Новини

Атестація педагогічних працівників закладів сфери культури

01.04.2024
Тема: Освіта

Наказом МКІП від 22.02.2024 № 130 поновлено атестацію педагогічних працівників закладів сфери культури. Відповідні зміни внесено до:

  • наказу Мінкультури «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури» від 12.07.2018 № 628 (далі — наказ № 628);
  • Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Мінкультури від 12.07.2018 № 628 (далі — Положення № 628).

Зміни до наказу № 628 Відповідно до оновленого п. 4 наказу № 628 у період дії воєнного стану та наступні три місяці після його припинення або скасування:

  • педагогічний працівник може подати заяву про проходження атестації за власним бажанням у строки, визначені п. 4 розд. III Положення № 628. Така атестація відбувається за процедурою позачергової атестації. У разі подання заяви про проходження атестації педагогічний працівник виконує всі умови, передбачені Положенням № 628 для відповідної посади, категорії, звання;
  • педагогічний працівник, який за основним місцем роботи перебуває на простої у зв’язку з припиненням роботи закладу (установи) освіти сфери культури, може пройти атестацію в закладі (установі), де він працює на аналогічній посаді на умовах сумісництва. Результати такої атестації визнаються за основним місцем роботи після відновлення його функціонування.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії та перешкоджають проведенню атестації, робота таких атестаційних комісій припиняється на час дії таких обставин, незалежно від наявності бажання у педагогічного працівника відповідного закладу (установи) пройти атестацію, і відновлюється після припинення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

Зміни до Положення № 628 В порядку проходження атестації маємо декілька уточнень.

1. Оновленим абз. 3 п. 8 розд. І Положення № 628 уточнено, що педагогічний працівник, який працює на різних посадах, у тому числі в одному закладі (установі), проходить атестацію за кожною посадою окремо.

2. Встановлено, що особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до ч. 5 ст. 58 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (тобто ті, які не мають відповідної освіти та їх приймають строком на 1 рік), для продовження роботи на цих посадах проходять атестацію у поточному навчальному році (раніше — через рік) після призначення (оновлений п. 17 розд. І Положення № 628).

3. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 20 лютого (раніше — вересня) створюються атестаційні комісії (оновлений п. 1 розд. ІІ Порядку № 628). Водночас більше не передбачено створення комісій при структурних підрозділах з питань культури міських рад у містах, яким підпорядковані 20 і більше мистецьких шкіл.

4. Викладено в новій редакції обов’язки секретаря атестаційної комісії (зміни внесено до п. 12 розд. ІІ Порядку № 628).

5. Атестаційна комісія закладу (установи) тепер ухвалює вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічного звання «Старший викладач» або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) — оновлений п. 14 розд. ІІ Порядку № 628.

Також підкориговано і повноваження атестаційних комісій органу управління та Держмистецтв — внесено зміни до пп. 15 та 16 розд. ІІ Порядку № 628.

6. Новими пп. 17 та 18 розд. ІІ Порядку № 628 визначено, що педагогічне звання «Викладач-методист» діє протягом 5 років до наступного підтвердження. У разі непідтвердження педагогічному працівнику атестаційною комісією Держмистецтв педагогічного звання «Викладач-методист» виплати за цим званням припиняються з 1 числа місяця, що настає після п’ятирічного терміну дії звання, що сплив.

Атестація щодо підтвердження педагогічного звання «Викладач-методист» проводиться через рік після підтвердження відповідною атестаційною комісією кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», якщо під час попередньої атестації такі категорія і звання присвоювалися/підтверджувалися в один рік.

7. Встановлено, що не пізніше 10 грудня керівник закладу (установи) своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному навчальному році, та ознайомлює під підпис таких педагогічних працівників із наказом протягом трьох робочих днів із дня його підписання. Персональний склад атестаційних комісій затверджується та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті суб’єкта їх утворення (у разі його відсутності — на вебсайті засновника) не пізніше 20 лютого.

Підкориговано й деякі інші строки.

8. Уточнено перелік документів, що їх подає педагогічний працівник для проходження атестації. Зверніть увагу: форму заяви про проходження атестації викладено в новій редакції.

9. Уточнено, що заяви педагогічних працівників про проходження атестації з доданими до них атестаційними документами реєструються секретарем атестаційної комісії в день надходження та зберігаються в нього до розгляду на засіданнях атестаційної комісії.

10. Встановлено, що:

  • Протокол набуває чинності з моменту його підписання;
  • Атестаційний лист без витягу з протоколу засідання атестаційної комісії не дійсний. Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії оформлюють за формою згідно з додатком 7 до Положення № 628. Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії та примірник атестаційного листа доводять до відома педагогічного працівника не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття, вручивши або надіславши поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) чи на адресу електронної пошти;
  • копії витягу з протоколу засідання атестаційної комісії та примірник атестаційного листа педагогічний працівник передає керівнику закладу (установи) для зберігання в особовій справі та видання наказу про оплату праці за підсумками атестації.

Наказ № 130 набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку