Статті

Ф

Фінзвітність-2020: кому та куди подавати, а також визначаємося із пакетом на 2021 рік

У матеріалі поговоримо, хто та як має подавати фінансову звітність.
Крім цього, з’ясуємо, кому в 2021 році, можливо, доведеться змінити формат та/або період звітування.

08 лютого, 2021

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 7/2021

 

Загальні вимоги

Таблиця 1. Склад річної фінзвітності за категорією підприємства

Категорія (тип) підприємства

Склад фінзвітності

Платники податку на прибуток1

Якщо подавати звітність через «Єдине вікно», то її автоматично отримають і органи статистики, і податківці. Також у категорії 102.20.02 ЗІР податківці роз’яснюють, що при формуванні звітності, яка подається через Електронний кабінет до ДПС і Державної служби статистики України, використовуються формати з першою літерою «S». А якщо бажаєте, щоб звітність отримали лише податківці, використовуйте формати з першою літерою «J».

Граничний термін подання: до органів статистики — не пізніше 01.03.2021 р., до органів ДПС України — не пізніше 01.03.2021 р. разом із декларацією з податку на прибуток2

Крім цього, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону про бухоблік зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом із аудиторським звітом, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним (абз. 4 п. 46.2 ПКУ). Тобто вдруге звітність доведеться подати не пізніше 10.06.2021 р. разом із аудиторським висновком.

Мікропідприємства та представництва нерезидентів (незалежно від розміру)3

Зазначені категорії підприємств можуть визначити за доцільне складати звітність відповідно до вимог НП(С)БО 1 (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). У такому разі звітність подається повним пакетом, а норми НП(С)БО 25 не застосовуються

Фінансова звітність мікропідприємства за НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»:

 • ф. № 1-мс — Баланс;
 • ф. № 2-мс — Звіт про фінансові результати

Малі підприємства та непідприємницькі товариства (незалежно від розміру)4

Зазначені категорії підприємств можуть визначити за доцільне складати звітність відповідно до вимог НП(С)БО 1 (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). У такому разі звітність подається повним пакетом, а норми НП(С)БО 25 не застосовуються.

Фінансова звітність малого підприємства за НП(С)БО 25:

 • ф. № 1-м — Баланс;
 • ф. № 2-м — Звіт про фінансові результати

Середні підприємства

Повний комплект фінзвітності за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

 • ф. № 1 — Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • ф. № 2 — Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • ф. № 3 — Звіт про рух грошових коштів;
 • ф. № 4 — Звіт про власний капітал;
 • ф. № 5 — Примітки до фінансової звітності. Зауважимо: офіційно затверджена форма приміток не відображає всієї належної до зазначення інформації відповідно до НП(С)БО/МСФЗ. У такому разі примітки складаються в довільній формі та подаються поштою;
 • ф. № 6 — Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Великі підприємства

Підприємства, які застосовують МСФЗ (незалежно від категорії)

НЮАНС. Разом із фінансовою звітністю подавати до податкової та статистики звіт про управління не потрібно (див. лист Держстату від 08.02.2019 р. № 04.3-13/17-19, лист ДФСУ від 14.02.2019 р. № 164/2/99-99-15-02-01-10).

Платники єдиного податку5

Якщо подавати звітність через «Єдине вікно», то її автоматично отримають і органи статистики, і податківці. Також у категорії 102.20.02 ЗІР податківці роз’яснюють, що при формуванні звітності, яка подається через Електронний кабінет до ДПС і Державної служби статистики України, використовуються формати з першою літерою «S». А якщо бажаєте, щоб звітність отримали лише податківці, використовуйте формати з першою літерою «J».

Граничний термін подання: до органів статистики — не пізніше 01.03.2021 р., до органів ДПС України — не подають!

Єдинники групи 3 — мікро- та малі підприємства6

Зазначені категорії підприємств можуть визначити за доцільне складати звітність відповідно до вимог НП(С)БО 1 (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). У такому разі звітність подається повним пакетом, а норми НП(С)БО 25 не застосовуються.

Фінансова звітність мікропідприємства за НП(С)БО 25:

ф. № 1-мс — Баланс;

ф. № 2-мс — Звіт про фінансові результати

Єдинники групи 4 — мікропідприємства7

 Зазначені категорії підприємств можуть визначити за доцільне складати звітність відповідно до вимог НП(С)БО 1 (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). У такому разі звітність подається повним пакетом, а норми НП(С)БО 25 не застосовуються.

Єдинники групи 4 — малі підприємства8

Зазначені категорії підприємств можуть визначити за доцільне складати звітність відповідно до вимог НП(С)БО 1 (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1). У такому разі звітність подається повним пакетом, а норми НП(С)БО 25 не застосовуються.

Фінансова звітність малого підприємства за НП(С)БО 25:

ф. № 1-м — Баланс;

ф. № 2-м — Звіт про фінансові результати

Єдинники групи 3 — середні та великі підприємства

Повний пакет фінзвітності за ф. № 1–№ 6 (див. вище)

Єдинники групи 4 — середні та великі підприємства

Єдинники груп 3 та 4, які застосовують МСФЗ (незалежно від категорії)

Оприлюднення фінзвітності та обов’язковий аудит

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Від оприлюднення фінансової звітності, а отже, і від обов’язкового її аудиту звільнені мікро- та малі підприємства, які не належать до фінустанов.

Таблиця 2. Порядок та строки оприлюднення фінзвітності

Хто оприлюднює

Порядок оприлюднення

Строк оприлюднення

 • Підприємства, що становлять суспільний інтерес  9(крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
 • публічні акціонерні товариства;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях
Підприємства, що становлять суспільний інтерес, — підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік  належать до великих підприємств (ст. 1 Закону про бухоблік ).

Разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі) або іншим способом у випадках, визначених законодавством

Не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним. У 2021 році — не пізніше ніж 29.03.2021 р.

 • Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • середні підприємства;
 • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств

Не пізніше ніж до 1 червня року, який настає за звітним періодом. У 2021 році — не пізніше ніж 31.05.2021 р.

Категорія підприємства vs порядок звітування у 2021 році

Платники податку на прибуток Перш ніж перейдемо до поділу підприємств на категорії за розміром, зробимо кілька уточнень щодо звітування платників податку на прибуток.

Відповідно до п. 46.2 ПКУ фінансова звітність є невід’ємною частиною декларації з податку на прибуток. А вона може подаватися як поквартально, так і раз на рік. Для цього багато розрахунків робити не потрібно. У загальному випадку, якщо бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності за попередній річний звітний період перевищив 40 млн грн, звітувати слід щокварталу. Відповідно, і подавати фінансову звітність також доведеться щокварталу. У разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств податківці можуть відмовити в прийнятті такої декларації.

ВИНЯТОК. Особливий звітний період можуть обрати сільгосптоваровиробники. Вони можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (п.п. 137.4.1 ПКУ). В такому разі вони мають скласти та подати з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року (категорія 101.20 ЗІР).

Частка чистого прибутку Також слід враховувати, що фінансова звітність податківцям подається разом із Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку 10(п. 49.19 ПКУ). Розмір підприємства тут також ролі не відіграє. Для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Розрахунок подається протягом 40 к. дн., що настають за звітним кварталом.

Його форму затверджено наказом ДПАУ від 16.05.2011 р. № 285. Нею керуємося до затвердження нової. Див. також лист ДПС України від 09.06.2020 р. № 9109/7/99-00-05-05-01-07.

Для платників дивідендів на державну частку (господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 %і більше акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 %) податковими (звітними) періодами є календарний рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається та подається до контролюючих органів разом із фінансовою звітністю до 1 липня року, що настає за звітним.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 % і більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 %, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, подають один раз на рік до 1 липня року, що настає за звітним, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, складений за підсумками звітного року.

Обираємо категорію підприємства у 2021 У будь-якому разі для обрання формату звітності підприємство має визначитися зі своїм розміром. Тут слід керуватися нормами Закону про бухоблік, а також листом МФУ від 04.07.2019 р. № 35210-01-2/17297.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік підприємства поділяються на мікропідприємства, малі, середні та великі. Приналежність до певної групи визначається на підставі відповідності показників фінзвітності попереднього року щонайменше двом із трьох критеріїв.

Зауважимо: якщо всі три критерії (балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації та середня кількість працівників) відповідають різним категоріям, слід обрати золоту середину. Такий підхід свого часу запропонував Мінфін за підсумками засідання Методологічної ради з бухгалтерського обліку при МФУ (протокол від 15.11.2018 р. № 5). Для визначення категорії у 2021 році беруть показники фінзвітності за 2020 рік. Для новостворених підприємств для визначення категорії застосовуються показники на дату складання річної фінзвітності, тобто за 2020 рік. Критерії відповідності підприємства певній групі наведено у табл. 3.

Таблиця 3. Категорії підприємств для подання фінзвітності

Категорія (тип) підприємства

Критерії відповідності категорії підприємства

Балансова вартість активів, євро11

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), євро12

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Середня кількість працівників (СКП)13

СКП розраховується відповідно до норм Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держстату від 28.09.2005 р. № 286, як сума таких показників: середньооблікової кількості штатних працівників, середньої кількості зовнішніх сумісників, середньої кількості осіб, що працюють за договорами ЦПХ.

Мікропідприємства

До 350 тис.

До 700 тис.

До 10 осіб

Малі підприємства

До 4 млн

До 8 млн

До 50 осіб

Середні підприємства

До 20 млн

До 40 млн

До 250 осіб

Великі підприємства

Понад 20 млн

Понад 40 млн

Понад 250 осіб

Зміна категорії також відбувається за правилами, передбаченими ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік.

ЦИТАТА. «<…> Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств <…>».
(витяг із ч. 2 ст. 2
Закону про бухоблік)

► Правило 1: орієнтир на минулий рік. З метою застосування норм Закону про бухоблік щодо визначення у 2021 році категорії, до якої належить підприємство, слід застосовувати показники річної фінзвітності за 2020 рік. Отже, обираючи категорію, слід орієнтуватися на минулорічні показники для подання як проміжної, так і річної фінансової звітності.

► Правило 2: невідповідність два роки поспіль. Для зміни категорії слід два роки поспіль не відповідати певній категорії. А вже на початку третього року «застрибувати» до тієї, яка «більше личить». Далі на прикладах розглянемо, як це відбувається.

Приклад 1. Підприємство за підсумками 2017 року належало до середніх підприємств, за підсумками 2018 року — до малих, за підсумками 2019 року — до мікро-, за підсумками 2020 року — до малих.

Відповідь: маємо ситуацію, коли підприємство з дати запровадження оновлених критеріїв (2017 рік) два роки поспіль (у 2018 та 2019 роках) не відповідало категорії середніх. Відповідно, починаючи із 2020 року воно мало б звітувати як мікропідприємство. За підсумками 2020 року категорію змінювати зарано, оскільки відсутня невідповідність протягом двох років. Продовжуємо звітувати як мікропідприємство.

Приклад 2. Підприємство за підсумками 2017 року належало до малих підприємств, за підсумками 2018 року — теж до малих, за підсумками 2019 року — до середніх, за підсумками 2020 року — до малих.

Відповідь: тут маємо невідповідність категорії «малі» лише протягом одного року. Відповідно, у 2021 році слід продовжувати звітувати як мале.

Приклад 3. Підприємство за підсумками 2017 року належало до малих підприємств, за підсумками 2018 року — до мікро-, за підсумками 2019 року — повернулося до малих, а у 2020 році належало до мікропідприємств.

Відповідь: тут також маємо невідповідність протягом року. З метою звітування підприємство належить до малих. Яснішою картина стане за результатами 2021 року.

Олександра Паненко, консультантка

Календар бухгал­тера
04.03.21

Звіт про товарооборот торгової мережі за лютий 2021 року (форма № 1-торг (місячна))

Звіт про обсяг оптового товарообороту за лютий 2021 року (форма № 1-опт (місячна))

09.03.21

Звіт з праці за лютий 2021 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Звіт про заборгованість з оплати праці за лютий 2021 року (форма № 3-борг (місячна))

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за лютий 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку