Статті

«

«МЕДИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ»:
Закупівлі в період воєнного стану: чергові зміни

(коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169» від 12.04.2022 № 437 і листа Мінекономіки «Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану» від 22.04.2022 № 3304-04/16796-06)

Альона Момот, юристка газети

У минулому номері (№ 08/2022, с. 2) ми сповіщали, що 14.04.2022 набрала чинності коментована постанова, якою були внесені чергові, а саме шості, зміни до постанови № 1691А в цьому — детальніше проаналізуємо ці зміни.

Постанова КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.

Закупівлі до 50 тис. грн В умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюють без застосування процедур закупівель і спрощених закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі2, — таке правило встановлено абз. 1 пп. 1 п. 1 постанови № 169, яке, до речі, не піддавалося змінам із моменту ухвалення цієї постанови. Проте закупівлі до 50 тис. грн не охоплювалися цим правилом, адже за Законом про публічні закупівлі їх не здійснюють способом проведення процедур закупівель / спрощених закупівель (лист № 94723). Таким чином, під час їх здійснення замовники мали керуватися ч. 3 ст. 3 Закону про публічні закупівлі, а не постановою № 169.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
Лист Мінекономіки «Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану» від 09.03.2022 № 3304-04/9472-06.

ЦИТАТА. «У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель».

(абз. 1 ч. 3 ст. 3 Закону про публічні закупівлі)

Нагадаємо про строки:

1) строк оприлюднення в ЕСЗ звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, що встановлений п. 13 ч. 1 ст. 10 Закону про публічні закупівлі, — 3 робочі дні з дня укладення договору про закупівлю;

2) строк розміщення в ЕСЗ договору про закупівлю, укладеного з використанням ЕСЗ, що визначений п. 13 Інструкції № 104, — 2 робочі дні з дня укладення договору про закупівлю.

Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 ЗУ «Про публічні закупівлі», затверджена наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 19.03.2019 № 10.

Але 14.04.2022 врегулювали здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. грн, у постанові № 169 завдяки тому, що набула чинності коментована постановапп. 1 п. 1 постанови № 169 доповнено абз. 2.

ЦИТАТА. «Замовник може здійснювати публічні закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, не вносить інформацію про такі закупівлі до річного плану та не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель».

(абз. 2 пп. 1 п. 1 постанови № 169)

Як бачимо, як і раніше, замовник зараз може здійснювати закупівлі до 50 тис. грн, використовуючи ЕСЗ, зокрема й електронні каталоги, і не використовуючи ЕСЗ, змінилися правила щодо внесення до річного плану та оприлюднення в ЕСЗ звіту про договір про закупівлю в разі здійснення закупівлі без використання ЕСЗ. Коментар Мінекономіки (див. лист № 16796) щодо цих способів здійснення закупівель до 50 тис. грн див. у табл. 1.

Таблиця 1. Способи здійснення публічних закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. грн

Спосіб

Коментар Мінекономіки в листі № 16796

1. З використанням ЕСЗ, зокрема електронних каталогів

Закупівлі товарів, робіт і послуг із використанням ЕСЗ здійснюють у порядку, установленому Інструкцією № 10. У разі використання електронних каталогів для закупівлі товарів замовник на власний розсуд може дібрати постачальника, сформувавши замовлення в електронному каталозі, та укласти договір. Докладно про використання електронного каталогу в ЕСЗ — за посиланням1.

2. Без використання ЕСЗ з обов’язковим дотриманням принципів здійснення публічних закупівель

Інформацію про такі закупівлі не вносять до річного плану та не оприлюднюють в ЕСЗ звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ.

Від редакції: наразі не встановлено обов’язку оприлюднювати звіт про договір про закупівлю взагалі, навіть після припинення / скасування воєнного стану.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З огляду на положення постанови № 169 вартість закупівлі визначають у момент її здійснення на основі наявної поточної потреби. Предмет закупівлі визначає замовник відповідно до Порядку № 7085. Так, предмет закупівлі, визначений для потреб воєнного стану згідно з постановою № 169, буде новим предметом окремого договору про закупівлю та новим предметом закупівель (лист № 16796). Таким чином, Мінекономіки дотримується думки, що не потрібно сумувати закупівлі за кодом Єдиного закупівельного словника6 та в разі перевищення 50 тис. грн оприлюднювати звіти про договори про закупівлю, укладені без використання ЕСЗ, договори про закупівлю та всі додатки до них не пізніше 20-го дня з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до абз. 6 пп. 3 п. 1 постанови № 169.

Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708.
Національний класифікатор України «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749.

Також у листі № 16796 Мінекономіки наголошує, що тепер, після внесених змін коментованою постановою, переліки та обсяги закупівель, що їх затверджують відповідним рішенням замовника (наприклад, наказом, розпорядженням тощо), мають включати всі закупівлі, у тому числі закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тис. грн, на підставі пп. 2 п. 1 постанови № 169.

Оприлюднення інформації щодо закупівель від 50 тис. грн Згідно з абз. 6 пп. 3 п. 1 постанови № 169 під час здійснення закупівель, передбачених абз. 1 пп. 1 п. 1 постанови № 169 (від 50 тис. грн), вони не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в ЕСЗ замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше 20-го дня з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не діє щодо договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

ВАЖЛИВО! 20-й день із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях — це граничний строк оприлюднення інформації про закупівлі. Оприлюднити можна й раніше, зокрема й під час дії воєнного стану.

Зворотна дія в часі постанови № 169 та договору Коментованою постановою до пп. 3 п. 1 постанови № 169 додано абз. 7, яким передбачено, що сторони договору про закупівлю від 50 тис. грн можуть установити, що умови такого договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до набрання чинності постановою № 169, лише якщо на момент набрання чинності постановою № 169 (28.02.2022) у замовника за закупівлею предмета закупівлі, передбаченого договором про закупівлю, були умови для застосування переговорної процедури закупівлі, визначені пп. 2, 4, 5 ч. 2 ст. 40 Закону про публічні закупівлі, або умови для незастосування порядку проведення спрощених закупівель, визначені пп. 2, 4, 5 ч. 7 ст. 3 Закону про публічні закупівлі. Зміст цих умов див. у табл. 2.

Таблиця 2. Умови, необхідні для зворотної дії в часі постанови № 169 і договору про закупівлю

Норми Закону про публічні закупівлі

Зміст

Підпункт 2 ч. 2 ст. 40.

Підпункт 2 ч. 7 ст. 3.

Якщо роботи, товари чи послуги може виконати, поставити чи надати виключно певний суб’єкт господарювання за наявності одного з таких випадків:

  • предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;
  • укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
  • відсутність конкуренції з технічних причин, яку замовник має документально підтвердити;
  • існує необхідність захистити права інтелектуальної власності;
  • укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу.

Підпункт 4 ч. 2 ст. 40.

Підпункт 4 ч. 7 ст. 3.

Якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару в того самого постачальника, коли в разі зміни останнього замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією та технічним обслуговуванням.

Підпункт 5 ч. 2 ст. 40.

Підпункт 5 ч. 7 ст. 3.

Якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника.

ДО ВІДОМА. Процедури закупівель і спрощені закупівлі, розпочаті до введення правового режиму воєнного стану в Україні, завершуються в порядку, визначеному Законом про публічні закупівлі. Якщо замовники, які розпочали процедури закупівлі до введення правового режиму воєнного стану в Україні, не мають можливості завершити такі процедури закупівлі у зв’язку з обставинами, що не залежать від замовників, вони можуть визнати тендер таким, що не відбувся, відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону про публічні закупівлі, якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок дії непереборної сили (лист № 92257). У такому разі в протоколі замовник може вказати серед підстав для ухвалення такого рішення запровадження правового режиму надзвичайного стану згідно з Указом № 63/20228 та введення в Україні правового режиму воєнного стану відповідно до Указу № 64/20229 (лист № 16796).

Лист Мінекономіки «Щодо здійснення закупівель у період воєнного стану» від 04.03.2022 № 3304/9225-06.
Указ Президента України «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» від 23.02.2022 № 63/2022.
Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами).

Мінекономіки підкреслює, що постанова № 169 регулює деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану та не поширюється на період після його припинення чи скасування.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку