Статті

К

Комплексний платіж: визнання доходу

Підприємство отримало комплексний платіж: єдиною сумою сплачено вартість кількох партій різних видів продукції.
Відвантаження продукції відбувається в різних звітних періодах.
Як правильно відобразити у бухгалтерському обліку доходи від таких операцій?

04 лютого, 2019

Статтю взято з журналу "Практика МСФЗ"

М. Боруля, старший рахівник

 

Необхідність розподілу комплексного платежу між різними складовими операції передбачена як у системі ПСБО, так і в системі МСФЗ. Втім, національний стандарт ПСБО 15 «Дохід» базується на дещо застарілих настановах МСБО 18 «Дохід», який цього року було скасовано. Основні критерії визнання доходу від продажу товарів та послуг наведені в п. 8 та п. 10 ПСБО 15. Зверніть увагу: п. 5 ПСБО 15 вказує, що критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції, але ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції, якщо це випливає із суті такої господарської операції. Отже, якщо покупець розрахувався однією сумою за різні товари та/або послуги, то продавець повинен розподілити у своєму обліку загальну суму єдиного платежу на такі товари/послуги й застосувати критерії визнання доходу до кожної зі складових частин операції. На жаль, ПСБО 15 не пропонує бухгалтерам конкретних методик відповідного розподілу.

У цьому сенсі набагато зручнішим для головбуха буде новий міжнародній стандарт з визнання доходу — МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». У параграфі 31 МСФЗ 15 зазначено, що продавець визнає дохід, коли (або у міру того, як) суб’єкт господарювання задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний актив клієнту. Тобто дохід визнається тоді, коли продавець виконує свої договірні обіцянки. Якщо на дату балансу продавець виконав не всі свої договірні зобов’язання перед покупцем, то на відповідну суму дохід не може бути визнано, а отримані від покупця платежі на відповідні суми будуть визнані в балансі продавця кредиторською заборгованістю (контрактним зобов’язанням).

Якщо за договором покупцю надано кілька обіцянок, головбух продавця має всі ці обіцянки (зобов’язання щодо виконання) ідентифікувати, оцінити (розподілити загальну суму операції на кожний компонент) і визнати дохід за кожною обіцяною операцією окремо, виходячи з аналізу її суті.

Загальні методичні прийоми наведено в параграфах 76–80 МСФЗ 15, що описують розподіл на основі окремо взятих цін продажу. У додатку А до МСФЗ 15 зазначено, що окремо взята ціна продажу товару або послуги (stand-alone selling price of a good or service) — це ціна, за якою суб’єкт господарювання продав би обіцяний товар або послуги клієнтові окремо.

Ілюстративні приклади доМСФЗ 15 у параграфах 164–166 наводять такий варіант розподілу загальної договірної суми між окремими зобов’язаннями щодо виконання:

 

ПРИКЛАД. Підприємство продає товари А, В і С на загальну суму 100 валютних одиниць (ВО).

Продавець погашає свої зобов’язання щодо виконання поставок за компонентами А, В і С у різні моменти часу.

Продавець регулярно реалізує товар А окремо іншим покупцям. Тому інформація про окремо взяту ціну його продажу у бухгалтера наявна. Інформація про окремі ціни на товари В і С відкрито не спостерігається. Отже, підприємство-продавець мусить звернутися до оціночних методів.

До товару В застосовується підхід скоригованої оцінки ринку (аdjusted market assessment approach), а до товару С застосовується підхід «очікувані витрати плюс маржа» (expected cost plus a margin approach).

У результаті проведеного аналізу встановлено такі окремі ціни на товари (див. табл. 1).

Таблиця 1. Окремі ціни на товари

Товар

Ціна окремого продажу, ВО

Метод оцінки

А

50

Пряме спостереження
(параграф 77 МСФЗ 15)

В

25

Скоригована оцінка ринку
(параграф 79(а)
МСФЗ 15)

С

75

Очікувані витрати плюс маржа
(параграф 79(б) МСФЗ 15)

Разом

150

Х

Таким чином, за одночасну закупівлю товарів А, В та С покупець отримав загальну знижку в сумі 50 ВО (150 ВО 100 ВО). Аналізом не встановлено, що ця знижка стосується якогось конкретного компонента продажу. Розподіл єдиної суми операції виглядатиме так, як показано у табл. 2.

Таблиця 2. Розподіл суми операції

Товар

Розподілена ціна операції, ВО

Розрахунок

А

33

(50 : 150 ) × 100

В

17

(25 : 150) × 100

С

50

(75 : 150) × 100

Разом

100

Х

Доходи фіксуватимуться окремо за кожним компонентом тоді, коли продавець погашатиме свої зобов’язання щодо відвантаження товару А, товару В та товару С.

Припустимо, що сума 100 ВО отримана продавцем у січні 2018 року.

Товар А відвантажено покупцю в травні 2018 року, товар В — в жовтні 2018 року, а товар С — в лютому 2019 року. Кореспонденція рахунків з визнання доходу наведена у табл. 3.

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків з визнання доходу

Дебет

Кредит

Сума, ВО

Період

31

68

100

січень 2018 року

68

70

33

травень 2018 року

68

70

17

жовтень 2018 року

68

70

50

лютий 2019 року

Календар бухгал­тера

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку