Новини

Чи нараховується у податковому обліку амортизація на ОЗ у період ремонту або іншого поліпшення, у зв’язку з чим вони виведені та введені в експлуатацію в межах одного місяця?
24.07.2020

Чи нараховується у податковому обліку амортизація на ОЗ у період ремонту або іншого поліпшення, у зв’язку з чим вони виведені та введені в експлуатацію в межах одного місяця?

Відповідно до п.п. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Згідно з п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією.

Підпунктом 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначено, що не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел, зокрема,      витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Зокрема, термін «невиробничі основні засоби» означає відповідно основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (абзац п’ятий п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації, зокрема, про основні засоби, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженому наказом МФУ від 27.04.2000 № 92 (далі – П(С)БО 7).

Згідно з п. 23 П(С)БО 7 нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

У п. 9 розд. 2 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 № 561, зазначено, що об’єкти основних засобів, що тимчасово не експлуатуються (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення і консервація об’єктів), виділяються в бухгалтерському обліку в окремі групи.

Зокрема, абзацом четвертим п. 29 П(С)БО 7 визначено, що нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об’єкта основних засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (абзац третій п. 29 П(С)БО 7).

Тобто на період консервації, капітального ремонту, реконструкції та іншого поліпшення основних засобів відбувається припинення їх експлуатації.

Враховуючи зазначене, у податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Якщо на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку в бухгалтерському обліку нараховується амортизація у період ремонту або іншого поліпшення, у зв’язку з чим вони виведені та введені в експлуатацію в межах одного місяця, то амортизація і в податковому обліку нараховується.

За матеріалами «ЗІР: категорія 102.05» ​

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Податкова декларація з ПДВ за травень 2021 року

Декларація з акцизного податку за травень 2021 року

Податкова декларація з плати за землю за травень 2021 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку