Статті

П

Приклади заповнення річної декларації платника єдиного податку

 

 <...> 01 	 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ 	 01 	 Х 	 Звітна 02 	 	 Звітна нова 03 	 	 Уточнююча 04 	 	 Довідково* 02 	 Податковий (звітний) період: 	 	 	 	 І квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 Х 	 рік 	 	 	 2 	 0 	 1 	 9 	 року (необхідне позначити) 	 (місяць)** І. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08 	 Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб) 	 — 09 	 Види підприємницької діяльності у звітному періоді2: Код згідно з КВЕД 	 Назва згідно з КВЕД 15.20 	 Виробництво взуття 14.11 	 Виробництво одягу зі шкіри 47.82 	 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом та взуттям 	 <...> ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ Щомісячні авансові внески, грн, коп. І квартал 	 ІІ квартал 	 ІІІ квартал 	 IV квартал 2503,80 	 2503,80 	 2503,80 	 Назва показника 	 Код рядка 	 Обсяг (грн, коп.)3 Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 	 03 	 1500000,00 Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 	 04 	 200000,00 ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ Назва показника 	 Код рядка 	 Обсяг (грн, коп.)3 Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 % 	 05 	 — Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 % 	 06 	 650000,00 Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 	 07 	 — V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ5 Назва показника 	 Код рядка 	 Обсяг (грн, коп.)3 Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) 	 08 	 2350000,00 Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) × 15 %) 	 09 	 30000,00 Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 × 3 %) 	 10 	 — Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 × 5 %) 	 11 	 32500,00 Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11) 	 12 	 62500,00 Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 	 13 	 30000,00 Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13) 	 14 	 32500,00 <...> Рис. 1. 	 Перевищення обсягу доходів та перехід до «старшої» групи: приклад заповнення декларації  Умова 1 ФОП Свиридов О.В., РНОКПП — 3562661155, платник ЄП, види діяльності за КВЕД 15.20 «Виробництво взуття», 14.11 «Виробництво одягу зі шкіри», 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям», упродовж трьох кварталів 2019 року був платником ЄП групи 2, сума щомісячного авансового платежу складала 834,60 (за квартал — 2503,80 грн). Сума доходу за цей час складала 1 700 000,00 грн. Через перевищення граничного обсягу доходу у групі 2 платників ЄП на 200 000,00 грн ФОП у IV кварталі 2019 року перейшов до групи 3 зі ставкою 5 %. Сума доходу за IV квартал — 650 000,00 грн. У розд ІV зазначаємо обсяг доходу від діяльності у групі 3 (за даними прикладу це IV квартал) У ряд. 08 — сукупний обсяг доходу за рік, отриманий за часи перебування ФОП у групах 2 та 3 (1700000,00 + 650000,00) 650000,00 × 5 % 200000,00 × 15 % У розд. ІІІ — показники діяльності ФОП у групі 2. Дохід у межах граничної суми та сума перевищення — окремими рядками (ряд. 03 та 04) <...> 01 	 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ 	 01 	 Х 	 Звітна 02 	 	 Звітна нова 03 	 	 Уточнююча 04 	 	 Довідково* 02 	 Податковий (звітний) період: 	 	 	 	 І квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 Х 	 рік 	 	 	 2 	 0 	 1 	 9 	 року (необхідне позначити) 	 (місяць)** І. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08 	 Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб) 	 — 09 	 Види підприємницької діяльності у звітному періоді2: Код згідно з КВЕД 	 Назва згідно з КВЕД 13.92 	 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 14.11 	 Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у. 46.42 	 Оптова торгівля текстильними товарами 	 <...> ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ Щомісячні авансові внески, грн, коп. І квартал 	 ІІ квартал 	 ІІІ квартал 	 IV квартал 576,30 	 576,30 	 — 	 — Назва показника 	 Код рядка 	 Обсяг (грн, коп.)3 Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) 	 01 	 295000,00 Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 	 02 	 — <...> ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ Назва показника 	 Код рядка 	 Обсяг (грн, коп.)3 Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 % 	 05 	 1130000,00 Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 % 	 06 	 — Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4 	 07 	 — V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ5 Назва показника 	 Код рядка 	 Обсяг (грн, коп.)3 Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) 	 08 	 1425000,00 Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) × 15 %) 	 09 	 — Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 × 3 %) 	 10 	 33900,00 Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 × 5 %) 	 11 	 — Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11) 	 12 	 33900,00 Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) 	 13 	 16800,00 Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13) 	 14 	 17100,00 <...> Рис. 2. 	 Приклад заповнення річної декларації ФОП-єдинника у разі добровільного переходу до «старшої» групи  Умова 2 ФОП-єдинник, який був платником ЄП групи 1, отримав за два квартали 2019 року суму доходу у розмірі 295000,00 грн. Сума щомісячного авансового платежу складала 192,10 грн (576,30 грн за квартал). А з III кварталу 2019 року ФОП добровільно перейшов до групи 3 зі ставкою 3 %. Сукупно за рік об’єм доходу без врахування ПДВ склав ‭1 425 000‬,00 грн, за III квартал — ‭560 000‬,00 грн та за IV квартал 2019 року об’єм доходу склав 570000,00 грн. У ряд. 08 зазначається сукупний обсяг доходу за рік, отриманий за часи перебування ФОП у групах 1 та 3 (295000,00 + 560 000 00 + 570000,00) У розд. ІV (ряд. 05) зазначаємо обсяг доходу від діяльності у групі 3 за III та IV квартали (560000,00 + 570000,00) 1130000,00 × 3 % У ряд. 13 вкажіть суму ЄП, сплачену у III кварталі (16800,00) У розд. ІІ зазначаємо показники діяльності ФОП у групі 1 (щомісячні авансові внески з розбивкою по кварталах (нараховані до сплати, незалежно від факту їх сплати) та суму доходу за 2 квартали (ряд. 01)) Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер) 	 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 	 Порядковий № за рік* 4 І. Загальні відомості Тип податкової декларації 1 	 Х 	 звітна 	 	 звітна нова 	 	 уточнююча 	 	 довідково** 2 	 Податковий (звітний) період: I квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 рік 	 Х 	 місяць** 	 	 2 	 0 	 1 	 9 	 року 3 	 Податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі заповнення розділу IV декларації - визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок): I квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 рік 	 	 2 	 0 	 	 	 року 4 	 Платник податку: повне найменування згідно з реєстраційними документами: 	 Приватне підприємство “Папа Карло” код за ЄДРПОУ 	 1 	 3 	 5 	 5 	 3 	 1 	 2 	 2 код виду економічної діяльності (КВЕД) 	 1 	 6 	 . 	 2 	 4 	 . 	 код організаційно-правової форми господарювання 	 	 1 	 2 	 0 податкова адреса (місцезнаходження) платника: 	 поштовий індекс 	 6 	 7 	 0 	 0 	 2 м. Харків, провул. Сіриківський, буд. 59 	 міжміський код 	 	 	 	 	 	 телефон 	 7 	 7 	 3 	 3 	 2 	 2 	 2 електронна адреса***: 	 факс*** 	 	 	 	 	 	 	 5 	 Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація: Центральне управління ГУ ДФС у Харківській обл. * Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік). ** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. *** За бажанням платника податку. ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню Показники 	 Код рядка 	 Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп. 3 % 	 5 % 1 	 2 	 3 	 4 Сума доходу за податковий (звітний) період 	 1 	 — 	 4780000,00 Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 	 2 	 — 	 — Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 	 3 	 — 	 — Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 	 4 	 — 	 — Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4) 	 5 	 — 	 4780000,00 ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку Показники 	 Код рядка 	 Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн, коп. 3 % 	 5 % 1 	 2 	 3 	 4 Сума єдиного податку (р. 1 × С1) 	 6 	 — 	 239000,00 Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) × С1 × 2) 	 7 	 — 	 — Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7) 	 8 	 — 	 239000,00 Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період 	 9 	 — 	 165000,00 Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 – р. 9) 	 10 	 — 	 74000,00 ______ 1 С - відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку. <...> Рис. 3. 	 Приклад заповнення річної декларації юрособи-єдинника групи 3  Умова 3 ПП «Папа Карло» є платником ЄП групи 3 за ставкою 5 %. Основний вид діяльності —16.24 «Виробництво дерев’яної тари». За 2019 рік отриманий дохід склав 4780000,00 грн. За даними декларації за три квартали 2019 року сума доходу складала 3300000,00, сума ЄП — 165000,00 грн (3300000,00 × 5 %). У ряд. 9 зазначається сума ЄП з ряд. 8 декларації за три квартали <...> Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 	 Порядковий № за рік* 4 І. Загальні відомості Тип податкової декларації 1 	 Х 	 звітна 	 	 звітна нова 	 	 уточнююча 	 	 довідково** 2 	 Податковий (звітний) період: I квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 рік 	 Х 	 місяць** 	 	 2 	 0 	 1 	 9 	 року <...> ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню Показники 	 Код рядка 	 Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп. 3 % 	 5 % 1 	 2 	 3 	 4 Сума доходу за податковий (звітний) період 	 1 	 1300000,00 	 990000,00 Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 	 2 	 — 	 — Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 	 3 	 — 	 — Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 	 4 	 — 	 — Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4) 	 5 	 1300000,00 	 990000,00 ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку Показники 	 Код рядка 	 Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн, коп. 3 % 	 5 % 1 	 2 	 3 	 4 Сума єдиного податку (р. 1 × С1) 	 6 	 39000,00 	 49500,00 Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) × С1 × 2) 	 7 	 — 	 — Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7) 	 8 	 39000,00 	 49500,00 Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період 	 9 	 — 	 49500,00 Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 – р. 9) 	 10 	 39000,00 	 — ______ 1 С - відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку. <...>  Умова 4 ПП «Сокіл» є платником ЄП групи 3 за ставкою 3 %. За три квартали об’єм доходу від продажу продукції склав 3550000,00 грн без урахування ПДВ. У IV кварталі сума доходу від продажу складає 950000,00 грн, окрім цього, було відвантажено власну продукцію на суму 78000,00 грн у рахунок погашення боргу перед постачальником (зарахування зустрічних вимог). З 01.01.2020 р. підприємству доведеться перейти на загальну систему, оскільки відбулося порушення вимог перебування на спрощенці.  Умова 5 ПП «Горобчик» — платник ЄП групи 3, яке було платником ЄП за ставкою 5 %, за 3 квартали 2019 задекларувало доходу на суму 990000,00 грн, у вересні 2019 року прийняло рішення перейти з IV кварталу 2019 року на сплату ЄП за ставкою 3 % та стати платником ПДВ. Дохід за IV квартал 2019 складає 1300000,00 грн без урахування ПДВ. Рис. 4. 	 Порушення умов перебування на спрощеній системі: заповнення декларації юрособи Рис. 5. 	 Добровільний перехід на сплату ЄП за іншою ставкою: декларація юрособи <...> Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 	 Порядковий № за рік* 4 І. Загальні відомості Тип податкової декларації 1 	 Х 	 звітна 	 	 звітна нова 	 	 уточнююча 	 	 довідково** 2 	 Податковий (звітний) період: I квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 рік 	 Х 	 місяць** 	 	 2 	 0 	 1 	 9 	 року <...> ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню Показники 	 Код рядка 	 Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп. 3 % 	 5 % 1 	 2 	 3 	 4 Сума доходу за податковий (звітний) період 	 1 	 4500000,00 	 — Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 	 2 	 — 	 — Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України 	 3 	 78000,00 	 — Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 	 4 	 — 	 — Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4) 	 5 	 4578000,00 	 — ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку Показники 	 Код рядка 	 Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн, коп. 3 % 	 5 % 1 	 2 	 3 	 4 Сума єдиного податку (р. 1 × С1) 	 6 	 135000,00 	 — Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) × С1 × 2) 	 7 	 4680,00 	 — Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7) 	 8 	 139680,00 	 — Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період 	 9 	 106500,00 	 — Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 – р. 9) 	 10 	 33180,00 	 — ______ 1 С - відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку. <...> У ряд. 7 зазначається розрахована сума ЄП за подвійною ставкою з негрошової операції (78000,00 × 6 %) У ряд. 1 зазначаємо суму отриманого доходу за рік без урахування «негрошового» доходу (3550000,00 + 950000,00) У ряд. 9 — значення ряд. 8 декларації за три квартали (3550000,00 × 3 %) У ряд. 9 зазначаємо значення ряд. 8 декларації за три квартали У ряд. 1 у гр. 3, 4 окремо зазначаємо суми отриманого доходу за ставками 3 % та 5 % У ряд. 3 зазначаємо обсяг доходу від операції негрошового розрахунку (зарахування зустрічних вимог)

Євгенія Волох, бухгалтер-експерт

Календар бухгал­тера
09.07.20

Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до ФСС за ІІ квартал 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за червень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за червень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за червень 2020 року

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за червен

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за червень