Новости

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

26.12.2023
Тема:

Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку подається платником податків до ДПС України та розглядається Комісією центрального рівня.

Термін подання скарги платником податку на додану вартість – 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

Не підлягають оскарженню відповідно до цього Порядку рішення комісії регіонального рівня, оскаржені платником податку в судовому порядку.

Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог Податкового кодексу України, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» і реєструється ДПС у день її надходження.

ДПС не може відмовити платнику податку в реєстрації скарги. Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків подання, визначених у пункті 3 цього Порядку, така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги для розгляду.

Скарга повинна містити всі необхідні реквізити передбачені електронною формою (j1316001).

У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня платник податку має право додати до скарги про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку – інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

За результатами розгляду скарги, комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів із дня отримання скарги приймає одне з таких рішень:

  • задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;
  • залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

Рішення за результатами розгляду скарги набирає чинності з дня його прийняття.

Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені статтею 56 Кодексу.

Задоволення скарги на рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку є підставою для виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про задоволення скарги.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи