Новини

Облік деривативів за МСФЗ

09.04.2024
Тема:

Даний матеріал розкриває загальні підходи до розкриття сутності деривативів (опціонів, форвардних контрактів) для їх коректного обліку підприємствами, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Перш за все, варто розуміти, що підходи, викладені в даному матеріалі, не можуть дзеркально накладатися на інші подібні ситуації, адже облік деривативів потребує складного комплексного аналізу фактичних даних.

В першу чергу, під час вибору способу обліку, потрібно визначитися з сутністю похідних фінансових інструментів (деривативів). Такі інструменти можуть виступати:

  • як інструментом хеджування (§5.3.2, §6.2.1, §6.3.1 Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» (далі – МСФЗ 9)).
  • як окремий фінансовий інструмент.

Розглянемо детальніше на прикладах.

Приклад 1. Підприємство укладає заяву на купівлю/продаж валюти на умовах форвард. Валюта придбаватиметься за обумовленим курсом для погашення заборгованості за позикою (зобов’язання).

При цьому, відображення в обліку відносин з хеджування можливе за дотримання певних критеріїв, зокрема, має бути офіційне призначення та документальне оформлення відносин хеджування, які включатимуть в себе визначення інструмента хеджування, об’єкт хеджування (§6.4.1 МСФЗ 9). Тобто, для визнання заявки на купівлю/продаж валюти на умовах форвард відносинами з хеджування, підприємство має оформити наказ/розпорядження про здійснення такої операції.

Одним із методів хеджування є хеджування справедливої вартості (хеджування змін справедливої вартості зобов’язання) (§6.5.2 МСФЗ 9).

Оскільки, придбання валюти необхідне для погашення заборгованості, вважаємо за доцільне прийняти для цілей обліку метод  хеджування справедливої вартості зобов’язання за позикою. В такому випадку, прибуток або збиток за інструментом хеджування  коригуватиме балансову вартість об’єкта хеджування та визначатиметься у прибутку або збитку (п. «б» §6.5.8 МСФЗ 9).

Наприклад, у підприємства є заборгованість 600 000 дол. США, яка на дату балансу обліковується по курсу НБУ 37,10 грн./дол. США, а підприємство для погашення заборгованості уклало форвардний контракт на придбання валюти за курсом 38,10 грн./дол. США. В такому випадку виникає необхідність здійснити перерахунок такого зобов’язання, виходячи із курсу, зазначеного у форвардному контракті на суму – 600 000 = (600 000 * (37,10-38,10)) з визнанням збитків наступним проведенням: Дт 970 – Кт 60.

Додатково зазначимо, що контрактні зобов’язання (в тому числі по форвардних контрактах) відображаються на позабалансовому рахунку 03 «Контрактні зобов’язання».

Приклад 2. Підприємство придбало опціон на придбання валюти з метою можливого отримання прибутку у випадку, якщо на дату реалізації опціону ринкова вартість валюти буде перевищувати ціну-страйк, зафіксовану в опціоні.

При цьому, на дату виконання опціону підприємство отримає виключно гривню на розрахунковий рахунок, яка визначатиметься як позитивна різниця між ринковою вартістю валюти та ціною, зафіксованою в опціоні.

Тобто, в даному випадку опціон не є інструментом хеджування, а є окремим похідним фінансовим інструментом.

Настанови щодо класифікації фінансових інструментів зафіксовані в §.4.1 МСФЗ 9.

Оцінка для класифікації фінансового активу здійснюється за такими двома критеріями:

  • бізнес-моделі з управління фінансовими активами; та
  • установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

  • фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків (.4.1.2(а) МСФЗ 9); і
  • договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми (.4.1.2(б) МСФЗ 9);.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

  • фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів (.4.1.2А(а) МСФЗ 9), і
  • договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми (.4.1.2А(б) МСФЗ 9).

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (§.4.1.4 МСФЗ 9).

Слід зауважити, що для цілей класифікації фінансового активу поняття щодо грошових потоків застосовуються в такому значенні:

  • основна сума – це справедлива вартість фінансового активу при первісному визнанні.
  • проценти складаються з компенсації за часову вартість грошей, за кредитний ризик, пов’язаний із заборгованістю за основною сумою протягом певного періоду, а також за інші основні ризики кредитування та витрати, а також із маржі прибутку.

Опціон сам по собі не генерує грошових потоків у вигляді основної суми та процентів. Це підтверджується, зокрема, §.Б4.1.9 МСФЗ 9 відповідно до якого леверидж – це характеристика договірних грошових потоків деяких фінансових активів. Леверидж збільшує мінливість договірних грошових потоків, внаслідок чого вони втрачають економічні характеристики процентів. Окремо взяті опціонні, форвардні та свопові контракти є прикладами фінансових активів, що містять у собі леверидж. Таким чином, такі контракти не відповідають умовам пунктів 4.1.2(б) та 4.1.2А(б), а отже не можуть у подальшому оцінюватись за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

Таким чином, вважаємо, що такий опціон має оцінюватися за справедливою вартістю через прибутки та збитки відповідно до §.4.1.4 МСФЗ 9.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку