Новости

Про затвердження Критеріїв для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності та

22.02.2024
Тема:

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2023

м. Київ

N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2023 р. за N 355/39411

Про затвердження Критеріїв для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки

(Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України  від 2 березня 2023 року N 30, від 31 січня 2024 року N 18 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства з питань  стратегічних галузей промисловості України від 7 лютого 2024 року N 2

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року N 76, пункту 10 Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2020 року N 819, та з метою визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, для цілей бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, що додаються.

2. Установити, що:

1) підприємства, установи і організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, з метою визначення їх такими, що мають важливе значення для національної економіки у сфері оборонно-промислового комплексу, та у разі відповідності двом із зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 Критеріїв для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затверджених цим наказом, критеріям звертаються до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

До звернення додаються документи, які підтверджують відповідність підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу двом із зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 Критеріїв для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затверджених цим наказом, критеріям.

Підприємства, установи і організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, визначаються такими, що мають важливе значення для національної економіки у сфері оборонно-промислового комплексу, на підставі рекомендацій робочої групи, що утворюється Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, до складу якої включаються представники заінтересованих органів державної влади (за згодою). Рекомендації робочої групи оформлюються протоколом.

(підпункт 1 пункту 2 у редакції наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від 31.01.2024 р. N 18враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства з питань  стратегічних галузей промисловості України від 07.02.2024 р. N 22

2) підприємства, установи і організації з метою визначення їх такими, що мають важливе значення для національної економіки у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності, та у разі відповідності трьом із наведених у Критеріях для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затверджених цим наказом, критеріям звертаються до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

До звернення додаються документи, які підтверджують відповідність підприємства, установи і організації у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності трьом із наведених у Критеріях для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затверджених цим наказом, критеріям.

(пункт 2 доповнено новим підпунктом 2 згідно з наказом  Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України  від 31.01.2024 р. N 18, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства з питань  стратегічних галузей промисловості України від 07.02.2024 р. N 22, у зв'язку з цим підпункти 2, 3 вважати підпунктами 3, 4)

3) Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту забезпечує виконання покладених на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України завдань та розглядає звернення підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності на відповідність Критеріям для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затвердженим цим наказом, з метою визначення його таким, що має важливе значення для національної економіки.

4) за результатами розгляду звернення підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності з метою визначення його таким, що має важливе значення для національної економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України приймає одне з таких рішень, оформлене наказом:

про визначення підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності таким, що має важливе значення для національної економіки;

про невідповідність Критеріям для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затвердженим цим наказом, підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

На підставі рішень про визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки у сфері оборонно-промислового комплексу, підприємства, установи і організації, які виробляють товари, виконують роботи та/або надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, визначаються Мінстратегпромом як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

підпункт 4 пункту 2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом  Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України  від 31.01.2024 р. N 18, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства з питань  стратегічних галузей промисловості України від 07.02.2024 р. N 22

3. Відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Павло РЯБІКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості України
23 лютого 2023 року N 27
(у редакції наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
від 31 січня 2024 року N 18)

Критерії
для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки

1. Ці Критерії встановлюють умови, за наявності яких підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності (далі - підприємства) визначаються такими, що мають важливе значення для національної економіки.

2. Визначення підприємства таким, що має важливе значення для національної економіки, здійснюється за такими критеріями:

1) перебування підприємства у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони, або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору);

2) обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50 відсотків від загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період;

3) включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

4) участь підприємства у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

5) підприємство здійснює промислове виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу для виготовлення товарів оборонного призначення.

3. Підприємство, яке виробляє товари, виконує роботи і надає послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, визначається таким, що має важливе значення для національної економіки у сфері оборонно-промислового комплексу, у разі відповідності двом критеріям, зазначеним у підпунктах 1, 2 пункту 2 цих Критеріїв.

4. Підприємство визначається таким, що має важливе значення для національної економіки у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності, у разі відповідності трьом з критеріїв, зазначених у пункті 2 цих Критеріїв.

 

Начальник Відділу мобілізаційної
роботи та цивільного захисту

Сергій КАПЕЛЮШНИЙ

(Критерії із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства  з питань стратегічних галузей промисловості України від 02.03.2023 р. N 30, у редакції наказу Міністерства з питань  стратегічних галузей промисловості України  від 31.01.2024 р. N 18, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства з питань  стратегічних галузей промисловості України від 07.02.2024 р. N 22

 
 

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи