Новини

Подання приміток до фінансової звітності, складеної за МСФЗ: чи проставляється позначка у Декларації з податку на прибуток?
08.11.2019

Чи подаються та яким способом примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України  (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Частиною шостою ст. 11 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) визначено, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, передбачає заповнення таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Зокрема, формами фінансової звітності є Типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом МФУ від 29.11.2000 № 302 (далі – Наказ № 302), яка складається та подається згідно з п. 7 Наказу № 302 всіма підприємствами, крім банків, бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, юридичних осіб, які відповідно до Закону № 996 визнані мікропідприємствами, малих підприємств, непідприємницьких товариств, підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та Типова форма фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом МФУ від 29.11.2017 № 977 (далі – Наказ № 977), яка застосовується відповідно до п. 2 Наказу № 977 суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, не встановлено окремої форми приміток до фінансової звітності.

Згідно з п. 7 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання фінансової звітності» примітки до фінансових звітів містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах.

Отже, якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової звітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо). При цьому позначка про подання приміток до фінансової звітності у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності» не проставляється.

За матеріалами «ЗІР: категорія 102.23»

Календар бухгал­тера
19.02.20

Податкова декларація з ЄП на 2020 рік та розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік

Податкова декларація з транспортного податку на 2020 рік

20.02.20

Податкова декларація з ПДВ за січень 2020 року

Декларація з акцизного податку за січень 2020 року

Податкова декларація з плати за землю на 2020 рік

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за січень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку