Статті

О

Обмеження роботи близьких осіб у ЗОЗ

Добрий день! Я працюю головним лікарем у лікарні. Мій брат влаштовується до нас лікарем-хірургом. Проте мене попередили, що це буде порушенням антикорупційного законодавства. Чи дійсно це так?

Cтаттю взято з газети  "Медична бухгалтерія"№3
 
Тетяна Кондратенко, юрист газети

Робота близьких осіб Для початку з’ясуймо, звідки ростуть ноги в цього попередження.

Дійсно, відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону № 17001 особи, зазначені у підпунктах «а», «в» – «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Хто такі близькі особи? Відповідь на це запитання також знайдемо в Законі № 1700.

ЦИТАТА. «Близькі особи — особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта».

(ч. 1 ст. 1 Закону № 1700)

А прямим підпорядкуванням є відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням (ч. 1 ст. 1 Закону № 1700).

Яких же осіб зазначено в підпунктах, на які поширюється заборона? Це, зокрема, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

А ось посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров’я належать до категорії, передбаченої в підпункті «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1700, тобто це посадові особи юридичних осіб публічного права. Отже, на працівників закладів охорони здоров’я, в тому числі і посадових осіб, не поширюється антикорупційне обмеження щодо роботи близьких осіб на посадах безпосередньої підпорядкованості.

Закон № 32062, який був попередником згаданого вище Закону, поширював обмеження щодо роботи близьких осіб і на посадових осіб юридичних осіб публічного права. Хоча працівники в галузі охорони здоров’я, були винятком із цього положення (ч. 1 ст. 9 Закону № 3206).

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

Конфлікт інтересів Отже, ми з’ясували, що в закладах охорони здоров’я близькі особи можуть підпорядковуватися одна одній. Проте тут виникає інша проблема. У такому разі може статися конфлікт інтересів. Мін’юст у своєму листі від 25.06.2015 р. № 16305-0-26-15/11 роз’яснив, що реальний чи потенційний конфлікт інтересів може виникнути й за відсутності прямого підпорядкування.

Насамперед необхідно визначитися з наведеними термінами.

ЦИТАТА. «Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень».

(ч. 1 ст. 1 Закону № 1700)

Ключем до визначення обох видів конфлікту інтересів є поняття приватного інтересу.

ЦИТАТА. «Приватний інтерес — будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях».

(ч. 1 ст. 1 Закону № 1700)

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону № 1700 посадові особи ЗОЗ зобов’язані, з-поміж іншого, вживати заходів щодо недопущення виникнення реального і потенційного конфліктів інтересів.

Зокрема, такі особи мають:

  • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;
  • не вчиняти дій та не ухвалювати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Відповідний керівник зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня отримання такого повідомлення вжити заходів для врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомити особу.

ДО ВІДОМА. Якщо особа має сумніви щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона зобов’язана звернутися по роз’яснення до територіального органу НАЗК.

Способи врегулювання конфлікту Закон № 1700 встановлює два види врегулювання конфлікту інтересів:

  • самостійний;
  • зовнішній.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюють таким способом:

1) усувають особу від виконання завдання, вчинення дій, ухвалення рішення чи участі в його ухваленні в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосовують зовнішній контроль за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи ухваленням рішень;

3) обмежують доступ особи до певної інформації;

4) переглядають обсяг службових повноважень особи;

5) переводять особу на іншу посаду;

6) звільняють особу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Врегульовуючи ситуацію прямого підпорядкування близьких осіб, переведення можуть застосувати як до тієї особи, яка перебуває в прямому підпорядкуванні, так і до тієї особи, в якої в прямому підпорядкуванні перебуває близька особа. Натомість у разі неможливості переведення звільненню підлягає особа, яка перебуває в підпорядкуванні(Методичні рекомендації № 8393).

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 р. № 839.

Самостійно врегулювати конфлікт можна через позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади.

Відповідальність За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадову особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Зокрема, карають за:

  • неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів;
  • вчинення дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
  • будь-яку з наведених вище дію, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення.

Отже, законодавство не забороняє, аби в ЗОЗ працювало кілька близьких осіб із прямим підпорядкуванням, проте клопоту в такому разі у вас побільшає.

 

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку