Новини

Мінфін привів деякі методичні рекомендації з бухгалтерського обліку у відповідність до НП(С)БО
16.01.2020

Мінфін нвказом від 14.01.2020 року № 6 затвердив зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку.

Зокрема, зміни внесено до:

1. Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 року № 561, згідно яких: 

  • Ліквідаційна вартість  об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) ОЗ після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією), та яка визначається комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію (п. 23 розд. 5).
  • Виключено норму, за якою первісна (переоцінена) вартість ОЗ може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством (п. 31 розд.6).
  • Крім того, виключено абз 5 п. 34 розд. 7, норми якого передбачали: 

"Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 36 - 38."

  • Повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу ОЗ з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання - передачі відображається орендарем за кредитом рахунків обліку ОЗ (балансова вартість) і дебетом рахунків обліку зносу ОЗ (сума зносу) та додаткового капіталу (залишкова вартість). Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає за Д-т субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та К-т субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». При цьому у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за Д-т рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та К-т субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (п. 47 розд. 8).

2. Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом МФУ від 10.01.2007 року № 2, якими визначено, що надходження запасів на підприємство оформлюється відповідними документами, типові форми яких затверджуються Державним службою статистики України та іншими центральними органами виконавчої влади (п. 3.1 розд.3).

Також згідно внесених змін, отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформлюється прибутковим ордером (форма М-4, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193 або актом про приймання матеріалів (форма М-7, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193), або товарно-транспортною накладною (форма № 1-ТН, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568 (зі змінами)) тощо (п. 3.3 розд.3).

Крім того, в формі закупівельного акту, яким оформлюються надходження запасів від фізосіб (не СПД) торговельними підприємствами та закладами ресторанного господарства, не буде фіксуватися місце його складання (п. 3.10 розд.3).

Також передбачено, що перевірка фактичної наявності запасів, їх стану та умов зберігання здійснюється інвентаризацією. Проведення інвентаризації здійснюється відповідно до постанови КМУ від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 (п. 4.13 розд. 4).

Виключено норму, згідно якої порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється при надходженні та вибутті запасів, було визначено Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом МФУ від 01.07.1997 № 141 (п. 5.9 розд. 5).

НАГАДУЄМО: З 09.08.2019 року Інструкція з бухгалтерського обліку ПДВ № 141 втратила чинність на підставі наказу Мінфіну № 247 від 18.06.2019.

Крім того уточнено, що кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами наведена у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій» (п. 5.13 розд 5).

3. Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом МФУ від 16.11.2009 року № 1327, якими уточнюється, що вони не розповсюджуються на банки (п. 1.1 розд. І).

Крім того, проведення інвентаризації нематеріальних активів та оформлення її результатів здійснюються відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом МФУ від 02 вересня 2014 року № 879 (п. 7.1 розд. VІ).

4.  Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом МФУ від 01.11.2010 року № 1300, якими уточнено норму, яка  передбачає, що вони не будуть застосовуватися також підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Також, ці Методичні рекомендації не поширюються на юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (п. 1.1 розд. І).

5.  Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом МФУ від 30.12.2011 року № 1873, якими уточнено норму, яка  передбачає, що вони не будуть застосовуватися також банками та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ (п. 1.1 розд. І).

6. Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом МФУ від 27.06.2013 року № 635, якими уточнено, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема застосування класів 8 та 9  Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291. (п. 2.1).

Крім того, зазначено, що рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» (п. 2.8).

Також виключена норма, згідно якої первісна (переоцінена) вартість ОЗ може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством (п. 2.30).

Наказ МФУ від 14.01.2020 року № 6

 

 

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку