Статті

В

Внутрішній аудит: «поки голкіпер не пропустив м’яча повз себе, рахунок на табло не змінюється»

Багато хто з бізнес-експертів наголошує, що створення ефективної функції внутрішнього аудиту мінімізує ризики та втрати всередині організації, а також може зменшити вартість аудиту зовнішнього. Скептики натомість заперечують, вказуючи на те, що незалежність внутрішніх аудиторів завжди слід сприймати дуже критично. Так чи інакше, але неупереджений моніторинг HR-замовлень свідчить про поступове зростання в Україні попиту на фахівців цієї фінансової спеціалізації.
Про внутрішній аудит і внутрішніх аудиторів ми говоримо з Олександром Мовчаном, Президентом Інституту внутрішнього контролю у Східній Європі.

13 листопада, 2020

 

Олександр Мовчан, CIA, CFE, CICA, CIMA Dip PM, Lean Six Sigma
(Президент Інституту внутрішнього контролю у Східній Європі)
 
 

Які ознаки свідчать про те, що підприємству пора починати розбудову власної системи внутрішнього аудиту?

О. М.: Це запитання мені нагадує запитання: «Коли варто почати харчуватися здоровою їжею?». По суті, що раніше — то краще, але очевидно, що має настати усвідомлення, що це важливо. А це потребує певної зрілості, як емоційної, так і світоглядної.

Те саме стосується й компаній: як тільки менеджмент, і що головне — власники, доходять до етапу зрілості — ментальної та бізнесової, питання появи внутрішнього аудиту в організації відразу з’явиться в списку пріоритетів. Зверну увагу на один простий факт згідно з Report to the Nations 2020 року від глобальної Асоціації з протидії шахрайству (ACFE Global): щорічно організації по всьому світу зазнають близько 3,6 млрд дол. США збитку від корпоративного шахрайства (це близько 5 % їхньої виручки). Внутрішній аудит займає друге місце серед способів виявлення шахрайства. Тож мати чи не мати внутрішній аудит і як скоро — це питання до менеджменту і власників. Що швидше вони хочуть убезпечити себе від можливих збитків і втрат, то раніше варто задуматися над залученням професіоналів із внутрішнього аудиту або як постійних працівників, або на аутсорсі.

Деякі бухгалтери вважають, що внутрішній аудитор — це своєрідний буфер між бухгалтерією та зовнішніми аудиторами. Чи мають рацію прихильники такої точки зору?

О. М.: Ок, поставлю зустрічне запитання: «Чи правильне твердження, що менеджмент — це своєрідний буфер між власниками та працівниками?». Думаю, цілком очевидно, що в сучасній системі корпоративного управління цілком нормально, що власники наймають професійний менеджмент із відповідними компетенціями для управління бізнесом саме через те, що професійний менеджмент має певні унікальні компетенції, яких власники не мають.

Так само і з внутрішнім аудитом: якщо ми хочемо мати в організації ефективні бізнес-процеси, впевненість у якісних контрольних процедурах, щоби передбачити та мінімізувати можливі ризики та в результаті — збитки, тоді, звісно ж, такій компанії будуть потрібні професіонали з відповідними компетенціями — внутрішні аудитори або в штаті, або на аутсорсі. Якщо власники й менеджмент не зацікавлені в підвищенні операційної ефективності свого бізнесу і просто хочуть мати звіт про достовірність даних у фінансовій звітності, наприклад, для задоволення потреб банку під час подання на кредит, то можна й не створювати функції внутрішнього аудиту в організації. Але як довго буде існувати на ринку організація, в якій немає професіоналів з операційної ефективності з відповідними компетенціями, — це дуже добре запитання. Якщо власники й менеджмент хочуть на своїй шкірі перевірити і знайти відповідь на це запитання — вибір за ними. Наведу лише приклад Польщі, де навіть у сільській або селищній раді має бути внутрішній аудитор згідно із законодавством. Зважаючи на те, що Польща за темпом розвитку економіки є серед лідерів у всьому ЄС, я думаю, що відповідь цілком очевидна.

Внутрішній аудит має свою унікальну функцію та місію: радника, консультанта і водночас спаринг-партнера для менеджменту. Адже лише в конструктивному діалозі народжуються найкращі рішення!

У моделі трьох ліній захисту, затвердженій Глобальним інститутом внутрішніх аудиторів, третя лінія захисту — це внутрішній аудит. Отже, можна сказати, що внутрішній аудит — це остання барикада корпоративного контролінгу. Відступати нема куди. Що буває з підприємствами, коли ця барикада руйнується?

О. М.: Так, добре, що Ви звернули увагу на модель «трьох ліній захисту», яка зовсім недавно, влітку 2020 року, зазнала значних змін вперше за багато років. І якраз в оновленій моделі передбачено більш тісну взаємодію, синергію, щоб не сказати — часткове злиття перших двох ліній: менеджменту і певних корпоративних дорадчих функцій, таких як ризик-менеджмент, контролінг, комплаєнс тощо. Але підхід до внутрішнього аудиту як до окремої третьої лінії захисту зовсім не зазнав змін у новій моделі.

Наведу аналогію з футболу, де за останні 50 років змінилося багато стратегій і підходів як до атаки, так і до оборони. Тільки підхід до позиції № 1 залишився незмінним: поки голкіпер не пропустив м’яча повз себе, рахунок на табло не змінюється. Як тільки припустився помилки — відразу маємо пропущений гол, а то й поразку.

Те саме стосується і внутрішнього аудиту: навіть якщо менеджмент помилився, але цю помилку знайшов внутрішній аудит, то її ще можна виправити всередині організації. Якщо ні й інформація вже пішла поза організацію в зовнішній світ, то негативних піар-ризиків, репутаційних та фінансових втрат уже не уникнути.

Як кажуть у футболі, класний голкіпер — це пів команди. Так само важливість професійного внутрішнього аудиту в компанії важко переоцінити.

Кодекс корпоративного управління, нещодавно затверджений НКЦПФР, закликає керівників українських підприємств під час побудови системи внутрішнього аудиту орієнтуватися, зокрема, і на Інтегровану концепцію внутрішнього контролю Комітету спонсорських організацій Комісії Тредвея (COSO). Чи є можливим ефективне запровадження положень цієї концепції в українських реаліях?

О. М.: Так, звісно, можливе. Але насамперед слід розрізняти внутрішній контроль та внутрішній аудит. Модель COSO — це передусім модель якісного корпоративного управління та внутрішнього контролю в організації, який є частиною другої лінії захисту. Внутрішній контроль — це дорадча функція, яка разом з менеджментом виявляє ризики в процесах та знаходить шляхи й контрольні механізми, які дозволяють ці ризики мінімізувати до прийнятного рівня.

Внутрішній аудит — це третя лінія, це незалежний оцінювач і внутрішній «Шерлок Голмс» для організації, який знаходить прогалини в спільній діяльності першої та другої ліній.

Якщо говорити про Україну, то в найбільших бізнес-групах, де працює професійний менеджмент, за найкращими світовими практиками, зокрема COSO, неухильно слідують. Можу навести приклад групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), в одному з активів якої сам мав честь працювати. Зі свого досвіду скажу, що модель COSO в цій бізнес-групі та в її активах цілком і повністю реалізована.

Чи може ефективно виконувати функції внутрішнього аудиту особа, яка не має досвіду роботи в бухгалтерії?

О. М.: Так, може. Інше питання, чи повинна така особа розуміти основні принципи та засади бухгалтерського обліку та звітності. Так, повинна. Але для цього не обов’язково працювати саме в бухгалтерії. Досвід у зовнішньому аудиті, фінансовому контролінгу, управлінні ризиками чи інших суміжних сферах також може бути цілком гарним фундаментом для професійного виконання обов’язків внутрішнього аудитора. Також не слід забувати, що внутрішній аудит — це професія, яка вміщує в себе достатньо широке поле можливих спеціалізацій: це і ІТ-аудит, і операційний аудит, і фінансовий, і виявлення шахрайства та проведення форензик-розслідувань. Тобто під загальною назвою «внутрішній аудитор» можуть критися 3–4 окремі професії, які потребують зовсім різних знань і навичок. Якщо для проведення фінансового аудиту, дійсно, знання бухгалтерського обліку буде суттєвим, то для проведення, скажімо, ІТ-аудиту необхідним буде знання інформаційних технологій, а класним внутрішнім аудитором зі спеціалізацією в проведенні розслідувань випадків корпоративного шахрайства цілком може бути професіонал з юридичним досвідом.

Яка роль професійної сертифікації? Наскільки підвищує шанси одержати роботу у внутрішньому аудиті отримання відповідного сертифіката?

О. М.: Я активно займаюся спортом, нещодавно виграв найбільший турнір Варшави з тенісу, тож люблю аналогії зі світу спорту. Маю надію, що серед читачів багато любителів спорту й мої аналогії будуть цілком зрозумілі. Знаєте, якщо просто зранку чи ввечері бігати навколо парку чи стадіону, то жодні ліцензії не потрібні. Учасники обласних змагань, як правило, мають звання кандидатів у майстри спорту, національних — майстрів спорту, а учасники чемпіонату світу мають міжнародну ліцензію професійного спортсмена, право володіння якою потрібно періодично доводити своїми результатами.

Те саме стосується і професіоналів із внутрішнього аудиту: володіння професійним сертифікатом на кшталт CIA, CICA, CISA чи CFE — це приналежність до світової еліти в професії. Зокрема, сертифікованих професіоналів CIA в Україні менше ніж 50, сертифікованих CFE — менше ніж 20.

Відомо, що платина — найдорожчий метал не тому, що найкраще блищить, а тому, що найбільш рідкісний, отже, і коштує найдорожче. Для наочності я просто наведу цитату зі звіту 2019 року від топової рекрутської компанії на ринку Польщі Goldman recruitment: сертифіковані CIA колеги заробляють у середньому на 80 % більше, ніж їхні несертифіковані колеги. Далі вибір — за кожним із нас, на якому рівні він чи вона хоче грати: на аматорському, обласному, національному чи світовому…

Календар бухгал­тера
29.06.21

ЄСВ з зарплати (доходу) за травень 2021 року (гірничі підприємства)

30.06.21

ПДВ за травень 2021 року

Акцизний податок за травень 2021 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку