Статті

Д

Делегування філіям права складання податкових накладних

Деякі юридичні особи мають у своєму складі філії або інші «самостійні» підрозділи (далі — відокремлені підрозділи). У таких випадках на центральному рівні іноді досить важко здійснювати ПДВ-обслуговування усіх операцій. Щоб спростити собі життя, платники ПДВ можуть скористатися можливістю делегувати своїм відокремленим підрозділам право складання ПН.
Розберемося, коли це можливо, що для цього потрібно зробити, а також з’ясуємо інші нюанси справи.

 

Доречність та можливість делегування

Уважно передивившись п. 180.1 та п.п. 14.1.139 ПКУ, серед переліку платників ПДВ ви не знайдете відокремлених підрозділів. Однак якщо юридична особа, яка є платником ПДВ, має у своєму складі відокремлені підрозділи, вона може делегувати їм право складання ПН. Така можливість передбачена п. 1 Порядку № 13071.

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307.

Практична доречність делегування права складання ПН полягає насамперед у децентралізації ПДВ-процесів. Якщо відокремленому підрозділу надано право самостійно укладати договори, здійснювати постачання товарів/послуг, проводити розрахунки з контрагентами, то є логічним надати такому підрозділу право «закривати» свої операції також і у ПДВ-просторі. Погодьтеся, що головному бухгалтеру одноосібно важко простежити за операціями самостійних підрозділів, тож не дивно недогледіти та проґавити граничні терміни реєстрації ПН. Щоб запобігти таким прикростям, право складання ПН, а отже, й відповідні обов’язки, варто делегувати на рівень відокремлених підрозділів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У разі делегування відокремленому підрозділу права на складання ПН він не стає самостійним платником, а знаходиться «під егідою» юридичної особи — платника ПДВ. Це означає, що ІПН та електронний ПДВ-рахунок у них є спільними, сума реєстраційного ліміту розраховується загально (на рівні юридичної особи), податкову звітність складає юридична особа та включає до її складу ПДВ-операції відокремлених підрозділів.

Однак правом складання ПН можуть бути наділені не всі відокремлені підрозділи, а тільки ті, які мають відповідний статус та відповідають вимогам п. 1 Порядку № 1307.

Почнемо з того, що п.п. 14.1.30 ПКУ за визначенням поняття «відокремлений підрозділ юридичної особи» відсилає нас до положень ЦКУ. В свою чергу, ст. 95 ЦКУ наводить два різновиди відокремлених підрозділів: філія та представництво.

Головними їх ознаками є те, що вони розташовані поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснюють всі або частину її функцій (філія) або представництво і захист її інтересів (представництво). Відокремлений підрозділ не є юридичною особою. Такий підрозділ наділяється майном юридичної особи, що його створила, і діє на підставі затвердженого нею положення. Керівники підрозділу призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. І головне: відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до ЄДР (п. 5 ст. 95 ЦКУ та п. 20 ч. 2 ст. 9 Закону № 7552).

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Тепер перейдемо до вимог п. 1 Порядку № 1307. Тут усе просто: щоб отримати право складання ПН, відокремлений підрозділ має самостійно здійснювати постачання товарів/послуг та проводити розрахунки з постачальниками/споживачами. Із цього випливає, що відокремлений підрозділ повинен мати власний поточний рахунок. Можливість відкриття юридичною особою рахунків в установах банків через свої відокремлені підрозділи передбачена п. 4 ст. 64 ГКУ.

Отже, якщо усе сходиться, можна ставити питання про делегування права складання ПН.

Технічні аспекти делегування

Коли рішення прийнято, потрібно діяти. Пропонуємо таку послідовність кроків.

Крок 1 Наказом по підприємству потрібно:

  • засвідчити рішення про делегування відокремленим підрозділам права складання ПН/РК;
  • присвоїти їм окремі цифрові номери3(як того вимагає п. 1 Порядку № 1307);
  • визначити працівників, яким буде делеговано право підписання ПН/РК.

Поле ПН, яке відведене для зазначення номера філії, передбачає не більше 4 знаків. Номер філії може мати виключно цифрове значення та не має містити жодних інших знаків та символів (п. 4 Порядку № 1307).

Крок 2 Згідно з п. 10 Порядку № 12464необхідно звернутися до АЦСК5та отримати для працівників, яким делегується право підписання ПН/РК, засоби ЕЦП6.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.

Акредитований центр сертифікації ключів.

Електронний цифровий підпис.

Після цього потрібно подати органу ДФС за основним місцем обліку посилені сертифікати ЕЦП зазначених працівників. У категорії 135.03 ЗІР фіскали нагадують, що технічно це здійснюється відповідно до п. 11 розд. ІІІ Порядку № 5577шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді. Форма повідомлення визначена у додатку 2 до Порядку № 557 (код форми електронного документа J1391103).

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом МФУ від 06.06.2017 р. № 557.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо платник ПДВ змінив місцезнаходження, але сплата відповідних податків та зборів до закінчення поточного бюджетного року здійснюється за місцем попередньої реєстрації, то подавати посилені сертифікати ЕЦП необхідно до ДФС за неосновним місцем обліку (за місцем попередньої реєстрації).

Крок 3 Про своє рішення необхідно повідомити податківців. Згідно з п. 9 розд. ІІІ Порядку № 218повідомлення про делегування відокремленим підрозділам права складання ПН/РК подається платниками разом з декларацією за перший звітний період року і надалі разом з декларацією за той звітний період, у якому відбулися зміни у переліку відокремлених підрозділів.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21.

З цього можна зробити такі висновки:

  • вперше прийняти рішення про делегування відокремленим підрозділам права складання ПН/РК необхідно на початку року, адже потрібно встигнути своєчасно надати повідомлення податківцям (місячним платникам ПДВ — до 20 лютого, квартальникам — до 10 травня відповідного року);
  • упродовж року можна оновлювати перелік відокремлених підрозділів;
  • освіжати пам’ять податківців доцільно щорічно, направляючи відповідне повідомлення з актуальними даними разом з декларацією за перший звітний період року.

Форма повідомлення про делегування відокремленим підрозділам права складання ПН/РК наведена у додатку 2 до Порядку № 21. Повідомлення, зокрема, містить таку графу для заповнення, як «Код за ЄДРПОУ філії (структурного підрозділу)». Тож делегувати право складання ПН підрозділам, відомості про які не містяться у ЄДР, не вийде, про що фіскали також повідомили в ІПК ДФС від 20.04.2018 р. № 1812/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

ВАЖЛИВО! У самій декларації з ПДВ в табличці «Відмітка про подання до декларації» потрібно проставити позначку щодо подання повідомлення про делегування відокремленим підрозділам права складання ПН/РК. При цьому повідомлення не є додатком до декларації та подається окремим документом (код форми електронного документа J0215620).

Правила складання «делегованих» ПН/РК

Після проходження усіх процедур головне підприємство продовжуватиме складати ПН/РК за операціями, які здійснює від свого імені, як і раніше, за загальними правилами (абз. 3 п. 7 Порядку № 1307), а ось складання ПН/РК відокремленими підрозділами, яким делеговане таке право, відтепер матиме дещо інший порядок (див. таблицю).

Особливості заповнення деяких реквізитів ПН/РК відокремленими підрозділами

Поле ПН/РК

Особливості заповнення

«Постачальник (продавець)»

Зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник ПДВ, а через кому — найменування відокремленого підрозділу

«Індивідуальний податковий номер» та «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» постачальника (продавця)

Зазначаються дані головного підприємства — платника ПДВ

«номер філії» постачальника (продавця)

Зазначається цифровий номер відокремленого підрозділу

Крім того, слід пам’ятати, що і «вхідні» ПН/РК, які складатимуть контрагенти у разі постачання товарів/послуг на адресу відокремленого підрозділу, також мають містити реквізити про отримувача (покупця), заповнені в аналогічному порядку. Отже, постачальників варто повідомити про новину.

На практиці контрагенти часто-густо плутаються та не завжди вказують у ПН реквізити саме відокремленого підрозділу, а замість цього наводять дані головного підприємства. На наш погляд, така помилка не заважає ідентифікувати покупця, адже і головне підприємство, і відокремлений підрозділ мають спільний ІПН. На захист у цьому разі стає абз. 11 п. 201.10 ПКУ. Тож якщо ПН не має інших істотних недоліків та пройшла реєстрацію у ЄРПН, то ПК нічого не загрожує (абз. 3 п. 201.10 ПКУ). Проте непорозуміння з фіскалами все ж таки можливі9. Отже, обережним платникам краще виправити ситуацію за допомогою РК.

Підписання «делегованих» ПН/РК відбувається у такому порядку: спочатку накладається ЕЦП посадової особи, якій делеговано право підпису, а потім ЕЦП, який за правовим статусом прирівнюється до печатки платника ПДВ (п. 10 Порядку № 1246).

Реєстрація «делегованих» ПН/РК у ЄРПН відбувається за загальними правилами.

І ще одна цікавинка, про яку хотілося б згадати. Відповідно до п. 6 Порядку № 1307 номер ПН складається з двох частин: у першій частині вказують порядковий номер, а в другій частині після знаку дробу — код («сільгоспкод» або код за угодою про розподіл продукції). Отже, номер ПН не містить номера відокремленого підрозділу. Проте під час складання РК до ПН, складеної відокремленим підрозділом, ситуація дивним чином змінюється. Сама форма РК передбачає зазначення номера ПН, яка коригується, і такий номер чомусь містить вже три частини: дві з яких — це ті, що передбачені п. 6 Порядку № 1307, а ще одна — це номер відокремленого підрозділу. З якого дива «розширили» склад номера ПН, не зрозуміло, проте якщо тут не вказати номер відокремленого підрозділу, система просто не побачить ПН, яка коригується, та відхилить реєстрацію РК. Тож будьте уважними!

І ще деякі нюанси

Нюанс 1. Якщо між головним підприємством та відокремлений підрозділом здійснюються операції з постачання товарів (робіт, послуг, необоротних активів), то такі операції не підлягають оподаткуванню ПДВ, оскільки відбуваються у межах однієї юридичної особи (одного платника податку), тож складати ПН не потрібно (категорія 101.04. ЗІР).

Нюанс 2. Якщо юридична особа — платник ПДВ має у своєму складі відокремлені підрозділи, але не бачить необхідності делегувати їм право складання ПН, то цього можна не робити. У такому разі під час здійснення відокремленими підрозділами оподатковуваних ПДВ операцій ПН необхідно складати у загальному порядку і не зазначати жодних додаткових реквізитів, таких як номер та назва підрозділу. Про це податківці справедливо зазначають у консультації з категорії 101.16 ЗІР та у листі ДФС від 27.04.2016 р. № 9524/6/99-95-42-01-15.

Нюанс 3. Якщо реєстрація юридичної особи як платника ПДВ анулюється, відокремлений підрозділ автоматично втрачає делеговане право на складання ПН (категорія 101.02 ЗІР).

Нюанс 4. Порядком № 1307 прямо не зазначено, як припинити делеговане відокремленому підрозділу право на складання ПН. Проте вбачається, що достатньо надати податківцям разом з черговою декларацією з ПДВ повідомлення, де не зазначати той підрозділ, якого необхідно позбавити делегованого права. Якщо ж прийнято рішення взагалі відмовитися від складання ПН на рівні відокремлених підрозділів, доцільно або впродовж року подавати пусте повідомлення, або взагалі не подавати повідомлення разом з декларацією з ПДВ за перший звітний період року.

Нюанс 5. Після того як відокремлений підрозділ втратить делеговане право складання ПН/РК, може виникнути необхідність відкоригувати ПН, складені ним раніше (коли підрозділ ще мав таке право). У цьому разі скласти та зареєструвати РК зможе головне підприємство.

Не ватро турбуватись і постачальникам, які виписували ПН на адресу відокремленого підрозділу. Якщо після втрати таким підрозділом права на складання ПН/РК виникне необхідність скласти «зменшуючий» РК, зареєструвати його в ЄРПН матиме головне підприємство10.

Світлана Куртенок, бухгалтер-експерт

Календар бухгал­тера
19.07.19

ЄСВ «за себе» за ІІ квартал 2019 року (ФОП-єдинниками)

Авансовий внесок з ЄП за липень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

22.07.19

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку