Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Проґавили закінчення строку атестації робочих місць: що робити?

(коментар до листа Держпраці від 03.11.2022 р. № 3173/1/4.5-ЗВ-22а)

14 листопада, 2022

Алла Головко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

У Держпраці запитали: «У період воєнного стану закінчилася дія результатів проведення атестації робочих місць за умовами праці в бюджетній установі (не знаходиться в зоні бойових дій). Чи має право установа продовжувати здійснювати відповідні виплати (зокрема, доплати за шкідливі умови праці) до визначення результатів наступної атестації робочих місць?» Відповідь відомства — у коментованому листі. І вона зводиться до того, що законодавством не передбачено можливості продовження термінів дії атестації робочих місць за умовами праці для встановлення пільг і компенсацій на власний розсуд установи.

Давайте розбиратися, чому це так.

Атестація робочих місць

Якщо працівники зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, то за роботу в таких умовах ст. 7 Закону про охорону праці1 передбачено надання таким працівникам певних пільг та гарантій. Це, зокрема, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, оплата праці в підвищеному розмірі.

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII.

Для того щоб роботу, на якій зайнятий працівник, віднести до категорії із шкідливими та важкими умовами праці та визначити право працівника на пільги та компенсації за роботу в цих умовах, необхідно провести атестацію робочих місць за умовами праці (далі — атестація робочих місць).

Відповідно до п. 6 Порядку № 4422 атестація робочих місць передбачає встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці, ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією. Відповідно до п. 7 розд. I Гігієнічної класифікації праці3 шкідливі умови праці — це стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ від 08.04.2014 р. № 248.

Отже, якщо результатами атестації робочих місць буде підтверджено, що на робочому місці працівника вплив зазначених факторів перевищує гранично допустимий рівень, тобто його умови праці є шкідливими, працівник отримає право на певні гарантії. Наприклад, такі.

1) відпустка. Статтею 7 Закону про відпустки4 передбачено, що працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, надається щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 1290(1)5. Надання такої відпустки регулюється Порядком № 16(2)6. Наприклад, відповідно до поз. 77 розд. XXXIII «Загальні професії в усіх галузях господарства» Списку № 1290(1) кухарі, які працюють біля плити, мають право на таку відпустку тривалістю до 4 к. дн. При цьому конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць та часу зайнятості працівника в цих умовах;

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.
Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290.

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений наказом Мінпраці від 30.01.1998 р. № 16.

2) доплата. Відповідно до п. 100 КЗпП7 на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабміном.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Досі такий порядок не затверджено. У свою чергу відповідно до п. 3.4.5 довідника 6 Умов № 308/5198 робітникам установ соцзахисту населення, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12 % посадового окладу (тарифної ставки). Перелік робіт із шкідливими і важкими умовами праці, на яких установлюються вказані доплати, наведено в додатку 6 до Умов № 305/519.

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

А працівникам закладів освіти, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12 % посадового окладу (тарифної ставки) відповідно до п. 33 Інструкції № 1029. Перелік робіт із шкідливими і важкими умовами праці, на яких установлюються вказані доплати, наведено в додатку 9 до Інструкції № 102.

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102

В обох переліках це, зокрема:

  • прання, сушіння і прасування спецодягу, білизни;
  • роботи з прання білизни та спецодягу вручну з використанням мийних і дезінфекційних засобів;
  • роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паромасляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Як бачите, і для відпустки, і для доплати прямо зазначено — встановлюються залежно від результатів атестації робочих місць. Тобто саме результати атестації впливають на віднесення робочого місця до категорії шкідливих або важких умов праці.

Порядок проведення атестації

Згідно з п. 4 Порядку № 442 атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на п’ять років.

Для організації і проведення атестації робочих місць керівник видає наказ, в якому затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби — склад структурних атестаційних комісій.

До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації — уповноважена працівниками особа. Також до складу атестаційної комісії рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці й зарплати, охорони праці, представників профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу.

Згідно з п. 5 Порядку № 442 до проведення атестації робочих місць можуть залучатися проєктні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Іншого не передбачено. Отже, результати атестації діють тільки в період, визначений у колективному договорі (але не більше п’яти років), і після закінчення цього строку більше не діютьтобто працівники втрачають право на пільги.

І Держпраці, відповідаючи на запитання в коментованому листі, підкреслило: результати атестації можуть використовуватись установою під час визначення права на пільги і компенсації за рахунок установи за умови дотримання установою строків проведення атестації (не рідше одного разу на п’ять років).

Чи можна продовжити? Законодавством України не передбачено можливості продовження термінів дії атестації робочих місць за умовами праці для встановлення пільг і компенсацій на власний розсуд установи, у тому числі й на невизначений строк. Це підкреслив і Верховний Суд України в постанові від 25.04.2018 у справі № 804/2806/17.

У коментованому листі Держпраці згадує положення ч. 1 ст. 91 КЗпП, яка передбачає, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Тобто натякає, що продовжувати виплати до наступної атестації можна як додаткові гарантії, передбачені колдоговором.

Але хочемо застерегти бюджетні установи.

По-перше, колдоговір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (ст. 10 КЗпП та ст. 1 Закону про колдоговори10). Зміст колдоговору визначається сторонами в межах їх компетенції (ст. 7 Закону про колдоговори). Що стосується встановлення виплат, яких не передбачено законодавством, то керівнику установи такого права законодавство не встановлює. Щодо додаткових відпусток, не передбачених законодавством, є певні моменти (ми розглядали їх в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 22/2021, с. 10).

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII.

По-друге, про можливість продовження виплат у разі закінчення результатів атестації робочих місць повинно бути сказано безпосередньо в колдоговорі (як додаткова порівняно із законодавством пільга). Якщо такого не зазначено, то і розглядати цей варіант не можна.

Отже, бюджетникам, щоб не порушувати права працівників, слід проводити атестацію робочих місць вчасно.

Відповідальність Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення є порушенням законодавства про працю і тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 41 КпАП11Це штраф на посадових осіб від 30 до 100 нмдг12 (від 510,00 грн до 1700,00 грн). А за повторне протягом року вчинення порушення, — від 100 до 300 нмдг (від 1700,00 грн до 5100,00 грн). Протоколи про таке правопорушення складають органи Держпраці.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Проблеми воєнного часу

А чи є послаблення в умовах воєнного стану? Ні, установа не може продовжити термін дії атестації робочих місць за умовами праці у зв’язку з воєнним станом. Результати атестації чинні протягом п’яти років після їх затвердження до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації. Чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання проведення атестації, не передбачають можливості її відтермінування та продовження строків дії у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. Це підкреслила Держпраці на своєму офіційному сайті13.

Але є ще одна глобальна проблема. В умовах воєнного стану черговість видатків визначає Порядок № 59014. І цей документ не передбачає проведення в другу чергу видатків з оплати послуг з атестації робочих місць ані за рахунок загального фонду, ані за рахунок спеціального. Тож такі видатки можна провести тільки в третю чергу.

Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.06.2021 р. № 590.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку