Статті

Н

Новий порядок блокування податкових накладних та розрахунків коригування: що змінилося

Нещодавно Кабмін ухвалив постанову № 11651, яка встановлює новий Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та новий Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
Пропонуємо розібратися разом, що ж саме змінилося в процедурі блокування ПН та РК.

Постанова КМУ «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 11.12.2019 р. № 1165.
03 лютого, 2020
Тема: ПДВ

 

З чим пов’язане ухвалення постанови № 1165

Почнемо з того, що постанову № 1165 опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр»від 23.01.2020 р. № 13. Згідно з п. 3 постанови № 1165 вона набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем її опублікування. Отже, новий Порядок № 11652та новий Порядок розгляду скарги № 11653вступають в дію з 01.02.2020 р.

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165.
Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165.

Ухвалення цих документів пов’язане із судовими розглядами, які наразі ведуться стосовно чинної постанови № 1174. Нагадаємо, що раніше в рішенні Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.06.2019 р. у справі № 826/12108/18 було визнано нечинними положення пп. 10, 20 та 21 Порядку № 1175. Суд також задовольнив вимогу зобов’язати Кабмін ухвалити новий нормативно-правовий акт, який передбачав би дотримання та виконання п. 201.16 ПКУ, на заміну постанови № 117. Надалі Шостий апеляційний адміністративний суд в постанові від 10.12.2019 р. у справі № 826/12108/18 погодився з цим рішенням. Але Касаційний адміністративний суд ВС6в ухвалі від 16.12.2019 р. у справі № 826/12108/18 задовольнив клопотання ДПС України про зупинення дії рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.06.2019 р. та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2019 р.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.
Постанова КМУ «Про затвердження Порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 21.02.2018 р. № 117.
Верховний суд.

Сьогодні в Єдиному державному реєстрі судових рішень розміщено ухвалу Касаційного адміністративного суду ВС від 21.01.2020 р. у справі № 826/12108/18, в якій суд повертає особі, яка її подала, касаційну скаргу Мінфіну на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.06.2019 р. та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2019 р. у справі № 826/12108/18. Повернення відбулося у зв’язку з тим, що представник Мінфіну не надав відомості стосовно того, що він є адвокатом, тому суд дійшов висновку, що касаційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності. Проте повернення касаційної скарги не позбавляє права повторного звернення до суду касаційної інстанції в порядку, встановленому законом. Отже, цю «сагу» ще не закінчено.

А поки тривають судові тяжби, Кабмін «підстрахувався» і ще 11.12.2019 р. ухвалив нову постанову, в якій вже дотримано всіх претензій, що висувалися до попередника — постанови № 117. На чому ж вони ґрунтувалися?

По-перше, суд визнав, що постанова № 117 є регуляторним актом, тому її розроблення, розгляд, ухвалення та оприлюднення повинно відбуватись за процедурою, визначеною Законом № 7947, та з урахуванням вимог Закону № 11608.

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII.
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV.

За нормами ст. 4, 7 Закону № 1160 регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. Спірний регуляторний акт не було внесено до плану діяльності з підготовки Кабміном проектів регуляторних актів на наступний календарний рік до 15.12.2017 р.

ДО ВІДОМА. Повідомлення ДПС України та проект постанови № 1165 були розміщені на сайті 01.11.2019 р., а саму постанову № 1165 було ухвалено 11.12.2019 р., але оприлюднено тільки наступного року (23.01.2020 р.), тому Кабмін цього разу формально уклався в термін до 15 грудня поточного року.

По-друге, не було дотримано порядку оприлюднення проектів регуляторних актів, передбаченого ст. 9 Закону № 1160. Зокрема, строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим від одного місяця та більшим за три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Як встановлено судом, проект постанови № 117 було розміщено на сайті Мінфіну 16.02.2018 р., отже, не було дотримано вимогу Закону № 1160 щодо ухвалення регуляторного акта щонайменше через один місяць від дати оприлюднення9.

Повідомлення ДПС України та проект постанови № 1165 було розміщено на сайті 01.11.2019 р., отже, і цю «місячну» формальність виконали.

По-третє, оскаржуваним п. 10 Порядку № 117 визначено, що критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Проте Порядок № 117 не визначає конкретних критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, або підстав для зупинення реєстрації ПН, як це передбачено п. 201.16 ПКУ.

А от в наступниці — постанові № 1165 — усі необхідні для моніторингу ПН/РК критерії, показники та форми документів передбачено у формі додатків. Як бачимо, і цю вимогу Кабмін виконав, оскільки відтепер усі критерії зазначено безпосередньо в самій постанові № 1165.

По-четверте, суд звернув увагу на те, що п. 20 Порядку № 117 передбачено право Комісії приймати рішення про відмову в реєстрації ПН/РК. Своєю чергою, п. 21 Порядку № 117 визначає підстави для прийняття комісіями контролюючих органів рішень про відмову в реєстрації ПН/РК. Проте, на думку суду, таку процедуру відповідно до п. 20.2 ПКУ та п.п. 1 п. 3 Положення № 37510повинен встановлювати Мінфін. Право Кабміну визначати підстави для відмови в реєстрації ПН (п.п. 201.16.3 в редакції ПКУ до 07.12.2017 р.) було виключено Законом № 224511, який набрав чинності 01.01.2018 р. До відома: підстави, на яких Комісія регіонального рівня ДПСУ приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН наразі викладено в п. 11 Порядку № 52012. Таким чином, і цих вимог відтепер дотримано.

Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою КМУ від 20.08.2014 р. № 375.
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.
Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом МФУ від 12.12.2019 р. № 520.

Отже, визнати недійсною в судовому порядку нову постанову № 1165 буде вкрай складно, оскільки всі формальні «недоліки», притаманні попередниці, було виключено.

Алгоритм моніторингу ПН/РК: що змінилося?

Насамперед платникам ПДВ важливо знати, що саме змінилося в процедурі автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків. Відразу заспокоїмо, що зміни хоча є, але в цілому їх небагато. Коригування мають різнобічний характер, тобто є як позитивні новації для платників ПДВ, так і негативні. Не обійшлося і без казусів.

Перш ніж почати розгляд інших змін, нагадаємо загальний алгоритм моніторингу ПН/РК (див. рис. 1).

 Рівень 1 ПН/РК відповідають одному із критеріїв п. 3 Порядку № 1165? Рівень 2 Суб’єкт відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника ПДВ (додаток 1)? Рівень 3 Суб’єкт має позитивну податкову історію (додаток 2)? Рівень 4 ПН/РК відповідає критеріям ризиковості операції (додаток 3)? Ні Так ПН/РК блокують ПН/РК реєструють в ЄРПН Рис. 1. 	 Алгоритм моніторингу ПН/РК

Як бачимо з рис. 1, на першому рівні аналізують так звані критерії «імунітету», перелік яких наведено в п. 3 Порядку № 1165. З них і почнемо.

Рівень 1 (критерії «імунітету»)

У Порядку № 117 критерії «імунітету» наведено в п. 3. За нормами п. 4 Порядку № 1165, якщо за результатами перевірки ПН/РК визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у п. 3 цього Порядку, реєстрація таких ПН/РК не зупиняється в ЄРПН. Отже, для платника податку з позиції неблокування ПН/РК важливо відповідати хоча б одному із критеріїв «імунітету».

Порівняння нових та старих критеріїв виявило дві розбіжності.

По-перше, з’явився новий критерій «імунітету» із п.п. 4 п. 3 Порядку № 1165, а саме: у ПН/РК відображено операцію з товаром за кодом згідно з УКТ ЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом13. Нормами п. 12 Порядку № 1165 передбачено, що платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою формою (додаток 5). Тож згідно з новими правилами подана таблиця, врахована податківцями, рятує від блокування «ризикових» платників теж. Отже, тим платникам, які її не подавали, радимо це зробити.

Зауважимо, що в п. 38 Порядку № 117 передбачено, по суті, аналогічну норму, згідно з якою якщо таблиця даних платника податку врахована ДФС з 1 липня 2017 р., в подальшому реєстрація ПН/РК в ЄРПН з операцій, зазначених у таблиці даних платника податку, не підлягає зупиненню. Але вона «не працює» в ситуації, коли платника податку віднесено до категорії «ризикових».

По-друге, змінився кількісний поріг критерію «податкового навантаження» із п.п. 3 п. 3 Порядку № 1165 та п.п. 3 п. 3 Порядку № 117 (табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз змін критеріїв «імунітету»

Новий критерій
(п.п. 3 п. 3 Порядка № 1165)

Старий критерій
(п.п. 3 п. 3 Порядка № 117)

Одночасно виконуються такі умови:

 1. загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)14, сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 1 млн. грн;
 2. значення показника D, розрахованого згідно з цим підпунктом, становить більше 0,05. Показник D розраховується за такою формулою: D = S : T, де:
Незважаючи на деякі розбіжності в формулюванні, по суті, тут йдеться про однакові операції.
 • S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами;
 • T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 %, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено

3) значення показника P є меншим, ніж значення, розраховане за такою формулою: P = Pм × 1,4, де:

 • P — сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК;
 • Pм — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена в ПН/РК, зареєстрованих платником ПДВ в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

Значення показників D та P відображаються в електронному кабінеті платника податку

Одночасно виконуються такі умови:

 1. загальна сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України)15, сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 400 тис. грн;
 2. одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри:  D > 0,05, P < Pм × 1,4, де:
Незважаючи на деякі розбіжності в формулюванні, по суті, тут йдеться про однакові операції.
 • D — розрахункова величина, яка дорівнює S : T;
 • S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;
 • T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 %, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
 • P — сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК;
 • Рм — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена в ПН/РК, зареєстрованих платником податку в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

Значення показника D за останні 12 календарних місяців обраховується ДФС станом на 1 число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті

З табл. 1 можна побачити, що єдина зміна стосується підвищення податкового ПДВ-навантаження з 400 тис. грн до 1 млн грн. Отже, під цей критерій «імунітету» відтепер будуть потрапляти лише великі платники податків.

Зауважимо: також цікава ситуація склалася із «зменшувальними» РК, які складені:

 1. у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику;
 2. на неплатника ПДВ.

Ці РК не підпадають під перевірку щодо відповідності ознакам безумовної реєстрації (п. 3 Порядку № 1165). У Порядку № 117 аналогічні норми передбачено тільки щодо «зменшувальних» РК (1 група). Отже, другий вид РК (причому як «зменшувальних», так і «збільшувальних»), складених на неплатника ПДВ, є новацією.

Цікавинка в тому, що в умовах дії Порядку № 117 ці «зменшувальні» РК не включалися в аналіз критеріїв «імунітету», але все одно підпадали під моніторинг та блокування, що підтверджували і податківці в категорії 101.18 ЗІР.

Але в Порядку № 1165 формулювання дещо змінили. Зокрема, в п. 5 Порядку № 1165 вказано, що: «Платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі ПН/РК, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2). ПН/РК, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3)».

Проте вказані РК взагалі не перевіряються на критерії безумовної реєстрації, тому тут можливі дві діаметрально протилежні інтерпретації: або такі РК просто не підпадають під критерії «імунітету», але надалі аналізуються з позиції блокування, або вони взагалі не підпадають під автоматизований моніторинг. Друге трактування більшою мірою відповідає системному прочитанню Порядку № 1165, але подивимося, як саме буде налаштоване програмне забезпечення податківців.

Рівень 2: критерії ризиковості платника ПДВ

Відтепер критерії ризиковості платника ПДВ наведено в додатку 1 до Порядку № 1165. Раніше вони були вказані в листі ДПС України від 07.08.2019 р. № 1962/99-99-29-01-01 (далі — лист № 1962). Проте, незважаючи на зміну «розробника», ці критерії майже не змінилися.

Так, Кабмін не переніс в новий додаток 1 до Порядку № 1165 такі старі критерії ризиковості платника ПДВ:

 • набрав законної сили обвинувальний вирок суду та не погашено або не знято судимість стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за ст. 205 ККУ16згідно з інформацією, наявною в органах ДФСУ (п. 1.5 листа № 1962);
 • керівник платника податку та/або головний бухгалтер, та/або особа, що має право підпису, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань зареєстровані (перереєстровані) за адресою, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території, в розумінні Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (п. 1.6 листа № 1962);
 • платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років (п. 1.6 листа № 1962).
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Більш цікавим є те, що в п. 6 Порядку № 1165 деталізовано процедуру прийняття ДПС рішення про віднесення платника податку до «ризикових», і, що важливо, — порядок «зняття» такої ознаки.

Зокрема, зазначено, що коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, який склав ПН/РК, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких ПН/РК зупиняється.

Питання відповідності/невідповідності суб’єкта господарювання критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня. Включення суб’єкта господарювання до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення (додаток 4). У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Зверніть увагу, що в Порядку № 1165 залишився найбільш небезпечний критерій: «у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації ПН/РК».

Практика показує, що податківці зазвичай цим зловживають і приводять у «ризикових» квитанціях просто посилання на те, що є податкова інформація, яка свідчить про наявність ознак здійснення «ризикових» операцій платником. Наполегливі платники звертаються до суду, і, як правило, суди задовольняють позови платників, вказуючи на те, що податківці повинні пред’явити відповідні документи, що підтверджують наявність подібної інформації (див., наприклад, ухвалу Касаційного адміністративного суду ВС від 01.02.2019 р. у справі № 810/3938/18, від 11.03.2019 р. у справі № 821/979/18).

Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі:

 • виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або
 • отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку. Водночас документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, зокрема, можуть бути:

 • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом 7 р. дн., що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.

За результатами розгляду інформації та копій документів комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття (додаток 4).

Виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Якщо коміся регіонального рівня протягом 7 р. дн., що настають за датою надходження зазначеної інформації та документів, не прийняла відповідне рішення, платник податку виключається з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

У разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку17.

За таких обставин із форми рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (додаток 4 до Порядку № 1165) випливає, що воно може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Отже, тепер платник зможе оскаржити в суді рішення комісії регіонального рівня щодо включення його до переліку «ризикових». Водночас наразі суди відмовляють у задоволенні таких вимог (див., наприклад, постанову Касаційного адміністративного суду ВС від 20.11.2019 р. у справі № 480/4006/18).

Рівень 3: позитивна податкова історія

Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ, наведено в додатку 2 до Порядку № 1165. До 01.02.2020 р. ці критерії зазначаються в листі ДФСУ від 07.08.2019 р. № 1963/99-99-29-01-01 (далі — лист № 1963), причому вони зазнали найбільш суттєвих змін (табл. 2).

Таблиця 2. Аналіз змін критеріїв позитивної податкової історії

Новий критерій
(додаток 2 до Порядку № 1165)

Старий критерій
(лист № 1963)

Примітки

1. Обсяг постачання в ПН/РК (крім РК, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих в ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації в ЄРПН ПН/РК становить менше 500 тис. грн за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником ПДВ, не перевищує 50 тис. грн, та керівник — є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників ПДВ

Обсяг постачання в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК не перевищує 150 тис. грн на одного покупця — платника податку

 1. Додано нову умову: РК, подані для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені, не аналізують за критерієм обсягу.
 2. Повністю змінився вартісний критерій, нові умови стали більш жорсткими, і їм в основному відповідатимуть «малодохідні» платники ПДВ

2. Платник ПДВ здійснює на постійній основі протягом будь-яких 4 звітних місяців з останніх 6 місяців реєстрацію в ЄРПН ПН/РК на постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП

Платник податку здійснює на постійній основі протягом будь-яких 4 звітних місяців з останніх 6 реєстрацію ПН/РК в ЄРПН на постачання товарів/послуг з одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП, за якими обсяг постачання становить 20 % від загального такого обсягу постачання

Виключено кількісне обмеження «20 % від загального такого обсягу постачання», отже, цей критерій став більш м’яким

3. Залишкова вартість ОЗ для платників податку на прибуток підприємств на кінець звітного періоду становить більше 5 млн грн та відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника, за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювалися

Залишкова вартість ОЗ для платників податку на прибуток на кінець звітного (податкового) періоду складає більше 1 млн грн та відображена у звітності, за якою граничні строки подання передують календарному дню розрахунку цього показника, за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювались

«Поріг» залишкової вартості ОЗ підвищено з 1 млн грн до 5 млн грн, тож платникам буде складніше відповідати новим умовам

4. Площа наявних у платника ПДВ у власності орендованих земельних ділянок становить не менше 200 га включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності — не менше 0,5 га (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які сплачено суму податкових зобов’язань з плати за землю у строки, передбачені законодавством

Наявність власних, орендованих земельних ділянок становить понад 200 га включно або наявність орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року

З’явилася нова умова щодо необхідності сплати суми податкових зобов’язань з плати за землю у строки, передбачені законодавством

5. Сплачено суму ЄСВ на одного працюючого, що перевищує суму ЄСВ з мінімальної ЗП у 2 рази за останні 12 місяців, за умови, що з початку попереднього року керівник та/або засновник не змінювалися та середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше 5 осіб

Сплата ЄСВ на одного працюючого перевищує суму ЄСВ з мінімальної ЗП в 1,5 рази за останні 12 місяців за умови, що з початку попереднього року керівник та/або засновник не змінювались

 1. Збільшено вартісний поріг перевищення суми ЄСВ на одного працюючого над сумою ЄСВ з мінімальної ЗП у 2 рази (було — у 1,5 рази) за останні 12 місяців.
 2. Додано новий критерій стосовно середньомісячної чисельності працюючих за останні 12 місяців, яка повинна становити не менше 5 осіб.

Платнику ПДВ тепер буде складніше відповідати новим критеріям

6. Загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником ПДВ та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову ПН/РК для реєстрації в ЄРПН, становить більше 10 млн грн

Загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником ПДВ та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 5 млн грн

Підвищено критерій загальної суми сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів з 5 млн грн до 10 млн грн. Нові умови жорсткіші

Крім того, в Порядку № 1165 не наведено такі критерії:

 • обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, які не підлягають наданню отримувачу, зареєстрованих в ЄРПН за останні 6 місяців, становить більше 50 % загального обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН;
 • товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником ПДВ, а саме придбання і постачання одного товару чи послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, складають більше 50 % від загальної суми постачання товарів/послуг, зазначеної в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН за останні 6 місяців.

Незважаючи на деякі послаблення, в цілому можна зробити висновок, що платнику ПДВ буде складніше відповідати новим критеріям позитивної податкової історії. Тому слід бути готовими до того, що багато платників ПДВ за нових умов «випадуть» із цього кола.

Рівень 4: критерії ризиковості здійснення операції

Критерії ризиковості здійснення операції аналізують на останньому рівні автоматизованого моніторингу. Вони наведені в додатку 3 до Порядку № 1165, а до 01.02.2020 р. діють відповідні критерії, встановлені у листі № 1962. Тут змін небагато, але вони не дуже приємні (табл. 3).

Таблиця 3. Аналіз змін критеріїв ризиковості здійснення операції

Новий критерій
(додаток 3 до Порядку № 1165)

Старий критерій
(лист № 1962)

Відсутність товару, зазначеного в ПН, поданій для реєстрації в ЄРПН, у таблиці даних як товару, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару, зазначений у ПН/РК на збільшення суми ПЗ, яку подано для реєстрації в ЄРПН, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого товару (крім обсягу придбання товарів за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягом постачання відповідного товару, зазначеного в ПН/РК, зареєстрованих з 1 січня 2017 року в ЄРПН, і переважання в такому залишку (більше 50 %) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС

Обсяг постачання товару, зазначений у ПН/РК на збільшення суми ПЗ, яку подано на реєстрацію до ЄРПН, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару (крім обсягу придбання товарів за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з 1 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного в ПН, яка подана на реєстрацію в ЄРПН, в Таблиці даних платника податку

Зверніть увагу: відбулися зміни щодо «ризикових» груп товарів (продукції).

По-перше, відтепер такі товари будуть визначатися наказом ДПС України та оприлюднюватися на офіційному веб-сайті ДПС. Сьогодні «ризикові» товари наведено в додатку до листа № 1962.

По-друге, зменшено вартісний критерій наявності таких «ризикових» товарів в залишку (з 75 до 50 %). Отже, теоретично під цей критерій попадуть більше платників ПДВ. Боротися із зупиненням реєстрації ПН/РК на підставі цього критерію можливо, подавши таблицю даних платника податку.

Порядок оскарження

У новому Порядку розгляду скарги № 1165 суттєвих змін порівняно із попередником — відповідним Порядком розгляду скарг № 11718не відбулося. Внесено несуттєві зміни до форм скарги та рішення комісії щодо розгляду скарги.

Порядок розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

Крім цього, з’явився новий документ — Заява про відкликання скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (додаток 2 до Порядку розгляду скарг № 1165). Цей документ платник ПДВ може подати до прийняття рішення комісією центрального рівня (п. 13 Порядку розгляду скарг № 1165).

З 01.02.2020 р. за логікою повинен втратити силу Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117, оскільки ці питання врегульовано в пп. 25–49 Порядку № 1165. Проте в самій постанові № 1165 це не передбачено.

Влада Карпова, к. е. н., консультант

Календар бухгал­тера
09.07.20

Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до ФСС за ІІ квартал 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за червень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за червень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за червень 2020 року

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за червен

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за червень

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку