Новини

До уваги платників податків! Звіт про контрольовані операції: зміни, які набули чинності

04.07.2024
Тема:

Державна податкова служба України повідомляє, що 06.02.2024 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2023 за № 2223/41279 (далі – Наказ № 673), зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2023 № 725, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2023 за № 2281/41337.

Наказом № 673, з метою удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» внесено зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317 (далі – Наказ № 8).

Про що повідомлялось на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Прес-центр/Новини (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/760868.html).

Зазначені зміни нададуть змогу платникам податків більш деталізовано відображати умови проведення контрольованих операцій для обґрунтування їх відповідності принципу «витягнутої руки».

Серед основних змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) варто зазначити такі:

 • у Звіті додано нові графи для уточнення інформації щодо нерезидентів, які здійснюють свою господарську діяльність на території України через постійні представництва, а саме:
  • графи 7, 7.1, 7.2 та 7.3, в яких відображається інформація щодо нерезидента (назва та цифровий код країни реєстрації нерезидента, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку нерезидента);
  • графи 8, 8.1, 8.2, 8.3 та 8.4, в яких відображається інформація щодо постійного представництва, через яке нерезидент здійснює діяльність на території України» (повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження постійного представництва, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку постійного представництва);
 • у додатку «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» зокрема:
  • змінено порядок відображення та збереження інформації щодо кодів підстав віднесення операцій до контрольованих, а саме: кожен код підстави заповнюється в окремій комірці – позначкою «+»; одна з комірок «ні» чи «так» коду підстави «010» має обов’язково заповнюватись, а в разі, якщо заповнюється комірка «ні», то обов’язково має бути заповнено одна або декілька комірок з кодом підстави «015», «020», «030», «040», «050»);
  • доповнено інформацією щодо необхідності зазначення не лише контрактів (договорів), а і останніх змін до них, які підтверджують узгодження сторонами суттєвих умов контрольованих операцій, зокрема, характеристик ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності сторін операції;
  • деталізовано інформацію щодо умов поставки в контрольованих операціях; так, в графі 11 відображається код умови постачання згідно з Інкотермс, а в графі 11.1 – місце постачання;
  • додано графу 17.1, в якій відображається кількість – сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту у разі, якщо код типу предмета операції, зазначений у відповідному рядку графи 3, дорівнює 205 або 206;
  • додано графу 19.1, в якій вказується офіційний курс гривні до іноземної валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку. Для розрахунку використовується Офіційний курс НБУ на дату контрольованої операції (числове значення з шістьма знаками після коми). Дана графа не заповнюється, якщо валюта контракту – гривня та/або платником податків здійснено групування контрольованих операцій (у графі 24 проставлена цифра 1).

Також у формі Звіту було уточнено назви окремих граф та рядків, а саме:

 • графи 2, 3, 5 загальної частини Звіту, графи 2, 4, 5 в таблиці Загальних відомостей про контрольовані операції;
 • графи 1, 5, 6 в таблиці Відомості про контрольовані операції додатку до Звіту.

У зв’язку з внесеними змінами ДПС розроблено оновлений алгоритм контролю з метою приймання Звіту.

У разі недотримання вимог Наказу № 8 щодо заповнення Звіту (з додатками) платники податків будуть отримувати квитанції з описом допущених та виявлених порушень.

Так, Звіт платника податків не буде прийматися у разі якщо до Звіту не додані додатки, передбачені Наказом № 8 (кількість додатків «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» (далі – Відомість) має відповідати кількості контрагентів, а кількість додатків «Інформація до додатка до Звіту про контрольовані операції» (далі – інформація до Відомості) має дорівнювати кількості контрагентів, вказаних платником податків пов’язаних з ним).

Звіт платника податків приймається, проте в разі некоректного заповнення Звіту (з додатками) надсилається квитанція № 2, у разі якщо встановлено, зокрема:

 • невідповідність сум контрольованих операцій, зазначених у Звіті та у Відомості по даному контрагенту (значення графи 5 «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом (всього) (грн)» таблиці Звіту має дорівнювати значенню рядка(ів) «Разом» графи 20 таблиці додатка № n (з врахуванням наявності порцій) Відомості по даному контрагенту-нерезиденту);
 • графи (цифровий код країни реєстрації нерезидента, код товару за УКТ ЗЕД, код послуги, умови постачання, одиниці виміру) заповнюються не відповідно до класифікаторів держав світу ДК 007-96, товарів зовнішньоекономічної діяльності, продукції та послуг ДК 016:2010, міжнародних комерційних умов (Інкотермс), систем позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, іноземних валют;
 • графи заповнюються не згідно з кодами, передбаченими Наказом № 8 (підстави віднесення господарських операцій до контрольованих; ознаки пов’язаності особи; найменування операції; типу предмета операції; сторони операції; методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»; показників рентабельності; джерел інформації);
 • відсутні позначки в полі рядка «Код(и) ознак(и) пов’язаності».

З метою усунення виявлених помилок платникам податків необхідно подати до контролюючого органу Звіт за типами «звітний», «звітний новий» або «уточнюючий» у порядку, передбаченому підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Кодексу та пункту 2 розділу І Наказу № 8.

Наголошуємо, що Кодексом не передбачено застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених при складанні Звіту, які не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому Звіті.

Презентаційні матеріали щодо алгоритму заповнення Звіту з урахуванням змін.

Додатково повідомляємо, що доопрацьовану ХML-схему Звіту та її опис (J0104707, J0147107, J0147207 з приміткою «для розробників)», оприлюднено на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Крім того, зауважуємо, що Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, має бути складений та поданий до контролюючого органу за оновленою формою та у Порядку, затвердженими Наказом № 673.

Враховуючи вищевказане, Звіти про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, подані платниками до набрання чинності Наказом № 673 та розробки відповідних електронних форматів для надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку