Статті

Д

Досконалість не має меж! Зміни до форм податкової накладної, розрахунку коригування та Порядку їх заповнення

Мінфін наказом від 17.09.2018 р. № 763 (далі — наказ № 763) виклав у новій редакції форми ПН, РК та підкоригував Порядок їх складання.
Змін чимало, тож не будемо гаяти час та почнемо знайомство.

12 листопада, 2018
Тема: ПДВ

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 42/2018

Набрання чинності

Наказ № 763 набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім абз. 2 п. 6 та п. 8 змін до Порядку № 13071, які набирають чинності з 01.01.2020 р. У цих нормах йдеться про те, що ПН, складені за щоденним підсумком, заповнюються за загальними правилами. Зауважимо: зараз податківці дозволяють групувати номенклатуру в ПН. Як буде працювати ця норма у 2020 році — побачимо.

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307.

Наказ опублікували в «Офіційному віснику України» від 06.11.2018 р. № 85. Це означає, що заповнювати та реєструвати ПН/РК за новими формами, а також користуватися оновленим Порядком ви будете з 01.12.2018 р.

Відстрочення опублікування наказу піде на користь усім: платники ПДВ устигнуть ознайомитися та опанувати зміни, фіскальні органи, сподіваємося, — належним чином налаштують програмне забезпечення до цього часу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ПН/РК підлягають реєстрації у ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації (п. 3 Порядку № 1307). Тож якою б датою не були складені ПН/РК, після набрання чинності наказом № 763 вони повинні будуть відповідати оновленій формі, інакше система відмовиться їх реєструвати.

Тепер перейдемо до аналізу змін.

Нові реквізити

У ПН/РК передбачено нове поле для зазначення податкового номера платника податків (для юридичних осіб це код за ЄДРПОУ, а для фізичних осіб — реєстраційний номер облікової картки або у певних випадках паспортні дані).

Це нововведення вважаємо позитивним. Податковий номер сукупно з ІПН2дозволяє точніше ідентифікувати сторони операції, а отже, незначні помилки у назві покупця не будуть перешкодою для відображення ПК. Зауважимо: якщо продавцем чи покупцем виступає філіал, який діє від імені головного підприємства, то зазначати слід податковий номер головного підприємства — платника ПДВ.

Індивідуальний податковий номері.

Крім цього, у розд. Б табличної частини ПН/РК додали графу «Сума податку на додану вартість». Заповнюватися вона буде у гривнях з копійками із зазначенням після коми до шостого знака включно. Чи вирішить це проблему із округленнями — питання. Адже інші графи заповнюються по-старому.

Додаткові поля також отримав РК. Вони стосуються ситуації з реєстрацією помилкових ПН. Про це детальніше поговоримо трохи далі.

Складання зведених податкових накладних

При складанні зведених ПН замість позначки «Х» потрібно буде зазначати відповідний код ознаки (п. 11 Порядку № 1307):

 • «1» — у разі нарахування ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ;
 • «2» — у разі нарахування ПЗ відповідно до п. 199.1 ПКУ;
 • «3» — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку № 1307 (ПН на суму перевищення мінбази над фактичною ціною постачання);
 • « — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку № 1307 (ПН на ритмічні постачання).

ДО ВІДОМА. У зведених ПН, у яких зазначено код ознаки «1» або «2», у графі «Отримувач (покупець)» платник ПДВ має зазначити власне найменування (П. І. Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000». При цьому рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» залишається порожнім, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини, з якої ПН не надається покупцю.

Порядок заповнення РК

Раніше у Порядку № 1307 була вказівка заповнювати РК аналогічно ПН. Зараз же у пп. 22–23 Порядку № 1307 регламентували порядок заповнення РК в окремих ситуаціях.

Помилки в заголовній частині На дату виявлення помилки слід скласти РК, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.

У цьому разі таблична частина розділів А та Б РК не заповнюється.

До речі, вже тривалий час платники ПДВ виправляються саме у такому порядку згідно з настановами консультації з категорії 101.16 ЗІР. Проте офіційно «закріплять» це тільки зараз.

ВАЖЛИВО! Такий порядок дій не допоможе при помилках в даті складання або ІПН покупця. Для цього існує окремий механізм.

Коригування в табличній частині Алгоритм виправлення помилок майже аналогічний тому, який платники ПДВ використовували до цього. Проте наразі він також отримав офіційний статус.

У разі коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини ПН у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг РК заповнюється у такому порядку:

 • показники рядка ПН, що коригується, зазначаються із знаком «–» окремо в кожній графі;
 • додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, якого не було в ПН.

НОВИНКА. Рядку ПН, який коригується, зазначеному із знаком «–», та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини РК, та наводиться однакова причина коригування (графа 2.1 РК). Кількість груп коригування у РК може бути необмежена. Кожній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер. Тобто в одному РК можна буде зазначити різні причини коригування. Головне — згрупувати всіх!

ДФС має визначати умовні коди причин коригування, які платники ПДВ зазначатимуть у графі 2.1 РК, та забезпечити їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі. На момент підготовки номера коди причин не опубліковані.

Помилкові накладні та РК до них

Окрему систему побудували навколо складання РК до помилкових ПН. Нагадаємо, у чому полягала проблема. Помилкова ПН та РК до неї в ПДВ-обліку не відображаються. Це випливає з п. 44.1 ПКУ, який вимагає формувати показники податкової звітності на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів. Звісно, коли маємо справу з помилкою, то документи на підтвердження операції відсутні. Трохи інша ситуація з «дублями», наприклад, коли ПН помилково склали двічі (на дату першої та другої подій тощо). Документи є, але ПЗ задвоїли. Проте в цьому випадку також нема підстав відображати зайві ПЗ у декларації з ПДВ. Підтверджує такий підхід і консультація з категорії 101.23 ЗІР.

Оскільки часто не виходить виправити помилки в ПН оперативно, то дати складання ПН та РК зазвичай припадають на різні періоди. Що ж виходило після всіх маніпуляцій платника ПДВ? «Зменшуючий» РК через те, що показник Перевищ рахується окремо за періодом, а не наростаючим підсумком, не відновлював реєстраційний ліміт, витрачений на реєстрацію помилкової ПН.

Зміни до Порядку № 1307 покликані виправити ситуацію. Так, у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше ПН, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) має скласти «особливий» РК.

ВАЖЛИВО! Йти цим шляхом можна тільки в тому випадку, коли в ЄРПН уже потрапила правильна ПН.

При цьому у верхній лівій частині такого РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» зазначається тип причини «20», а позначка «Х» не проставляється.

У заголовній частині РК у полі «до податкової накладної» зазначаються дата і номер помилкової ПН.

В інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» РК зазначаються дані щодо правильної ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Решта реквізитів РК заповнюється за загальними правилами.

Крім того, врятувати ліміт можна і за тими помилковими ПН, до яких раніше вже складався «зменшуючий» РК. Отже, якщо РК до помилкової ПН був зареєстрований в ЄРПН до нововведень, то наразі можна скласти також новий РК, у якому графи з 1 по 15 розділу Б та рядки розділу А заповнювати не потрібно. Такий РК лише дозволить вирівняти реєстраційний ліміт продавця та не зачепить реєстраційного ліміту покупця. При цьому у РК потрібно також заповнити інформаційне поле «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна», в якому зазначаються дані щодо попереднього РК, складеного до помилкової ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Зауважимо: зазначене поле не заповнюється, якщо такий РК не складався.

Наступне запитання: хто має реєструвати такі РК? У разі складання РК з типом причини «20» до помилкової ПН вперше, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), який був зазначений у ПН.

У разі складання РК з типом причини «20» до помилкової ПН, до якої раніше було складено РК, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Розглянемо алгоритм дій на рис. 1.

Рис. 1. 	 Алгоритм дій платника ПДВ при реєстрації помилкової ПН в ЄРПН   складаємо РК з типом причини «20»;   в довідкових полях зазначаємо реквізити правильної ПН та РК раніше складеного до помилкової ПН;   графи з 1 по 15 розділу Б та розділ А не заповнюємо;   реєструємо в ЄРПН самостійно Реєструємо правильну ПН в ЄРПН Ні  Так Правильна ПН наявна в ЄРПН?   складаємо РК з типом причини «20»;   в довідковому полі зазначаємо реквізити правильної ПН;   заповнюємо РК в загальному порядку;   направляємо для реєстрації покупцю. Так До помилкової ПН раніше складався РК? Ні

Цікаво, що в такому ж порядку пропонують складати РК і до задубльованих ПН, які не надаються отримувачу (покупцю). Проте в такому разі у РК мала б бути проставлена позначка «Х» у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» та зазначений свій власний тип причини. Як правильно вчинити у такому разі (вказувати тип причини «20», або той, який був зазначений у ПН; проставляти чи ні при цьому позначку «Х») наказ № 763 умовчує. Тож доведеться діяти методом спроб та помилок.

І ще одним суттєвим недоліком запропонованого порядку складання таких «особливих» РК є те, що він дозволить вирішити проблему зниклого реєстраційного ліміту лише у разі задвоєння ПН (тобто коли є правильна та неправильна ПН). Якщо ж ідеться не про задубльовану ПН, а про ту, яка взагалі складена помилково (тобто жодної ПДВ-операції не відбулось, а отже, й правильної ПН не існує), скористатися покращеннями не вийде. Найімовірніше, доведеться шукати «обхідні шляхи».

Анна Хомюк, головний редактор

Календар бухгал­тера
29.06.21

ЄСВ з зарплати (доходу) за травень 2021 року (гірничі підприємства)

30.06.21

ПДВ за травень 2021 року

Акцизний податок за травень 2021 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку