Новини

Про особливості списання безнадійного податкового боргу

02.07.2024
Тема:

Управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Вінницькій області нагадує та звертає увагу платників податків, що питання списання безнадійного податкового боргу платників податків врегульовано нормами ст. 101 Податкового кодексу України( далі - ПКУ).

Крім того, слід зазначити, що з 23 серпня 2022 року діє порядок списання безнадійного податкового боргу, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 №220 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2022 за №908/38244, далі - Порядок №220).

Дія Порядку №220 у відповідності до норм ПКУ поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів),юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти  оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування, і на яких покладено обов'язок сплати податків і зборів.

Норми цього Порядку не поширюються на грошові зобов'язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, не пов'язаних з банкрутством.

Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у т.ч. штрафні санкції, пеня, нарахована на такий податковий борг.

Безнадійним податковим боргом є:

1. податковий  борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю майна банкрута, станом на дату набрання законної сили ухвалою суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (у разі банкрутства боржника-юридичної особи) або ухвалою суду про завершення процедури погашення боргів боржника та  закриття провадження у справі про неплатоспроможність (у разі банкрутства боржника - фізичної особи);

2. податковий борг фізичної особи, яка визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно з законом, – станом на дату набрання законної сили відповідним рішенням суду;

3. податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом, станом на дату підписання акта опису спадкового майна за умови отримання інформації про підписання такого  акта відповідно до чинного законодавства;

4. податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку, – станом на дату отримання інформації на запит органу ДПС за даними відповідних органів;

5. податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності,  встановлений п. 102.4 ПКУ, – станом на дату прийняття рішення керівником (його заступником або уповноваженою особою) територіального органу ДПС;

6. податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), – станом на дату, що настає за граничним строком сплати грошових зобов'язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Такий факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)  (далі - Сертифікат), виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами;

7. податковий борг платників податків, щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та  громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, – станом  на дату припинення державної реєстрації платника податків, зазначену у відповідному повідомлені державного реєстратора;

8. податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури, – станом на дату прийняття відповідного рішення.

Визначення суми безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню, здійснюється територіальними органами ДПС на підставі даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС (далі - ІКС) станом на день виникнення безнадійного податкового боргу для кожного з випадків, визначених у Порядку та зазначених вище.

У випадках, передбачених пп. 1-5, 7, 8, за результатами розгляду документів, необхідних для підтвердження безнадійності податкового боргу, керівник (його заступник або уповноважена особа) територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового бору, яке оформлюється на бланку за формою згідно з додатком  до цього Порядку.

При списанні  податкового боргу, що виник внаслідок  форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тобто ц відповідності до п.6, до заяви обов'язково додається Сертифікат.

За результатами розгляду документів, наданих платником податків, керівник (його заступник або уповноважена  особа) територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Списання безнадійного податкового боргу з плати за землю здійснюється за  період з дня настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і до закінчення граничного строку сплати грошового зобов'язання з такого податку за звітний календарний рік, у якому такі обставини виникли, а з єдиного податку – з дня настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і до закінчення граничного строку сплати грошового зобов'язання  за відповідний  звітний період.

У разі  якщо  станом на день прийняття рішення про списання безнадійного  податкового боргу за даними ІКС податковий борг повністю або частково погашено (у тому числі за рахунок зарахування коштів відповідно до п. 87.9 ПКУ, рішення про списання безнадійного податкового боргу не приймається (у разі повного погашення) або приймається  на залишок непогашеної суми, що обліковується за даними ІКС (у разі часткового погашення).

Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається у двох примірниках: перший – для платника податків, другий – для територіального органу ДПС. Неотриманий платником податків примірник рішення зберігається у територіальному органі ДПС.

Структурний підрозділ територіального органу ДПС, до функцій якого належить списання безнадійного податкового боргу, здійснює таке списання щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем кварталу.

Рішення про списання безнадійного податкового боргу вноситься до ІКС не пізніше наступного робочого дня після підписання такого рішення.

Якщо фізична особа, яка в судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою з'являється або якщо фізичну особу, яка перебувала в розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню в загальному порядку з дотриманням строків давності починаючи з дня відновлення такого боргу.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку