Статті

П

Підрозділ підприємства на інший території: проблеми сплати ПДФО

Досить часто від наших передплатників надходить запитання, куди сплачувати ПДФО в такій ситуації: підприємство зареєстроване в одному населеному пункті, а здійснює свою діяльність (орендує/має у власності приміщення під офіс, склад, цех тощо) — в іншому.
Подивимося, що говорять про це податкові органи і що закладено до норм чинного законодавства.

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 14/2021

 

Позиція податкових органів

Перш ніж ми докладно проаналізуємо норми чинного законодавства й надамо свою позицію щодо цього питання, розглянемо позицію податкових органів. Зараз у ЗІР є кілька консультацій:

 • підприємство, яке не має відокремлених структурних підрозділів, а має власні або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого підприємства, повинно сплачувати податок на доходи таких фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель), незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання структурних підрозділів (категорія 103.07 ЗІР);
 • у разі нарахування (виплати) доходів інших, ніж заробітна плата, у тому числі дивідендів, фізичним особам, які одночасно є працівниками неуповноваженого відокремленого (структурного) підрозділу, податок на доходи, утриманий з таких доходів, повинен перераховуватися до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) такого відокремленого (структурного) підрозділу (категорія 103.07 ЗІР);
 • податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ), який нараховує (виплачує) дохід фізичній особі за надання нею в оренду рухомого, нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки 1, сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку) (категорія 103.07 ЗІР). Якщо слідувати за логікою податківців (див. вище щодо сплати ПДФО з дивідендів), тут потрібно зробити застереження, що так слід чинити, якщо фізична особа — орендодавець не є одночасно працівником неуповноваженого відокремленого (структурного) підрозділу.
ПДФО з доходів від здавання в оренду земельної ділянки (частки, паю) фізособи сплачують до відповідного бюджету за місцезнаходженням такої земельної ділянки, про що скажемо далі.

ДО ВІДОМА. Питання сплати ПДФО із зарплати працівників структурних підрозділів підприємств, включених до Реєстру великих платників податків, тут не розглядаємо, адже для них є свої особливості сплати, встановлені п. 64.7 ПКУ (див. консультації в категоріях 103.07 ЗІР і 103.25 ЗІР). І тут, дійсно, ПКУ говорить про працівників структурних підрозділів таких підприємств.

Як бачимо, у наведених вище роз’ясненнях податкові органи узагальнюють правила сплати ПДФО для відокремлених та структурних підрозділів підприємства, наче ототожнюючи їх. Чи так це, подивимося далі. А поки зазначимо, що аналогічну думку ДФСУ висловила в листі від 27.03.2019 р. № 10278/7/99-99-13-04-04-17. Тут сказано, що коли юридична особа створює виробничі структурні підрозділи з використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, і не уповноважує їх нараховувати (сплачувати) ПДФО, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у відповідних контролюючих органах за місцезнаходженням таких об’єктів та перераховувати ПДФО до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу. Причому ДФСУ акцентує, що для цілей оподаткування ПДФО відокремлені підрозділи визначаються з урахуванням норм ст. 64 ГКУ незалежно від того, чи включені/не включені такі підрозділи юридичною особою до ЄДР.

Про те, що рішення «прийнято й оскарженню не підлягає», свідчить посил головного податкового відомства в цьому листі щодо забезпечення на постійній основі:

 • проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед платників податків — юридичних осіб як у засобах масової інформації, так і під час проведення семінарів, форумів, нарад, співбесід, щодо забезпечення дотримання вищевикладеного порядку взяття на облік у відповідному контролюючому органі та сплати ПДФО за місцем розташування відокремлених (структурних) підрозділів, де працюють наймані працівники;
 • координації спільних дій з органами місцевого самоврядування, спрямованих на дотримання юридичними особами порядку обліку і сплати ПДФО за розміщеними на відповідній території філіями, представництвами, відділеннями, установами та іншими підрозділами юридичних осіб.

Пару слів скажімо про військовий збір. Такий збір згідно з п. 12 ч. 2 ст. 29 БКУ 2підрозділів, підприємство зараховує до бюджету за своїм місцезнаходженням (місцем реєстрації). Якщо відокремлений підрозділ є уповноваженим, то такий підрозділ перераховує суми ВЗ до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (місцем реєстрації). Такі роз’яснення надано у категорії 126.05 ЗІР, а для великих платників податків є окрема консультація також у категорії 126.05 ЗІР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Аналіз законодавства

Проблема сплати ПДФО в розглянутих випадках, як то кажуть, стара, як світ. Та корінь цієї проблеми лежить у відсутності чітких визначень у нормах чинного законодавства. У зв’язку з цим для прийняття рішення в кожному конкретному випадку платник повинен знати, що сказано в законодавчо-нормативних актах, щоб зважити всі «за» і «проти».

Згідно з п.п. 168.4.1 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів і нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ. Своєю чергою, згідно з ч. 2 ст. 64 3БКУ податок на доходи фізичних осіб сплачується (перераховується) 4:

Стаття 64 БКУ визначає склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад.
Виняток — ПДФО, нарахований податковим агентом або фізичною особою, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів від здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості). Його сплачують до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису) (абз. 5 ч. 2 ст. 64 БКУ).
 • податковим агентом — юридичною особою (його філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) або представництвом нерезидента — юридичної особи — до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, виплачувані фізичній особі;
 • податковим агентом — фізичною особою — до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи в податкових органах;
 • фізичною особою, яка отримує доходи від особи, що не є податковим агентом, — до відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.

Як сказано в п.п. 168.4.2 ПКУ, такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким у встановленому порядку надані повноваження щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку (далі відокремлений підрозділ). У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням і місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку.

При цьому згідно з п.п. 168.4.3 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На ФОП всі ці нюанси не поширюються, він сплачує ПДФО до відповідного бюджету за своєю податковою адресою (навіть якщо веде діяльність на інший території). Виняток — ПДФО з доходів, що сплачуються підприємцем фізособі від оренди (суборенди, емфітевзису) земельних ділянок, земельних часток (паїв).

Отже, як бачимо, скрізь у наведених нормах йдеться про відокремлений підрозділ юридичної особи. При цьому згідно з п.п. 14.1.30 ПКУ відокремлений підрозділ береться у значенні, визначеному ЦКУ, а для цілей розд. IV ПКУ — у значенні, визначеному ГКУ.

Своєю чергою, ГКУ розділяє підрозділи підприємства на структурні та відокремлені. Так, згідно з ч. 1 та 2 ст. 64 ГКУ підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, затверджуваними в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

Про відокремлені підрозділи йдеться в ч. 4 ст. 64 ГКУ. Тут сказано, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, узгоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Аналогічна по суті норма прописана й у ч. 6 ст. 55 ГКУ.

У контексті розглянутого питання важливою вважаємо норму ч. 2 ст. 58 ГКУ про те, що відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не вимагає їх державної реєстрації. Водночас відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання долучаються до її реєстраційної справи та включаються до ЄДР у порядку, визначеному законом.

Дивимося в Закон № 755 5, згідно з п. 20 ч. 2 ст. 9 якого до ЄДР вносять такі відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи:

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.
 • ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
 • найменування відокремленого підрозділу;
 • місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 • види діяльності відокремленого підрозділу;
 • відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення і реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 • відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку — для відокремленого підрозділу громадського формування;
 • відомості про приналежність відокремленого підрозділу юридичної особи, яка припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи — правонаступника;
 • інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти.

Наша позиція

Норми ПКУ, БКУ та ГКУ говорять про те, що сплачувати ПДФО за підрозділ необхідно тільки в тому разі, якщо такий підрозділ є відокремленим, відомості про який повинні бути внесені до ЄДР. Вимоги про сплату ПДФО за структурний підрозділ підприємства, який територіально може бути віддаленим від підприємства, у чинному законодавстві немає.

Інша річ, що підприємство повинно чітко оцінити, чи є його підрозділ відокремленим, і за необхідності внести відомості про нього до ЄДР. Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 95 ЦКУ філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження та здійснює всі або частину його функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження і здійснює представництво та захист інтересів юридичної особи (ч. 2 ст. 95 ЦКУ). Філії та представництва наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої їм довіреності.

Потрібно сказати, що чіткості в цих визначеннях немає, але, за логікою, такий підрозділ повинен виконувати частину або всі функції підприємства, спрямовані на взаємодію із зовнішнім світом. Якщо підрозділ створено для виконання суто внутрішніх завдань підприємства, то його навряд чи можна віднести до відокремлених.

ДО ВІДОМА. Раніше в Законі № 755 було своє визначення відокремленого підрозділу юридичної особи, під яким мали на увазі філію, інший підрозділ юридичної особи, яка знаходиться поза його місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. З 01.01.2016 р. це визначення виключили з Закону № 755, тому спираємося тільки на норми ГКУ та ЦКУ.

Також хочемо звернути увагу на ситуацію, коли підприємство зареєстроване на одній території, а фактично здійснює діяльність на іншій. Так буває, коли підприємство реєструють за податковою адресою одного із засновників чи керівника підприємства. Тут нагадаємо, що раніше в Законі № 755 було своє визначення місцезнаходження юридичної особи, під яким розуміли адресу органу або особи, що відповідно до установчих документів юридичної особи або закону виступають від його імені (виконавчий орган). З 01.01.2016 р. це визначення виключили із Закону № 755.

Сьогодні визначення місцезнаходження юридичної особи наведено у ст. 93 ЦКУ, де сказано, що це фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління й обліку. Таким чином, підприємствам, у яких тут є розбіжності, слід задуматися щодо зміни в ЄДР відомостей про місцезнаходження підприємства. Нагадаємо, що дані про місцезнаходження підприємства такої організаційно-правової форми, як ТОВ, тепер необов’язково вказувати у статуті (ч. 5 ст. 11 Закону про ТОВ), тому достатньо тільки змінити відомості в ЄДР без внесення змін до статуту 6. Щодо цього питання рекомендуємо також ознайомитися з матеріалом «Платник податків переїжджає: що потрібно знати бухгалтеру?» // «ПБ», № 23/2020, с. 9.

Далі хочемо звернути увагу на те, що податкові органи, вимагаючи сплачувати ПДФО з доходів найманих осіб, які працюють у віддалених власних або орендованих приміщеннях, посилаються на п. 63.3 ПКУ, згідно з яким з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання (основне місце обліку), а також за місцем знаходження (реєстрації) їх підрозділів, рухомого і нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність (неосновне місце обліку). І цю вимогу підприємство виконує, подаючи форму № 20-ОПП 7, де у гр. 11 відразу можна зробити відмітку, що свідчить про прохання поставити підприємство на облік за неосновним місцем обліку. Однак це не означає, що автоматично виникає потреба сплачувати і ПДФО за місцезнаходженням цього майна (підрозділу). Вимогу встановлено лише щодо сплати цього податку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Підтверджує нашу позицію й поданий до ВРУ законопроєкт № 4062 8, яким планують внести зміни до пп. 168.4.2–168.4.4 ПКУ. Так, абз. 1 п.п. 168.4.2 ПКУ  пропонується викласти в такій редакції: «такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) та/або виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами та/або виробничими структурними підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку». ПКУ планується доповнити терміном «виробничий структурний підрозділ», який для цілей розд. IV ПКУ буде братися з визначення, наведеного в ГКУ.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю знаходження виробничих підрозділів» від 07.09.2020 р. № 4062.

Також хочемо нагадати про п.п. 4.1.4 ПКУ, де закладений такий принцип податкового законодавства України, як презумпція правомірності рішень платника податків у разі, якщо норма закону або іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу. І, обґрунтовуючи прийняте рішення, платник може послатися на те, що у нього немає відокремленого підрозділу (відомості про нього повинні бути внесені до ЄДР) і що такий підрозділ є структурним, а отже, і немає підстав для сплати ПДФО за місцезнаходженням такого підрозділу. Адже інакше щодо повноти сплати цього податку можуть виникнути запитання у контролюючих органів уже за основним місцем обліку підприємства.

На завершення нагадаємо, що питання подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску 9в разі наявності у підприємства відокремлених підрозділів ми розглядали в спеціальному випуску «Об’єднана звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ» // «ПБ», № 10/2021.

Форму затверджено наказом МФУ від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу МФУ від 15.12.2020 р. № 773).

Календар бухгал­тера
Завтра

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

ЄСВ із зарплати (доходу) за березень 2021 року

Податкова декларація з рентної плати за березень 2021 року

Податкова декларація з ПДВ за березень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку