Статті

«

«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Розрахунок відпускних/компенсації суміснику, якщо в розрахунковому періоді є дні неоплаченої тимчасової непрацездатності, — рекомендації Мінекономіки

На думку ПФУ, з 1 січня 2023 року лікарняні/декретні працівнику нараховують за одним місцем роботи, зазвичай за основним місцем роботи. Ми подумали про можливі ситуації, які можуть виникнути, і запитали у Мінекономіки, як це позначиться на розрахунку відпускних/компенсації відпускних. І маємо відповідь Мінекономіки у листі від 17.02.2023 р. № 4707-05/6762-07.
​У цьому матеріалі розглянемо, як розрахувати відпускні/компенсацію відпускних працівнику (частіше це буде за сумісництвом), якщо в розрахунковому періоді є дні неоплаченої тимчасової непрацездатності чи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Суть проблеми

З 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону про соцстрахуванняПро ці зміни ми писали у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 1/2023, с. 19.

Пенсійний фонд України, роз’яснюючи застосування норми абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону про соцстрахування з 01.01.2023 р. (наприклад, у листах від 16.01.2023 р. № 1468-1025/Я-03/8-2800/23, від 24.01.2023 р. № 2371-2159/Я-03/8-2800/23 та від 26.01.2023 р. № 2748-2294/К-03/8-2800/23; див. газету «Зарплата та кадрова справа», № 2/2023, с. 13), вказує на можливість оплати лікарняних та декретних лише за одним з місць роботи. При цьому, на думку Пенсійного фонду України, допомога призначається та надається за основним місцем роботи (діяльності), і тільки в разі нереалізації застрахованою особою права на таку допомогу вона надається за місцем роботи за сумісництвом (наймом), причому за одним таким місцем роботи за сумісництвом (якщо їх декілька).

Якщо листок непрацездатності має бути оплачений лише за одним місцем роботи, то виникають запитання: чим є дні відсутності на роботі за іншими місцями роботи, де не нараховують оплату? Чи виключати їх у майбутньому як невідпрацьовані дні згідно із законодавством (тимчасова непрацездатність, хоча і неоплачувана) відповідно до абз. 6 п. 2 Порядку № 100, коли працівник піде у відпустку чи буде нараховуватися компенсація відпускних? Ми направили запит Мінекономіки й отримали його рекомендації.

Що радить Мінекономіки?

Мінекономіки у листі від 17.02.2023 р. № 4707-05/6762-07, що є відповіддю на запит нашої редакції, вважає такі неоплачені дні тимчасовою непрацездатністю та радить виключати ці дні з розрахунку, керуючись абз. 6 п. 2 Порядку № 100.

ЦИТАТА. «Міністерство економіки України розглянуло лист Видавничої групи «АС» <…> та в межах компетенції щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані відпустки повідомляє.

Відповідно до абзацу першого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (зі змінами) (далі — Порядок), нарахування середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористану відпустку проводиться виходячи з виплат за останні дванадцять календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористану відпустку.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Абзацом першим пункту 3 Порядку передбачено, що при обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 Порядку.

Також абзацом четвертим пункту 3 Порядку встановлено, що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час відпусток, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Водночас, враховуючи положення абзацу шостого пункту 2 Порядку, якщо згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону України від 21.09.2022 № 2620-ІХ) допомога по тимчасовій непрацездатності не нараховувалася, то період тимчасової непрацездатності виключається з розрахункового періоду при нарахуванні середньої заробітної плати у всіх випадках її обчислення згідно з положеннями Порядку.

Відповідно до пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки дванадцять місяців або за фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. Із розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, встановлені законодавством (стаття 73 Кодексу законів про працю України). Отриманий результат множиться на число календарних днів відпустки.

Разом з тим зазначаємо, що згідно з частиною шостою статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який набрав чинності 24.03.2022, у період дії воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю України не застосовуються».

(лист Мінекономіки від 17.02.2023 р. № 4707-05/6762-07витяг)

Позиція редакції

Погоджуємося з рекомендаціями Мінекономіки щодо правомірності застосування абз. 6 п. 2 Порядку № 100Якщо прийняти позицію ПФУ щодо неоплати днів тимчасової непрацездатності починаючи з шостого дня хвороби працівника та в інших випадках, коли не оплачуються дні тимчасової непрацездатності та відпустки по вагітності та пологах, то, дійсно, при розрахунку середньоденної зарплати для нарахування відпускних чи компенсації відпускних такі неоплачені дні слід виключити з розрахунку. В цьому випадку зарплата не зберігається відповідно до норм законодавства — зокрема, керуючись позицією ПФУ — на підставі норми абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону про соцстрахування. Тому і маємо підстави для застосування цієї норми.

Для зручності наведемо формулу для розрахунку середньоденної зарплати (ЗПср) (зокрема з нюансами на час війни) для нарахування відпускних та компенсації відпускних відповідно до норм Порядку № 100:

ЗПср =

ЗП

,

365 (366) − С − Д НЕРОБ −Д відсутні дані

де ЗП — сума нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період; далі — РП) (п. 3 Порядку № 100). Виплати, що не враховують, зазначені у п. 4 Порядку № 100. Зважайте на особливий порядок врахування премій та інших заохочувальних виплат (деталі у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 18/2021, с. 7 та № 9/2022, с. 3);

365 (366) — кількість календарних днів розрахункового періоду. Беремо 365 к. дн. або 366 к. дн. (якщо у робочий рік входить 29 лютого), якщо розрахунковий період (РП) становить 12 календарних місяців. Якщо РП менше 12 місяців, то беруть кількість календарних днів, що припали на такий РП;

С — святкові та неробочі дні, встановлені законодавством (ст. 73 КЗпП), що припадають на РП і такими залишилися. При цьому під час воєнного стану починаючи з 24.03.2022 р. святкові та неробочі дні, які передбачені ст. 73 КЗпП, скасовано1. Кількість календарних днів, які виключаємо, залежно від меж РП наведено у графі 4 довідника у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 4/2023, с. 26;

Деталі у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 9/2022, с. 31.

ДНЕРОБ — кількість календарних днів, коли працівник згідно з чинним законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). До показника ДНЕРОБ можемо віднести такі дні:

1) коли за працівником не зберігався заробіток:

  • дні, що припадають на неоплачуваний період тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами відповідно до норм абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону про соцстрахування (коментована сьогодні ситуація);
  • дні, що припадають на неоплачуваний період тимчасової непрацездатності через порушення режиму (див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 12/2021, с. 15);
  • призупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону № 2136);
  • дні військової служби без збереження середньої зарплати (з 19.07.2022 р. із ч. 3 ст. 119 КЗпП вилучено норму про збереження середнього заробітку);
  • відсторонення через невакцинацію проти COVID-19 (ст. 46 КЗпП);
  • відпустка без збереження зарплати, у тому числі «карантинна» чи «на час воєнного стану» (включаючи відпустку «для ВПО та біженців за кордон») та для догляду за дитиною до 6, 16 або 18 років (ст. 25 і 26 Закону про відпустки);
  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років;
  • робота в режимі неповного робочого тижня з ініціативи роботодавця, запроваджена відповідно до ст. 32 КЗпП (виключають невідпрацьовані робочі дні);

2) коли за працівником заробіток зберігався частково (наприклад, простій з оплатою 2/3 ставки чи іншою неповною оплатою);

Двідсутні дані — дні, за які відсутні дані про нараховану заробітну плату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Ці дні виключаємо при розрахунку середньої зарплати щодо подій, що настали з 29.04.2022 р. (деталі про останнє оновлення Порядку № 100 див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 9/2022, с. 3).

УВАГА! При відніманні днів у складі показників ДНЕРОБ та Двідсутні дані не відніміть двічі святкові та неробочі дні (якщо вони є), бо вони вже враховані у складі показника С.

Далі на прикладі покажемо нюанси розрахунку відпускних.

Приклад (у сумісника в РП є період неоплаченої тимчасової непрацездатності з 6 дня хвороби). Працівник, працевлаштований за сумісництвом, з 6 березня 2023 року бере щорічну основну відпустку на 14 к. дн. За березень 2022 року − лютий 2023 року нараховано виплати (ЗП) у сумі 100000,00 грн, які повністю включаються у розрахунок середньої зарплати. Крім того, з 1 по 21 лютого 2023 року працівник хворів (21 к. дн.). За цей період йому було оплачено лише 5 к. дн. хвороби за рахунок роботодавця (1500,00 грн)2, а з 6-го дня хвороби (16 к. дн.) допомога не оплачувалася за рахунок ПФУ, про що працівника було повідомлено.

Про оплату перших 5 днів хвороби для сумісників ми писали в газеті «Зарплата та кадрова справа», № 4/2023, с. 12.

Календарні дні тимчасової непрацездатності, які не оплачуються ПФУ (16 к. дн.), виключаємо з РП при розрахунку середньої зарплати у складі показника ДНЕРОБ. Підстава — абз. 6 п. 2 Порядку № 100 (як дні, коли працівник згідно з чинним законодавством (абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону про соцстрахування) не працював і за ним не зберігався заробіток).

На РП березень 2022 року − лютий 2023 року припав 1 святковий день (С) — 08.03.2022 р. (див. графу 4 довідника у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 4/2023, с. 26).

Середня зарплата для нарахування відпускних становить: (100000,00 грн + 1500,00 грн) : (365 к. дн. – 1 к. дн. − 16 к. дн.) = 291,67 грн.

Сума відпускних до нарахування: 291,67 грн × 14 к. дн. = 4083,38 грн.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку