Статті

В

Відпускні в об’єднаному Розрахунку з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

У цілому можна сказати, що правила відображення відпускних в об’єднаному Розрахунку порівняно з правилами відображення цих виплат раніше у формі № Д4 і формі № 1ДФ не змінилися. Водночас поквартальне подання звітності в розрізі місяців наклало свій відбиток.
Давайте подивимося базові правила заповнення та окремі ситуації.

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 25/2021

 

Базові правила

Основна таблиця Розрахунку Перш за все зауважимо, що відпускні відображають в об’єднаному Розрахунку з типом «Звітний» за той звітний період, у якому нараховано такі виплати. Вихід працівника у щорічну відпустку з виплатою йому середнього заробітку за цей період не є підставою для подання «Довідкового» Розрахунку.

У розд. І Розрахунку відпускні потрапляють у стовпець того місяця кварталу, у якому вони нараховані в бухгалтерському обліку. Якщо відпускні нараховані наперед, усе одно відображайте їх у складі зарплати того місяця, у якому вони нараховані в бухгалтерському обліку (у відповідній графі для такого місяця). Зауважимо, що ФОП не ведуть бухоблік, тому вони завжди відображають відпускні своїм працівникам у всій сумі, у тому числі і за майбутні місяці, у стовпці того місяця, у якому нараховано відпускні.

У розд. І Розрахунку відображають:

 • у ряд. 1 суму нарахованих відпускних у всій сумі, навіть якщо вона перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ (15 МЗП), у підрядку для заробітної плати: 1.1 1;
 • у ряд. 2 суму нарахованих відпускних у межах максимальної бази нарахування ЄСВ (15 МЗП) у відповідному підрядку залежно від ставки ЄСВ, що застосовується: 2.1 (для ставки 22 %), 2.2 (для ставки 8,41 %), 2.3 (для ставки 5,3 %), 2.4 (для ставки 5,5 %) 2;
 • у ряд. 3 суму ЄСВ, нараховану на відпускні, у підрядку для відповідної ставки ЄСВ: 3.1 (для ставки 22 %), 3.2 (для ставки 8,41 %), 3.3 (для ставки 5,3 %), 3.4 (для ставки 5,5 %) 3;
 • у ряд. 7 і 8 загальну суму нарахованого ЄСВ (у ряд. 7 за кожний місяць, у ряд. 8 — за квартал).

Якщо у зв’язку з нарахуванням відпускних виникла необхідність нарахування додаткової бази з ЄСВ, то її в загальному порядку відображають у ряд. 2.5 2, а нараховану на неї суму ЄСВ — у ряд. 3.5 3.

Нагадуємо, що дані основної таблиці Розрахунку повинні відповідати відомостям, наведеним у додатку Д1.

Додаток Д1 Відпускні відображають у додатку Д1 за той місяць, у якому нараховано такі виплати в бухобліку (проведені нарахування по Кт 661). Відпускні відображають в окремому рядку від заробітної плати (у гр. 09 обов’язково ставлять КТН «10»). Причому щодо відпускних буде заповнено стільки рядків, на дні скількох місяців припадає відпустка.

Щодо заповнення граф по рядку з відпускними, враховуйте, що:

 • у гр. 08 (код категорії застрахованих осіб) ставлять «зарплатний» код для цього працівника («1» — працівник без інвалідності, ставка 22 %; «2» — працівник з інвалідністю, ставка 8,41 %; «27» — особа без інвалідності, яка працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, ставка 5,3 %; «41» — особа з інвалідністю, яка працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, ставка 5,3 %; «28» — особа з інвалідністю, яка працює на підприємстві або в організації осіб з інвалідністю, ставка 5,5 %; «30» — особа з інвалідністю, яка працює в УТОГ і УТОС, ставка 5,3 % тощо);
 • у гр. 09 (КТН) завжди ставлять «10» (нарахована сума заробітку за дні відпустки);
 • у гр. 10 (місяць і рік) вказують місяць, за дні якого нараховано відпускні, у тому числі і наступний(і) місяць(і);
 • гр. 12 (кількість днів тимчасової непрацездатності), гр. 13 (кількість днів без збереження зарплати) і гр. 15 (кількість днів відпустки по вагітності та пологах) не заповнюють;
 • у гр. 14 (кількість к. дн. перебування в трудових відносинах) — по рядку з відпускними заповнюють тільки в тому випадку, якщо немає доходів у вигляді зарплати (наприклад, працівник весь місяць був у відпустці). Якщо за місяць нараховані і зарплата, і відпускні, то гр. 14 заповнюють тільки по рядку із зарплатою. Що стосується відпускних за наступний місяць, то в Порядку № 4 сказано наступне: кількість к. дн. перебування у трудових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки по вагітності та пологах і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду. У зв’язку з цим якщо працівник весь майбутній місяць перебуває у відпустці, то гр. 14 заповнюють по рядку з відпускними за такий майбутній місяць. Якщо працівник тільки частину майбутнього місяця перебуває у відпустці, то, на наш погляд, гр. 14 по рядку з відпускними за наступний місяць заповнювати не потрібно. Водночас якщо ви заповните гр. 14 по рядку з відпускними за наступний місяць, задвоєння не повинно бути;
 • у гр. 16 (загальна сума нарахованої зарплати) відображають всю суму нарахувань за дні відпустки, що припадають на відповідний місяць. Зауважимо, що відпускні за різні види відпустки (наприклад, щорічна основна + відпустка «на дітей»), що припадають на дні одного місяця, наводять одним рядком на загальну суму (розбивку за видами відпусток робити не потрібно);
 • у гр. 17 (сума нарахованої зарплати в межах максимальної бази нарахування ЄСВ) — відображають суму нарахованих відпускних у межах максимальної бази нарахування ЄСВ (15 МЗП). Нагадаємо, що для цілей порівняння з мінімальною та максимальною базами суму відпускних розподіляють по місяцях, на дні яких припадає відпустка;
 • у гр. 20 (сума ЄСВ) — відображають суму ЄСВ, нараховану на відпускні;
 • гр. 21–24 — заповнюють у загальному порядку, як і для зарплати по цьому працівнику;
 • гр. 25 (ознака 0 або 1) — не заповнюють у Розрахунку з типом «Звітний». Цю графу заповнюють тільки у разі виправлення помилок у Розрахунку з типом «Звітний новий» чи «Уточнюючий».

Окремо скажемо кілька слів з приводу відображення додаткової бази з ЄСВ. При відображенні відпускних за наступний місяць (якщо сума менше за МЗП) заздалегідь нараховувати додаткову базу з ЄСВ не потрібно. Слід дочекатися нарахування доходів (зарплати) за такий наступний місяць і тільки тоді, знаючи загальну суму доходу (зарплата + відпускні за дні цього місяця), порівнювати її з МЗП, встановленою в цьому місяці.

Додаток Д5 Надання працівникові щорічної та інших видів оплачуваних відпусток не є підставою для заповнення цього додатка.

Додаток Д6 Якщо працівник працює на робочому місці, час роботи на якому зараховується в спецстаж (згідно зі Списком № 1, Списком № 2), то і протягом відпустки на такого працівника заповнюють цей додаток. У гр. 10 та 11 додатка Д6 ставлять кількість днів або годин із розрахунку повністю відпрацьованого місяця, адже перебування у відпустці не є підставою для переривання трудових відносин і спецстажу.

Додаток 4ДФ Тут, на відміну від додатка Д1, суму відпускних наводимо одним рядком на загальну суму разом із заробітною платою. Ознака доходу — «101» (зарплата). Відпускні показуємо в додатку 4ДФ за той місяць, у якому проводимо нарахування в бухгалтерському обліку. Відповідно, при нарахуванні відпускних по Кт 661 наперед відразу у всій сумі всю суму відпускних, у тому числі і за майбутній(і) місяць(і), відображаємо в додатку 4ДФ у місяці нарахування (без «розбивки» по місяцях).

Що стосується ситуації, коли відпускні нараховують «місяць у місяць» (хоча прихильників такого варіанту небагато), то перехідні відпускні відображають у гр. 3а додатка 4ДФ за ті місяці, на дні яких припадає відпустка (проведено нарахування по Кт 661). Тут є різні підходи щодо заповнення гр. 3 (сума виплаченого доходу), гр. 4 (сума перерахованого ПДФО) і гр. 5 (сума перерахованого ВЗ). Є позиція, що виплачені в поточному місяці відпускні, які ще не нараховані, потрібно відображати в гр. 3 розд. І додатка 4ДФ за той місяць, у якому така виплата фактично здійснена. Аналогічно і з гр. 4 та гр. 5 (заповнювати їх у додатку 4ДФ за місяць виплати відпускних, у яких ПДФО і ВЗ були фактично сплачені).

На наш погляд, у цій ситуації можна скористатися правилом рівності граф (3а = 3, 4а = 4, 5а = 5), встановленим для своєчасної виплати доходів у вигляді зарплати. У Порядку № 4 сказано: заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахована. Однак для виплати зарплати за період відпустки встановлені свої терміни виплати (наперед, не пізніше, ніж за 3 дні до виходу у відпустку), тому тут також можна говорити про виплачену вчасно зарплату, для якої встановлені особливі правила відображення в додатку 4ДФ.

Перехідні відпускні

Приклад 1. Заповнимо Розрахунок за даними прикладу 1 1.

Див. матеріал «Розрахунок відпускних у прикладах» цього номера.

Розглянемо заповнення основної таблиці Розрахунку, додатка Д1 і додатка 4ДФ для 2 варіантів обліку (нарахування по Кт 661):

 • варіант 1: нарахування наперед (основна таблиця Розрахунку на рис. 1, додаток Д1 на рис. 3, розд. І додатка 4ДФ на рис. 4);
 • варіант 2: нарахування «місяць у місяць» (основна таблиця Розрахунку на рис. 2, додаток Д1 на рис. 3, розд. І додатка 4ДФ на рис. 4).
011 	 Звітний1 	 х 012 	 Звітний новий2 	 013 	 Уточнюючий3 	 014 	 Довідковий4 	 <…> Код рядка 	 І. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу 	 за 2 кв. 2021 	 за 3 кв. 2021 1 	 2 	 3 	 1 	 2 	 3 1 	 Загальна сума нарахованого доходу, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5) 	 	 	 8799,12 	 2727,27 	 	 у т. ч. 	 1.1 	 сума нарахованої заробітної плати 	 	 	 8799,12 	 2727,27 	 	 <…> 2 	 Сума нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5) 	 	 	 9066,08 	 2933,92 	 	 2.1 	 Роботодавцями (22 %) 	 	 	 8799,12 	 2727,27 	 	 <…> 2.5 	 додаткова база нарахування єдиного внеску (22 %) 	 	 	 266,96 	 206,65 	 	 3 	 Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6) 	 	 	 1994,54 	 645,46 	 	 у т. ч. 	 3.1 	 на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0 %) 	 	 	 1935,81 	 600,00 	 	 <…> 3.5 	 на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %) 	 	 	 58,73 	 45,46 	 	 <…> 7 	 Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, усього (р. 3 + р. 4 – р. 6) 	 	 	 1994,54 	 645,46 	 	 8 	 Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7) 	 1994,54 	 645,46 Рис. 1. 	 Основна таблиця Розрахунку за 2 та 3 квартали 2021 року (варіант 1: нарахування наперед) 01 	 ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ — ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ 	 011 	 Звітний1 	 х 012 	 Звітний новий2 	 013 	 Уточнюючий3 	 014 	 Довідковий4 	 <…> Код рядка 	 І. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу 	 за 2 кв. 2021 	 за 3 кв. 2021 1 	 2 	 3 	 1 	 2 	 3 1 	 Загальна сума нарахованого доходу, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5) 	 	 	 5733,04 	 5793,35 	 	 у т. ч. 	 1.1 	 сума нарахованої заробітної плати 	 	 	 5733,04 	 5793,35 	 	 <…> 2 	 Сума нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5) 	 	 	 6000,00 	 6000,00 	 	 2.1 	 Роботодавцями (22 %) 	 	 	 5733,04 	 5793,35 	 	 <…> 2.5 	 додаткова база нарахування єдиного внеску (22 %) 	 	 	 266,96 	 206,65 	 	 3 	 Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6) 	 	 	 1320,00 	 1320,00 	 	 у т. ч. 	 3.1 	 на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0 %) 	 	 	 1261,27 	 1274,54 	 	 <…> 3.5 	 на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %) 	 	 	 58,73 	 45,46 	 	 <…> 7 	 Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, усього (р. 3 + р. 4 – р. 6) 	 	 	 1320,00 	 1320,00 	 	 8 	 Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7) 	 1320,00 	 1320,00 Рис. 2. 	 Основна таблиця Розрахунку за 2 та 3 квартали 2021 року (варіант 2: нарахування «місяць у місяць») Розрахунок: 4200,00 + 1533,04 + 3066,08 = 8799,12 Розрахунок: 4200,00 + 1533,04 = 5733,04 Розрахунок: 2727,27 + 3066,08 = 5793,35 Відмітка про отримання (штамп контролюючого органу) 	 Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV) 01 	 ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ, ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ* 	 011 	 Звітний1 	 х 012 	 Звітний новий2 	 013 	 Уточнюючий3 	 014 	 Довідковий4 	 <…> 04. № з/п 	 05. Грома- дянин Ук- раї-ни (1 — так, 0 — ні) 	 06. Жінка — Ж, чоловік — Ч 	 07. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ* ЗО12 	 08. Код кате- горії ЗО13 	 09. Код типу нараху- вань14 	 10. Місяць та рік, за який проведено нарахування15 	 12. Кількість календар-них днів тимчасової непраце-здатності 	 14. Кількість календарних днів перебування у трудових/ цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця 	 16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу, грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) 	 18. Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу/ грошового забезпечення/) доплата до мінімального страхового внеску або сума мінімальної заробітної плати для категорії застрахованих осіб 72 	 19. Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу/грошового забезпечення) 	 21. Ознака наяв-ності трудової книжки (1 - так, 0 - ні) 	 22. Ознака неповного робочого часу (1 - так, 0 - ні) 	 25. Ознака17 (0, 1) грн 	 коп. 11. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО 	 13. Кількість календар- них днів без збереження заробітної плати16 	 15. Кількість календар-них днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 	 17. Сума нарахованої заробітної плати/ доходу /грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок 20. Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошове забезпечення) 	 23. Ознака наяв-ності спец-стажу (1 - так, 0 - ні) 	 24. Ознака нового робочого місця (1 - так, 0 - ні) 	 	 	 грн 	 коп. 	 грн 	 грн 	 коп. 	 	 	 ПРИКЛАД 1 (перехідні відпускні для варіанта 1: нарахування наперед) У додатку Д1 за 3-й місяць (червень) до Розрахунку за 2 квартал 2021 року 1 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 	 	 0 	 6 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 0 	 	 	 	 	 4 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 	 	 9 	 2 	 4 	 0 	 0 	 0 	 0 2 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 0 	 0 	 6 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 5 	 3 	 3 	 0 	 4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 5 	 3 	 3 	 0 	 4 	 	 	 	 3 	 3 	 7 	 2 	 7 	 0 	 0 3 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 0 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 6 	 6 	 0 	 8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 6 	 6 	 0 	 8 	 	 	 	 6 	 7 	 4 	 5 	 4 	 0 	 0 4 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 3 	 0 	 6 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 	 6 	 6 	 9 	 6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 	 8 	 7 	 3 	 0 	 0 У додатку Д1 за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 5 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 	 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 1 	 	 	 	 	 2 	 7 	 2 	 7 	 2 	 7 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 	 7 	 2 	 7 	 2 	 7 	 	 	 	 6 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 6 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 3 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 	 0 	 6 	 6 	 5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	 5 	 4 	 6 	 0 	 0 ПРИКЛАД 1 (перехідні відпускні для для варіанта 2: нарахування «місяць у місяць») У додатку Д1 за 3-й місяць (червень) до Розрахунку за 2 квартал 2021 року 7 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 	 	 0 	 6 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 0 	 	 	 	 	 4 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 	 	 9 	 2 	 4 	 0 	 0 	 0 	 0 8 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 0 	 0 	 6 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 5 	 3 	 3 	 0 	 4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 5 	 3 	 3 	 0 	 4 	 	 	 	 3 	 3 	 7 	 2 	 7 	 0 	 0 9 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 3 	 0 	 6 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 	 6 	 6 	 9 	 6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5 	 8 	 7 	 3 	 0 	 0 У додатку Д1 за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 10 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 	 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 1 	 	 	 	 	 2 	 7 	 2 	 7 	 2 	 7 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 	 7 	 2 	 7 	 2 	 7 	 	 	 	 6 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 11 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 0 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 6 	 6 	 0 	 8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 6 	 6 	 0 	 8 	 	 	 	 6 	 7 	 4 	 5 	 4 	 0 	 0 12 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 3 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 	 0 	 6 	 6 	 5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	 5 	 4 	 6 	 0 	 0 ПРИКЛАД 2 (відпускні + компенсація за невикористану відпустку) У додатку Д1 за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 13 	 1 	 Ч 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 	 2 	 	 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 1 	 	 	 	 	 1 	 2 	 9 	 1 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Герасимов Ігор Валентинович 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 2 	 9 	 1 	 2 	 1 	 	 	 	 1 	 0 	 8 	 5 	 9 	 0 	 0 14 	 1 	 Ч 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 	 2 	 1 	 0 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	 4 	 7 	 4 	 5 	 6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Герасимов Ігор Валентинович 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	 4 	 7 	 4 	 5 	 6 	 	 	 	 3 	 7 	 6 	 3 	 1 	 0 	 0 ПРИКЛАД 3 (перерахунок відпускних для варіанта 1: нарахування наперед) У додатку Д1 за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 15 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 	 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 1 	 	 	 	 	 3 	 0 	 7 	 8 	 1 	 5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 7 	 8 	 1 	 5 	 	 	 	 6 	 7 	 7 	 1 	 9 	 0 	 0 	 ПРИКЛАД 3 (перерахунок відпускних для варіанта 2: нарахування «місяць у місяць») У додатку Д1 за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 16 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 	 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 3 	 1 	 	 	 	 	 3 	 0 	 7 	 8 	 1 	 5 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 7 	 8 	 1 	 5 	 	 	 	 6 	 7 	 7 	 1 	 9 	 0 	 0 	 17 	 1 	 Ж 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 	 1 	 1 	 0 	 0 	 7 	 2 	 0 	 2 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 6 	 6 	 0 	 8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 0 	 Литвиненко Олена Сергіївна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 	 0 	 6 	 6 	 0 	 8 	 	 	 	 6 	 7 	 4 	 5 	 4 	 0 	 0 	 Рис. 3. 	 Додаток Д1 (до прикладів 1–3) Розрахунок: 2727,27 + 350,88 = 3078,15. Додбазу з ЄСВ нараховувати не потрібно (2727,27 + 3066,08 + + 350,88 = 6144,23 > 6000,00) Відмітка про отримання (штамп контролюючого органу) 	 Додаток 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д4) (пункт 4 розділу IV) 01 	 Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору 	 011 	 Звітний 	 х 012 	 Звітний новий 	 013 	 Уточнюючий 	 <…> 06 	 Розділ І. Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору № з/п 	 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2 	 Сума доходу 	 Сума податку на доходи фізичних осіб 	 Сума військового збору 	 Ознака доходу 	 Дата 	 Ознака подат. соц. пільги 	 Ознака (0, 1) нараховано 	 виплаченого 	 нара- хованого 	 перераховано 	 нара- хованого 	 перераховано 	 прийняття на роботу (дд.мм.рррр) 	 звільнення з роботи (дд.мм.рррр) 1 	 2 	 3а 	 3 	 4а 	 4 	 5а 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 ПРИКЛАД 1 (перехідні відпускні для варіанта 1: нарахування наперед) У додатку 4ДФ за 3-й місяць (червень) до Розрахунку за 2 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 8799,12 	 8799,12 	 1583,84 	 1583,84 	 131,99 	 131,99 	 101 	 	 	 	 У додатку 4ДФ за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2727,27 	 2727,27 	 490,91 	 490,91 	 40,91 	 40,91 	 101 	 	 	 	 ПРИКЛАД 1 (перехідні відпускні для варіанта 2: нарахування «місяць у місяць») У додатку 4ДФ за 3-й місяць (червень) до Розрахунку за 2 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 5733,04 	 5733,04 	 1031,95 	 1031,95 	 86,00 	 86,00 	 101 	 	 	 	 У додатку 4ДФ за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 5793,35 	 5793,35 	 1042,80 	 1042,80 	 86,90 	 86,90 	 101 	 	 	 	 ПРИКЛАД 2 (відпускні + компенсація за невикористану відпустку) У додатку 4ДФ за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 3 	 4 	 5765,77 	 5765,77 	 1037,84 	 1037,84 	 86,49 	 86,49 	 101 	 	 	 	 ПРИКЛАД 3 (перерахунок відпускних для варіанта 1: нарахування наперед) У додатку 4ДФ за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 3078,15 	 3078,15 	 554,07 	 554,07 	 46,17 	 46,17 	 101 	 	 	 	 ПРИКЛАД 3 (перерахунок відпускних для варіанта 2: нарахування «місяць у місяць») У додатку 4ДФ за 1-й місяць (липень) до Розрахунку за 3 квартал 2021 року 	 	 	 	 1 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3 	 6144,23 	 6144,23 	 1105,96 	 1105,96 	 92,16 	 92,16 	 101 	 	 	 	 <…> Рис. 4. 	 Розділ І додатка 4ДФ (до прикладів 1–3) Розрахунок: 4200,00 + 1533,04 = 5733,04 Розрахунок: 2727,27 + 3066,08 + 350,88 = 6144,23 Розрахунок: 4200,00 + 1533,04 + 3066,08 = 8799,12 Розрахунок: 2727,27 + 350,88 = 3078,15 Розрахунок: 2727,27 + 3066,08 = 5793,35 На наш погляд, тут можна скористатися правилом рівності граф для виплаченої вчасно зарплатиВідпускні + компенсація за невикористану відпустку

Приклад 2. Працівник (Герасимов Ігор Валентинович, РНОКПП 3434343434) є особою з інвалідністю групи ІІ (має право на щорічну відпустку тривалістю 30 к. дн.).
Він написав заяву на надання йому основної щорічної відпустки тривалістю 24 к. дн. з 05.07.2021 р. і на виплату грошової компенсації за 4 к. дн. відпустки.
Розрахований середньоденний заробіток складає 186,44 грн.

За липень працівнику нараховано 5765,77 грн:

 • за відпрацьований час — 545,45 грн;
 • за дні відпустки — 4474,56 грн (186,44 × 24 к. дн.);
 • грошова компенсація за невикористані дні відпустки — 745,76 грн (186,44 × 4 к. дн.).

Нарахований дохід працівника за місяць менше за МЗП, однак він є особою з інвалідністю, тому додаткову базу з ЄСВ нараховувати не потрібно.

У основній таблиці Розрахунку за ІІІ квартал 2021 року в колонці за 1 місяць (липень) загальна сума нарахованого працівникові доходу (5765,77 грн) буде відображена: у ряд. 1.1 (зарплата) ряд. 1; у ряд. 2.2 (ставка 8,41 %) ряд 2. Сума ЄСВ — у ряд. 3.2 (ставка 8,41 %) ряд. 3, ряд. 7 і ряд 8.

Порядок заповнення додатка Д1 наведено на рис. 3 (вище), а розд. І додатка 4ДФ — на рис. 4 (вище).

Квартальна премія після виплати відпускних перерахунок відпускних

Приклад 3. Припустімо, що в липні 2021 року працівниці з прикладу 1 2 була нарахована премія за ІІ квартал у сумі 5000,00 грн.

Див. матеріал «Розрахунок відпускних у прикладах» цього номера.

Премія нарахована за місяці, які входять до РП, що призводить до необхідності перерахунку середньої зарплати за Порядком № 100 для оплати днів відпустки (незважаючи на те, що відпускні вже нараховані та виплачені працівниці). У результаті працівниці будуть донараховані відпускні. Сума такого донарахування увійде до фонду оплати праці і, відповідно, бази нарахування ЄСВ, місяця її нарахування (липня). Зважаючи на те, що коригування не пов’язане зі зміною кількості днів відпустки (змінюється тільки сума відпускних), у додатку Д1 цю доплату відображають не як коригування відпускних, а як збільшення зарплати звітного місяця (липня) 3.

Інша ситуація виникає, якщо коригування відпускних пов’язане зі зміною кількості днів відпустки (наприклад, у зв’язку зі хворобою працівника у відпустці, у зв’язку з його відкликанням з відпустки тощо). У такому випадку в додатку Д1 потрібно відсторнувати суму відпускних за відповідний місяць та відобразити дохід за відпрацьований час.

Уточнений показник середнього заробітку 4: (65536,91 грн + 5000,00 грн) : (365 к. дн. – 11 к. дн. – 12 к. дн.) = 206,25 грн.

Вихідні дані див. у прикладі 1 матеріалу «Розрахунок відпускних у прикладах» цього номера.

Доплата працівниці: (206,25 грн – 191,63 грн) × 24 к. дн. = 350,88 грн.

Приклад заповнення додатка Д1 див. на рис. 3 (вище), а розд. І додатка 4ДФ — на рис. 4 (вище).

Звернімо увагу, що за даними прикладу в результаті проведеної доплати нараховувати додбазу з ЄСВ у липні 2021 року по цій працівниці не потрібно (2727,27 + 3066,08 + 350,88 = 6144,23 > 6000,00).

Календар бухгал­тера
29.06.21

ЄСВ з зарплати (доходу) за травень 2021 року (гірничі підприємства)

30.06.21

ПДВ за травень 2021 року

Акцизний податок за травень 2021 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку