Статті

З

Знайшли помилку в декларації з податку на прибуток? Шукаємо шлях до самовиправлення!

Ніхто не застрахований від помилок. Якщо таке трапилось, то не варто посипати голову попелом, краще знайти оптимальний спосіб виправитися.
З цього матеріалу ви дізнаєтеся про можливі варіанти виправлення помилок з податку на прибуток, а також про правила та тонкощі цього процесу.

 

Загальні правила

Порядок внесення змін до податкової звітності регламентує ст. 50 ПКУ. Відповідно до п. 50.1 ПКУ існують три варіанта виправлення показників декларації з ПНП1:

Податкова декларація з податку на прибуток, затверджена наказом МФУ від 20.05.2015 р. № 897 (у редакції наказу МФУ від 28.04.2017 р. № 467, зі змінами, внесеними наказом МФУ від 19.10.2018 р. № 842).

►  Варіант 1. Подання звітної нової декларації з ПНП.

► Варіант 2. Здійснення виправлень у складі поточної декларації з ПНП.

► Варіант 3. Подання уточнюючої декларації з ПНП.

Розглянемо їх у порівнянні (див. таблицю).

Порядок подання «виправної» звітності з податку на прибуток

Подання звітної нової декларації з ПНП

Здійснення виправлень у складі поточної декларації з ПНП

Подання уточнюючої декларації з ПНП

Строк, протягом якого можна виправитися

До закінчення граничного строку подання декларації за такий саме звітний період (абз. 6 п. 50.1 ПКУ)

Протягом строку давності, визначеного ст. 102 ПКУ (абз. 1 п. 50.1 ПКУ). Такий строк становить 1095 днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, за днем її фактичного подання (абз. 1 п. 102.1 ПКУ).

При цьому відповідно до абз. 2 п. 102.1 ПКУ у разі подання платником уточнюючої декларації перебіг 1095 днів починатиметься з дня подання уточнюючої декларації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Податківці штучно «урізають» строки давності та обмежують їх 1095 днями, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації2.

Додатково див. матеріал «Фіскальні хитрощі при імплементації строків давності» // «ПБ», № 23/2018, с. 4.

Порядок здійснення виправлень

Потрібно заповнити декларацію наново, але вже без помилок. Така декларація має містити відповідну позначку у полі «Звітна нова». При цьому раніше подана декларація з ПНП з позначкою «Звітна» стає нечинною та отримує ознаку «Історія подання» (п. 4 глави 4 розд. ІV Порядку № 4223)

Порядок ведення органами ДФСУ оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом МФУ від 07.04.2016 р. № 422.

У складі «Звітної» або «Звітної нової» декларації з ПНП необхідно подати додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)»

Слід скласти та подати декларацію з ПНП з позначкою «Уточнююча».

Перевагою такого способу здійснення виправлень є те, що зробити це можна у будь-який момент (звичайно у межах строку давності)

Кількість звітних періодів, помилки яких можна виправити

Однією формою можна виправити помилки тільки одного звітного періоду. Тож якщо одномоментно необхідно внести зміни у декларації з ПНП за декілька звітних періодів, єдиний шлях — подати уточнюючі декларації з ПНП за кожен з таких періодів.

ВАЖЛИВО! А от кількість помилок, які можна виправити за раз, необмежена. Звичайно, якщо всі вони допущені в одному звітному періоді.

Необхідність подання додатків

Звітна нова декларація з ПНП складається таким чином, ніби звітної декларації з ПНП взагалі не було. Тож у цьому разі потрібна повна комплектація усіма додатками

Додатки до рядків додатка ВП, на які є посилання в додатку ВП, не заповнюються та не подаються. При цьому якщо є потреба пояснити податківцям якісь показники додатка ВП, можна скористатись порядком подання доповнень до декларації, передбаченим п. 46.4 ПКУ (категорія 102.20.02 ЗІР)

Уточнюючу декларацію з ПНП потрібно подавати з усіма додатками, навіть тими, показники яких не уточнюються.

ЦЕ ЦІКАВО. В ІПК ДФС від 22.04.2019 р. № 1731/6/99-99-15-02-01-15/ІПК податківці дозволяють не переподавати додатки, показники яких не зазнали змін. Проте якщо ви не маєте власної ІПК такого змісту, не радимо користуватися цим послабленням, адже нормами податкового законодавства воно прямо не передбачено.

Порядок подання фінансової звітності при здійсненні виправлень у декларації з ПНП

Тут на всі випадки діють загальні правила:

 • якщо помилки декларації з ПНП, які виправляються, пов’язані з помилками у фінансовій звітності, до «виправної» податкової звітності необхідно додати виправлену фінансову звітність;
 • якщо помилки допущені лише в декларації з ПНП та не зачіпають показників фінансової звітності, повторно таку фінансову звітність подавати не потрібно (ІПК ДФС від 23.10.2018 р. № 4521/6/99-99-15-02-01-15/ІПК);
 • якщо помилки допущені виключно у фінансовій звітності та не впливають на показники декларації з ПНП, подавати «виправну» податкову звітність не потрібно. А от подати уточнену фінансову звітність необхідно в загальному порядку (категорія 102.20.02 ЗІР).

Зверніть увагу: податківці зазвичай радять подавати доповнення до декларації з ПНП на підставі п. 46.4 ПКУ стосовно питань подання чи неподання фінансової звітності в кожному конкретному випадку. Таке доповнення має полегшити контролерам процес аналізу показників декларації з ПНП

Про вищезазначені нюанси подання фінансової звітності разом зі звітною новою декларацією з ПНП податківці зазначають у категорії 102.20.02 ЗІР

Фінансова звітність є додатком до декларації з ПНП, а як ми зазначали вище, додатки до додатка ВП не подають. Проте для виправленої фінансової звітності податківці роблять винятки та наполягають на її поданні, якщо при заповненні додатка ВП виправляються показники, відображені у рядках 01 та 02 декларації з ПНП за минулий звітний період (категорія 102.20.02 ЗІР)

У контексті подання уточнюючої декларації з ПНП контролери у категорії 102.20.02 ЗІР наводять своє бачення порядку виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з ПНП, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року на підставі п. 4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». У цій ситуації податківці звертаються до п. 5 П(С)БО 6, відповідно до якого виправлення помилок, що відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. З цього вони роблять логічний висновок: якщо помилки у фінансовій звітності призвели до перекручення показників рядків 01 та 02 декларації з ПНП, то разом з уточнюючою декларацією слід подати й уточнений додаток ФЗ, тобто уточнену фінансову звітність за відповідний період. Вважаємо, що такий порядок потрібно застосовувати й при виправленні помилок через додаток ВП до поточної декларації з ПНП

Застосування санкцій при здійсненні виправлень

Жодних штрафів таке самовиправлення за собою не тягне (абз. 6 п. 50.1 ПКУ)

5 % від суми недоплати (абз. 5 п. 50.1 ПКУ)

3 % від суми недоплати4(абз. 4 п. 50.1 ПКУ).

Цей штраф не нараховується у разі подання уточнюючої декларації з ПНП з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ за попередній звітний рік у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним.

Зверніть увагу: якщо платник знайшов помилку у звітній декларації з ПНП уже після настання граничного терміну її подання (тобто скласти звітну нову декларацію вже не встиг), але подає уточненку до спливу граничного терміну сплати податкового зобов’язання за такий звітний період, штраф нарахувати все одно доведеться (категорія 132.01 ЗІР)

При нарахуванні податкового зобов’язання після спливу 90 к. дн., наступних за останнім днем граничного строку його сплати, починаючи з 91-го дня, потрібно нарахувати також пеню5(п.п. 129.1.3 та абз. 2 п. 129.4 ПКУ).

У разі здійснення самостійного коригування відповідно до п.п. 39.5.4 ПКУ пеню нараховують починаючи з 271 к. дн.

ВАЖЛИВО! Наявність переплати з податку на прибуток не рятує від штрафів та пені.

Якщо виправлення помилки призвело до зменшення раніше нарахованої суми податкового зобов’язання, це не тягне за собою жодних санкцій. Хоча нагадаємо, що раніше податківці намагались застосовувати штрафи за порушення правил сплати податків (ст. 126 ПКУ), якщо за наслідками уточнень відбувалось зменшення податкового зобов’язання, яке не було сплачено в строк. Проте наразі під тиском судової практики, податківці відступають від цієї позиції6

Строки сплати недоплати та штрафу

Не пізніше строків сплати грошових зобов’язань за поточною декларацією з ПНП, тобто протягом 10 к. дн., що настають за останнім днем граничного строку її подання (п. 57.1 ПКУ)

До подання уточнюючої декларації з ПНП (абз. 4 п. 50.1 ПКУ).

ВАЖЛИВО! Це правило поширюється навіть на випадки, коли уточненка подається до настання граничного терміну сплати податкового зобов’язання, визначеного у звітній (звітній новій) декларації за відповідний звітний період. Тобто в такому разі перерахувати до бюджету суму донарахованого уточненкою податкового зобов’язання, а також штрафу доведеться раніше, ніж суму податку за звітною декларацією з ПНП.

Отже, як бачимо, виправлятись через звітну нову декларацію — найлегший та найдешевший шлях. Однак цей варіант має суттєвий недолік: дуже обмежений термін застосування. І якщо строк подання декларації за відповідний звітний період уже минув, цей варіант більше не придатний. Тоді залишається обирати з двох інших. Розглянемо правила складання звітності для кожного з цих варіантів.

Правила складання декларації з ПНП при здійснені «поточного» самовиправлення

✓ Правило 1. У одній декларації з ПНП можна виправити показники за один звітний період та подати лише один додаток ВП.

✓ Правило 2. Заповнюємо окремі поля «шапки» декларації з ПНП та додатка ВП до неї наступним чином:

 • і в самій декларації з ПНП, і в додатку ВП проставляємо позначку щодо типу звітності «Звітна» або «Звітна нова»;
 • у полі 2 декларації з ПНП «Звітний (податковий) період» вказуємо поточний звітний період, за який подаємо декларацію. Аналогічно заповнюємо поле 1 додатка ВП;
 • у полі 3 декларації з ПНП «Звітний (податковий) період, що уточнюється» вказуємо звітний період, у якому припустилися помилки. Аналогічно заповнюємо поле 2 додатка ВП.

✓  Правило 3. У таблиці 1 додатка ВП «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку» наводимо виправлені показники того звітного періоду, що уточнюється.

✓  Правило 4. Заповнюємо таблицю 2 додатка ВП «Результати виправлення помилок(ки)»:

 • у ряд. 26 вказуємо суму збільшення або зменшення (зі знаком «–») податкового зобов’язання звітного періоду, що уточнюється;
 • якщо показник ряд. 26 має додатне значення, від нього обраховуємо 5 % штрафу, який зазначаємо у ряд. 28;
 • у ряд. 27 вказуємо суму збільшення або зменшення (зі знаком «–») податкового зобов’язання при виплаті дивідендів;
 • за наявності підстав для нарахування пені, її суму зазначаємо у ряд. 29;
 • аналогічним чином у ряд. 30–32 наводимо результати виправлення помилок, допущенних при визначені податкового зобов’язання з доходів нерезидентів.

✓  Правило 5. Показники таблиці 2 додатка ВП переносимо до відповідних рядків розділів «Виправлення помилок» та/або «Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів» декларації з ПНП.

✓  Правило 6. До уваги квартальних платників: якщо додаток ВП вносить зміни до показників минулого звітного періоду поточного року, то при визначені показників звітного періоду наростаючим підсумком слід враховувати внесені зміни. Це ж правило стосується й показника ряд. 18 декларації з ПНП. Якщо ж виправляємо помилки минулих років, то це жодним чином не впливає на показники поточного звітного періоду.

✓  Правило 7. Додаток ВП не потрібно подавати наростаючим підсумком у складі наступних декларацій з ПНП до кінця року.

✓  Правило 8. Не забуваємо у табличці «Наявність додатків» поставити позначку щодо подання додатка ВП.

Правила складання уточнюючої декларації з ПНП

✓  Правило 1. Уточнююча декларація подається за формою, чинною на момент її подання, незалежно від того, яка форма декларації діяла у звітному періоді, у якому припустилися помилки.

✓  Правило 2. Заповнюємо окремі поля «шапки» декларації з ПНП наступним чином:

 • проставляємо позначку типу звітності у самій декларації та додатках до неї «Уточнююча»;
 • у полі 2 декларації з ПНП «Звітний (податковий) період» та у полі 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється» відображаємо однаковий звітний період, а саме той звітний (податковий) період, що уточнюється (категорія 102.20.02 ЗІР). Цей самий звітний період зазначаємо і в додатках до уточнюючої декларації з ПНП.

ДО ВІДОМА. У категорії 102.20.02 ЗІР податківці надають наступну підказку користувачам Електронного кабінету. При створенні уточнюючої декларації з ПНП в режимі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету слід обирати звітний (податковий) період, показники якого уточнюються.

✓  Правило 3. Рядки 01–25 уточнюючої декларації з ПНП, а також додатків до неї заповнюємо в загальному порядку, тобто тут потрібно відобразити правильні (з урахуванням виправлень) показники звітного (податкового) періоду, що уточнюється.

✓  Правило 4. Подавати додаток ВП до уточнюючої декларації з ПНП не потрібно.

✓  Правило 5. У розділах «Виправлення помилок» та/або «Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів» відображаємо результати виправлень:

 • суми збільшення (зменшення) податкових зобов’язань зазначаємо у рядках 26, 27 та/або 31;
 • суми 3-відсоткового штрафу — у рядках 30 та/або 34;
 • суми пені — у рядках 29 та/або 33.

✓  Правило 6. Увага квартальним платникам! У категорії 102.20.02 ЗІР податківці зазначають наступне. Враховуючи, що показники декларації розраховуються наростаючим підсумком, платник податку повинен надати уточнюючу декларацію з ПНП за звітний період, у якому було допущено помилку, разом з уточнюючими деклараціями за наступні податкові періоди звітного року, у тому числі за рік. При цьому у рядку 18 уточнюючої декларації за звітний період, наступний за звітним періодом, що уточнюється, зазначається показник рядка 17 декларації за попередній звітний період з урахуванням уточнень за попередні періоди звітного року. Детальніше про це дивіться в матеріалі «Нюанси заповнення рядка 18 декларації у разі виправлень помилок» // ПБ, № 20/2017, с. 24.

✓  Правило 7. Увага платникам, які скористались правом відмовитись від здійснення коригувань фінансового результату та відповідно зазначили про таке своє рішення у декларації з ПНП за відповідний звітний рік! У разі надання уточнюючої декларації з ПНП за такий звітний рік слід підтвердити прийняте рішення, поставивши позначку у полі «Наявність рішення», а у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» — номер та дату розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення (категорія 120.20.02 ЗІР).

Інші нюанси, які слід враховувати при самовиправленні

► Виправлення помилок під час перевірок

Під час проведення документальних планових та позапланових перевірок платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки (це стосується й додатків ВП) до декларацій за звітні періоди, які перевіряють контролюючі органи (п. 50.2 ПКУ).

НЮАНС. При цьому якщо платник податків отримав повідомлення та копію наказу про проведення планової документальної перевірки (а ці документи мають бути вручені йому не пізніше ніж за 10 к. дн. до початку перевірки), до дати початку перевірки він ще має повне право подавати уточненку (категорія 129.02 ЗІР).

А от уточнити декларацію за звітний період, який вже перевірений контролерами, цілком можливо. Однак це автоматично надає право податківцям провести позапланову документальну перевірку за відповідний звітний період (п. 50.3 ПКУ)

► Невиконання вимог самовиправлення

При здійсненні самовиправлення суб’єкти господарювання мають виконати вимоги, передбачені абз. 3–5 п. 50.1 ПКУ. Зокрема, це вимога нарахування штрафу у розмірі 3 % або 5 %, а також вимога щодо сплати донарахованих сум податкового зобов’язання та штрафу до подання уточненки. Відповідно до п. 120.2 ПКУ невиконання зазначених вимог тягне за собою нарахування контролерами штрафу у розмірі 5 % від суми самостійно донарахованого платником податкового зобов’язання. При цьому інші штрафи, передбачені гл. 11 розд. ІІ ПКУ, не застосовуються.

Однак у категорії 132.01 ЗІР податківці відверто зізнаються, що у разі порушення строків перерахування до бюджету суми недоплати та штрафу, санкції, передбачені ст. 126 ПКУ, вони все ж таки застосують.

► Правило наростаючого підсумку для «виправних» рядків не діє!

Квартальним платникам слід пам’ятати, що «протягувати» «виправні» рядки наростаючим підсумком по всіх наступних звітних періодах року не потрібно. Якщо таке зробити, відповідні суми недоплати, штрафу та пені будуть дублюватися в інтегрованій картці платника, що в свою чергу може призвести до виникнення податкового боргу.

► Виправлення помилок у «виправних» рядках

Інколи трапляється таке, що під час здійснення уточнень самі показники звітного періоду, помилки якого виправляються, платник зазначає вірно, а от у «виправних» рядках декларації з ПНП (рядки 26–34) припускається нових прикрих помилок. Виправити такі помилки буває складно хоча б з огляду на те, що здійснювати це доводиться нестандартно. Але найнеприємніше те, що податківці проти подальшого виправлення суми штрафних санкцій та пені (категорії 102.20.02 ЗІР та 132.01 ЗІР). Своє бачення шляхів виходу з такої ситуації ми наводили у матеріалі «Декларація з податку на прибуток: виправляємо помилки у "виправних" рядках» // «ПБ», № 14/2018, с. 28.

► Зменшення від’ємного значення податку на прибуток vs штрафні санкції

І ще одна цікавинка, яка стосується квартальних платників податку на прибуток. При складанні декларації з ПНП наростаючим підсумком можлива ситуація, коли показник рядку 19 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду» матиме від’ємне значення. Тож природньо, що подальше виправлення помилок такого звітного періоду може привести як до збільшення, так і до зменшення від’ємного значення цього показника. З цього приводу у категорії 102.20 ЗІР податківці наводять дивне твердження, що при зменшенні від’ємного значення податку на прибуток, відображеного у рядку 19 декларації з ПНП, яка уточнюється, платник податку повинен нарахувати штрафні санкції згідно з п. 50.1 та пеню з урахуванням п.п. 129.1.3 ПКУ. На нашу ж думку, така позиція геть суперечить нормам ПКУ та санкціями тут навіть не пахне, адже відсутня сума недоплати, яка є базою для нарахування штрафів та пені. Свої аргументи ми виклали в матеріалі «Виправлення від’ємного значення ряд. 19 декларації з податку на прибуток: правила ПКУ та забаганки фіскалів»// ПБ, № 25/2018, с. 27.

Світлана Куртенок, бухгалтер-експерт

Календар бухгал­тера
Завтра

ЄСВ із зарплати (доходу) за квітень 2020 року (гірничі підприємства)

29.05.20

Авансовий внесок з туристичного збору за травень 2020 року

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2020 року

ПДВ за квітень 2020 року (платники, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю)

Плата за землю за квітень 2020 року

Акцизний податок за квітень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку