Статті

Н

Надання в оренду приміщень закладів освіти: є певні послаблення, проте з одним «але»…

(коментар до Закону України «Про внесення зміни до ст. 80 Закону України “Про освіту” щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти» від 20.12.2018 р. № 2661-VIII)

28 січня, 2019
Тема: Освіта

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№4
 
Людмила Сабадаш, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Закон, що коментується, набрав чинності 19.01.2019 р. Ним до ст. 80 Закону про освіту1 внесено зміни, якими відкориговано умови надання в оренду майна, що перебуває на балансі закладів освіти.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIІІ.

Одразу зазначимо: зміни несуттєві. Передати майно закладів освіти в оренду, наприклад, для розміщення ресторану чи пункту продажу лотерей (незважаючи на високий відсоток орендної плати, а отже, і отримання непоганого доходу) не вдасться. Головним завданням змін є забезпечення якості освітнього процесу та обслуговування його учасників. І якщо заклад сам не забезпечує якихось його складових, то доповнити комплекс може сторонній суб’єкт відповідного напрямку діяльності, займаючи при цьому приміщення закладу освіти на умовах оренди. Про що йдеться? Далі розповімо детальніше.

Як було? Донедавна в ч. 4 ст. 80 Закону про освіту (а до того — в ч. 5 ст. 63 «старого» Закону про освіту2) було вказано, що об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. Тобто заклад освіти (суб’єкт управління майном) не міг надавати в оренду приміщення, які перебувають на балансі закладу освіти, для не освітніх цілей.

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII (втратив чинність).

Так, наприклад, здавання приміщення спортзалу загальноосвітнього закладу освіти в оренду для проведення занять з боксу чи інших видів спорту «вписується» у межі освітнього призначення. Хоча це і не основний навчальний процес, але належить до фізичного виховання, яке є однією з його складових. А от розміщення на території закладу освіти, наприклад, відділення банку — ні. Тому надавати в оренду приміщення з такою метою забороняється (див. наприклад, постанову Вищого господарського суду України від 25.10.2017 р. № 904/1530/16).

Що змінилося? Законом, що коментується, викладено в новій редакції ч. 4 ст. 80 Закону про освіту. Тепер закладам освіти (суб’єктам управління майном) дозволено надання приміщень закладів освіти в оренду, але, як ми вже зазначили, лише для певних цілей.

ЦИТАТА. «Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства».

(оновлена ч. 4 ст. 80 Закону про освіту)

Тобто в разі неможливості всебічно забезпечити освітній процес заклад освіти (суб’єкт управління майном) вправі здавати в оренду приміщення для забезпечення освітніх потреб та обслуговування осіб, які навчаються в закладі.

Які потреби можна віднести до таких, що не можуть бути забезпечені самим закладом освіти? Питання доволі цікаве, і від його вирішення залежить те, для яких цілей можна здавати в оренду приміщення.

Розбираючи це питання, можна звернутися до постанови № 7963. Нею затверджено послуги, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності. Тобто якщо послуги для забезпечення освітнього процесу не виходять за межі постанови № 796, то заклад освіти (суб’єкт управління майном) вправі надати в оренду приміщення закладу тим, хто ці послуги зможе надати. Тобто, якщо в оренду передається майно для надання виключно освітніх послуг, то проблем немає.

Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 р. № 796.

Однак є послуги, які надаються іншими суб'єктами і виходять за межі постанови № 796. Вони можуть і не мати безпосереднього відношення до освітнього процесу, але можуть значно полегшити, удосконалити або зробити якісніше обслуговування учнів (студентів / вихованців) такого закладу освіти.

Йдеться про послуги з обслуговування учасників освітнього процесу. Коментованим Законом дано право надавати приміщення закладів освіти в оренду для надання таких послуг. При цьому, що мається на увазі, коментований Закон не уточнює. Немає переліку таких послуг і в інших нормативних актах.

Теоретично під таке «обслуговування» можуть потрапити чимало видів діяльності: і продаж навчальної літератури та канцтоварів, і заклади харчування (кафе, їдальні), і мовні та інші курси, і фотосалон, і навіть перукарня. Як же визначитися? Далі дамо кілька порад.

Втім, оскільки справа стосується бюджетних установ, тим більше закладів освіти, варто підійти до цього питання вкрай зважено і чітко розібратися в тому, які ж саме послуги належать до послуг забезпечення освітнього процесу й обслуговування його учасників і разом з тим не суперечать іншим нормативним виняткам та обмеженням.

Погодження Як випливає з оновленої ч. 4 ст. 80 Закону про освіту, приміщення може бути передано в оренду з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном.

Що мається на увазі? Якщо читати буквально, то заклад освіти перш ніж передати приміщення в оренду, має узгодити це питання з органом управління.

Однак, на наш погляд, тут йде відсилання до орендного законодавства, яке передбачає необхідність узгодження договору оренди з органом управління (ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII).

Надалі, вже при передачі майна в оренду та укладенні договору оренди, зафіксувати мету використання орендарем приміщення закладу освіти потрібно у договорі оренди (п. 1.2 Типового договору4).

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затверджений наказом ФДМУ від 23.08.2000 р. № 1774.

Варіанти послуг Звісно, до надання в оренду майна закладів освіти потрібно поставитися з усією серйозністю, адже досконалого механізму цього процесу немає. Тож, на нашу думку, слід врахувати щонайменше два фактори.

По-перше, допускаючи на територію та в приміщення закладу освіти стороннього суб’єкта, не варто забувати, що в закладі навчаються діти (скільки б їм не було років: 3 чи 20). І саме заклад несе відповідальність за їх безпеку під час навчального процесу. Тож необхідно враховувати, які сторонні особи матимуть доступ на територію закладу у зв’язку з розміщенням у ньому певного об’єкта.

По-друге, розташування об’єкта на умовах оренди в закладі освіти має саме сприяти освітньому процесу й покращувати умови для навчання у закладі його відвідувачам, а не створювати якісь незручності. Усі ці моменти необхідно передбачити при наданні майна в оренду й відобразити в договорі оренди.

Далі розберемося з логікою підбору найпоширеніших послуг, які повинні забезпечувати освітній процес.

1. Приватний логопедичний кабінет. Посада вчителя-логопеда передбачена лише у закладах, у яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах або групах. Якщо приміщення закладу освіти придатне для оренди з цією метою, і є потенційний орендар, чому б не забезпечити заклад логопедичним кабінетом. І закладу користь — орендна плата, і батькам не потрібно шукати фахівця деінде — можна відвідати його прямо у закладі.

2. Буфет. Якщо їдальні в закладі немає, і штатним розписом, відповідно, не передбачений персонал для неї, доцільно здати в оренду приміщення для організації точки дрібної торгівлі. Це може бути як їдальня, так і буфет.

НЮАНС. Відповідно до абз. 2 Правил № 8545 на території закладів освіти забороняється роздрібна торгівля алкогольними напоями. Звісно, нікому не спаде на думку доводити необхідність цієї продукції у навчальному процесі, проте нагадати про цю норму все ж потрібно. Тобто у разі прийняття рішення про передання в оренду приміщення закладу освіти також варто з’ясувати, чи не суперечить мета використання орендарем приміщення нормам освітніх закладів взагалі.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30.07.1996 р. № 854.

3. Бібліотека. Положеннями про заклади освіти передбачається функціонування бібліотек у самих закладах освіти. Проте забезпечувати навчальний процес може і районна чи міська бібліотека. Тому підстав для ненадання в оренду приміщення для бібліотеки немає.

4. Реалізація непродовольчих товарів. Якщо доцільність реалізації на території закладів освіти продовольчих товарів можна довести, то здавання в оренду приміщень для реалізації непродовольчих товарів викликає сумніви. Підтвердженням цьому є постанова Вищого господарського суду України від 24.11.2015 р. № 907/323/15, де чітко зазначено, що оренда приміщення закладу освіти з метою реалізації непродовольчих товарів є використанням приміщення не за освітнім призначенням. Попри те, що згадана вище постанова ухвалена задовго до прийняття Закону, що коментується, оренда приміщень закладів освіти з метою реалізації непродовольчих товарів не зовсім підпадає під забезпечення освітнього процесу і сьогодні. Але все залежить від категорії непродовольчих товарів та їх здатності вплинути на якість обслуговування учасників освітнього процесу. Наприклад, ті ж канцтовари чи література або засоби гігієни.

Відповідальність Представництво інтересів дітей та держави в суді у сфері користування та розпорядження органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування майном, землями навчальних закладів відповідно до п. 4 наказу Генерального прокурора України № 16гн6 є одним із пріоритетних напрямків роботи органів прокуратури.

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» від 6 грудня 2014 року № 16гн.

Тобто прокурор вправі здійснювати представницьку діяльність щодо захисту інтересів держави у сфері оренди майна державних і комунальних закладів освіти. У зв’язку з цим прокурор може звернутися до суду і, спираючись на ч. 1–3, 5, 6 ст. 203 та ч. 1 ст. 215 ЦКУ7, вимагати визнання договору оренди недійсним у зв’язку із використанням приміщення об’єкта освіти не за призначенням.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Відповідно до ст. 216 ЦКУ недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. Тобто в разі визнання договору оренди недійсним кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього договору, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

А це вже проблема. Якщо орендар у зв’язку із визнанням недійсним договору оренди приміщення зобов’язаний звільнити приміщення, що є предметом вказаного договору, то заклад освіти має повернути кошти, одержані за використання майна, і відшкодування плати за комунальні послуги. І це можуть бути різні бюджетні періоди. Може так статися, що на цьому відповідальність за порушення не закінчиться. Посадові особи, які перевищили свої службові повноваження та уклали неправомірний договір оренди, можуть бути притягнуті і до кримінальної відповідальності.

Отже, з набуттям чинності Законом, що коментується, можливостей передати в оренду майно закладів освіти стало дещо більше. Головне — підійти до цього питання виважено й обґрунтувати доцільність своїх дій.

Календар бухгал­тера

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку