Статті

Ч

Чи є виплатою дивідендів направлення прибутку на збільшення статутного капіталу?

(коментар до ІПК ДПСУ від 09.10.2019 р. № 677/6/99-00-07-02-02-15/ІПК)

24 лютого, 2020

 

Напевне, всі знають, що таке реінвестиція дивідендів. Це коли суму нарахованих на користь учасників дивідендів вирішено не виплачувати їм, а направити на збільшення розміру СК1. При виплаті дивідендів у такий спосіб у податковому законодавстві передбачені певні пільги. Так, якщо у результаті буде збережено пропорції часток всіх учасників, то така виплата не оподатковується ПДФО (для засновників-фізосіб) на підставі п.п. 165.1.18 ПКУ. А ось на сплату дивідендного авансового внеску збереження пропорцій ніяк не впливає — пільги тут нема.

Статутний капітал.

Треба визнати, що найпоширеніший порядок дій при реінвестиції саме такий: спочатку приймається рішення про виплату дивідендів і одночасно про направлення дивідендів на збільшення розміру СК. У той же час із введенням в дію Закону про ТОВ2, здавалось, що з’явився ще один спосіб реінвестиції. Так, цей Закон передбачає два способи збільшення СК:

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.
  • без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку (ст. 17 Закону про ТОВ);
  • збільшення СК за рахунок додаткових вкладів (ст. 18 Закону про ТОВ).

Нас цікавить саме перший варіант, який дозволяє реінвестувати нерозподілений прибуток, минаючи механізм нарахування дивідендів. Але тут є важливий нюанс (ч. 2 ст. 17 Закону про ТОВ): у разі збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

НАГАДАЄМО. Збільшення СК допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі (ч. 1 ст. 16 Закону про ТОВ). Така вимога була і раніше в Законі про госптовариства, тобто не є новиною для підприємств.

Тож постало запитання: чи прирівнюється до виплати дивідендів рішення учасників щодо направлення нерозподіленого прибутку до збільшення СК? Адже це пов’язано з питанням сплати дивідендного авансового внесу, ПДФО та ВЗ (якщо учасник є фізособою), податку «на репатріацію» (якщо учасник є юрособою-нерезидентом).

Спочатку податківці давали дуже лояльні консультації: якщо немає рішення про виплату дивідендів, то направлення прибутку на збільшення СК не потребує сплати зобов’язань з податку на прибуток (наприклад, ІПК ДФСУ від 02.08.2018 р. № 3368/6/99-99-15-02-01-15/ІПК).

Однак потім цю позицію було змінено. Так, у коментованій ІПК3податківці доходять вже зовсім іншого висновку: господарська операція, що передбачає збільшення СК за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, що має бути розподілена між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів. Така ж думка наведена і в категорії 102.16 ЗІР.

Аналогічні за змістом консультації для АТ (щодо направлення прибутку, що належить до виплати акціонерам, на збільшення СК (зокрема на емісію акцій)) викладені, наприклад, в ІПК ДФСУ від 15.03.2019 р. № 1053/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та від 11.10.2019 р. № 745/6/99-00-07-02-02-15/ІПК.

Що ж, для такого підходу є законні підстави. Згідно з п.п. 14.1.81 ПКУ інвестиції — господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на прямі, портфельні інвестиції та реінвестиції. Причому під реінвестиціями розуміються господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій (п.п. «в» п.п. 14.1.81 ПКУ).

Немає сумнівів, що нерозподілений прибуток, на отримання якого мають право учасники товариства пропорційно своїм часткам у СК, — це прибуток від інвестиційних операцій. І цей прибуток учасники вирішують направити на збільшення СК.

Далі звернемо увагу на визначення дивідендів. Згідно з п.п. 14.1.49 ПКУ дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

ВАЖЛИВО! Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (абз. 2 п.п. 14.1.49 ПКУ).

Ви можете заперечити: «Але ж тут жодного платежу на користь засновника немає». Дійсно, платежу немає, також як і при реінвестиції дивідендів за звичайною схемою дій. Але в результаті цієї операції збільшується розмір СК, а значить, збільшується і розмір внеску засновника до СК. Тобто по суті маємо виплату на користь засновника. До речі, суди в своїх рішеннях неодноразово підтверджували, що сума прибутку товариства, яка має бути розподілена між власниками та яка направлена на збільшення СК (реінвестиція), є витратами засновника на придбання інвестиційного активу (частки в СК). Прикладами таких рішень є постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 15.07.2019 р. та рішення Харківського окружного адміністративного суду від 03.04.2019 р. у справі № 520/1366/194; постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.05.2019 р. у справі № 826/3839/18, ухвала Вищого адміністративного суду України від 06.06.2017 р. у справі № 826/902/15.

Ухвалою Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 13.11.2019 р. відкрито касаційне провадження.
 

Тож незалежно від того, чи буде розмір СК збільшено через прийняття рішення про нарахування дивідендів або одразу за рахунок нерозподіленого прибутку, з позиції оподаткування така операція є реінвестицією дивідендів з відповідним оподаткуванням. Так, якщо емітент зобов’язаний сплачувати дивідендний аванс, то таке зобов’язання виникає і в цьому випадку. Виплатою дивідендів (а отже, і моментом настання строку сплати дивідендного авансу) слід вважати внесення змін щодо збільшення розміру СК до ЄДР.

До речі, зобов’язань з ПДФО у цьому разі не буде, адже у ч. 2 ст. 17 Закону про ТОВ одразу закладена умова, що при такій реінвестиції зберігається склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у СК. А значить, умова щодо ПДФО-пільги виконується5.

Ознака доходів в формі № 1ДФ — «142» (дивіденди у вигляді акцій (часток), які не змінюють участі).

НАГАДАЄМО. Не включаються до оподатковуваного доходу дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (п.п. 165.1.18 ПКУ).

Утім, звільнення від обкладання ПДФО не звільняє від зобов’язання утримати ВЗ (1,5 %) з таких доходів на користь фізособи-резидента (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

У бухобліку рекомендуємо цю операцію також проводити у тому ж порядку, що й при прийнятті рішення щодо виплати дивідендів, а саме:

  • Дт 443 — Кт 671 — направлена частка прибутку, що належить засновнику, на збільшення СК (пропорційно його частки у СК);
  • Дт 671 — Кт 642 — утримана сума ВЗ (1,5 %);
  • Дт 671 — Кт 40 — збільшено розмір СК.

Катерина Литвиненко, юрист
Жанна Семенченко, заступник головного редактора

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку