу відпусток та компенсації за невикористані відпустки розраховується згідно з нормами та правилами, визначеними у Порядку № 100. Проте у цьому Порядку, на жаль, не зазначено конкретно, як же порахувати середньоденну заробітну плату за таких умов:

1. За посадою встановлено погодинну оплату праці1.

Більше про застосування погодинної оплати праці див. у «ЗКС», № 7/2017, с. 25.

2. Розрахунковий період відсутній.

ДО ВІДОМА. У законодавстві передбачена можливість встановлення погодинної оплати праці. В Законі про оплату праці зазначено:

1. МЗП встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах (ст. 3).

2. МЗП у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці (ст. 3 1).

В КЗпП також передбачені норми про погодинну оплату праці у ст. 97: оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

Що відповіли фахівці Мінекономіки Фахівці Мінекономіки насамперед звернули увагу на те, що про погодинну оплату праці за вказаних вище умов у Порядку № 100 не згадується.

Пунктом 4 Порядку № 100 передбачено: якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Якщо розмір тарифної ставки (посадового окладу) менше МЗП, то розрахунки проводимо з МЗП.

Отже, якщо розрахункового періоду немає, то в такому разі діємо відповідно до абз. 7 п. 2абз. 3–5 п. 4 Порядку № 100. Розрахунок середньої зарплати працівнику, який працює в умовах повної зайнятості, проводимо виходячи із:

  • установленої у місяці настання відповідної події тарифної ставки (місячного окладу), якщо її (його) розмір перевищує МЗП;
  • МЗП, установленої на час розрахунку, якщо її розмір вище за розмір тарифної ставки (окладу).

Якщо працівник працює в умовах неповної зайнятості, то розрахунок середньої зарплати працівнику проводимо виходячи із:

  • установленої у місяці настання відповідної події тарифної ставки (місячного окладу), якщо її (його) розмір перевищує МЗП, з урахуванням частини зайнятості2;
  • МЗП, установленої на час розрахунку, з урахуванням частини зайнятості, якщо розмір МЗП вищий за розмір тарифної ставки (окладу).
В абз. 3–5 п. 4 Порядку № 100 для неповної зайнятості враховувати зайнятість прописано лише для МЗП (в абз. 4 п. 4). А от для окладу (ставки) це чітко не вказано. Втім, застосовувати саме частину зайнятості і до окладу (ставки), якщо він більше МЗП, при розрахунку середньоденної зарплати орієнтує нас Мінекономіки в листі від 06.01.2021 р. № 4709-06/524-07 («ЗКС», № 1/2021, с. 33).

То що ж робити, коли оплата погодинна? У коментованому листі Мінекономіки зазначило, що працівникам, оплата праці яких здійснюється за погодинною тарифною ставкою, для порівняння з розміром МЗП необхідно визначити розмір місячної заробітної плати. Як це зробити? Для цього необхідно годинну тарифну ставку помножити на норму робочого часу в місяці розрахунку середньої заробітної плати.

Якщо у працівника відсутні виплати в розрахунковому періоді, як у наведеному в листі випадку, обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюється шляхом множення місячної заробітної плати працівника чи розміру МЗП, встановленого законодавством на час розрахунку, на 12 місяців та діленням отриманого результату на кількість календарних днів за умовний розрахунковий період (за винятком святкових і неробочих днів). Одержаний результат помножується на число календарних днів відпустки.

До речі, таке роз’яснення Мінекономіки надає не вперше — див. лист від 06.01.2021 р. № 4709-06/524-07 у «ЗКС», № 1/2021, с. 33.

Покажемо, як застосувати роз’яснення на практиці.

Приклад 1. Працівнику встановлено погодинну оплату праці. За годину оплата праці становить 50,00 грн. Працівника прийнято 02.02.2022 р., а звільнено 18.02.2022 р. З працівником укладено трудовий договір на умовах повної зайнятості, 5-денка, 40-годинний робочий тиждень з вихідними в суботу та неділю. За повний відпрацьований робочий рік йому було б надано 24 к. дн. щорічної основної відпустки. Оскільки він відпрацював неповний місяць, то «заробив» лише 1 день щорічної відпустки3, який при звільненні потрібно компенсувати.

Розрахунок: 17 к. дн. (стаж для щорічної основної відпустки з 2 по 18 лютого 2022 року) : (365 − 11) × × 24 к. дн. (тривалість щорічної основної відпустки за повний рік) = 1,15 к. дн. ≈ 1 к. дн.

Як у такому випадку визначити середньоденну зарплату?

В лютому 2022 року встановлена норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні з вихідними у суботу та неділю4 — 160 годин.

Норми тривалості робочого часу на 2022 рік див. у «ЗКС», № 16/2021, с. 21; а з урахуванням перенесень — у «ЗКС», № 19/2021, с. 3.

1. Вийдемо на місячну заробітну плату:

50,00 грн × 160 год = 8000,00 грн.

Розрахунок середньої зарплати (ЗПср) для відпускних (компенсації за невикористану відпустку) проводимо за формулою:

ЗПср = ТС (О) × 12 місяців : (КД − СД),

де ТС (О) — тарифна ставка (місячний оклад). Якщо цей показник менше МЗП, то його заміняє МЗП. У разі, коли працівник працює на умовах неповного робочого часу, спочатку повний оклад порівнюємо з МЗП, і для розрахунку беремо більший з цих показників, але з урахуванням неповної зайнятості. У випадку з оплатою праці за погодинною ставкою показник ТС (О) дорівнює розрахованій нами місячній заробітній платі (8000,00 грн), позаяк вона більше МЗП у лютому 2022 року (6500,00 грн);

КД — загальна кількість календарних днів за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки (звільнення);

СД — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки (звільнення).

2. Визначаємо умовний розрахунковий період:

лютий 2021 року − січень 2022 року.

3. Загальна кількість календарних днів в умовному розрахунковому періоді за мінусом святкових і неробочих днів:

365 − 11 святкових та неробочих днів = 354 (к. дн.).

4. Визначаємо середньоденну зарплату:

8000,00 грн × 12 міс. : 354 к. дн. = 271,19 грн.

5. Розрахуємо суму компенсації відпускних:

271,19 грн × 1 к. дн. = 271,19 грн.

Приклад 2. Працівнику встановлено погодинну оплату праці. За годину оплата праці становить 39,26 грн. (на рівні МЗП за годину). Працівника прийнято 02.02.2022 р., а звільнено 18.02.2022 р. Тож розрахунковий період відсутній. З працівником укладено трудовий договір на умовах повної зайнятості, 5-денка, 40-годинний робочий тиждень з вихідними у суботу та неділю. За повний відпрацьований робочий рік йому було б надано 24 к. дн. щорічної основної відпустки. Оскільки він відпрацював неповний місяць, то «заробив» лише 1 день щорічної основної відпустки3.

Розрахунок: 17 к. дн. (стаж для щорічної основної відпустки з 2 по 18 лютого 2022 року) : (365 − 11) × × 24 к. дн. (тривалість щорічної основної відпустки за повний рік) = 1,15 к. дн. ≈ 1 к. дн.

Як у такому випадку визначити середньоденну зарплату?

В лютому 2022 року встановлена норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні — 160 годин.

1. Вийдемо на місячну заробітну плату:

39,26 грн × 160 год = 6281,60 грн.

Порівнюємо розраховану величину (6281,60 грн) з МЗП у лютому 2022 року (6500,00 грн).

Оскільки 6281,60 < 6500,00, середньоденну зарплату рахуватимемо виходячи з МЗП.

2. Визначаємо умовний розрахунковий період:

лютий 2021 року − січень 2022 року.

3. Загальна кількість календарних днів в умовному розрахунковому періоді за мінусом святкових і неробочих днів:

365 − 11 святкових та неробочих днів = 354 (к. дн).

4. Визначаємо середньоденну зарплату:

6500,00 грн × 12 міс. : 354 к. дн. = 220,34 грн.

5. Розрахуємо суму компенсації відпускних:

220,34 грн × 1 к. дн. = 220,34 грн.

 

Документ, що коментується

Міністерство економіки України

Щодо обчислення середньої заробітної плати згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати

Лист від 14.02.2022 р. № 4711-06/7143-09

Мінекономіки розглянуло <…> звернення <…> щодо обчислення середньої заробітної плати згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (зі змінами) (далі — Порядок), та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку нарахування компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за 12 календарних місяців, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Пунктом 4 Порядку передбачено: якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

Тобто, якщо в розрахунковому періоді у працівника відсутня заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати, то необхідно розмір його посадового окладу порівняти з розміром мінімальної заробітної плати на час розрахунку.

Працівникам, оплата праці яких здійснюється за погодинною тарифною ставкою, для порівняння з розміром мінімальної заробітної плати необхідно визначити розмір місячної заробітної плати. Для цього необхідно годинну тарифну ставку помножити на норму робочого часу в місяці розрахунку середньої заробітної плати.

Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду (абзац п’ятий пункту 4 Порядку).

Тобто у разі, якщо у працівника відсутні виплати в розрахунковому періоді, як у зазначеному в листі випадку, обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюється шляхом множення місячної заробітної плати працівника чи розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на час розрахунку, на 12 місяців та діленням отриманого результату на кількість календарних днів за умовний розрахунковий період (за винятком святкових і неробочих днів). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

<…>

Заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор ДЯДЮРА

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку