Новини

Мінфін планує внести зміни до НП(С)БО 6: оприлюднено проєкт наказу

04.03.2024
Тема:

Мінфін на офіційному сайті (https://mof.gov.ua/ «Законодавство» «Проекти нормативно-правових актів» «Проекти нормативно-правових актів у 2024 р.») 26.02.2024 оприлюднив проєкт наказу МФУ «Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”».

Цим наказом передбачено забезпечити узгодження норм НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» з вимогами національного законодавства та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 10 «Події після звітного періоду» і МСФЗ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) в частині облікових оцінок.

Зокрема, запропоновано внести такі зміни:

1) у п. 3 НП(С)БО 6:

  • уточнити термін: «облікові оцінки — грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені»;
  • додати приклади облікових оцінок: «Прикладами облікових оцінок є: резерв сумнівних боргів; чиста вартість реалізації одиниці запасів; справедлива вартість активів або зобов’язань; сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів; забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань»;
  • визначити новий термін: «оцінка — визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності»;

2) у новій редакції викласти п. 6 НП(С)БО 6, а саме: «Облікова оцінка переглядається, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація. За своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки»;
3) у новій редакції викласти п. 7 НП(С)БО 6: «Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов’язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов’язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна»;
4) у п. 21 НП(С)БО 6 додати новий абзац: «Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт»;
5) у додатку до НП(С)БО 6 «Орієнтовний перелік подій після дати балансу» в розд. 1 «Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу» виключити п.п. 1.3 «отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах» тощо.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку