Статті

П

Право на дострокове погашення: вплив на класифікацію кредитів

Складаючи звітність за МСФЗ, у Звіті про фінансовий стан необхідно окремо розкривати короткострокові та довгострокові кредити. За певних умов питання класифікації кредиту як довго- або короткострокового може бути не таким простим, як здається на перший погляд.
Проаналізуємо таку ситуацію: якщо в «довгому» кредитному договорі є право на дострокове погашення, як слід розкривати цей кредит?

15 січня, 2020

 

 

 

 

 

Ольга Значкова, АССА, к. е. н., консультант з МСФЗ
 

Параграф 69 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» визначає поточне (короткострокове) зобов’язання за кількома ознаками, серед яких є такі:

«Суб’єкт господарювання класифікує зобов’язання як поточне, якщо:

<…>
в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
г) він не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду <…>».

Довгострокові зобов’язання визначають так (параграф 71 МСБО 1):

«<…> Фінансові зобов’язання, що забезпечують фінансування на довгостроковій основі (тобто вони не є частиною робочого капіталу, що використовується в нормальному операційному циклі суб’єкта господарювання) і не підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців після кінця звітного періоду, є непоточними зобов’язаннями <…>».

За визначенням параграфа 68 МСБО 1:

«Операційний цикл суб’єкта господарювання — це час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів. Якщо нормальний операційний цикл не можна чітко ідентифікувати, то припускається, що його тривалість дорівнює дванадцяти місяцям <…>».

Тобто зазвичай кредити терміном понад рік розглядаються як довгострокові.

При цьому частина такого кредиту (платежі, які слід погасити протягом дванадцяти місяців з дати складання звітності) класифікується як поточне зобов’язання (параграф 72 МСБО 1):

«Суб’єкт господарювання класифікує свої фінансові зобов’язання як поточні, якщо вони підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду, навіть якщо:

а) початковий строк був періодом, довшим за дванадцять місяців <…>».

Якщо ж такі кредити містять право позичальника на довгострокове погашення, то необхідно проаналізувати наміри та можливість позичальника погасити таке зобов’язання протягом дванадцяти місяців. За умови обґрунтованих доказів (бюджет, прогноз грошових потоків, історія погашення подібних кредитів) під час початкової класифікації такий кредит можуть класифікувати як поточне зобов’язання. Судова практика підтверджує таку можливість. Наприклад, у справі «Ділайт vs ГУ ДФС в м. Києві» зазначено:

«Позика, надана ТОВ „Ділайт відповідно до цього договору як у відношенні окремих траншів, так і в повному обсязі, може бути погашена останнім достроково, що дає підстави вважати дану позику короткостроковою, тобто такою, яку може бути погашено в період менший від 12 місяців».

У такому випадку, обчислюючи ефективну ставку відсотка, потрібно використовувати не договірний, а очікуваний графік грошових потоків.

Окрім того, якщо довгостроковий кредит надано у формі кредитної лінії та підприємство очікує, що оборотність кожного окремого траншу буде становити менше ніж 12 місяців, то за певних умов такий кредит або його частину можна відображати як короткострокову заборгованість.

Приклад 1

Термін дії відновлювальної кредитної лінії — 5 років. Підприємство має сезонний характер виробництва і зазвичай потребує додаткових коштів у період із березня по липень. У серпні починається реалізація продукції, і підприємство повністю погашає кредитну заборгованість до наступного сезону.

За таких умов заборгованість за кредитною лінією класифікують як короткострокову.

Натомість довгострокові договори за кредитними лініями та овердрафтами, за якими підприємство майже постійно вибирає ліміт або його частину, класифікуються як довгострокова заборгованість.

Приклад 2

Підприємство має овердрафт до свого поточного рахунку з невизначеним строком. Ліміт овердрафту — 1 млн грн. Підприємство майже щоденно використовує цей овердрафт, а погашають його за рахунок надходжень на поточний рахунок підприємства. Щодня залишок заборгованості різний, але практично ніколи він не падає нижче за 200 000 грн. Припустимо, станом на 31.12.2019 р. залишок заборгованості за овердрафтом становив 650 000 гн.

У такому випадку 200 000 грн будуть класифікуватися як довгострокова заборгованість, а 450 000 грн — як короткострокова.

Якщо початково кредит було класифіковано як довгостроковий, а згодом ухвалено рішення про його дострокове погашення протягом року, то такий кредит необхідно буде перекласифікувати в поточні зобов’язання. Цю подію розглядають як зміну оцінок грошових потоків, а отже, ефективну ставку не переобчислюють, натомість коригують балансову вартість зобов’язання.

Розглянемо також іншу досить поширену опцію: право кредитора вимагати дострокового погашення в разі порушення боржником певних умов кредитного договору (ковенант). Малоймовірно, що цю умову буде враховано під час первісного визнання кредиту, адже зазвичай вважається, що позичальник, отримуючи кредит, планує виконувати свої зобов’язання за договором.

Згодом у разі порушення ковенанту слід розглянути необхідність перекласифікації кредиту в поточні зобов’язання. При цьому потрібно врахувати такі вимоги МСБО 1:

«74. Якщо суб’єкт господарювання порушує зобов’язання за довгостроковою кредитною угодою на кінець звітного періоду або раніше, внаслідок чого зобов’язання підлягає сплаті за вимогою, зобов’язання класифікується як поточне, навіть якщо кредитор погодився (після звітного періоду і до затвердження фінансової звітності до випуску) не вимагати платежу внаслідок порушення. Зобов’язання класифікується як поточне, тому що на кінець звітного періоду суб’єкт господарювання не має безумовного права відстрочити погашення принаймні на дванадцять місяців після цієї дати.

75. Проте зобов’язання класифікується як непоточне, якщо кредитор до настання кінця звітного періоду погодився надати пільговий період, що закінчується принаймні через дванадцять місяців після звітного періоду, протягом якого суб’єкт господарювання може виправити порушення та протягом якого кредитор не може вимагати негайного платежу».

Під час дії кредитного договору банк може укладати з кредитором угоду про рефінансування кредиту. Якщо таку угоду було укладено до закінчення звітного періоду і при цьому вона змінює строки платежів, слід також розглянути необхідність рекласифікації з поточних зобов’язань у довгострокові та навпаки. Зазначимо також, що така подія буде розглядатися як модифікація фінансового зобов’язання.

Отже, узагальнимо основні випадки, коли кредит із первісним терміном погашення більше ніж 12 місяців можна класифікувати як поточні зобов’язання:

  1. операційний цикл підприємства становить більше ніж 12 місяців;
  2. частина довгострокового кредиту за договором має бути погашена протягом 12 місяців із дати складання звітності;
  3. у момент отримання кредиту є обґрунтовані очікування щодо того, що підприємство погасить кредит достроково протягом 12 місяців із дати складання звітності;
  4. за певних умов — якщо кредит надано у формі кредитної лінії та підприємство очікує, що оборотність кожного окремого траншу буде становити менше ніж 12 місяців;
  5. за вже чинним довгостроковим кредитом підприємство вирішує достроково погасити кредит протягом 12 місяців із дати складання звітності;
  6. підприємство порушило ковенанти, внаслідок чого кредитор має право вимагати повного дострокового погашення заборгованості, якщо до кінця звітного періоду не надав пільгового періоду на виправлення порушень;
  7. між банком та підприємством укладено угоду про рефінансування, якою скорочуються первісні терміни погашення — нові терміни не перевищують 12 місяців із дати складання звітності.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку