Новини

Карколомна перемога ДФС!!! МСФЗ 13 не рятує. Деофшоризація КУА триває
22.03.2019

Погані новини для платників податків. Рішення Окружного адмінсуду Києва від 18.02.19 за справою № 826/8962/18 невтішне.

Суперечка: ДФС не визнає збитки за операцією продажу цінних паперів.

Позов: Позивачем (КУА) було продано цінні папери за справедливою вартістю, а посилання відповідача (ДФС) на існування іншої ціни операції не відповідають вимогам чинного законодавства, оскільки ринок цінних паперів не є дилерським, а позивачем було реалізовано цінні папери на підставі звіту про оцінку. Також позивач посилається на висновок експерта.

Відповідачем позовні вимоги заперечуються з огляду на правомірність рішення, наявність інформації про іншу вартість цінних паперів та різницю між ціною придбання та ціною реалізації.

Апеляції до облікової політики компанії:

"розділом 5.8.2. «Фінансові активи» облікової політики позивача встановлено, що неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, мають обліковуватися за собівартістю. При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих-вхідних даних. Для оцінки Товариства, що не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств, за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні".

Філософські розмірковування суддів приголомшують:

"Суд зазначає, що в результаті реалізації цінних паперів за ціною, нижчою ціни придбання, відбувається зменшення такої складової власного капіталу як активи (в розмірі собівартості продукції) та збільшення активів на суму грошових коштів, отриманих від продажу продукції власного виробництва. Проведення такої діяльності призводить не до росту, а до зменшення власного капіталу на різницю між собівартістю виготовлення продукції та ціною її продажу. За податковим законодавством такі операції не відповідають основному принципу господарської діяльності - не призводять до отримання доходу, а відповідно проведення таких операцій призводить і до заниження валового доходу, що є об'єктом оподаткування податком на прибуток.

При цьому, здійснення такої операції протягом періоду, який не перевищує  одного календарного року, свідчить про здійснення такої операції з іншою метою, ніж отримання прибутку".

Посилання на МСФЗ 13 та суворий вердикт:

"відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 з метою підвищення узгодженості та зіставності оцінок справедливої вартості та пов'язаного з ними розкриття інформації, цей МСФЗ встановлює ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено три рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для оцінки справедливої вартості. Ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет для цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання (вхідні дані 1- го рівня) та найнижчий пріоритет для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-го рівня). Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки. Ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості і за наявності має бути використана без коригування для оцінки справедливої вартості (п.72).

Відповідачем було надано пояснення, в яких наведено відомості з інформаційної бази фондового ринку, зокрема, за квітень та травень 2016 року, які містять відомості про угоди зі співставними обсягами акцій, з визначенням ціни, зазначеної в акті перевірки.

З урахуванням цих даних,  суд погоджується з посиланнями відповідача на те, що на активних (позабіржових) ринках на операції продажу цінних паперів ПАТ «Еліт Інвест проект» відбувалося у межах 4.7046 - 5,0 грн за 1 цінний папір.

Суд відхиляє посилання позивача з огляду на те, що позивачем не зазначено ні посилань та доказів щодо неможливості продажу акцій за ціною, визначеною відповідачем та наявною на ринку, ні господарської мети операції з продажу акцій за ціною угоди".

Отже: ані облікова політика, ані МСФЗ 13, ані висновки експерта не дополмогли КУА відстояти свою правоту.

Зверніть увагу на практично повну відсутність нормативно обгрунотованих аргументів у ДФС. Крім того, вельми симпотматичним є вживання застарілого терміну "валовий дохід". Складається враження, що вердикт винесено на в 2019, а в 2010 році.

Докладно це питання буде проаналізовано в квітневому номері журналу "Практика МСФЗ".

Іван Чалий, головний редактор журналу "Практика МСФЗ"

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація з ПДВ за травень 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календ

Декларація з акцизного податку за травень 2019 року

Звіт з ЄСВ за формою № Д4 за травень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за травень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку