Статті

З

Зарплатні орієнтири на 2020 рік

МЗП та ПМПО на 2020 рік

Показник

Розмір, грн

січень–червень

липень–листопад

грудень

1. МЗП (ст. 8 Закону про держбюджет-2020 прим. 1 ):

 • місячна

4723,00

 • погодинна прим. 2

28,31

2. Прожитковий мінімум (ст. 7 Закону про держбюджет-2020):

 • ПМПО прим. 3

2102,00 прим. 4

2197,00

2270,00

 • для дітей віком до 6 років

1779,00

1859,00

1921,00

 • для дітей віком від 6 до 18 років

2218,00

2318,00

2395,00

 • для осіб, що втратили працездатність

1638,00

1712,00

1769,00

Примітка 1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX.

Примітка 2. МЗП у погодинному розмірі застосовують на підприємствах усіх форм власності, а також фізичні особи — підприємці, що використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці (ч. 6 ст. 3 1 Закону про оплату праці).

Примітка 3. В межах ПМПО проводять індексацію доходів працівників.

Примітка 4. Це мінімальний розмір посадового окладу або тарифної ставки на увесь 2020 рік.

Єдина тарифна сітка (ЄТС)

Згідно з абз. 3 примітки 1 додатка 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 посадові оклади працівників, оплата праці яких базується на ЄТС (освіта, медицина, спорт, культура тощо), починаючи з 01.01.2017 р., розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року.

Отже, у 2020 році потрібно розрахувати посадові оклади працівників виходячи з 2102,00 грн (див. таблицю).

Розміри посадових окладів працівників за ЄТС у 2020 році

Тарифні розряди

Тарифний коефіцієнт

Розмір посадового окладу, грн

Тарифні розряди

Тарифний коефіцієнт

Розмір посадового окладу, грн

Тарифні розряди

Тарифний коефіцієнт

Розмір посадового окладу, грн

1

1

2102,00

10

1,82

3826,00

19

3,42

7189,00

2

1,09

2291,00

11

1,97

4141,00

20

3,64

7651,00

3

1,18

2480,00

12

2,12

4456,00

21

3,85

8093,00

4

1,27

2670,00

13

2,27

4772,00

22

4,06

8534,00

5

1,36

2859,00

14

2,42

5087,00

23

4,27

8976,00

6

1,45

3048,00

15

2,58

5423,00

24

4,36

9165,00

7

1,54

3237,00

16

2,79

5865,00

25

4,51

9480,00

8

1,64

3447,00

17

3,0

6306,00

     

9

1,73

3636,00

18

3,21

6747,00

     

У 2020 році зберігаються підвищення посадових окладів:

 • на 10 % згідно з постановою КМУ від 07.11.2018 р. № 1100 для педагогічних працівників спеціалізованих художніх шкіл (шкіл-інтернатів), що знаходяться у сфері управління Мінкультури, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів держбюджету;
 • на 10 % згідно з постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22 для педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюдже- там;
 • на 11 % згідно з постановою КМУ від 23.01.2019 р. № 36 для науково-педагогічних працівників;
 • на 10 % згідно з постановою КМУ від 10.07.2019 р. № 695 для педагогічних працівників, які одержують зарплату за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (за винятком наведених вище).

З 01.01.2020 р. відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 р. № 755 для посадових окладів керівних працівників, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) усіх типів передбачено додатковий коефіцієнт підвищення. Детальніше про це читайте в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 34/2019, с. 10.

ЄСВ: мінімальна та максимальна бази та розмір внеску для працівників у 2020 році

Показник

База ЄСВ, грн

ЄСВ для ставки:

22 %

8,41 % прим. 1

5,3 %

5,5 %

Мінімальний розмір

4723,00

(1 МЗП)

1039,06

(4723,00 × 22 %)

— прим. 2

Максимальний розмір

70845,00

(15 МЗП)

15585,90

(70845,00 × 22 %)

5958,06

(70845,00 × 8,41 %)

3754,79

(70845,00 × 5,3 %)

3896,48

(70845,00 × 5,5 %)

Примітка 1. Ставка 8,41 % застосовується і підприємствами (установами, організаціями), і роботодавцями-підприємцями при нарахуванні ЄСВ на базу працівників з інвалідністю.

Примітка 2. Для ставок 8,41 %, 5,3 %, 5,5 % та ставки 22 % для доходів не за основним місцем роботи мінімальний розмір бази не встановлений. ЄСВ нараховують на фактичну базу.

Обмеження для лікарняних та декретних у 2020 році

Виплата

Середньоденна зарплата для страхового випадку, який настав у 2020 році

страховий стаж за останні 12 місяців МЕНШЕ 6

страховий стаж за останні 12 місяців БІЛЬШЕ 6

нижнє обмеження

(мінімальна гарантія)

верхнє обмеження

нижнє обмеження

(мінімальна гарантія)

верхнє обмеження

січень 2020 прим. 1

лютий–грудень 2020 прим. 1

Лікарняні

Х

1 МЗП у 2020 : 30,44

Х

15 МЗП у 2019 : 30,44

15 МЗП у 2020 30,44

155,16

(4723 : 30,44)

2056,34

(15 × 4173 : 30,44) прим. 2

2327,37

(15 × 4723 : 30,44) прим. 2

Декретні

1 МЗП в 2020 : 30,44

2 МЗП в 2020 30,44

1 МЗП в 2020 : 30,44

15 МЗП в 2019 : 30,44

15 МЗП в 2020 : 30,44

155,16

(4723 : 30,44)

310,32

(2 × 4723 : 30,44)

155,16

(4723 : 30,44)

2056,34

(15 × 4173 : 30,44) прим. 3

2327,37

(15 × 4723 : 30,44) прим. 3

Примітка 1. Для розрахунку верхнього обмеження для лікарняних і декретних, використовуємо розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діє в останньому місяці розрахункового періоду. Тому для страхових випадків, які настали в січні 2020 року, максимальна база дорівнює 15 МЗП для 2019 року (62595,00 грн), а для страхових випадків, які настали в лютому–грудні 2020 року, максимальна база буде 15 МЗП для 2020 року (70845,00 грн).

Примітка 2. Сума лікарняних у розрахунку на місяць не повинна перевищувати для страхових випадків, які настали (ч. 2 ст. 24 Закони про соцстрахування):

 • у січні 2020 року — 15 МЗП2019 (не більше 62595,00 грн);
 • у лютому–грудні 2020 року — 15 МЗП2020 (не більше 70845,00 грн).

Примітка 3. Cума декретних у розрахунку на місяць не повинна перевищувати для страхових випадків, які настали (ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування):

 • у січні 2020 року — 15 МЗП2019 (не більше 62595,00 грн);
 • у лютому–грудні 2020 року — 15 МЗП2020 (не більше 70845,00 грн).

Розміри податкової соціальної пільги (ПСП) у 2020 році

Вид ПСП

Ознака пільги у графі 8 ф. № 1ДФ

Норма ПКУ

Розмір ПСП, грн

Граничний розмір доходу, що надає право на ПСП, грн

Звичайна

(50 % × ПМПО на 01.01.2020)

«01»

п.п. 169.1.1

1051,00

2940,00

«Дитяча» ПСП

(звичайна ПСП × кількість дітей) прим. 1

«04»

п.п. 169.1.2

1051,00 × кількість дітей

1. Для ПСП «на дітей»:

 • для одного з батьків:

2940,00 × кількість дітей;

 • для другого з батьків: 2940,00.

2. У інших випадках — 2940,00

Підвищена

(150 % × звичайна ПСП)

«02»

п.п. 169.1.3

1576,50 прим. 2

Максимальна

(200 % × звичайна ПСП)

«03»

п.п. 169.1.4

2102,00

2940,00

Примітка 1. Ця пільга надається усім платникам за наявності у них двох і більше дітей віком до 18 років незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі.

Примітка 2. ПСП «на дітей» одинокій матері (батьку) або одному з батьків дитини з інвалідністю застосовується в підвищеному розмірі (1576,50 грн) на кожну дитину (кожну дитину з інвалідністю) (підстава — пп. «а» або «б» п.п. 169.1.3 ПКУ).

Зверніть увагу: якщо платник податків має двох і більше дітей, одна дитина з яких має інвалідність, то на кожну здорову дитину надається пільга в розмірі 1051,00 грн, а на дитину з інвалідністю — 1576,50 грн.

Окремі види виплат, які не оподатковуються ПДФО та ВЗ у 2020 році

Вид виплати (норма ПКУ)

Граничний розмір неоподатковуваного доходу, грн

Нецільова благодійна допомога, яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року, сукупно

п.п. 170.7.3 ПКУ

2940,00

(граничний розмір доходу, що діє у 2020 році)

Вартість негрошових подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань)

п.п. 165.1.39 ПКУ

1180,75

(у частині, що не перевищує 25 % МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року)

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, підготовку або перепідготовку платника податків

п.п. 165.1.21 ПКУ

14169,00

(не більше 3 МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки або перепідготовки)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються (1) його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств (2) безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) (3) один раз на календарний рік прим. 1

абз. 2 п.п. 165.1.35 ПКУ

23615,00

(вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 МЗП, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року)

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію)

п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ

5880,00

(у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ)

Сплачені за рахунок роботодавця суми за договорами недержавного пенсійного страхування платника податків

п.п. «в» п.п. 164.2.16 ПКУ

11807,50

(сума в розрахунку на місяць не перевищує 15 % нарахованої працівнику цим роботодавцем зарплати і не більше 2,5 МЗП, встановленої на відповідний рік)

Сума боргу (кредиту) платника податків, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності

п.п. 165.1.55 ПКУ

1180,75

(у сумі, що не перевищує 25 % МЗП (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року)

Примітка 1. Детальніше про застосування цієї пільги читайте в «ЗКС», № 5/2018, с. 26.

Витрати на відрядження у 2020 році

Вид витрат

Неоподатковувані витрати

для «бюджетників»

для «небюджетників»

Добові (неоподатковуваний розмір)

 • для відряджень у межах України — 60,00 грн на день прим. 1 ;
 • для відряджень за кордон — згідно з додатком до постанови № 98 прим. 2
 • для відряджень у межах України — 0,1 МЗП на 1 січня поточного року на день (у 2020 році — 472,30 грн);
 • для відряджень за кордон — 80 євро за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день

Інші витрати

З урахуванням обмежень, встановлених Інструкцією № 59 прим. 3

та постановою № 98. Наприклад, для витрат на наймання житла для відряджень у межах України — не більше 600,00 грн на день

Склад витрат деталізовано в п.п. 170.9.1 ПКУ. Обмежень щодо суми в законодавстві немає, але вони можуть бути встановлені внутрішнім документом (положенням) про відрядження працівників прим. 4

Примітка 1. Розмір для випадку, коли працівник не забезпечується харчуванням. При забезпеченні харчуванням без зазначення його вартості: 80 % — при 1-разовому харчуванні, 55 % — при 2-разовому, 35 % — при 3-разовому. Тож для відряджень у межах України цей розмір становить 48,00 грн33,00 грн та 21,00 грн відповідно. Більше подробиць про відрядження читайте в тематичному випуску «ЗКС», № 19/2019.

Примітка 2. Постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 98.

Примітка 3. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59.

Примітка 4. За наявності документального підтвердження таких витрат.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку