Статті

Т

Транзит: виправлення помилок vs зміна оцінок

При переході на МСФЗ у звітності компаній зазвичай з’являються так звані «трансформаційні» коригування. На виникнення таких коригувань впливає два чинники: зміна облікової політики та виправлення помилок, що були виявлені в процесі трансформації звітності.

05 лютого, 2019

Статтю взято з журналу "Практика МСФЗ"

Б. Фіціар, податковий радник
 

Параграф 24 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» вимагає подати у складі першої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами, узгодження статей власного капіталу та загального сукупного прибутку (доходу). При цьому параграф 26 того ж стандарту спеціально наголошує: якщо суб’єкту господарювання стає відомо про помилки, допущені у звітності, складеній за попередніми стандартами, в узгодженнях, що їх вимагає параграф 24, слід розрізняти виправлення цих помилок і зміни в облікових політиках.

Таким чином, всі помилки, які будуть виявлені при трансформації, мають бути подані і описані окремо у примітках до першого МСФЗ-звіту.

Тут слід взяти до уваги особливості чинної української системи оподаткування прибутку підприємств, яка тісно пов’язана з показником фінансового результату за даними бухобліку. Наведемо приклад.

ПРИКЛАД.
Українська компанія складає першу МСФЗ-звітність за 2018 рік.
ПСБО-звіт за 2017 рік піддається трансформації.
У процесі трансформації серед іншого було встановлено, що в ПСБО-звіті за 2017 рік відсутнє забезпечення під виконання гарантійних зобов’язань.
Підприємство у 2017 році здійснювало продажі за контрактами, в яких покупцям надавалися певні гарантії якості продукції. Попередній досвід подібних продажів свідчить, що інколи підприємство несло витрати на ремонт проданої продукції, яка виходила з ладу в межах гарантійних строків. Зважаючи на вимоги п. 13 ПСБО 11 «Зобов’язання», підприємство за таких обставин мало б в оціночній сумі сформувати відповідне забезпечення в пасиві свого балансу.

Якщо при трансформації виправити цю помилку, то:

  1. в обліку виникне трансформаційна проводка Дт 44 Кт 47, яка відображатиме створення гарантійного забезпечення станом на 01.01.2017 р. (дата переходу на МСФЗ) та на 31.12.2017 р. (кінець порівняльного періоду),
  2. у примітках до фінансового звіту за 2018 рік відповідні суми будуть подані як результати виправлення помилок.

Відповідно до п.п. 139.1.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування повинен збільшитися на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Симетричне податкове коригування (зменшення оподатковуваного фінрезультату) виникає при використанні забезпечень (п.п. 139.1.2 ПКУ).

Якщо трансформаційні бухкоригування фіксують наявність бухгалтерської помилки при створенні забезпечення, то така помилка автоматично позначається на податковому обліку. Тобто перед керівництвом підприємства постає додаткова проблема — виправлення помилки в оподаткуванні прибутку попередніх періодів. Адже суми створення та використання гарантійного забезпечення мали б включатися у відповідні рядки Додатка РІ до декларації з податку на прибуток. Отже, трансформаційні коригування звіту призводить до необхідності фіскальних коригувань. Фінансові наслідки таких виправлень інколи можуть бути доволі відчутними.

Чи може підприємство запобігти такому розвитку подій?

Ми б звернули увагу на те, що суми забезпечень мають оціночну природу. В п. 14 ПСБО 11 зазначається, що забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Якщо, наприклад, керівництво підприємства у 2017 році було налаштоване оптимістично в питанні оцінки рівня якості своєї продукції, то за його оцінками ймовірність зменшення ресурсів підприємства (понесення гарантійних витрат) могла бути дуже малою. Отже, забезпечення під майбутні гарантійні витрати не створювалося не через помилку бухгалтера, а через невиконання умов його створення.

У разі, коли підприємство, скажімо, продавало у 2017 році новий (або оновлений) вид продукції, у підприємства ще не було досвіду гарантійних повернень, і через це керівництво могло дійти висновку, що оцінка майбутніх гарантійних витрат не могла бути розрахунково визначена. За таких обставин відповідне забезпечення за кредитом рахунку 47 не створювалося не внаслідок помилки бухгалтера, а через недотримання критеріїв його визнання.

Тут ми маємо справу з переведенням проблеми із площини виправлення бухгалтерської помилки в площину зміни облікової оцінки. Така зміна акцентів може дещо пом’якшити фіскальні ускладнення МСФЗ-транзиту. Адже згідно з параграфом 14 МСФЗ 1 попередні оцінки суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ повинні узгоджуватися з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за попередніми стандартами (після коригувань для відображення будь-якої різниці в облікових політиках), якщо немає об’єктивного свідчення, що ці попередні оцінки були помилкові. Фактично це — заборона на судження «заднім числом». Доведення помилковості попередніх оцінок — справа зазвичай складна і, чесно кажучи, невдячна. Якщо «об’єктивні свідчення» про помилковість занадто оптимістичних оцінок керівництва відсутні, підстав для зміни таких оцінок при переході на МСФЗ немає. Тому головбух не повинен нараховувати забезпечення, виходячи з більш песимістичних оцінок, у трансформованій звітності за 2017 рік.

Алгоритм зміни бухгалтерських акцентів у поясненні причини відсутності гарантійних забезпечень може бути ефективним тільки в разі, якщо такі пояснення будуть переконливими для аудиторів. Якщо аудитори поставляться до ситуації з розумінням, і не стануть наполягати на виправленні помилки, то фіскальні втрати підприємства від переходу на МСФЗ можуть бути мінімізовані.

Календар бухгал­тера
19.07.19

ЄСВ «за себе» за ІІ квартал 2019 року (ФОП-єдинниками)

Авансовий внесок з ЄП за липень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

22.07.19

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку