Новости

Мінфін вніс зміни до НП(С)БО 6

15.04.2024
Тема:

Мінфін наказом від 18.03.2024 № 130 вніс зміни до НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» з метою узгодження його з положеннями МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду» і МСФЗ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) в частині облікових оцінок.

Зокрема:

1) у п. 3 НП(С)БО 6:

  • уточнено термін: «облікові оцінки — грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені»;
  • додано приклади облікових оцінок: «Прикладами облікових оцінок є: резерв сумнівних боргів; чиста вартість реалізації одиниці запасів; справедлива вартість активів або зобов’язань; сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів; забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань»;
  • визначено новий термін: «оцінка — визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності»;

2) п. 6 НП(С)БО 6 доповнено новим реченням такого змісту: «За своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки»;

3) у новій редакції викладено п. 7 НП(С)БО 6: «Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов’язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов’язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна»;

4) п. 21 НП(С)БО 6 доповнено новим абзацом такого змісту: «Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт»;

Також у додатку до НП(С)БО 6 «Орієнтовний перелік подій після дати балансу» в розділі 1 «Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу» виключено п.п. 1.3 «отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах» тощо.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування (станом на 12.04.2024 не опублікований).

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи